2007'den Bugüne 89,850 Tavsiye, 27,680 Uzman ve 19,689 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Karpal Tünel Sendromu, El Bileği Hastalığıi Median Sinir Sıkışması
MAKALE #14811 © Yazan Prof.Dr.Kadir KOTİL | Yayın Mayıs 2015 | 10,924 Okuyucu
KARPAL TÜNEL SENDROMU NEDİR?
Karpal Tünel Sendromu kısa adıyla KTS ellerde uyuşem ama daha çok 1,2,3 parmaklarda, ağrı, uyuşma, yanma, karıncalanma ve diğer belirtilerin neden olduğu tuzak nöropatisidir. ANA problem ele giden karpal tünel içinde geçen medyan sinirin el bileğindeki bu tünelden geçerken çevre kılıf tarafından sıkışmasıdır.

Boyun omurlarından yada omurilik bölgesinden çıkıp kaslar arasından el bileğine kadar uzanan medyan sinir elde birçok kasın uyarılmasını üstlenir. İşte bu kanal boyunca medyan sinir çeşitli nedenlerden dolayı el bileğinde basıya uğrarsa, sinir sıkışmaları arasında en sık görülen Karpal Tünel Sendromuortaya çıkabilir. Bu sinir motor duyu ve otonomik lifler taşıyan yegane sinirdir.

Neden ellerde uyuşma olur?

Sıkışıklığın olduğu el parmaklarında uyuşma sinirin el bileğinde kansız kalması sonucu oluşur. Bu geceleri artığından bu rahatsızlığa geceleri gelen uyuşma adıyla nokturnal parestezi de denir.

Meslek hastalığı mıdır?

Primer olan yada bir hastalığa bağlı olmayan grubunda evet meslek hastalığıdır.
Özellikle uzun süreler tek tip el işi yapanlarda görülen bir rahatsızlıktır. en eski şikayet daktilo kullanan sekreterlerde görülmeye başlanılmış o dönemlerde halk arasında sekreter hastalığı adını almıştır. daktilo gibi sert basma kuvveti gerektiren tuşlu klavyelerde, eldeki tendon'ların kalınlaşmasına ve buna bağlı sinir üzerinde bası oluşmasına sebep olmaktadır. Aynı şekilde piyano çalan müzisyonlerde sık görülmektedir. Özellikle fazla ış yapmak zorunda bırakılan veri giriş elemanlarında bu sağlık sorunu sıkca görülmektedir. Ayrıca müzikle uğraşanlar özellikle ve kalın telli parmakla çalınan çalgıları kullananlarda sıkça görülmektedir. Bunun dışında berber, makas kullanıcıları, yol deliciler, çekiç kullananlar, diş hekimleri, vd. Kadınlarda oya veya el işi yapanlarda da sık görülmektedir.

Teşhis nasıl konmaktadır?

Kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak oluşan rahatsızlıkların sıralı bir gelişimi süreci söz konusu değildir. Bu açıdan kişiden kişiye göre aşağıda geçen rahatsızlık tanımlarından sadece biri veya bir kısmı veya bir çoğu görülebilir. Şeker hastalığı, tiroid hastalığı, metabolik sendromda ve romatizmal bağ dokusu hastalıkları gibi bir çok hastalıkla birlikte görülen grupta hastalık tedavi edildiğinde çoğu zaman kendiliğinden düzelmektedir ama en az 2 ay atel kullanılması gereklidir.

Akromegali dediğimiz dev hastalığında da çok tipik olarak bu belirtilerle çoğu hastaya bu teşhisi koymuşuzdur. Ama genellikle şu belirtiler vardır.
1. Parmak’larda daha çok 1,2,3 parmak uyuşması
2. EL Bilek ağrısı ; Bilekten kola uzanan ani ve keskin ağrı
3. Parmaklarda yanma hissi yada kozalji
4. Daha çok sabahları görülen şişlik katılık elini kapatamama ve el krampları
5. Başparmakta güç kaybı yada öpüştürmeme
6. El ve bilek ağrısıyla uyanma
7. Elde uyuşma birlikte kramplar ve ellerde incelme
8. Baş parmak yanağında erime yada kasa erimesi

Hastalığın safhaları var mıdır?

Evet bu hastalığın devreleri vardır.

Karpal tünel sendromu hastalığın belirti ve bulguları temelinde 3 devreye ayrılabilir:
Devre 1: Hastalar sık sık gece uykularından ellerinde uyuşma ,şişme hissiyle uyanırlar. Ayrıca bu dönemde ellerinden omuza kadar yayılan ağrı ve parmak uçlarında iğnelenmeden yakınırlar. Bu yakınmaları azaltmak için ellerini sürekli sallama, ovuşturma ihtiyacı hissederler. Sabahları ellerinde sertlik tutukluk hissi ve kramplarla devam edebilir. Ama zamanla açılırlar
Devre 2: Şikayetler sadece gece değil, bilgisayar kullanımı gibi uzun süre aynı pozisyonun sürdürülmesi veya tekrarlatıcı el ve bilek hareketleriyle gündüz de görülür. Ellerde, parmakların kavrama güçsüzlüğü ortaya çıktığında hastalar ellerinden sık olarak eşya düşürdüklerinden yakınırlar. Bu dönemde hastalık boyun fıtığı ile karıştırılabilir
Devre 3: Hastalığın 3 yada son devresinde, başparmak kök aya yada bölgesinde tenar kasların bulunduğu bölgede kas erimesi ortaya çıkar. Bu dönemde ellerde uyuşma, karıncalanma gibi belirtiler genellikle kaybolmuştur. Bu dönemde hastaların sinirlerin iyice anatomik özelliğini yitirrmişlerdir ve ameliyattan fayda görmeleri zor olmaktadır

EMG nedir tanı değeri var mıdır?

Elektromiyonörografi” nin kısatılmasıdır. Ve etkilenen kaslarının elektrik akımı kas üzerinden yapılan aktivite ölçümü ile sinirin ne kadar ve ne derecede etkilendiğini gösterir. Yapılması ehli kişilerde asla bulaşıcı hastalık yada virüs bulaşmaz.
İşlem ağrı eşiği düşük olanlarda anksiyolitik verilerek yapılabilir ama testi etkilememesi için az dozda kiloya göre belirlenmelidir.

Elektromyografi çalışmalarında elde duysal ve motor sinir iletim çalışmaları tanı için büyük çoğunlukla yeterli olabilmektedir. Karpal tünel çalışmasında elde median sinirin 1., 2. ve 3. Ve bazende 4 parmaklarda duysal iletimler, bu verilerin karşı el veya aynı el ulnar duysal sinir iletimleri karşılaştırılması rutin uygulanan yöntemlerdir. 4. parmak hem ulnar hem de median sinirden innervasyon aldığından, bu parmakta ayrı ayrı uygulanan median ve ulnar sinir iletim zamanı farkları da kullanılabilir değerli bir yöntemdir. Duysal sinir çalışmaları dışında elde median ve ulnar motor sinir iletim değerleri de oldukça yararlı olmaktadır. Özellikle ulnar sinirle karşılaştırıldığında median sinir alehine bir geçikme karpal tünel sendromu tanısını güçlendirir. Ayrıca karpal tünel sendromuna median sinirin motor dallarının da dahil olduğunu yani hastalığın daha şiddetli olduğunu gösterebilmektedir. Karpal tünel sendromu ENMG'sinde nadiren iğne ENMG gerekli olabilir. Özellikle benzer tabloya neden olabilecek diğer hastalıklardan ayırım ve olası aksonal bir etkilenmenin ortaya konması için gerekli olabilir.

Radyoloji yada MRG nin yeri var mıdır?

Evet, bu hastalığın atipik olduğu olgularda ve ENMG çektirmek istemeyen olgularda El bileği MRG tetkiki ile birlikte tanı doğrulanabilir ve duyarlılığı % 89 cıvarındadır.
El bileği röntgeninin ise travma olgularında ve romatizmal olgularda kullanılmalıdır.

Klinik tanıda kullanılan testler nelerdir?

Tansiyon manşeti kullanarak el bileğini iyice bükürek median sinirini sıkıştırdığımız zaman hastanın belirtileri bellirgin olur ve biz buna “Phallen” testi diyoruz. El bileği proksimaline yanı omuza doğru olan bölümünde parmak ucuyla vurulduğunda elektriksel çınlama olur ki buna da “Tinnel “işareti denir ve anlamlıdır.
Tedavisi
1. el bileğinin korse ile 2 ay istirahata alınması ki çoğu zaman iki taraflı
2. kortizon enjeksiyonu
3. Lokal anestezik
4. Non-narkotik antienflamutuar- analjjezikler
5. Diyabetik gibi nöropatik olgularda nöropatik ağrı da kullanılan antinöropatikler
6. Ultrason
7.
8. Endoskopik gevşetme
9. Mini open açılımla siniri gevşetme
10. Açık cerrahi
11. Çift insizyonal proksimal-distal açılım
12. Subdermal ligamantotaksis
Her olgu için bu belirtilen tedaviler farklı farklıdır ve kişiye özgü tedavi hazırlanır.

Hastalığın tekrarlama şansı var mıdır?

Evet eğer altta yatan hastalık bulunamaz da sadece karpal tünel açılırsa daha sonra sinirin haşarıda giderilmese bulgular devam eder, bunun yanında ameliyatta kan dokusu eğer birikirse cerrahi sahada keloid denen iyileşme dokusu siniri tekrar sıkıştırabilir ama usta ellerde bu oluşmaz.
Ameliyatın komplikasyonları yada yan etkileri var mıdır?
1. enfeksiyon
2. dikiş reaksiyonu yada erimemesi
3. yanma
4. şikayetlerinin geçmemesi
5. başparmak sinirin kesilmesi ve felci
6. 24 saat süren geçici uyuşma
7. yanma
bu sorunlar geç gelen ve yaşlı olgularda daha sık ama genelde nadiren görülürler

Ne zaman cerrahi müdahale gerekiyor?

İlk adımda uygulanan tedaviye rağmen şikayetler devam ediyorsa, hastalığın ororta devrede ilerlemiş kişilerde cerrahi müdahale gerekir

Bu müdahele, el bileğine yapılan çok küçük bir kesi ile lokal anestezi altında narkoz uygulanmadan yapılıyor. Operasyon, ortalama 10-30 dakika sürüyor. Hastanın ameliyat sonrası hastanede yatması gerekmiyor, aynı gün eve gidebiliyor. Ameliyat sonrası hastaların yüzde 85-90'ındaağrı ve duyu bozuklukları düzeliyor. İyileşme dönemi sinirdeki hasara bağlı olarak 3-6 ay arasında değişebiliyor.

Her iki el aynı zamanda ameliyat edilir mi?

Evet hasta ile konuşulur ve uygunsa daha iyi bir yöntemdir ama diyabetik hastalarda bu kural geçerli değildir.

PROF.DR.KADİR KOTİL
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Karpal Tünel Sendromu, El Bileği Hastalığıi Median Sinir Sıkışması" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Prof.Dr.Kadir KOTİL'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Prof.Dr.Kadir KOTİL'in izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     4 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Kadir KOTİL Fotoğraf
Prof.Dr.Kadir KOTİL
İstanbul
Doktor "Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji)"
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi57 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Prof.Dr.Kadir KOTİL'in Makaleleri
► Karpal Tünel Sendromu Fzt.Mehmet ÇAKIR
► Karpal Tünel Sendromu (Kts) Op.Dr.Bülent ÇELİK
► Karpal Tünel Sendromu ve Tedavisi PDF Op.Dr.Hilmi AKŞAMOĞLU
► Gece Uyuşan Eller: Karpal Tünel Sendromu Prof.Dr.Burhanettin ULUDAĞ
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,689 uzman makalesi arasında 'Karpal Tünel Sendromu, El Bileği Hastalığıi Median Sinir Sıkışması' başlığıyla benzeşen toplam 68 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Omurilik Tümörleri Eylül 2017
► Humik Asit ve Mumiyo Nedir? ÇOK OKUNUYOR Şubat 2015
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


12:22
Top