2007'den Bugüne 92,421 Tavsiye, 28,232 Uzman ve 19,992 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Liderlik
Liderlik Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Liderlik Kavramı ile İlgili 9 Makale
► Liderlik Psk.Süleyman ÇOKAY
1.GİRİŞ Yöneticiler organizasyonlarda çok sayıda faaliyet ve işlevin yerine getirilmesinden sorumludur. Problem çözme, karar verme, planlama yapma, örgütleme, insan kaynaklarını yönetme, kaynakları etkin bir biçimde kullanma ve kontrol şeklinde örneklendirebileceğimiz faaliyetler yöneticilerin temel sorumlulukları arasında yer almaktadır. Yöneticilerin en önemli görevlerinden birisi astlarına liderlik etmek ve onları yönlendirmektir. Bu durumda, liderliğin, yönetimin çok önemli bir boyutu olduğunu söylemek mümkün olacaktır(Berkman v.d.,2001). Yöneticilerin önderlik yapmaları gerektiği anlayışı, konunun önemini daha da arttırmaktadır. Gerçekten yöneticilerin, kendilerine verilen sorumlul... »»»
► Liderlik Becerileri Psk.Nalan EYİN
Liderlik çok boyutlu ve pek çok beceriyi bünyesine dahil eden bir kavramdır. Yazının ilk serisinde Geçmiş jenerasyonlardaki Yönetici/Lider Kavramı ile günümüz dünyasında ihtiyaç duyulan Lider Kavramı mukayese edilecektir. Bu yazının özellikle Havayolu Mülakatlarına başvuracak pilot adaylarımıza faydalı olmasını dilerim. Kuşak Farkları Liderliğe bakış açısını nasıl etkiliyor? Geçmiş yıllarda liderlik denilince, korku salan, çalışanlar üzerinde disiplin ve sert imaj bırakan kişiler anlaşılıyordu. Geleneksel lider şemasında, dinlenmeye yeterince süre ayırmadan mesai yapmak, geç saatlere kadar çalışmak vardı. Sanki mesai saatleri ile performans arasında anlamlı ve pozitif bir korelasyon ol... »»»
► Liderlik ve Narsisizm Dr.Psk.Fatih SÖNMEZ
LİDERLİK VE NARSİSİZM İsrailli tarihçi Yehoshua Arieli’nin kendisine yönelttiği “Liderlerin kişilikleri dünya tarihinde önemli midir?” sorusuna “Tarihi liderler değil, milletler yapar” yanıtını veren İsrail’in en önemli lideri David Ben Gurion buna bir örnektir. Liderin rolü nedir? Liderliğin sınırları nereye kadardır? Başarı liderin mi yoksa yönettiği kurum, kuruluş, topluluğun başarısı mıdır? Bir lider için başarılı olmak ne demektir? Liderin başarısı diğer bireyleri etkileme gücünde mi, yönetebilme yetisinde mi, yoksa uyguladığı politikaları dayatmasında mıdır? Lider demokrat mıdır? Diktatör müdür? Liderler toplum yapısını yaratır; inşa eder, hedefler belirler ve bu hedefler topl... »»»
► Liderlik Psikolojisi Psk.Gülçin DÖNMEZ FİDAN
LİDERLİK PSİKOLOJİSİ Liderlik, paylaşılan hedeflerin ve amaçların gerçekleştirilmesine doğru, kolektif bilinci ve gönüllülüğü harekete geçiren, statü konumunu ve aktif rolleri kendinde barındıran kişinin durumunu tanımlar. Liderlik, liderin diğer bireyler ile olan ilişkilerinin ve etkileşiminin bir sonucu ve kişinin belirli bir grup içerisinde diğerlerinden farklı olarak üstlendiği bir roldür. Ayrıca lider, o topluluğa ait değişimi yönetmek için gerekli bilgi, zeka, sezgi ve aklı bir arada kullanan, karar alabilen, uygulama ve faaliyetlere geçen kişiye denir. Liderlik sadece yeterlilik, prestij, becerileri içermez; liderlik sürekli etkin bir... »»»
LİDERLİĞİN TANIMI Liderlik; belirli şartlar altında kişisel veya grup amaçlarını gerçekleştirmek üzere bir kimsenin başkalarının faaliyetlerini etkilemesi ve yönlendirmesi sürecidir. Bir grubun liderini grup üyelerinden ayırmanın iki yolu vardır: 1) Grup üyelerinden hangisinin grubu hedeflerine yöneltme konusunda etkili olduğunun bulunması. 2) Hangi üyenin diğer üyeler üzerinde etkili olduğunun saptanması. Yönetici ve liderlik kavramları birbirine yakın görülmekle birlikte eş anlamlı sözcükler değildir. Yönetici ve lider arasındaki farklar: YÖNETİCİ LİDER • Başkalarının saptadığı amaçlara hizmet eder. • ... »»»
► Liderlik ve Lider Davranış Biçimleri Psk.Dnş.Filiz OKUŞ TEZEL
Liderlik ve Lider Davranış Biçimleri Başarılı liderler doğru zamanda, doğru amaçla, doğru hareketi yaparlar. John C. Maxwell Lider; belli bir durum, zaman ve koşullar altında bir grup üzerinde; insanların örgütsel hedeflere ulaşmak için gönüllü olarak çabalamasını teşvik eden, ortak hedeflere ulaşmada yardımcı olan, tecrübelerini aktaran, izleyenlerinin, uygulanan liderlik türünden hoşnut olmalarını sağlayan kişi, liderlik ise, amaçları gerçekleştirmek için grup aktivitelerini etkileme sürecidir. Liderlik, bir partinin ya da kuruluşun en üst düzeyde yönetimiyle görevli kimse olarak tanımlanırken, aynı zamanda bir yarışmada başta bulunan takım veya yarışmacı anlamlarına da gelmekte... »»»
LİDERLİK Liderlik, bir grubu etkileyebilme ve peşinden sürükleyebilme gücüdür. Bu bakımdan liderin birtakım becerilere sahip olması gerekmektedir. Bu beceriler; İnsanları dinler ve onlardan öğrenir. Yüksek performanslı takımlar kurar Güvenilirdir,sorumluluk üstlenir. Hevesli ve tutkuludur Standartları ve prosedürleri iyi bilir. Değişime uyum sağlar İletişim kurar ve bilgiyi paylaşır Koçluk yapar ve öğretir. Büyük hedefler koyar ve ulaşır Adildir Sürekli kendini geliştirir.Büyük Liderin Özellikleri; Gerçekçilik, Vizyon sahibi olma,ahlaklı ve cesaret sahibidir. Üstün Liderler, işgören ihtiyaçlarını karşılamak için proaktif bir yaklaşım taşır ve işgörene... »»»
► Güçlüyü Güçlendirmek Psk.Şahika AKKUŞ SERT
► Liderlerin Psikolojisi ve Toplumla İlişkileri Psk.Rüveyda ÇELENK YILMAZ
Liderlik Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Prof.Dr.Nesrin DİLBAZ, Ankara , Psikiyatrist
Dr.Hamdi KALYONCU, İstanbul , Psikiyatrist
liderlik KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların liderlik KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


06:30
Top