2007'den Bugüne 89,872 Tavsiye, 27,682 Uzman ve 19,693 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Kadına Şiddet
Kadına Şiddet Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Kadına Şiddet Kavramı ile İlgili 34 Makale
KADINA YÖNELİK ŞİDDET - KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ARKASINDAKİ PSİKOLOJİK NEDEN Bir hareketin, bir gücün derecesi, yeğinlik, sertlik, kaba güç olarak Türk Dil Kurumu tarafından tanımlanan şiddet, aynı zamanda duygu ve davranışta aşırılık olarak da tanımlanmaktadır. Kadına yönelik şiddet ise, her an televizyonlarda ve gazetelerde karşılaştığımız önemli sorunlarımızdan bir tanesidir. Kadına yönelik şiddetin caydırıcı cezalar, yeni yasa ve düzenlemeleri ile birlikte azalması beklenirken, her yeni gün gazetelerin üçüncü sayfalarına bir yenisi ekleniyor. Kadına şiddetin arkasında nasıl bir psikolojik neden var ki bu durum bir türlü engellenemiyor, önüne geçilemiyor ve her yeni gün evli veya bekar... »»»
Kadına karşı şiddet ; sağlık, hukuk, eğitim, gelişim ve her şeyin üstünde bir insan hakları sorunudur. Bu aynı zamanda, dünyanın en yaygın, ama en az tanımlanan, gizlenen ve gözden uzakta tutulan evrensel problemidir. Kadına karşı şiddet kadının enerjisini tüketen, fiziksel sağlığını tehlikeye atan ve özsaygısını kemiren bir sağlık problemidir (Altun, 2006). Kadına yönelik şiddet, cinsiyete dayanan, kadını inciten, ona zarar veren, fiziksel, cinsel, ruhsal hasarla sonuçlanma olasılığı bulunan, aile dışında ya da aile içinde ona baskı uygulanması ve özgürlüklerinin keyfi olarak kısıtlanmasına neden olan her türlü davranış olarak tanımlanabilir ( Özmen, 2004) . Öztunalı- Kayır’a gö... »»»
► Kadına Yönelik Şiddet Psk.Gökçe ÇAKIR ŞAHAN
Toplumsal kurallar olmasına rağmen insanlar arasındaki rekabet ve catışmalar psikolojik durumlarla birleşip şiddetin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Şiddetten en çok etkilenen kişiler kadınlar ve çocuklar olmaktadır. Günümüzde hem Türkiye’de hem de Dünya’da şiddet ve kadına yönelik şiddet en çok yaşanan sosyal sorunların başında gelmektedir. Bireyler arası ilişkilerin yapısı veya bireylerin soruna yönelik çözüm arayışları önemli ölçüde sosyo-kültürel dinamikler tarafından belirlenmektedir. Bireylerin sorunları algılama biçimleri ve çözme yönünde geliştirdikleri stratejiler toplumun sosyo-kültürel faktörlerinden bağımsız düşünülemez. Bu çerçevede, bireylerin deneyimlediği kültürel yapı, so... »»»
► Kadına Yönelik Cinsel Şiddet Psk.Cengiz TÜRKMEN
ERKEĞİN KADINA YÖNELİK CİNSEL ŞİDDETİ Şiddet olgusu insanlık tarihi kadar eskidir aslında. Tarihe bakılığında insanoğlu var edildiği günden itibaren yaşamak için öldürmeye başlamış aslında. Kendini korumak, gücünü göstermek istemiş. Önce yemek için avlanırken şiddeti öğrenmiş belki de. Sonra da kendine ait olanı korumak için başka insanlarla savaşmış ve şiddeti devam ettirmiş. Zamanla savaştığı kişiler uzaktan yakına doğru bir seyir izlemiş. Artık uzaktaki değil yakındaki zarar görmeye başlamış. Şiddet kelime olarak yıkıcı ve zarar verici çağrışımları akla getirir. Karşıdakine sözel, fiziksel, duygusal ve cinsel açılardan uygulanan bir davranıştır. Saldırı güçsüz ve zayıf konum... »»»
KADINA ŞİDDET, ÇOCUĞA ŞİDDETTİR ! Hergün televizyonlarda kadına şiddet haberlerini izlemeye artık DUR diyebilsek. Habere değil; habere sebep olan durumlara keşke dur diyebilsek. Herşey zincirin halkaları şeklinde birbirine bağlı. Şiddet deyince hep dövülen, itilen, yüzü gözü moraran kadınlar aklımıza geliyor, ya da hep bu tip şiddeti izliyoruz, televizyonlardan. Sayıları hiç te küçümsenecek boyutlarda değil. Bu tip, şiddete uğramak fiziksel görüntülerle sabit. Birde hiç bir olumsuz görüntü olmadan şiddete uğrayan kadınlar... İşte bunların hiç kimse farkında değil. Görüntüde herşey fevkalade, ama için için o kadının ne yaşadığını bilen yok. Belki günlük yaşamında herkese gülücük bile ... »»»
KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET Aile içinde meydana gelen, cinsiyete dayalı, kadın üzerinde baskı ve üstünlük kurmayı amaçlayan, tehdit, dayatma, kontrol içeren, duygusal, ekonomik ve/veya fiziksel zararla sonuçlanan, kadının insan haklarının ihlalini içeren her türlü eylem aile içi kadına yönelik şiddettir. Araştırmalar, kadına yönelik aile içi şiddetin tüm dünyada, gelişmiş, gelişmekte olan, gelişmemiş her toplumda farklı biçimlerde rastlanan küresel bir sorun olduğunu göstermektedir. Kadına yönelik aile içi şiddet, yaygın olması, akut ve kronik etkileriyle kadının sağlığını olumsuz yönde etkilemesi gibi nedenlerle önemli bir “halk sağlığı sorunu” olarak görülmektedir. Aile içi kadına ... »»»
► Kadına Karşı Sözel ve Psikolojik Şiddet Psk.Elif Sultan DEMİRHAN
Kadına karşı sözel şiddet iki şekilde ele alabiliriz. Sözel şiddet bazen konuşarak bazen hiç konuşmadan olur. Konuşmadan şiddet nasıl olur derseniz klinik gözlemlerimde fark ettiğim bir durum oldu ki konuşmayan dinlemeyen ciddiye almayan eşlerin çok daha ciddi ve yaralayıcı etki oluşturduğudur. Kadınlar kendisini bir kâbus içerisinde sürekli koşan ama bir yere ulaşamayan kişi gibi görmeye başlıyor. Hakaret küçük, görme, ezme, küfür etme bireylerin yaratıcılıklarına göre değişebilen sözel şiddet türleri arttırılabilir. İçeriği cinsel şiddet olup aslında sözel gibi görünen şiddetin bir türü de kadınlara sokakta cinsel içerikli halk arasında ‘laf atma’ diye tabir edilen durumdur. Bu durum b... »»»
Yaşamımızın hemen hemen her alanında karşımıza çıkan şiddet toplumun tümünü derinden etkiler ancak en çok risk altında olan gruplardan biri kadınlardır. Kadına yönelik şiddet, kadını inciten, ona fiziksel, cinsel, ruhsal açıdan zarar veren, toplumsal ya da özel yaşamda onu sınırlayan, baskılayan her türlü davranıştır. Kadına yönelik şiddet dünyada neredeyse her toplumda görülen bir sorundur ve kadınların yaşamlarını, sağlıklarını olumsuz etkilemektedir. Kadınların en çok tanıdıkları, yaşamlarında bulunan erkeklerin şiddetine uğradıkları yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Şiddeti uygulayan kişinin yakın, güvenilmesi gereken biri ya da kadının özel yaşamındaki, aile içindeki özel biri olma... »»»
İstisna da olsa erkekler ya da kendi ilişkileri içinde LGBTİ+ bireyler de sıklıkla şiddete maruz kalabilmektedir. Şiddetin hiçbir türü, cinsiyet fark etmeksizin hiçbir insana ve insan onuruna yakışmamaktadır. Ancak yazıyı hem kadınlar günü olması sebebiyle hem de araştırma sonucunda ortaya çıkan istatistiksel verilerin sonuçlarını dikkate aldığımdan ağırlıklı olarak erkeğin kadına yönelik olarak gerçekleştirdiği şiddeti düşünerek yazmaktayım. Sevdiğinize çok fazla anlam yüklemek sizi engelleyebilir. Toplumsal cinsiyet rolleri ve beklentileri ölümle sonuçlanmakta ve bu her geçen gün artmaktadır. Ülkemizdeki sivil toplum kuruluşları, özellikle kadın, şiddet ve travma konusunda çalışan ve ara... »»»
Şiddet olgusunun ortaya çıkışı, insanlık tarihiyle paraleldir. Kadına yönelik şiddet, bilinçaltında yatan cinsiyet ayrımının dışa vurumu ile karakterize bir insan hakları ihlalidir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre “kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı”nın tanımlandığı 17. madde ile herkesin yaşam hakkını garanti altına almayı ve kimsenin “insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamayacağını” taahhüt eder. Cinsiyete dayalı şiddet, anayasal hakkın ihlali kapsamına girmektedir. Günümüzde kabul edilen bazı yaklaşımlara göre kadına yönelik şiddet, bir ruhsal bozukluk ya da bir sağlık sorunu olarak yer almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise, 2002 yılı... »»»
KADINA YÖNELİK ŞİDDET SUÇTUR, GÖZ YUMMA SESSİZ KALMA…! Kadına yönelik şiddet en yaygın ve sık olarak gözlenen, kadının insan haklarına ihlallerinden biridir. Kadına yönelik şiddet sadece fiziki anlamda olmaz. Kadın fiziki anlamda olduğu gibi duygusal, cinsel, ekonomik ve toplumsal ilişkilerinin kısıtlanması yönlerinden de şiddete maruz kalabilmektedir. Ülkemizde yapılan araştırmalar sonucunda şöyle bir istatistikten söz etmek mümkündür. • Şiddete maruz kalan kadınların %90’ı kocalarının kendilerine psikolojik şiddet uygulayarak bağırdıklarını, hakaret ettiklerini, aşağıladıklarını, küfür ettiklerini; • %40’ı kocalarının kendilerine fizikse... »»»
Şiddet olarak kabul edilen davranışlar, toplumların yapısal özelliklerine göre, eş deyişle toplumun kültürel yapısı, toplumsal olarak kabul gören değer yargıları ile yakından ilgilidir.Bu nedenle araştırmacılar da farklı şiddet türlerinden söz etmektedirler (Halıcı , 2007). Erich Fromm, şiddeti kendi içinde dörde ayırmaktadır: oyuncu şiddet, tepkisel şiddet,dengeleyici şiddet ve kana susamışlık. ‘Oyuncu şiddet’ yıkımı amaçlamayan, nefret ve yıkıcılıkla güdülenmeyen, hünerlerini sergileme çabasıyla uygulanan türdür. Bu türde yok etme arzusu bulunmamaktadır. ‘Tepkisel şiddet’, insanın -kendisinin ya da başkasının- "yaşamını, özgürlüğünü, onurunu ve malını korumak" için başvurduğu ... »»»
► Şiddet Nedir? Aile İçi Şiddet Psk.Dilara KAZANCI
Türkçeye Arapçadan giren şiddet; Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde; bir hareketin, bir gücün derecesi, sertlik olarak tanımlanmaktadır. Mecazi anlamda şiddet ise duygu veya davranış için aşırılık; karşıt görüşte olanlara, inandırma veya uzlaştırma yerine kaba kuvvet kullanma şeklinde tarif edilmektedir. Şiddete başvurmak; kaba kuvvet kullanmak, Şiddet göstermek; kaba, sert davranmak, Şiddet olayı ise çevreyi sindirmek için yaratılan olay veya girişilen hareket olarak ifadelendirilmektedir (Halıcı, 2007). Lâtince de violentia “şiddet”, “sert”, “acımasız kişilik”, “güç”anlamında, violare fiili ise “şiddet kullanarak davranmak, değer bilmemek, kurallara karşı gelmek” anlamında kullanılmaktad... »»»
İnsan dürtüsel bir varlıktır. Saldırganlık dürtülerini varlığının bir parçası olarak barındıran insan, kendisine ya da etrafa dolaylı ve doğrudan zarar vermeye eğilimlidir. Şiddetin varlığını ortadan kaldırmaktan ziyade etrafa ve kendimize yönelttiğimiz saldırgan dürtüleri nasıl kanalize ettiğimiz nasıl baş edebildiğimiz ve zararsızca nasıl ehlileştirebileceğimiz önemlidir. Şiddeti tamamıyla ortadan kaldırma arzumuz ütopik bir uğraş olup asıl önemli olanın bunu nasıl ve ne şekilde etkisizleştirebileceğimiz ve ehlileştirebileceğimiz nihayetinde zararsız bir şekilde akıtabileceğimiz önemlidir. Toplumsal düzen, o toplumda yaşayanların bilinç düzeyleri ve tutumları, eğitim, kültürel faktör... »»»
AİLE İÇİ ŞİDDET: ÇAĞIN ÇAĞDIŞI SORUNU Kadına yönelik aile içi şiddet, erkekle kadın arasındaki eşit olmayan güç dengesine dayanan özel yaşam alanında gerçekleşen gizli tutulan ve tespit etmenin zor olduğu toplumsal bir sorundur. Şiddet günümüzde önemli bir halk sağlığı sorunu ve insan hakları ihlali olarak kavramlaştırılıp kabul edilmektedir. Kadına ve çocuğa yönelik her türlü şiddet kadınların ve çocukların daha güçsüz ve daha aşağı bir konumda olduğu, kökleri çok eski tarihlere dayanan ancak yeni yeni sorgulanmaya başlanan derin tarihsel inançtan beslenir. Şiddet kökleri çok eskiye dayanan ataerkil ailede kadına yüklenen utanç ve suçluluk duygusu ile çok yakından ilgilidir. Bu ... »»»
KENTLEŞME SÜRECİNDE KADIN ve ŞİDDETE BAKIŞ Kentleşme hareketini, geniş anlamda ve doğru bir biçimde, sanayileşmeye ve ekonomik gelişmeye paralel olarak, kent sayısının artması ve kentlerin büyümesi sonucunu doğuran, toplum yapısında artan oranda örgütleşme, işbölümü ve uzmanlaşma yaratan, insanların davranış ve ilişkilerinde kentlere özgü değişikliklere yol açan bir nüfus birikimi süreci olarak tanımlamak gerekir. Bu tanım benimsenirse, kentleşme hareketini, ekonomik ve toplumsal öğelerinden yalnız bir tanesi olan demografik gelişme ile tanımlamak yanlışlığına düşülmemiş olur. Ekonomik öge, yani üretim biçiminin değişmesi, kentleşmenin tanımlanmasında özel bir ağırlığa sahiptir.... »»»
► Kadına Yönelik Şiddete Psikolojik Bir Bakış Psk.Dnş.İsa Özgür ÖZER
► Kadın ve Şiddet Psk.Derya SOY
► Şiddet ve Kadın Psk.Nihal ARAPTARLI
► Aile İçi Şiddet Psk.Burçak DEMİRKAN
► Çift İlişkilerinde Şiddet Psk.Dnş.Emine YILDIZELİ
► Özgecan Olmak..... Psk.Dnş.Serap BOZKAYA
► Kadın Cinayeti ve Öfke Psk.Ali BIÇAK
Kadına Şiddet Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Güldane KAVGACI, İstanbul
Öznur SİMAV, İstanbul
Psk.Ali BIÇAK, Antalya
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Psk.Gökçe ÇAKIR ŞAHAN, KKTC (Kıbrıs)
Psk.İbrahim BALKI, Şanlıurfa
kadına şiddet KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların kadına şiddet KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
kadına yönelik şiddet, şiddet gören kadınlar, kadın ve şiddet, kadın, şiddet olgusu, şiddette tarihsel gelişim, ruhsal şiddet, fiziksel şiddet, duygusal şiddet, kamusal alanda şiddet, kadınlara şiddet, şiddetin tarihi, şiddetin tarihçesi, kadına şiddetin tarihi, kadına şiddetin tarihçesi, kadınlara yönelik şiddet, şiddet, cinsel zorlama, cinsel şiddet, kadına cinsel şiddet, cinsel şiddet nedir, cinsel şiddet türleri, tecavüz, anneye şiddet, çocuğa şiddet, kocanın şiddeti, şiddet psikolojisi, kadın dövmek, ailede şiddet, ailede dayak, aile içi şiddet, sözel şiddet, psikolojik şiddet, kadına sözel şiddet, kadına psikolojik şiddet, kadınlara sözel şiddet, kadınlara psikolojik şiddet, laf atmak, erkek şiddeti, kadın cinayeti, erkek egemenliği, cam tavan, glass ceiling, flört şiddeti, kadına karşı şiddet, kadına dayak, ev içi şiddet, şiddet türleri, ekonomik şiddet, şiddetin türleri, saldırganlık, öfke, şiddet nedir, şiddetin tanımı, kadına şiddetle mücadele, kadın cinayetleri, kadına taciz, kadınlara karşı şiddet, şiddet uygulayan erkek, şortlu hemşireye dayak, kadına şiddette psikoloji, şiddet dayanışması, mor çatı, kadına şiddet uygulamak, aile, ailesel şiddet, eşe şiddet, eşe şiddet uygulamak, aile içi şiddet türleri, şiddet çeşitleri, duygusal istismar, şidden nedir, güç kullanma, aile içi güç kullanma, karşılıklı şiddet kontrolü, şiddet direnci, şiddet uygulamak, evlilikte şiddet, ilişkilerde şiddet, çiftlerde şiddet, şiddetin dinamiği, aile içinde şiddet, şiddetin sonuçları, şiddetle mücadele, şiddet nasıl önlenebilir, şiddeti önleme, aile içi şiddeti önleme, aie içi şiddet, türkiyede şiddet, şiddetin tedavisi, kadın olmak, sözlü şiddet, kadına sözlü şiddet, kadınlara sözlü şiddet, kadınlara şiddet uygulamak, çocukta şiddet, çocuklarda davranış problemleri, şiddet gören çocuklar, şiddet gören çocuk, şiddete maruz kalan çocuk, kentleşme süreci


07:54
Top