2007'den Bugüne 88,785 Tavsiye, 27,436 Uzman ve 19,556 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Şiddette İlk Seans - Kadın Örneği
MAKALE #17420 © Yazan Psk.İbrahim BALKI | Yayın Kasım 2016 | 2,755 Okuyucu
ÖZET

Şiddet olgusu , genel tanım olarak ; çeşitli durumlarda güçlü olanın güçsüz olana uyguladığı güçtür. Burada güç olarak sadece ‘kuvvet’ kavramı ele alınmamalı ; psikolojik, fiziksel, sosyal olarak da özümsenmelidir. Toplumsal bir gerçeğimiz olan şiddet olgusu herhangi bir toplumun karakteristik özelliği değildir. Toplumun belirlediği : şiddetin türü ve ağırlığıdır.

Yüzyıllar boyu kadın erkeğe hizmet eden onun taleplerini yerine getiren onu mutlu etmeye çalışan spesifik olarak kadının erkek için yaratıldığı inancı.. bu tarz toplumsal algılar kadının bir meta olarak görülmesine sebep olmuştur. Bu algılar üzerine ; şiddeti , kadının üzerinde hakkı gibi gören.. bir nesil ortaya çıkmıştır. Şiddetin kadın üzerinde ki etkileri oldukça geniş ve sonuçları açısından oldukça örseleyicidir. Bu mağduriyet üzerine yardım almak için psikoloğa başvuran bir kadına Terapistin ilk seansta neler yapması gerekliliği üzerinde durulmuştur.

GİRİŞ

Geçmişten günümüze kadın sürekli olarak şiddet görmüştür. Toplumların gelişmişlik düzeyi artıkça şiddetin bir nebze olarak azalmasıyla birlikte şiddetin biçimi değişmiştir ama şiddet yine varlığını sürdürmüştür . Kadına yönelik şiddetin tanınması açısından aşağıdaki tanımlarda belirtilen şiddet içeren davranışların en az bir kez yaşanmış olması o şiddet biçiminin yaşandığı anlamına gelmektedir.
• ‘’Eşi veya birlikte olduğu kişi(ler) tarafından kadına yönelik fiziksel şiddet :tokat atma yada bir şey fırlatma, itme, tartaklama yada saç çekme, yumruklama yada bir cisimle vurma, tekmeleme, sürükleme yada dövme, boğazını sıkma yada bir yerini yakma, bıçak, silah gibi aletlerle tehdit etme yada bunları kullanma,
• Eşi veya birlikte olduğu kişi(ler) tarafından kadına yönelik cinsel şiddet, zorla cinsel ilişkiye girme, kadınların istemediği halde korktuğu için cinsel ilişkiye girmesi, cinsel olarak aşağılayıcı ya da küçük düşürücü eylemlere zorlanma,
• Eşi veya birlikte olduğu kişi(ler) tarafından kadına yönelik duygusal şiddet/istismar, hakaret ya da küfür, başkalarının yanında aşağılama ya da küçük düşürme, korkutma ya da tehdit, kadına ya da çevresindekilere zarar vermekle tehdit,
• Eşi ve ya birlikte olduğu kişi(ler) tarafından kadına yönelik ekonomik şiddet/istismar, kadının çalışmasına engel olma ya da işten ayrılmasına neden olma, ev harcamaları için para vermeme, kadının gelirinin elinden alınması şeklindedir. ’’
Şiddeti gören kişinin şiddeti nasıl değerlendirdiği önemlidir. Sözel olarak gerçekleşmiş bir şiddet , bu şiddeti yaşayan kadın tarafından şiddet olarak değerlendirilmeyebilir. Bunun yanında bazı durumlar vardır ki ; şiddet olsa dahi kadın tarafından normal olarak karşılanabilir. Bu durumda kadına göre şiddetin nedeninin ne olduğunu öğrenmek önemlidir. Yapılan araştırmaları derleyen Dr. Nurhan İNCE, yaşanan şiddetin kadına göre nedenlerini
• "erkeğin ailesiyle yaşanan sorunlar’’
• "maddi sıkıntılar«
• "çocuklarla ilgili sorunlar“
• "kadının erkeğin sözünü dinlememesi", "erkeğin sinirli olması", "erkeğin kadını kıskanması“
• Özel bir nedeni yok.. şeklinde sıralamıştır.

KADINA ŞİDDETTE İLK SEANS

• Şiddete maruz kalan kadınlar, gördükleri şiddetten dolayı duyusal olarak hassasiyetleri artmaktadır buna bağlı olarak dışarıdan gelen ani bir uyarıcıya karşı aşırı bir irkilme, korku buna bağlı titreme krizi, nefes alış-verişte hızlanma gibi durumlar oluşabilir.
• Terapi ortamı bu konuda mümkün olduğu kadar sessiz ve sakin tutulmalıdır. Bu tarz durumlar meydana geldiğinde danışan fiziksel temas olmadan sakinleştirilmelidir . Terapist mümkün olduğu kadar hassas olmalı ani reflekslerde bulunmamalı , ses tonunu bu bilince göre ayarlamalı aynı zaman ani tepkilerden kaçınmalıdır. Bu durumda terapist şiddetin kadın üzerinde travmatik bir etki bıraktığı ihtimali üzerinde dikkatle durmalıdır.
• ‘’ Son yıllarda yapılan çalışmaların bir bölümü şiddet görmüş kadınlar arasında Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) yaygınlığını konu almıştır. Her ne kadar TSSB’nin tecavüz, saldırı ve benzeri durumlar sonucu yaygın olarak ortaya çıktığına dair bilgiler bulunsa da bu konudaki bazı çalışma örnekleri TSSB’nin aynı zamanda şiddet görmüş kadınlar arasında da görüldüğünü ve TSSB semptomların şiddetinin bildirilen şiddet içerikli uygulamanın ciddiyeti ile doğru orantılı olduğunu vurgulamaktadır.’’
• Şiddet gören kadının, şiddeti uygulayana karşı içten içe bir intikam ve kin besleme olasılığı yüksektir. Aynı zamanda içerisinde bulunduğu sıkıntıları başka bir kişiyle paylaşmaktan çekinen kadın hepsini içinde toplar bu şekilde öfke patlamaları, ağlama krizleri, duygusal boşalmalar gerçekleşir.
• Terapist ; bu durumların varlığını önceden bilip farkında olmalıdır. Bu durumlar ortaya çıktığı zaman sakinliğini korumalı , empati çerçevesinde anlayış içerisinde karşılamalıdır. Aynı zamanda bu duyguların böyle bir durum sonucunda ortaya çıkabileceğini ifade etmelidir. Danışanı fiziksel temas olmadan sakinleştirmelidir. Terapist içimizde biriktirdiğimiz öfkenin form değiştirmesini izah etmeli , bu içerisinde biriktirdiklerini kendisi ile paylaşmasını teşvik etmelidir.
• Şiddet gören kadında uyku problemleri, strese bağlı olarak baş ağrıları , mide bulantıları v.b gibi problemler ortaya çıkabilir.
• Terapist , karşısında konuya konsantre olamayan dikkatini toplamakta güçlük çeken sıklıkla esneyen bitkin , başı dönen , ayakta durmakta zorlanan biriyle karşılaşabilir.
• Şiddet gören kadın kendileri ile barışık değillerdir aynı kendilerine olan saygıları düşük seviyededir. Kadının hissettiği duygular : çaresizlik ,umutsuzluk ve yetersizlik buna bağlı karar verme ve plan yapma mekanizmaları sıkıntılı çalışmaktadır.
• ‘’Başlangıçta şok ya da hissizlik şeklinde reaksiyonlara yol açan şiddet, gelecekte de benzer durumların yaşanma ihtimali düşüncesiyle korku duyulmasına yol açar. Şiddetin uzun süreli olduğu durumlarda ise güven duygusunda sarsılmalar, çaresizlik ve umutsuzluk hisleri, kontrolün kaybedildiği duygusu, kendini suçlama ve özsaygıda düşüş sıklıkla gözlenmektedir.’’
• Kadın, sorunun kendisinden kaynaklandığını düşünür veya başkalarını suçlama gibi aynı zamanda uğradığı şiddeti gizleme yada önemsiz olduğunu düşünme gibi özellikler gösterir.
• Sorunun kendinden kaynaklandığını düşünen kadın bu düşüncesiyle şiddetin uygulanmasını kolaylaştırır. Terapistin odaklanması gereken önemli noktalardan biridir.
• ‘’Şiddete maruz kalmış kadının fiziksel travmadan çok daha ağır bir düzeyde psikolojik olarak yaşadığı travma dış dünya ile olan ilişkisini sağlıklı olabilmesini engellemektedir.’’
• Dış dünyaya karşı kaybolan ilk duygu güven duygusudur. Dış dünyaya güvenin kaybolması : ’‘Babasının yalan söylediğini anlayan çocuğun o güne kadar öğretilen tüm ahlaki değerleri yerle bir olması tıpkı sadakat dersi veren bir büyüğünün eşini aldattığını gören gencin olduğu gibi…’’ şeklinde örneklenir. Şiddet gören kadında dış dünyaya karşı bu şekilde güven duygusunu kaybetmeye başlar.
• Kendini yetersiz hisseden kadının sosyal olarak yeni bir ilişki kurması zordur.
• Terapist ; öncelikle şiddetin tüm izlerini taşıyan kadının, danışanın kendini güvende hissedebileceği bir ilişki kurabilmesi, duygu ve düşüncelerin rahatlıkla ifade edebilmesini pekiştirmeli , sosyal bir birey olan kadının bu konu üzerindeki fikirleri üzerinde durmalı.
• Şiddet gören kadın ; gördüğü şiddeti ‘eşinin işinden dolayı stresli olduğunu, işsiz olduğu için ve ya alkollüyken şiddet uyguladığını vb gibi bahanelerle şiddeti meşru kılmaktadır.
• Terapist; şiddeti gören kadına şiddetin nedeni ne olursa olsun haklı çıkartılamayacağını kavratması , suçluluk ve utanç duygularından arındırması , sınırların netleşmesi , şiddetin yol açtığı ‘’değersizim,çaresizim’’ gibi olumsuz inançların yerine değerliyim,baş edebilirim gibi olumlu inançlar ile yer değiştirmesini hedeflemelidir.
• Kadınlar yaşadıkları şiddet hakkında sorular sorulmadıkça pek çoğu kendinden bilgi vermez. Sosyal açıdan yalnızlardır. Yaşadıkları sorunları pek kimseyle paylaşmazlar.
• Danışan düzgün cümleler kurmakta zorlanma, konuşurken göz kontağı kurmama, donuk bakma, ağlama krizleri karmaşık duygular gösterir.
• Terapist bu noktada iyi bir göz kontağı , etkin dinleme ve empati kurma yoluyla danışana güven ilişkisi sağlama ve sorular sorarak danışanı konuşturtmaya çalışır.
• Terapi sürecinin devam etmesi için danışanı bu konuda desteklemeli ve cesaretlendirmelidir.
• Fiziksel temas mümkün olduğunca kurulmamalıdır. Zira hasta bu durumdan korkabilir.
• Terapist kesinlikle objektif olmalıdır. Yargılayıcı ve eleştirisel tavırlardan kaçınmalıdır buna bağlı ; ‘’Mümkünse ‘’neden’’ sorusu sorulmamalıdır.’’ Şiddeti uygulayan kişi hakkında herhangi bir yargıya varmamalıdır. Aksi halde ters tepebilir.
• Mümkün ise süre kısıtlaması olmamalı. Terapötik ilişki açısından önemlidir. Süre öyküye göre belirlenmelidir.
• Şiddet gören kadın içinde biriken öfkeyi boşaltmak için kendisinden güçsüz olana şiddet uygulayabilir.
• Terapist bu durumu saptamalı, şiddetin bulaşabilir olduğu kadına anlatılmalıdır. . Kadının bu noktada empati kurması kesinlikle amaçlanmalıdır.
(Şiddetin bulaşılabilirliği: Kocasının şiddet yoluyla stresini aktardığı karısının aynı şekilde güçlü-güçsüz dengesinde çocuklarına aktarması)
• Gizlilik konusunda kadın ile sınırlar belirlenmelidir. Zira en önemli konulardan biri budur. Kadın gördüğü şiddetin başkaları tarafından bilinmemesi ve duyulmaması için büyük bir enerji sarf eder.

KAYNAKÇA
Kadına yönelik şiddet, Kadına yönelik aile içi şiddetin araştırması,Ankara,2009
İnce,N. ,Kadına yönelik şiddet , Araştırma Sunusu,2009
Page,A. , İnce, M. , Türk Psikoloji Yazıları, Aralık 2008, 11 (22), 81-94
Aktaran: Sırmalı,M. ,Eylül,2008 ; Aktarılan : Stewart ve Robinson, 1998; American Medical Association Council on Ethical and Judical Affairs, 1989
İnce,N. ,Kadına yönelik şiddet , Araştırma Sunusu,2009
Eser,G. , http://www.milliyet.com.tr/en-onemli-duygu-guven-duygusudur-pembenar-detay-iliskiler-1989315/
İnce,N. ,Kadına yönelik şiddet , Araştırma Sunusu,2009
Köker,Ç. Kişisel Görüşme
Arın, M. C. (1996). Kadına yönelik şiddet. Cogito, 6, 305- 312.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Şiddette İlk Seans - Kadın Örneği" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.İbrahim BALKI'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.İbrahim BALKI'nın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     6 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Psk.İbrahim BALKI
Şanlıurfa
Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.İbrahim BALKI'nın Makaleleri
► Vajinismuslu Bir Vaka ve Tedavi Örneği Psk.Dnş.İsa Özgür ÖZER
► Emdr Nedir - Vaka Örneği Psk.Abdullah ALPASLAN
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,556 uzman makalesi arasında 'Şiddette İlk Seans - Kadın Örneği' başlığıyla benzeşen toplam 30 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


11:02
Top