2007'den Bugüne 92,571 Tavsiye, 28,260 Uzman ve 20,019 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Aile ve Çift Psikoterapisi
MAKALE #15776 © Yazan Psk.Remzi KARAKAYA | Yayın Kasım 2015 | 3,267 Okuyucu
AİLE VE ÇİFT TERAPİSİ

Evliliğe ilk adım atan çiftler kültür,örf,adet,gelenek, toplumsal yaşam tarzı ve benlikteki çatışmalar nedeniyle aile bir takım sorunlara neden olabilmektedir. Son yıllarda ülkemizde boşanma oranları yoğun olarak artmıştır.Bu artmanın nedenleri arasında sosyo-ekonomik-kültürel nedenlerin yanında psikolojik nedenlerde büyük bir orana sahiptir.Teknolojide ilerlemeler,yaşanılan kültür zihinleri etkilemekte ,bireyler birbirlerine tahammülleri azalmakta, kırılganlıkları artmakta dayanıklılık oranları azalmakta,ilk 5 yılda boşanmalar yoğun olarak yaşanmaktadır.Boşanma her iki bireyi yıkıma uğratmakta ve çocukları etkilemekte çocuklar gelişim başamaklarında gerilemeler göstermekte,psikolojik yapıları bozulmaktadır.Bireylerin boşanmalarında cinsellikte boşanma nedenlerinden biridir.Ülkemizde erkeklerin-bayanların %80 i ömürlerine mutlaka cinsel işlev bozukluğu yaşamaktadırlar.Kültürden kaynaklı cinsel kimlik bozuklukları,,cinsel batıl inançlar,cinsel isteksizlik,orgazm bozuklukları,cinsel tilsinti,vajinusmus(birleşememe) ve disporani(ağrılı birleşme)cinsel uyarılma bozuklukları erken-geç boşalma bozuklukları görülebilmektedir. Aile terapisi, sorunlarının üstesinden gelmesinde yardım etmek için ailenin güçlerini ve sağlamlığını arttırmayı amaçlayan, bireye ve bireyin sosyal destek ağlarına yönelik bir terapi yaklaşımıdır.Kişilerin kendilerinin farkına varmaları ve özgüven kazanarak içgörü kazandırmaya yönelik terapi türüdür. Ailenin yaşam biçimini, aile üyelerinin birbirleriyle ilişkisini ve iletişimini ve etkileşimini ele alır. Bu terapi biçimi sistemik kurama dayanır, yani parçaları tek başına düşünmeden aralarındaki etkileşimi ele alır ve bütünü görmeyi amaçlar. Sorunun nedeni tek tek aile bireylerine yüklenmez ve bireylerin sorumlulukları vardır. Yaşanan sorunu başlatan nedenin sorgulanmasının bir yararı yoktur. Nedeni ne olursa olsun ortaya çıkan bir davranış, diğerinin davranışları ile sürdürülür, yani karşılıklı olarak birbirini etkileme vardır. Bireysel terapide müdahale bireyin duygu ve düşüncelerine yapılırken, aile terapisinde müdahale ilişkilere yapılır. Sorunun oluşumunda, devam etmesinde ya da çözümünde her bir aile üyesinin rolü anlaşılmaya çalışılır. Aile sistemlerinde değişiklik yaparak sorunlara çözüm üretmeye çalışır.Aile bireyleri sorumluluk almak,sorun çözmek için içgörü kazandırılır.

Aile bireyleri karşısına çıkan her türlü soruna karşın büyümeye ve gelişmeye devam eden ailedir. Sorunu çözmek aile bireylerin hepsinin sorumluluğundadır.Bazı sorunla anne katölizer etkisi bazı sorunla baba katolizer etkisi yapar.Bu aileler işlevlerini yerine getirebilen ailelerdir. Sağlıksız işlev gösteren ailelerde; rollerin birbirine karışması, ailedeki hiyerarşinin bozulması, çatışma yönetiminde yetersizlik, problem çözme becerilerinin azlığı, iletişimde birbirine karışık mesajlar verme gibi özellikler görülür. Aile sisteminde bu tür problemler olduğunda bu durum kaçınılmaz olarak ruhsal sağlıkla ilgili problemleri de beraberinde getirmektedir. Aile bireylerinden birinde ortaya çıkan belirti aslında aile sistemindeki bu sorunlardan kaynaklanmaktadır. Ailedeki bireylerin bireyselleşme veya ilişkilerdeki iç içe geçme düzeyi, ailenin esnek ya da katı olan yapısı, aile üyelerinin rollerinin net olup olmaması gibi özellikler ailenin sağlıklı ya da sağlıksız işleyişini etkileyebilmektedir.

Aile ve Çift Terapisine neden Gereksinim Duyarız?

Aile bireyleri ya da aile terapiye geldiğinde ilişkiden ya da terapiden ne beklediğini ifade etmekte güçlük çeker. Genellikle terapiye başvurmalarındaki temel neden olarak hayal kırıklıklarını tarif ederler. Beklentileri konuşulduğunda çoğunlukla ruh ikizi arayışı, koşulsuz sevgi ve destek gibi genel evlilik beklentilerinden bahsedilir. Görünürdeki bu beklentilerin ne kadar gerçekçi olduğu ve altta yatan temel sorunun ne olduğu terapide anlaşılmaya çalışılır. Bunun yerine daha gerçekçi hedefler koymalarına ve tarafların kendilerine düşen sorumluluğu almalarına yardımcı olunur.

Yine bir çift için yeni doğmuş bir bebek ya da daha büyük bir çocukla ebeveynlik rolüne geçmek yıpratıcı bir deneyimdir. Böylesi ebeveynler terapiye geldiklerinde çaresiz şekilde, hayatı sürdürmenin temelleri ile ilgilenirler. Çiftin ebeveynliğe geçişte hissettiği baskı ve gerilimler bir çok şeyi beraberinde getirir, kendilerine ait zamanın kalmaması, maddi sorunlar, ebeveyn olmakla ilgili kafa karışıklıkları gibi durumlar çiftin ilişkisinin bozulmasını besleyebilir. Çocuklarına yardım ederken ebeveynler kendi derin kırılganlıkları ile yüzleşebilirler. Aile terapisi çiftlerin ebeveynliğin yaşamlarına getirdiği değişimleri kabul ederek ilişkilerinde yeni fırsatları keşfederek ebeveynlik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Aile ortamında yaşanan huzursuzluk ve gerilimler Aile terapisi, sorunlarının üstesinden gelmesinde yardım etmek için ailenin güçlerini ve sağlamlığını arttırmayı amaçlayan, bireye ve bireyin sosyal destek ağlarına yönelik bir terapi yaklaşımıdır. Ailenin işleyiş biçimini, aile üyelerinin birbirleriyle ilişkisini ve iletişimini ele alır. Bu terapi biçimi sistemik kurama dayanır, yani parçaları tek başına düşünmeden aralarındaki iletişim-etkileşimi ele alır; bütünü görmeyi amaçlar. Sorunun nedeni tek tek aile bireylerine yüklemez. Yaşanan sorunu başlatan nedenin sorgulanmasının bir yararı yoktur. Nedeni ne olursa olsun ortaya çıkan bir davranış, diğerinin davranışları ile sürdürülür, yani karşılıklı olarak birbirini etkileme vardır. Bireysel terapide müdahale bireyin duygu ve düşüncelerine yapılırken, aile terapisinde müdahale ilişkilere yapılır. Söz konusu problemin oluşumunda, devam etmesinde ya da çözümünde her bir aile üyesinin rolü anlaşılmaya çalışılır. Aile sistemlerinde değişiklik yaparak sorunlara çözüm üretmeye çalışır.

Bir çok çift ya da aile terapiye geldiğinde ilişkiden ya da terapiden ne beklediğini ifade etmekte güçlük çeker. Genellikle terapiye başvurmalarındaki temel neden olarak hayal kırıklıklarını tarif ederler. Beklentileri konuşulduğunda çoğunlukla ruh ikizi arayışı, koşulsuz sevgi ve destek gibi genel evlilik beklentilerinden bahsedilir. Görünürdeki bu beklentilerin ne kadar gerçekçi olduğu ve altta yatan temel sorunun ne olduğu terapide anlaşılmaya çalışılır. Bunun yerine daha gerçekçi hedefler koymalarına ve tarafların kendilerine düşen sorumluluğu almalarına yardımcı olunur.

Aile ve çift terapisine aşağıdaki nedenlerden biri varolduğunda da gereksinim duyarız:
Aile ortamında yaşanan huzursuzluk ve gerilimler,
Aile içi iletişimin bozuk etkileşimin olmadığında,
Çocuk, anne-baba ilişkisindeki problemler,
Aile bireylerinin birinde ruhsal hastalık ve engellilik olduğunda,
Çocuk ya da ergende görülen uyum sorunları ve davranış değişiklikleri,
Alkol- madde kullanımı,
Boşanma veya ayrılma,
Uyum sorunları,
Cinsel sorunlar,
Aile üyelerinden birindeki önemli bir sağlık sorunu,
Aile içinde şiddetin varlığı,
Eşin evi terki
Bazen çeşitli yaşam olayları aile yaşantısını etkileyebilir; yeni bir çocuk, ekonomik krizler, bir aile üyesinin evden ayrılması gibi değişimlere uyum sağlamakta zorlanan aileler de aile ya da evlilik terapisine başvurabilirler.

Aile terapisinde kullanılan teknikler ve terapistin özellikleri nelerdir?

Bu terapide kullanılan teknikler çeşitlilik göstermektedir. Dünyada şu ana kadar ailelerle çalışmak üzere bir çok yaklaşım geliştirilmiş olup birkaç tanesi en sık olarak kullanılmakta olup, terapistin nasıl bir formasyonda eğitim aldığıyla yakından ilgilidir. Ancak hangi teknikler kullanılırsa kullanılsın ailelerle, çiftlerle çalışmanın temel ilkeleri her durumda aynıdır. Önemli olan teknikten öte aile ile terapist arasındaki ilişkinin niteliğidir.Bilişsel davranışçı terapi –duygudurum terapilerden daha iyi sonuçlar alınabilmektedir.

Sağlık Bakanlığının çıkardığı mevzuat ve uluslararası sağlıkla ilgili mevzuat etik prensipler doğrultusunda çalışır ve güvene dayalı bir ilişki kurar. Danışanların paylaşımlarını gizli tutar, terapide taraf tutmaz, ailenin bütün bireyleriyle iyi bir ilişki kurar. Kendi sınırlarını bilir ve gerektiğinde başka uzmanlara yönlendirir. Danışanların bireysel değerlerine saygı gösterir ve bu doğrultuda çözümler üretmelerine yardımcı olur. Toplumun her kesimindeki bireylerle çalışabilir, ırk, cinsiyet, din, ulusal kimlik ve cinsel tercihlere göre ayırmaz. Aile terapisti, danışanların kendi kararlarını alabilme hakkına saygı gösterir ve danışanın alacağı kararların sonuçlarını kavramasına yardımcı olur.
Ülkemizde son yıllarda boşanma oranları sürekli artmaktadır.Bireyler psikoterapi yapan yetkin insanlardan(psikiyatris-psikolog-doktor-bu meslek elemanlarının da yapacağı psikoterapi alanında sertifika sahibi olmaları) destek almalı ani karar vermemeye özen göstermeli,kararları düşünerek zamana yaymaları yerinde olacaktır.

Remzi KARAKAYA
Psikolog

Kaynaklar:
Aile ve Çift Tearapisi Murat DOKUR Çift ve Aile Terapisi Jay.L.Lebow(Çeviri)
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Aile ve Çift Psikoterapisi" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Remzi KARAKAYA'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Remzi KARAKAYA'nın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     1 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Remzi KARAKAYA'nın Makaleleri
► Aile ve Çift Terapisi Psk.Dila HOTLAR
► Çift ve Aile Terapisi Nedir? Psk.Şengül DEMİRSOY BÖCÜ
► İlişki, Çift ve Aile Terapisi Psk.H. Fatih DANE
► Evlilik-Çift ve Aile Terapisi Psk.Tuğba DEMİRÖZ
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 20,019 uzman makalesi arasında 'Aile ve Çift Psikoterapisi' başlığıyla benzeşen toplam 17 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Psikoterapi Uygulamaları Kasım 2015
► Bağlanma ve Aşk Mayıs 2015
► Yaşama Tutunmak Aralık 2014
► Hasta Eden Yapı Aralık 2014
► Cinsel Eğitim Mayıs 2013
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


16:05
Top