2007'den Bugüne 92,482 Tavsiye, 28,239 Uzman ve 19,999 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Etkili Lider
Etkili Lider Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Etkili Lider Kavramı ile İlgili 3 Makale
► Liderlik ve Lider Davranış Biçimleri Psk.Dnş.Filiz OKUŞ TEZEL
Liderlik ve Lider Davranış Biçimleri Başarılı liderler doğru zamanda, doğru amaçla, doğru hareketi yaparlar. John C. Maxwell Lider; belli bir durum, zaman ve koşullar altında bir grup üzerinde; insanların örgütsel hedeflere ulaşmak için gönüllü olarak çabalamasını teşvik eden, ortak hedeflere ulaşmada yardımcı olan, tecrübelerini aktaran, izleyenlerinin, uygulanan liderlik türünden hoşnut olmalarını sağlayan kişi, liderlik ise, amaçları gerçekleştirmek için grup aktivitelerini etkileme sürecidir. Liderlik, bir partinin ya da kuruluşun en üst düzeyde yönetimiyle görevli kimse olarak tanımlanırken, aynı zamanda bir yarışmada başta bulunan takım veya yarışmacı anlamlarına da gelmekte... »»»
LİDERLİK Liderlik, bir grubu etkileyebilme ve peşinden sürükleyebilme gücüdür. Bu bakımdan liderin birtakım becerilere sahip olması gerekmektedir. Bu beceriler; İnsanları dinler ve onlardan öğrenir. Yüksek performanslı takımlar kurar Güvenilirdir,sorumluluk üstlenir. Hevesli ve tutkuludur Standartları ve prosedürleri iyi bilir. Değişime uyum sağlar İletişim kurar ve bilgiyi paylaşır Koçluk yapar ve öğretir. Büyük hedefler koyar ve ulaşır Adildir Sürekli kendini geliştirir.Büyük Liderin Özellikleri; Gerçekçilik, Vizyon sahibi olma,ahlaklı ve cesaret sahibidir. Üstün Liderler, işgören ihtiyaçlarını karşılamak için proaktif bir yaklaşım taşır ve işgörene... »»»
► Liderlik Becerileri Psk.Nalan EYİN
Liderlik çok boyutlu ve pek çok beceriyi bünyesine dahil eden bir kavramdır. Yazının ilk serisinde Geçmiş jenerasyonlardaki Yönetici/Lider Kavramı ile günümüz dünyasında ihtiyaç duyulan Lider Kavramı mukayese edilecektir. Bu yazının özellikle Havayolu Mülakatlarına başvuracak pilot adaylarımıza faydalı olmasını dilerim. Kuşak Farkları Liderliğe bakış açısını nasıl etkiliyor? Geçmiş yıllarda liderlik denilince, korku salan, çalışanlar üzerinde disiplin ve sert imaj bırakan kişiler anlaşılıyordu. Geleneksel lider şemasında, dinlenmeye yeterince süre ayırmadan mesai yapmak, geç saatlere kadar çalışmak vardı. Sanki mesai saatleri ile performans arasında anlamlı ve pozitif bir korelasyon ol... »»»
Etkili Lider Kavramı ile İlgili Uzmanlar
etkili lider KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların etkili lider KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


12:08
Top