2007'den Bugüne 89,850 Tavsiye, 27,677 Uzman ve 19,689 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Dar Kanal Hastalığı, Bel Kireçlenmesi
MAKALE #17022 © Yazan Prof.Dr.Kadir KOTİL | Yayın Ağustos 2016 | 6,266 Okuyucu
Belde kanal daralması hastalığı nedir ne değildir ? (Lomber spinal stenoz )

Bel omurgasında kanal daralması nedir?


Aslında medikal anlamı “Lomber dar kanal” olan bu hastalık, bel omurgasının kanalının içindeki, sinirlerin geçtiği omur kanalın 20 mm lik değerenin yanı çapının 10 mm gibi kritik değere inmesi yada daralması sonucu sinirlerin ezilmesine bağlı gelişen rahatsızlık demektir. Bu durumun doğal sonucu sinirlere bası yaparak günlük aktiviteleri etkilemesi ve kısıtlamasıdır. Bilindiği kafatası da kemik dokudan yapılıdır aynen omurga gibi ama bel omurgasında gördüğümüz daralma bu yapıda görülmez bunun esas nedeni omurganın hareketli ve yük taşıma özelliğidir.

Kanal daralması daha çok hangi yaşlarda görülür?

Lomber dar kanal bazen tamamı ile doğuştan gelen bir hadise şeklinde genç ve orta yaşlarda görülebilinirse de, genellikle 50 yaş döneminde ortaya çıkan bir durumdur. Omurganın yaşlanması sonucu ortaya çıkar ve bu darlık sinirsel yapılara bası ve bazen de omurga instabilitesi dediğimiz gevşemeyle sonuçlanabilir, çünkü kaslarda zayıflamıştır.

Kanal daralması belirtileri nelerdir?


Bel ağrısı ve bel hareketlerinde kısıtlama ilk bulgudur. Daha sonra, belirli mesafe yürüdükten sonra bacaklarda ağrı, uyuşma, kramp girme veya cansızlık gelişir. Bulgular başta uzun mesafe yürüdükten sonra olurken, ağrı ve uyuşma nedeni ile katedilen mesafe

Günden güne kısalır. Hastaların çoğu öne eğik yürürken daha rahat ediyorlar. Neden eğik yürümeye başladın diye hastaya sorarlar

Lomber dar kanal teşhisi nasıl konur?


Çoğu zaman hastaların şikayetleri oldukça karakteristikdir. Bir süredir bel ağrıları olan, son 1-2 yılda giderek daha kısa mesafeler yol alınması tipiktir. Hastalar önce 400-500 metre yürürken giderek 200-300 metre, 10-60 metre yürüyebildiklerini, ağrı ve uyuşma nedeni ile 5-10 dakika dinlenemeden yola devam edemediklerini belirtirler.

Hastanın kesin teşhisi bel omurgasının rontgenleri tomografileri ve EMAR incelemesi ile konur. Bu tetkikte darlık teşhis edilir. Belde kayma veya laçkalık olup olmadığı teşhis edilir.

Normalde omurilik aknalı 20 mm çapında iken bu bölge darlıklarında kanal çapının 10 mm altında olması tanı için yeterlidir ama her dark anal görüntüsünün de tedaviye giden yolda işleme alınmayan olgularda olduğunu bilmek ve unutmamak gerekir.

Lomber dar kanal ilaçla tedavi edilir mi?

Omurga kanalındaki darlık hafif ise, egzersiz ile tedavi edilebilir. Ancak sinirlere bası varsa mutlaka bası kaldırılmalıdır. Bazı olgularda bel daralması sonucu ezilen sinirlerin çevresine ödem giderici ilaçlarin yapılması geçici olarak fayda sağladığını ama uygulamanın da riskleri olduğunu bilmek gerekir. Ortalama bu iğneler 1 ile 3 ay kadar hastayı sadece ağrıdan bir nebze kurtarabilir ama asla hastalık omurgadan uzaklaşmaz, kesin çözümü ameliyattır.

Lomber dar kanal da basıyı kaldırmak yeterli midir?

Belde bazen instabilite dediği iz gevşeme veya kayma eşlik edebilir. Basının kaldırılması ile kayma veya gevşeme o lasılığı artacaksa, mutlaka aynı seansta omurgayı tespit edici bir vidalama işlemi de yapılmalıdır.

Her Dar Kanal Tespit Edilen Hasta Ameliyat Edilmeli midir?

Günümüzde her bel ağrısı nedneiyle çekilem EMAR larda dark anal yanı bel darlığı çıkmakta ama çoğu hastanın bu rahatsızlıktan dolayı sorun yaşamadığını bilmekteyiz bu nedenle kendiniz bel ağrısı nedneniyle EMAR çektirip çıkan sonuçta belde kanal daralması çıktıysa doktor doktor dolaşıp kendilerinizi yormayınız. Anlamsızdır. Semptomatik yanı bulgu veren dark anal hastaları nörolojik muayene bulgularına göre tedavi edilirler.

İnterspinöz cihazlar nelerdir?

Bazen omurganın arka kısmına yerleştirilen küçük bir interspinöz cihazla omurlararası darlık biraz azaltılabilir. Bu durum genellikle basının bir seviyede olduğu, bağlardan kaynaklandığı ve genel narkoz alması sakıncalı olan yaşlı hastalarda tercih edilir.

Halkın platın dediği metal çıvı yada vidaların kullanılması gerekli midir?

Bel kayması ağır dark anal yada karışık tıp kanal darlığında omurun tüm arka eklemleri de ameliyatta alınacaksa ki bu cerrahin tercihine bağlıdır , ozaman hastanın ameliyat ertesi günü rahat kalkabilmesi için vidalama işlemi yapılabilir. Bu anlamda avantajlı ama ileriide yük gören komşu omurlarda baskıya bağlı darlık yada kayma nedeniyle yada vida kırılması nedeniyle ortalam 3 yıldan sonra yeniden ameliyat yada revizyon gerekebilir.

Dar kanal nedeniyle doktorum ameliyat dedi ameliyat riskli midir? Felç olur muyum?

Hastalık omurilik kanalında olduğundan omurilik içine yapılan her türlü müdahelenin riskleri söz konusu olabilir, ama tabi ki omurliğin üzerine hangi silah ile gittiğinizin büyük önemi vardır, eğer cerrahınız bilgi ve tecrübe silahı ile işe başlamışsa, ameliyatın ortasında yorulup asistanına bıraktıysa, yabancı cisimlere dikkat etmediyse , narkoz esnasında tansiyon ve kalp yüklenmeleri olduysa ve bunun gibi daha bir çok sebelerden dolayı riskli olabilir. Ama günümüzde seçkin cerrahlar tarafından bu ameliyat ortalama 1 saatlık süre içinde bitmekte ve ertesi gün taburcu edilmektedir. Risk oranı % 1 dır.

Doktorunuzdan en az bu hastalıktan dolayı ameliyat olmuş 3-5 hastanın telefonunu alıp onlarla görüşebilir süreç hakkında daha detaylı ve sağlıklı bilgi edinilmiş olur.

DAHA SAĞLAM VE MODERN TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR ?

EN iyi modern tedavi doktorunuzun ne bildiği yada yapabildiğidir. Ama tıp hızla ilerliyor.
Lomber interbody spinal füzyon için çok değişik füzyon teknikleri ve birbirlerine olan üstünlükleri tanımlanmıştır, bunu dondurma işlemi denmektedir. Bir de dondurmdan yapılan dinamik sistemler vardır ki bunu yaşlı omurgada sorun yaratabileceğinden pek tercih edilmez.

Dondurma işleminin adı Interbody (cisimler arası) füzyon denmektedir. kafesler, lomber diskektomi sonrası intervertebral disk yüksekliği korumak, lomber lordoz ve sagital düzlemdeki dengeyi muhafaza etmek için kemik yapıcı maddeler yada materyali ile kullanılmakta ve pedikül vidası ile desteklenmekte, bunun da simple dekompresyona göre avantajlı olduğu söylemektedir. En ideal füzyon tekniği interbody peek (polyetheretherketone) kafes ile birlikte otogreft kullanımıdır Çünkü, kafes greftin çökmesini engeller. Kemik grefti içeren bu kafeslerin hangi yolla interbody mesafeye yerleştirileceği ise çok tartışmalıdır. Kafesi yerleştirme işlemi barsakların arkasından yanı karın kesilerek anteriordan yapıldığında (ALIF), iliak arter ve ven yaralanması dışında retrograd ejakulasyon veya vagina kuruluğu yaratmakta ayrıca bu sistemde posterior nöral yapılara müdahalae edilememekte, edileceksede pedikül vidasi le destekleneceği için doku hasarını ve maliyeti artırmak gibi başka dezavantajları vardır .
TLIF tekniğini üstünlüğü, minimal nöral retraksiyon ve daha az sinir dokusuna müdahaledir. Bu teknikte, revisyon cerrahisinde de nedbe dokusu disskesiyon sorunu ortadan kalkmaktadır. Ayrıca lomber lordosis restorasyonu sağlanabilmektedir. Bu teknikte, lomber dar kanaldaki foraminal darlıklar konan kafesin mesafeyi distrakte etmesi nedeniyle giderilmektedir. Ama, iki taraflı pedikül vidasi ile desteklenmesi gerekliliği nedeniyle kas ve posterior gerilim bandı hasara uğramaktadır maliyetinin yükseliği yanında pedikül vidalamasındaki nöral ve kas dokusu hasarı gibi dezavantajları da cabasıdır. Kas dokusu hasarını azaltmak için perkütan yöntemlerle yapılmış fakat bu teknikte zaten yüksek olan maliyeti 3 katına çıkartmaktadır. Pedikül vidasi ile desteklenmiş interbody füzyon tekniklerine bakıldığında füzyon oranının %89-100 arasında değiştiğini ve etkili yöntem olduğu söylenirken, füzyon ile klinik iyileşme arasında bir ilişki bulunmadığı da söylenmektedir .

Günümüzde, spinal cerrahide cost effektivitesi olan ama aynı zamanda da minimal invasive cerrahi tekniklerinin arayışlarına çoktan girmiştir ve çalışmalar bu yöne kaymaktadır. Sadece tek taraflı bir disk patolojisinde iki taraflı kas açılımı minimal invasive olamamakta ve maliyeti artırmaktadır. Bu nedenle, tek taraflı uygulamalar arayışı popüler olmaktadır. Tek taraflı açılımla iki taraflı dekompresyon ve fiksasyon yapmak minimal invasiv bir yaklaşımdır, iki taraflı açılım yapılan olgularda iyileşme gecikmesi ve maliyet tek taraflı yapılanla kıyaslandığında dezavantajların daha fazla olduğu da bilinmektedir

Tek taraflı fasetektomi yapıldıktan sonra yapılan dekompresyon sonrası vidalama yapılmayan olguların bile segmentin kaymasına neden olmadığı uzun gözlemler yapıldıktan sonra ortaya konmuştur . dekompeyon sonrası boş bırakılan ve kafeslemeyen olgu iyi olduysa biz sadece TLIF tekniğinin yeterli olabileceğini düşündük, ve karşılaştırmalı yapılan bu çalışmada tüm verilerin gerek radyolojik gereksede fonksiyonel çalışmalarla desteklenmesi çalışmanın güvenirliğini artırmakta, ve sonuçta her anlamda pedikül vidası desteğinin mutlak gerekli olmadığı sonucu çıkmıştır. Bu teknikte, sadece tek taraflı faset osteotomisi yaptıktan sonra yapılan dekompresyonun üzerine çakılan kafes bol miktarda kemik lamelleri ile desteklendikten sonra çıkmasını ve kaymasını engellemek için bir veya iki numara büyük kafes konmalıdır, buda endplatelere kafesin öpüşmesini sağlamaktadır. Kafesi çakmadan önce yüzey alana konan kafes dışı serbest kemik lamellerinin füzyona daha çok katkıda bu lunduğuna inanmaktayız.

İki taraflı açılım yapmadan TLIF tekniğinin pedikül vidasız uyguladığımız olgulardaki omurganın fizyolojik ve biyomekanik değerleri ölçtük. Hiçbir olguda kayma veya instabilite gelişmemiştir. Enfeksiyon oranı sıfırdır. Kafesin konumu hastaların iyileşme sürecinden etkilemediği gözlemlenmiştir.

Pedikül vidasi uygulanmayan olgulara MR çekilebiliyor olması veya pedikül vidalamada olduğu gibi artefakt (GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ ) yaratmaması bir diğer avantajidir. Bu olguların postopertif dönemde komşu segment hastalığı veya başka nedenlerden dolayı radyolojik incelme yaparken önem arz eden bir konu olacaktır. .

Olgularda komşu segment hastalığı gelişip gelişmediği konusu takip süresi boyunca semptomları olmadığından araştırılmamışlardır, fakat bu olgular 5.yıl ve 10 yıl takipleri yapılacak ve komşu segment hastalığı gelişip gelişmediği konusunda ayrı bir çalışma yapılacaktır.

Sonuç olarak daha modern bel kemiği daralması ameliyatı komplike olgularda vidasız desteklenen cisimler arası kafesle foramenlerin yüksekliği artırılarak hastanın ertesi gün bile kalça bacak ağrılarına neden olan ve yürütmeyen foraminal stenoza yönelik sorun giderilerek hasta yaşama konforuna sahip olabilmektedir, Profesor Kotil K arkadaşlarının yaptığı veya literature soktuğu bu teknikle; MR çekimine uygun olması veya görüntü kirliliği yaratmaması, hastanede kalış süresinin ve operasyon süresinin kısalığı, daha az maliyetle yapılabiliyor olması, pedikül vida uygulamalarının komplikasyonlarının olmaması, yeterli füzyonun elde edilmesi ve hastaların uzun dönem sonuçlarının iyi olması, nedeniyle avantajları olan alterntif bir tekniktir.

PROF DR KADİR KOTİL
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Dar Kanal Hastalığı, Bel Kireçlenmesi" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Prof.Dr.Kadir KOTİL'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Prof.Dr.Kadir KOTİL'in izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     2 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Kadir KOTİL Fotoğraf
Prof.Dr.Kadir KOTİL
İstanbul
Doktor "Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji)"
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi57 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Prof.Dr.Kadir KOTİL'in Makaleleri
► Lomber Dar Kanal (Omurga Kanal Darlığı) Prof.Dr.Hasan Çağlar UĞUR
► Diz Kireçlenmesi (Gonartroz) Fzt.Şengül ŞEN TEKİN
► Diz Kireçlenmesi (Osteoartrit) Doç.Op.Dr.İbrahim AZBOY
► Osteoartrit (Eklem Kireçlenmesi) Fzt.Ali Serkan ÜNSAL
► Genital Kanal Enfeksiyonları Op.Dr.Kutlugül YÜKSEL
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,689 uzman makalesi arasında 'Dar Kanal Hastalığı, Bel Kireçlenmesi' başlığıyla benzeşen toplam 54 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Omurilik Tümörleri Eylül 2017
► Humik Asit ve Mumiyo Nedir? ÇOK OKUNUYOR Şubat 2015
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


11:25
Top