2007'den Bugüne 92,471 Tavsiye, 28,238 Uzman ve 19,997 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Karpal Tünel
Karpal Tünel Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Karpal Tünel Kavramı ile İlgili 15 Makale
► Karpal Tünel Sendromu Fzt.Mehmet ÇAKIR
Karpal tünel sendromu, el parmaklarının hareket ve duysunu sağlayan median sinirin, bilekte karpal tünel adı verilen geçitte sıkışması sonucu meydana gelen bir sendromdur. İlk belirtileri parmaklarda karıncalanma ve güçsüzlük olup, ilerleyen durumlarda ağrı, uyuşukluk ve tüm elde güzsüzlüğe neden olan kas atrofisidir. Şikayetler hafif şiddetle başlar ve zaman içince artarak dayanılmak hale gelir. Hastalık 40-60 yaş arasında ve daha çok kadınlarda görülmektedir. Neden Oluşur? Tekrarlayan bilek hareketleri ve bilekte aşırı gerilme sonucu, karpal tünel içerisinden geçen damar-kas paketinin genişleyerek median siniri sıkıştırması sonucu olur. Gebelerde vücut sıvılarında artış olması nedeni... »»»
► Karpal Tünel Sendromu (Kts) Dr.Bülent ÇELİK, Nöroşirurji Uzmanı
Karpal Tünel Sendromu Nedir? Karpal tünel sendromu, el bileğinin bir hastalığıdır. Bilekteki karpal tünelden geçen median sinirin sıkışması sonucu ortaya çıkar. Median sinir normal olarak başparmağın iç taraf yüzeyel duyusunu, işaret parmağın, orta parmağın ve yüzük parmağında duyusunu taşır. Bu sinir bileğimizde Karpal Tünel olarak bilinen küçük bir kanaldan geçerek dağılır. Bu yüzden hastalıkta bu kanalın adı ile anılır. Bu rahatsızlığın ilk başlangıç şekli, özellikle hanımlarda hamur yoğurmak, elde çamaşır yıkamak, el işi yaparken veya daktilo bilgisayar tuşlarına basarken yani el bileğini kullanarak yapılan hareketli işlerde uyuşukluğun meydana gel... »»»
► Gece Uyuşan Eller: Karpal Tünel Sendromu Prof.Dr.Burhanettin ULUDAĞ, Nörolog
Median sinirin el bileği düzeyinde, karpal tünel adı verilen geçitte sıkışması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Kesin nedeni ortaya konabilmiş değildir. Diyabet, romatoid artrit, hipotirodi gibi hastalıkların seyri sırasında ortaya çıkabildiği gibi, çoğunlukla nedeni ortaya konamaz. Kadınlarda gebelik sırasında görülebilir. Karpal tünel sendromunun temel belirtisi, median sinirin duygulandırma alanı olan baş parmak, işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağının iç tarafında uyuşukluktur. İlerlemiş hastalarda buna el kaslarında erime ve güçsüzlük te eklenebilir. Gece uykuda ellerde uyuşma ile uyanma ve ellerini ovuşturarak veya sallayarak geçmesini sağlama sık karşılaşılan bir durumd... »»»
KARPAL TÜNEL SENDROMU Median sinir el bileğinin iç kımında parmakları hareket ettiren 9 adet tendon ile beraber karpal tünel denen dar bir boşluk içinden geçer. Sinirin bilek hizasında karpal tünel içinde uzun süreli basınca maruz kalmasına karpal tünel sendromu denir. Görevi başparmak, işaret parmağı ve orta parmağın iç yüzünün tamamı ile yüzük parmağının iç yüzünün dış yarısının hissetmesini sağlamaktır. Ayrıca parmakların ince bir takım hareketleri yapmasını sağlayan kasların çalışmasında da rol alır. Genellikle 40 – 50 yaş arası bayanlarda, obezlerde, alkol alanlarda, şeker hastalığı ve damarsal hastalıklarda daha sık görülür. Marangozlar, tenis oynayanlar, sıklıkla bulaşık yıkayan... »»»
► Karpal Tünel Sendromu (El Bileği Seviyesinde Sinir Sıkışması) Prof.Dr.Orhan ŞEN, Nöroşirurji Uzmanı
Karpal tünel sendromu (El Bileği Seviyesinde Sinir Sıkışması) Periferik sinirler vücutta, kol ile bacaklarda kaslar arasında seyretmektedir. Bu anatomik seyir boyunca da bazı vücut bölgelerinde daralan tünellerden geçer. Bu tüneller fibroosseöz (kas-kemik arası) olup çeşitli nedenlerle meydana gelen bu bölgedeki sinir sıkışmalarına tuzak nöropati denilmektedir. Tuzak nöropatiler en sık karşılaşılan hastalıklar grubundan olup yaş, cins, ırk ve sosyoekonomik düzey farkı tespit edilememiştir. Bu sayının 2/3’ü aktif olarak çalışan insanlar ve yıllık iş gücü kaybı anlamında önemli bir hastalık grubunu oluştururlar. Tuzak nöropatilerin yaklaşık %90’ını ise el bileği seviyesinde oluşan ve sin... »»»
Masa başında çalışanların hastalığı karpal tünel sendromu Karpal tüneli sendromu veya elde sinir sıkışması nedir? Karpal tünel sendromu elde uyuşma ve gece ağrılarıyla birlikte seyreden bir hastalıktır. Boyundan çıkıp el bileğine kadar seyri boyunca kasların uyarılmasında median sinir de görevlidir. Median sinir çeşitli sebeplerden dolayı basıya uğrarsa bu hastalık ortaya çıkabilir. Sebepleri nelerdir? El bileğinde median sinirin geçtiği tünele karpal tünel denir . Bu tünel tabanda el bilek kemikleri üzerinde bağ mevcuttur. Bu tünelden median sinir ile birlikte tendonlarda uzanım göstermektedir. Bu hastalık tünelin içerisindeki hacim daralması, yer kaplayan başka ol... »»»
► El Cerrahisi Travmalar / Karpal Tünel Sendromu / Dupuytren Hastalığı Dr.Alper BAYRAKTAR, Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
El yaralanmaları, dejeneratif hastalıklar ve doğumsal eksikliklerin tedavisinde son yıllarda belirgin bir ilerleme görülmüştür. Bu ilerlemenin sağlanmasında plastik cerrahlar önemli rol oynamışlardır ki onların ana ilgisi hem fonksiyon hem de görüntüyü düzeltmektir.Bu yazı size sık görülen el problemlerinin neler olduğunu, plastik cerrahların bu problemleri düzeltmek için neler yaptıklarını ve sonuçlarını anlatmak için tasarlanmıştır. Bütün sorularınızın cevaplanması mümkün değildir, çünkü her problem kendine öz olup, bireysel farklılıklara bağımlıdır. Eğer prosedür hakkında anlamadığınız bir konu varsa mutlaka doktorunuza sorunuz. EĞER EL AMELİYATI OLMAYI DÜŞÜNÜYORSANIZ Eğer el amel... »»»
KARPAL TÜNEL SENDROMU NEDİR? Karpal Tünel Sendromu kısa adıyla KTS ellerde uyuşem ama daha çok 1,2,3 parmaklarda, ağrı, uyuşma, yanma, karıncalanma ve diğer belirtilerin neden olduğu tuzak nöropatisidir. ANA problem ele giden karpal tünel içinde geçen medyan sinirin el bileğindeki bu tünelden geçerken çevre kılıf tarafından sıkışmasıdır. Boyun omurlarından yada omurilik bölgesinden çıkıp kaslar arasından el bileğine kadar uzanan medyan sinir elde birçok kasın uyarılmasını üstlenir. İşte bu kanal boyunca medyan sinir çeşitli nedenlerden dolayı el bileğinde basıya uğrarsa, sinir sıkışmaları arasında en sık görülen Karpal Tünel Sendromuortaya çıkabilir. Bu sinir motor duyu ve otonomik lif... »»»
► Karpal Tünel, Tiroid, Şeker ve Hormon Bozuklugu İşareti Olabilir Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
KARPAL TÜNEL TİROİD, ŞEKER VE HORMON HASTALIKLARINDA OLABİLİR Karpal tünel sendromu el bileğinde sinirlerin sıkışması sonrası oluşan ve elde ağrılarla kendini gösteren bir durum. Karpal tünelin bir çok nedenleri vardır. Biz bazı hormon hastalıkları ile karpal tünel sendromu arasındaki ilişkiyi belirtmek istiyoruz. KARPAL TÜNEL SENDROMU YAPAN HORMON HASTALIKLARI 1. Tiroid Yetmezliği (hipotiroidi) 2. Akromegali (büyüme hormon fazlalılığı) 3. Şeker Hastalığı 4. Gut (kanda ürik asit yüksekliği) 5. Obezite (şişmanlık-fazla kilo) 6. Gebelik sırasında I. TİROİD YETMEZLİĞİ VE KARPAL TÜNEL Tiroid bezinin az çalışmasına ve bu nedenle tiroid hormonlarını az üretmesine ve sonuçt... »»»
KARPAL TÜNEL SENDROMU Boyun bölgesinden çıkıp kol ve ele dağılan üç sinirinden biri olan median sinirin el bileğinde dar bir kanalda sıkışmasına karpal tünel sendromu (KTS) denir. Karpal Tünel Sendromunun nedeni nedir? En önemli sebepler; el bölgesindeki tendonlardaki kalınlaşmalar, gebeliğe bağlı su ve tuz tutulması, el bileğinin tekrarlayan hareketleri, romatizmal hastalıklardır. El bölgesindeki iyileşmiş kırıklar, ve tiroid bezinin az çalışması ve amiloidoz KTS’nun diğer sebepleridir. Karpal Tünel Sendromu ile karışabilecek hastalıklar nelerdir? Boyun bölgesindeki fıtık, kireçlenme, eklem iltihaplar dır. Karpal Tünel Sendromunun Belirtileri nelerdir? Kadınlarda daha s... »»»
► Karpal Tünel Sendromu ve Tedavisi Dr.Hilmi AKŞAMOĞLU, Ortopedi Uzmanı
► Karpal Tünel Sendromu ve Abdominal Obezite İlişkisi Prof.Dr.Ertuğrul UZAR, Nörolog
► Tuzak Nöropatiler-Sinir Sıkışması Prof.Dr.Hasan Çağlar UĞUR, Nöroşirurji Uzmanı
► Tuzak Nöropatiler Prof.Dr.Hülagü KAPTAN, Nöroşirurji Uzmanı
Karpal Tünel Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Prof.Dr.Hasan Çağlar UĞUR, Ankara , Nöroşirurji Uzmanı
Prof.Dr.Orhan ŞEN, Adana , Nöroşirurji Uzmanı
Op.Dr.Alper BAYRAKTAR, Bursa , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Prof.Dr.Kadir KOTİL, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Dr.A.Serdar SARAÇ, İstanbul , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Fzt.Ekrem EREN, Gaziantep
Prof.Op.Dr. Cem ATABEY, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Op.Dr.Bülent ÇELİK, Ankara , Nöroşirurji Uzmanı
Prof.Dr.Elif AKALIN, İzmir , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Op.Dr.Şahin NAMİ, İstanbul , Ortopedi Uzmanı
Prof.Op.Dr. Murat BEZER, İstanbul , Ortopedi Uzmanı
Dr.Ercüment ARSLAN, Antalya , Ortopedi Uzmanı
Prof.Dr.Burhanettin ULUDAĞ, İzmir , Nörolog
Prof.Dr.Hülagü KAPTAN, İzmir , Nöroşirurji Uzmanı
Dr.Mine GÜLER, İstanbul , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Prof.Dr.Faik ÖZVEREN, Ankara , Nöroşirurji Uzmanı
Fzt.Fahri AKBIYIK, İstanbul
Op.Dr.Onur KULAKSIZOĞLU, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Fzt.Cem GÖK, Ankara
Prof.Op.Dr. Can SOLAKOĞLU, İstanbul , Ortopedi Uzmanı
Dr.Murat ALTAŞ, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Prof.Dr.Metin ÖZATA, İstanbul , Endokrinoloji Uzmanı
Dr.Kenan KIBICI, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Op.Dr.Engin KESGİN, İstanbul , Ortopedi Uzmanı
Op.Dr.Ümit Ali MALÇOK, Kocaeli , Nöroşirurji Uzmanı
Doç.Dr.Alper KAYA, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Prof.Dr.Kadir TAHTA, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Fzt.Mehmet ÇAKIR, İstanbul
Op.Dr.Aylin KARANLIK, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Dr.Osman ARICA, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Fzt.Dilek ÜNSAL, İstanbul
Doç.Op.Dr.Halil BURÇ, İstanbul , Ortopedi Uzmanı
Dr.Fikret EREN, Ankara , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Op.Dr.Aliye Ceyla ÖZBAYOĞLU, Yalova , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Prof.Dr.Ertuğrul UZAR, Bursa , Nörolog
Fzt.Fatma BAŞTUĞ, İstanbul
Prof.Dr.Aytekin AKYÜZ, İzmir , Nörolog
Dr.Pelin KIYAN, İstanbul , Akupunktur Hekimi
Op.Dr.Özgür Selim UYSAL, Ankara , Ortopedi Uzmanı
Dr.Özcan ASLAN, Hatay , Nöroşirurji Uzmanı
Doç.Op.Dr.Murat SAYIN, İzmir , Nöroşirurji Uzmanı
Op.Dr.Kandemir BEROVA, KKTC (Kıbrıs) , Ortopedi Uzmanı
Op.Dr.Hilmi AKŞAMOĞLU, Ankara , Ortopedi Uzmanı
Doç.Dr.İhsan DOĞAN, Ankara , Nöroşirurji Uzmanı
Fzt.Yusuf KÖSE, İstanbul
Prof.Dr.Abdulkadir KOÇER, İstanbul , Nörolog
Fzt.Muhammet IŞIK, İstanbul
Fzt.Hasan SARI, İstanbul
Op.Dr.Atilla YILMAZ, Hatay , Nöroşirurji Uzmanı
Dr.Hatice KEÇELİ, Kayseri , Akupunktur Hekimi
Dr.Reyhan Başak GÜRPINAR, İstanbul , Nörolog
Op.Dr.Yıldırım YÜKSEL, İstanbul , Genel Cerrah
karpal tünel KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların karpal tünel KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
parmaklarda uyuşma, parmaklarda karıncalanma, elde uyuşma, medyan sinir, madian sinir, elde güçsüzlük, sinir sıkışması, tuzak nöropati, median entrapment, karpal tünel sendromu, karpal ligaman, median sinir, el bilek, periferik sinir, karpal, el bileği, bilek hastalığı, bilek siniri, bilekte sinir sıkışması, median siniri, tinel işareti, tinels sing, nöropraksi, bilekte ağrı, parmakta yanma, parmakta güç kaybı, elde kuvvet kaybı, karpal tünel sendromu ve tedavisi, abdominal obezite, kübitel tünel sendromu, ellerde uyuşma, kübitel tünel, karpal tünel sendromu belirtileri, karpal tünel sendromu tedavisi, karpal tünel sendromu hastalığı, karpal tünel sendromunda fizyoterapi, karpal tünel sendromunda egzersiz, masa başı çalışma, ellerde gece ağrısı, ellerde uyuşukluk, elleri sallama, el cerrahisi, doğmalık anomaliler, el travması, dupuytren kontraktürü, el ameliyatı, bilek ameliyatı, el bileği amelikayı, el yaralanması, el yaralanmaları, el kirişi, el siniri, el eklemi, el kemikleri, eksik parmak, deforme parmak, parmak estetiği, boyun ve kola vuran ağrı, gece ellerde uyuşma, sabah el uyuşması, ulnar oluk, parmak uyuşması, başparmak ağrısı, ellerde kas erimesi, tiroid, guatr, şeker, diabet, hipotiroidi, tiroid yetmezliği, akromegali, büyüme hormonu, ürik asit, obezite, şişmanlık, gebelik, hamilelik, karpal tünel sendromu nedir, karpal tünel sendromunun nedenleri, karpal tünel sendromunun belirtileri, karpal tünel sendromunun nedeni, dirsekte sinir sıkışması, dirsekte sinir sıkışmasının tedavisi, peroneal sinir sıkışması, peroneal sinir sıkışmasında tedavi, periferik sinir cerrahisi, tarsal tünel sendromu, baker kisti, morton nöroması, morton nöromasının çıkarılması, priformis sendromu, tünel sendromu, meralgia parestetica, muskulokutanöz sinir, torasik outlet, radial sinir, kübital tünel, kübital tünel sendromu, elektromiyografi, sinir iletimi, polinöropati


22:37
Top