2007'den Bugüne 89,861 Tavsiye, 27,681 Uzman ve 19,691 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Evlilik Sorunlarında Boşanma Her Zaman Çözüm mü?
MAKALE #3633 © Yazan Güldane KAVGACI | Yayın Eylül 2009 | 13,412 Okuyucu
EVLİLİK SORUNLARINDA BOŞANMA HER ZAMAN ÇÖZÜM MÜ?

Boşanma eşler arasındaki duygusal ve cinsel beraberliğin sona ermesidir.Çiftin beraberliğinde huzursuzluk ve sıkıntı hissisediş iyi hissedişten daha fazla ve daha yoğun olduğu noktada eşler problemlerini yavaş yavaş hissetmeye başlar.Sıkıntı duygusunun nedeni çiftin kenndi evlilik dinamikleri tarafındab belirlenir.

Bazan çift bu sıkıntı duygusuna rağmen evliliğini sürdürür.Aillelerin yaklaşımı,sosyal baskı,dini inançlar,evlilik süresince edinilmiş maların paylaşımı,çocuklar,kültürün etkisi ve eşlerin kendi karakter ve tutum özellikleri vb. nedenlerle eşler bir arada yaşamaya devam edebilirler.Ama duygusal olarak boşanmışlardır Diğer taraftan bazı çiftler yasal olarak boşanmış olmalarına rağmen duygusal olarak boşanamamışlardır.Bazılarında ise eşlerden birinin sürekli olarak evi terk edip geri dönmesi ve/veya bşanıp yeniden birleşmekyeniden boşanmak şeklinde seyreden ilişki şeklidir.

Boşanmaya bu üç örüntü açısından baktığımızda çoğu zaman boşanmanın bir çözüm olmadığı kendiliğinden ortaya çıkar Buna göre boşanmada duygusal boşanma önemli bir belirleyici gibi görünmrktedir.Duygusal olarak boşanmamış çiftlerde sürekli karşılıklı ve dönüşümlü olarak biri diğrini ilşkiye çekme ve itme deklemi içinde gidip gelirler. Taki eşlerden biri bir başka partnerle ilişki kuranan kadar.

Boşanma çift ilişkisine kendiliğinden oluşan birden bire gelişen bir durum değil aksine yavaş yavaş ileleyen hatta bazan yavaş yavaş ilerleyen kesintisiz bir süreçtir.
İlişkide iyi hissetmeyiş duygusu ile eşler ilk başlarda kolayca boşanmadan söz edebilirler.Ancak boşanma çiftin gündemine oturduğunda canları yanmaya başlar.Çünkü boşanma yaşantısı çok acılı bir süreç olup kelimeninin tek anlamı ile çoğu kişi için bir travmadır.Ancak her travma gibi tarafların kendilerini toparlayabilirliğini de içinde barındırır.

Çoğu çift boşanma sürecine girerken kendilerinin nelerin beklediğiğinden haberdar değildir.Boşanma ile birlikte sorunlarının bıçakla kesilir gibi kesilip biteceğini acılarından kurtularak istedikleri huzura ve dinginliğe kavuşaçcaklarını sanırlar.Ne yazıkkı gerçek çoğu zaman böyle değildir.Bir kere eşlerden her birinin bütün rölleri,beklentileri, sosyal konunmu,duygusal dünyası her şeyi değişip yeniden şekillenir.Eşlerin bu değişiklikleri tek tek karşılayıp yeniden uyum sağlaması sancılı bir süreçtir.
Aile ve evlilik terapisti boşanma öncesi ve boşanma aşamasında terapiye baş vuran eşlere boşanmanın aşamaları ,ve her bir aşamada neler yaşayabilecekleri çocuklarının dururmu ve çocuklara bu durumu nasıl açıklayacakları ve bu konularda nelere dikkat etmeleri gerktiği , kimin nerede yaşayacağı, boşanma sürecinde tarafların neler söyleyebileceği, nafaka ve en önemliside başanma sürecinde ve başanma sonrası süreçte her iki esinde hangi duygusal ve sosyal sorunlarla karşılaşabilecekleri konularında açık net ve tam bir ruhsal sosyal bilgilendirme yapmalıdır.Bu.bilgilendirmeden sonra ilişkiyi bitirme veya sürdürme kararını eşlerin kendillerine bırakmalıdır.
Klinik uygulamada çiftler boşanma öcesi , boşanma sürei vaya başanma sonrası dönemlerin herhangibirnde evlilik terapisttine ulaşabilirler.Böyle durunlarda aile terapisti her iki eşinde ayrı ayrı hangi boşanma aşamasında olduunu tesbit etmeli ve kişileri olduğu yerde karşılamaya hazır olmalıdır.

BOŞANMA SÜREÇLERİ
BOŞANMA ÖNCESİDÖNEM

:Tatsız olan duygular farkedilir . Çift birine yabancıaşmaya başlar.İlişkide tatmisizlik yaşanır.Kaygı,kaos,yetersizlik duyguları,boşluk hissi,ve suçluluk duyguları vardır.Davranışsal olarak sürekli tartışma partnerle sürekli Çartışma,partnerle yüzleşmek,duygusal ve fiziksel saldırı,terapi arayışına girmek,inkar, fiziksel olarak ice kapanmak,ambivelans duygular,yaşamak,görülebilir.genellikle çift negatif iletişim ve negatif duygularla yaşar. Yoğun korku,çok büyük acı keder,şok, boşluk hissi,düşük benlik deperi bunlara eşlik eder.

BOŞANMA SÜRECİ/MAHKEME DÖNEMİ

:Bu süreçye depresyon,tarafsız ayrık oluş,öfke, kızgınlık,ümitsizlik,kendine acıma,inkar,intihara başvurma,yas tutmak,gibi yaşantılar vardır.bunun ardından yoğun öfkenin yaşanması sonrasıfiziksel olarak ayrılarak kanuni işlemler bqaşlatılır.kızgınlık,öfke,üzüntü,çaresizlik yalnızlık duyguları eşliğinde yas süreci yaşandıktan sonra akraba ve arkadaşlara söyleme süreci başlar.

BOŞANMA SONRASI DÖNEM

Bu dönemde başanma süceçi yasal olarak sonuçlanmıştır.Çiftlerin büyük bir çoğunluğu bu dönemde kişiye yakın olan birinin ölümünden sonra veya ölümcül bir hastalığa yakalanması ile gecirilen duygusal yaşantıya benzeyen bir yas aşaması yaşar.Yas tutma sürecinde gerceği reddetme,kendini insanlardan ayırma,öfke,kaybettiklrinin geri almak icin pazarlık,depresyon,ve en sonunda gerceği kabul edip uyum sağlama gibi aşamaları yaşar.Kararlı davranışlarla yeni arkadaşlar ve yeni roller alınınr.Kişi evlilik kimliğini değiştirip ergenlik dönemindeki çocukların gelşim aşamasına benzeyen yeni bir kimlik arayışı ile yüzyüze gelir.Boşanma sonucunda sadece eş değil yaşama biçimide kaybedilmiştir.

Boşanma sonrası dönemde yavaş yavaş durun olduğu gibi kabul edilir.Yenibir kimlik oluşturma cabası,kendine güven,duygusal boşanmayı tamamlama,bireyselliğin yeniden oluşturulmasi ile birlikte yeni bir partner vaya sevgi nesnesi arama dönemi başlar.
Çocukların yeni durumu kabullenmeleri ve alışmaları ile birlikte yeni yaşam bicimi oluşur.

Boşanma bir tarafı ile evlilik problemlerinin bittiği bir süreç değil kendine özgü praplemleri beraberinde getiren yeni bir yaşantı deneyimidir.Boşanma çoğu zaman sanıldığının aksine çift ilişkisindeki problemleri halleden bir durun değildir Çadece çiftin rollerini ve statüsünü yeniden yapılandırır.Duygular eşlerin kafasında olduğu gibi durur.Evlilik sorunlarında boşanmanın bir çözümsüzlüğü de içinde barındırmasının asıl nedeni de budur.


Boşanma sürecinde terapi arayışında olan çiftlerin öncelikle duygularına odaklanılarak ilişkileri iyileştirildikten sora bşanma sürecine girmeleri önerilmelidir.Ancak ve ancak bu yapılırsa çift ve çocuklarının boşanmadan minimum zararla çıkma olasılıkları olur.
Ayrıca eşlerin her birinin ilşki problemlerini çözmeden yasal olarak ayrılmaları ileride kuracakları yeni ilşkilerine aynı sıkıntıları taşımaları ve yeniden yaşamaları hatta bunun kendinden sonraki kuşaklara taşımaları riski çok ama cok büyüktür.
Boşanma öncesi yapılan iyi bir ilşki terapisi kişinin özgürleşmesini duygusal olarak rahatlamasını sağlar.Bu noktadan sonra çift ilişkisini daha sağlıklı bir şekilde değerlendirerek mevcut ilişkisini iyileştirme yada mutsuz olan ilişkisini daha net kavrayarak bitirme sürecine girebilir.Nietzsche’nin dediği gibi “mutsuz bir ilişki saman dövmek gibidir..yani kendini yakmak ama yine de ısınmamak”
Boşanma öncesi evlilik terapisi alan çiftler yola bilinçli çıktıkları için başanma aşaması ve boşanma sonrası karşılaşaçakları sorunlarla daha sağlıklı bir şekilde başa çıkarlar.Yada ilişkilerinin daha sağlıklı hale getirmede prespektif ve donanım kazanırlar.
Diğer taraftan evlilik yıkılma eşiğine geldiğinde ana ve babaların çocuklarına ne söyleyip ne söylemeyeceği ve daha da önemlisi neyi söyleyip neyi söylemeyeceği konularının önemi kendiliğinden menkuldur.Çünkü boşanmanın kendisinden değil, boşanmanın eşler tarafından nasıl algılandığı ve nasıl yaşandığı ve de çocuğa nasıl yansıtıldığı konusu çocukta soruna yol açar.
Burada eşlerin kendi canlarının yandığı bir noktada artmış kagı ve fizyon eşlşinde azalan bireysellikle birlikte prepektif kaybederek çocukarına karşı hatalı davranma olasılıkları çok ama çok olasıdır.Hatta ve hatta bir aile ve evlilik terapisinden yardım almadıkları sürece coukların zarar görmemesi imkansız gibi bir şeydir.Çiftler fırnınanın dinip güneşin açağını ve ne olursa olsun boşansalar bile bir ömür boyu çocuklarının ebeveynleri olarak kalacaklarını bu sancılı dönemde akıllarının bir köşesinde tutmaya çalışmalıdırlar.
Boşanma süreçi çifti kaygan zeminde tökezletir. Çifti kendi derdine düşürerek tarafsız bakma yeteneklerini köreltir. Bu ruh haleri ile çiftlerin bir bölümü çocuklarınna boşanma konusunda çok fazla şey söylerler.yani onlara evlilik sorularunı açar ayrılma planlarının eşlerine söylemeden çocuklarına söylerler.Ya da birbirlerini kötüleyerek çocuktan tek taraflı sadaket isterler. Paradoksal bir şekilde bu çocuklar beklenenin tam tersine içlerine kapanırlar.
Boşama süreçinde diğer bir grup çift çocuk kendi gözleri ile gördüğü halade çocuklara her şeyin yolunda olduğunu söyleyerek bilgi vermeyi reddedeler Bunun sunucunda çocukta güvensizlik gelişir.

Sonuç olarak boşanma bir bir durumdur .dahada önemlisi uzun,yorucu ve yıprartıcı bir süreçtir.Aile ve evlilik ilişkileri boşanma sırası ve sonrasında yön değiştirir.Bu dönem sükunetle hareket etmeyi gerektiren bir dönemdir.Atılacak her bir adımın ve söylenecek her bir sözün her iki eş açısından ve anne babanın çocukla ilişkileri açısından ileride ne gibi sonuçlar dağuracağnı enine boyuna hesaplayarak on kere ölçüp bir kere biçmek gerekir.

Kaynakça: Aile ve Evlilik Terapileri Derneği eğitim ve süpervizyon ders notları

GÜLDANE KAVGACI
Aile Ve Evlilik Terapisti

Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Evlilik Sorunlarında Boşanma Her Zaman Çözüm mü?" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Güldane KAVGACI'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Güldane KAVGACI'nın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Güldane KAVGACI Fotoğraf
Güldane KAVGACI
İstanbul (Online hizmet de veriyor)
Psikoloji Uzmanı
Psikoterapist, Aile ve Evlilik Terapisti,cinsel Terapist
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi211 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Güldane KAVGACI'nın Makaleleri
► Evlilik ve Görünmez Boşanma Psk.Duygu ÖZEL
► Evlilik ve Boşanma Süreci Psk.Gözde BATMACI
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,691 uzman makalesi arasında 'Evlilik Sorunlarında Boşanma Her Zaman Çözüm mü?' başlığıyla benzeşen toplam 26 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Cinsel Terapist Ne Yapar? Kasım 2019
► Vajinismus Tedavisi Kasım 2013
► Vajinismus Belirtileri Nisan 2012
► Vajinismus Nedenleri Mart 2012
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


03:31
Top