2007'den Bugüne 92,484 Tavsiye, 28,241 Uzman ve 19,999 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Aile İçi Şiddet
Aile İçi Şiddet Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Aile İçi Şiddet Kavramı ile İlgili 26 Makale
► Şiddet Nedir? Aile İçi Şiddet Psk.Dilara KAZANCI
Türkçeye Arapçadan giren şiddet; Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde; bir hareketin, bir gücün derecesi, sertlik olarak tanımlanmaktadır. Mecazi anlamda şiddet ise duygu veya davranış için aşırılık; karşıt görüşte olanlara, inandırma veya uzlaştırma yerine kaba kuvvet kullanma şeklinde tarif edilmektedir. Şiddete başvurmak; kaba kuvvet kullanmak, Şiddet göstermek; kaba, sert davranmak, Şiddet olayı ise çevreyi sindirmek için yaratılan olay veya girişilen hareket olarak ifadelendirilmektedir (Halıcı, 2007). Lâtince de violentia “şiddet”, “sert”, “acımasız kişilik”, “güç”anlamında, violare fiili ise “şiddet kullanarak davranmak, değer bilmemek, kurallara karşı gelmek” anlamında kullanılmaktad... »»»
Eşler arasında yaşanan çatışma ve problemlerin temelinde, evlilik deneyiminin ilk kez yaşanıyor olması vardır. Farklı kültür, aile ve hayat tarzında yaşamış olan eşler bir araya gelerek yeni bir “aile” kurarlar. Beraber aşmaları gereken bir yol vardır; birlikte kurdukları “aile”’nin sorumluluklarında üstlenmek. Bu sorumlulukla beraber eşlerin birbirlerini tanıma süreleri de devam etmektedir. Her ilişkide olduğu gibi eşler birbirlerine güven duyma ihtiyacı hissederler. Evliliğin ilk yılları; çiftin birbirlerine güvenmeleri, tanımaları, yaşanan problemlere beraberce çözüm yolları bulmakta güçlük çekmeleri, süreğen şekilde devam eden tartışmalar, ilişkinin ve eşlerin yıpranmasına sebep olabilir... »»»
1.1. Şiddetin Tanımı Türkçe sözlükte şiddet veya yeğinlik; sert ve katı davranış, kaba kuvvet kullanma, sertlik anlamına gelmektedir. (www.tdk.gov.tr/, Erişim Tarihi: 3 Ekim 2014). WHO şiddeti, “fiziksel güç veya iktidarın tehdit yoluyla veya bizzat uygulanması biçiminde kendine, bir başka insana, bir gruba veya bir topluma uygulanması sonucunda maruz kalan kişide yaralanma, ölüm ve psikolojik zarara yol açması ya da açma olasılığı bulunması” durumu olarak tanımlamaktadır (WHO 1996) . Başbakanlık Aile Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2008 yılında şiddeti ‘fiziksel, psikolojik, ekonomik ya da cinsel içerikli bir takım eylemlerde bulunmak suretiyle bu eylemlere maruz kalan kimseler... »»»
Aile Nedir? Aile, sosyal sistem içinde bir alt sistemdir. Sosyal sistemin içinde bulunan alt sistemi tariflemek gerekirse; ‘duygusal özelliği olan’ ayrıcalıklı bir topluluktur. Türkiye Gen Bilim internet sitesinde aileyi şöyle tanımlamaktadır (2010) ; Aile; toplumsal yapının en küçük birimleri olan bireylerin kan bağıyla birbirine kenetlendiği, yaşam standartlarına ayak uydurabilmek, hayatta kalabilmek için ortak hedefleri ve hareketleri olan bir yapı, hatta bir organizmadır. Hangi ulusal ya da kültür sınırları içinde olursa olsun, aile, evrensel, üniversal bir oluşumdur. Aile kendine özgü bir yapısı ve yaşam standartları vardır. Her ulusta ya da kültürde aile oluşmayı, genişlemeyi ve ay... »»»
► Aile İçi Şiddet Dr.Müberra YENİŞAR, Tıp Doktoru
Mesleğim gereği şiddet dendiğinde ilk aklıma gelen aile içi şiddet oluyor. Hekimlik yaptığım yıllar boyunca aile içi şiddetin her türlüsüne tanıklık ettim, çoğu zaman olanları, olacakları çaresizlikle izledim. Demirtaş Sağlık Ocağında çalışırken jandarma darp cebir raporu için evli bir çifti getirmişti, adam bağırıp çağırıyor, komşularının kendisine saldırdığını ve rapor almak istediğini söylüyordu. Bu arada jandarmaya küfretti, ben eşini yalnız muayene etmek istediğim için hakarete uğradım, üstelik hemşire de ben de kadındık. Kadına ‘şikayetleriniz neler’ dediğimde yüzüme biraz şaşkınlık ve biraz da ‘sen aptal mısın’ diyerek baktı ve başı ile kocasını gösterdi. Onun şikâyeti kocası idi. O a... »»»
► Aile İçi Şiddet Psk.Özlem CAN
Aile içi şiddet, baskı ve güç uygulayarak insanların fiziksel veya psikolojik açıdan zarar görmesine neden olan şiddete maruz kalan açısından zedeleyici özellik taşıyan, bu tür bir ortamda büyüyen çocuklar açısından da çocukların gelecekte ki yaşamını, kişiliğini ve kişisel gelişimini tehlikeye sokan bir davranış biçimidir. Aile içi şiddet genellikle erkeğin kadına bazen de çocuklara uygulaması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Tabii ki şiddete maruz kalanın çaresiz oluşu da katlanmak zorunda kalan kişileri intihara kadar götürmektedir. Baskıcı eşten ayrılma ya da ayrılma girişiminde bulunulduğunda daha büyük bir şiddetle karşılaşma korkusu da durumu iyice içinden çıkılmaz bir hale getirmektedir.... »»»
► Aile İçi Şiddet Psk.Burçak DEMİRKAN
Son yıllarda aile kurumunun içerisinde oluşan fay hatları tam anlamıyla aile içi şiddetle dünyada toplumsal açıdan vuku bulmaktadır ve bu durum ciddi sorunlara yol açabilmektedir (Seven, 2008: 102). Şiddet, terimsel anlamda, her bir aktörün başka bir aktör üzerinde belli bir amaç doğrultusunda belli stratejiler izleyerek bireysel ya da kolektif güç kullanma durumudur. Güç, realist paradigmada Machiavelli’nin de telaffuz ettiği gibi amaçlara ulaşmak için gerekli bir araçtır. Gücü elinde bulunduran aktör, gücünün devamlılığını sağlamlaştırma doğrultusunda hareket ederek bunun meşru olduğu iddiasından da asla vazgeçmemektedir. Bir başka deyişle, şiddetin toplum içinde, toplum tarafından na... »»»
► Aile İçi Çatışmalar ve Şiddet Psk.Cengiz TÜRKMEN
Aile İçi Çatışma ve Şiddet Eşler arası çatışma Eşler arasında yaşanan çatışmaların temelinde, her şeyden önce, evlilik gibi bir deneyimin ilk defa yaşanıyor oluşu gelir. Her iki taraf da, yıllar yılı alışkın oldukları çevrelerini terk etmiş ve yeni bir çevreye adım atmışlardır. Üstelik ‘aile’ adı verilen bu yeni çevreyi, tüm sorumluluklarıyla beraber, kendileri oluşturmak, aile evine tuğlaları birer birer kendileri koymak durumundadır. Bu durum, ister istemez, eşler üzerinde ciddi bir yük oluşturur. Dahası, henüz birbirleriyle ilgili olarak ‘tanıma’ süreçleri bitmemiştir. Eşler evliliklerini sağlam bir temele oturtmak için birbirlerini iyice tanımak ve b... »»»
► Aile İçi Şiddet ve Dayak Dr.Psk.Başak DEMİRİZ
Dayak yiyen değil atan zavallıdır Kalabalık bakkalın içinde küçük kız her gördüğüne uzanıyor, alabildiklerini eline alıyor alamadıklarını ise yerlere saçıyordu. Annesi engellemeye çalışmak için kızını bir kaç kez uyardı. Kızı onu dinlemiyordu. Kızını kontrol edemiyordu. Anne kendini çaresiz hissetti. Çaresizliği takip eden öfkesi giderek artarken kızının eline hızlıca vurdu, “sana yapma dedim.” Kızına ilk defa vurmuştu. Küçük kız şaşırararak bir eline bir de annesine baktı. “Ama acıdı!” Küçük kız o gün dayakla tanıştı. Dayak atan kişilerin ortak bir özelliği vardır; kontrolü kaybettiklerini düşündüklerinde, istediklerini yaptırtabilmek için güçlerini göstermekten başka yöntem bil... »»»
KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET Aile içinde meydana gelen, cinsiyete dayalı, kadın üzerinde baskı ve üstünlük kurmayı amaçlayan, tehdit, dayatma, kontrol içeren, duygusal, ekonomik ve/veya fiziksel zararla sonuçlanan, kadının insan haklarının ihlalini içeren her türlü eylem aile içi kadına yönelik şiddettir. Araştırmalar, kadına yönelik aile içi şiddetin tüm dünyada, gelişmiş, gelişmekte olan, gelişmemiş her toplumda farklı biçimlerde rastlanan küresel bir sorun olduğunu göstermektedir. Kadına yönelik aile içi şiddet, yaygın olması, akut ve kronik etkileriyle kadının sağlığını olumsuz yönde etkilemesi gibi nedenlerle önemli bir “halk sağlığı sorunu” olarak görülmektedir. Aile içi kadına ... »»»
AİLE İÇİ ŞİDDET: ÇAĞIN ÇAĞDIŞI SORUNU Kadına yönelik aile içi şiddet, erkekle kadın arasındaki eşit olmayan güç dengesine dayanan özel yaşam alanında gerçekleşen gizli tutulan ve tespit etmenin zor olduğu toplumsal bir sorundur. Şiddet günümüzde önemli bir halk sağlığı sorunu ve insan hakları ihlali olarak kavramlaştırılıp kabul edilmektedir. Kadına ve çocuğa yönelik her türlü şiddet kadınların ve çocukların daha güçsüz ve daha aşağı bir konumda olduğu, kökleri çok eski tarihlere dayanan ancak yeni yeni sorgulanmaya başlanan derin tarihsel inançtan beslenir. Şiddet kökleri çok eskiye dayanan ataerkil ailede kadına yüklenen utanç ve suçluluk duygusu ile çok yakından ilgilidir. Bu ... »»»
ŞİDDET NASIL AZLATILABİLİR HER ENGELLENME ÖFKE YARATIR. ÖFKE İSE ŞİDDETE YATKINLIK OLUŞTURUR Hayatın her safhası bir dizi (içsel ve dışsal) engellenmelerle doludur. Her engellenme öfke oluşturur; öfke de şiddete eğilim yaratır. Kişiler eğilimli oldukları yönde davranmaya daha yatkın olurlar. ŞİDDET ÖĞRENİLMİŞ BİR DAVRANIŞTIR Şiddet daha çok öfke duygusu sonrasında ortaya çıkan bir enerji boşalım yoludur. Kişiler bu şekil bir yolla öfke sonucu biriken enerjilerini dışa kanalize eder, akabinde de bu enerjinin yaptığı baskıdan kurtularak rahatlarlar. Bu yol doğuştan bir yatkınlığımız bulunsa da büyük ölçüde sonradan öğrenilmiştir. Bu öğrenmenin biri çocukluk yıllarından diğeri de... »»»
Yaşamımızın hemen hemen her alanında karşımıza çıkan şiddet toplumun tümünü derinden etkiler ancak en çok risk altında olan gruplardan biri kadınlardır. Kadına yönelik şiddet, kadını inciten, ona fiziksel, cinsel, ruhsal açıdan zarar veren, toplumsal ya da özel yaşamda onu sınırlayan, baskılayan her türlü davranıştır. Kadına yönelik şiddet dünyada neredeyse her toplumda görülen bir sorundur ve kadınların yaşamlarını, sağlıklarını olumsuz etkilemektedir. Kadınların en çok tanıdıkları, yaşamlarında bulunan erkeklerin şiddetine uğradıkları yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Şiddeti uygulayan kişinin yakın, güvenilmesi gereken biri ya da kadının özel yaşamındaki, aile içindeki özel biri olma... »»»
DAVRANIŞ İHLALLERİ ÜZERİNDEKİ SOSYAL KONTROL AZALDI İnsan davranışlarının büyük ölçüde genetik aktarımla ve çevre faktörünün tesiriyle, en önemlisi de eğitimle belirlendiği bilinir. Yine davranışlar üzerindeki iki güçlü yaptırım faktörü deyince ise akla yazılı kanunlar ve toplumun sessiz müeyyidesi sayılabilen gelenekler gelir. Her toplumda önemli davranış hataları -ki buna genel manada “suç” denilir- daha çok kanunlarda öngörülen cezai müeyyidelerle önlenmeye çalışılır. Ceza gerektirecek nitelikte bir davranış sayılmayan, ancak çok da hoş karşılanmayan ve adına “kabahat” diyebileceğimiz davranış ihlalleri ise toplum geleneklerinin “kınama, ayıplama, dışlama” gibi görünümlerle dışa yan... »»»
İNSANLIK AYIBI: ŞİDDET DÖNGÜSÜ VE ŞİDDETİN ÖNLENMESİ Şiddet kavramının algılanmasındaki toplumsal, bireysel ve kültürel farklılıklar nedeniyle aile içi şiddetin yaygınlığının ve büyüklüğünün saptanması güçtür. “Şiddet” kelimesi genel anlamda, aşırı bir duygu-durumunu, bir olgunun yoğunluğunu, sertliğini, kaba ve sert davranışı nitelendirmekte, başka bir insana veya gruba baskı uygulamak amacıyla yapılan davranışları kapsadığı ileri sürülmektedir. Şiddet, hayatın her alanında duygusal, sözel, fiziksel, cinsel, siyasal ve daha birçok boyutta karşımıza çıkmaktadır. Şiddetin karmaşık yapısı, dolayısıyla tarif edilmesi, sebeplerinin araştırılması ve önlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmes... »»»
► Çift İlişkilerinde Şiddet Psk.Dnş.Emine YILDIZELİ
► Şiddet,televizyon,internet Psk.Ayşegül COŞKUN
► Aile ve Evlilik Psk.Dnş.Murat ÇAKIR
► Kadın Cinayeti ve Öfke Psk.Ali BIÇAK
► Anne-Baba-Çocuk İlişkileri Dr.Psk.Dnş.Ayşe Devrim BURÇAK
► Cinsel Saldırı ve Nedenleri Psk.Sabahat ERLER
Aile İçi Şiddet Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Güldane KAVGACI, İstanbul
Psk.Sude FERALİ, İstanbul
Psk.Ali BIÇAK, Antalya
Psk.Özlem CAN, Gaziantep
Psk.Duygu ÖZEL, Antalya
Psk.Duygu BUĞA, İstanbul
Cafer ÇAY, İstanbul
Pınar BAYBAŞİN, İçel (Mersin)
Dr.Müberra YENİŞAR, Bursa , Tıp Doktoru
Psk.Semra EKŞİ, İstanbul
Uzm.Psk.Zehra EROL, İstanbul
aile içi şiddet KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların aile içi şiddet KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
şiddet, saldırganlık, öfke, psikolojik şiddet, kadına yönelik şiddet, kadına şiddet, şiddet nedir, şiddetin tanımı, kadına karşı şiddet, türkiyede şiddet, şiddetin tedavisi, aile, güç çatışması, çocukta şiddet, aile içi şiddetin nedenleri, ailede şiddet, ailesel şiddet, kadına şiddet uygulamak, eşe şiddet, eşe şiddet uygulamak, şiddet türleri, aile içi şiddet türleri, şiddet çeşitleri, fiziksel şiddet, cinsel şiddet, duygusal şiddet, duygusal istismar, ekonomik şiddet, şidden nedir, güç kullanma, aile içi güç kullanma, çocuğa şiddet, evlilikte şiddet, ailede çatışma, aile içi çatışma, ailede çatışmalar, çatışma, çatışmalar, aile içinde çatışmalar, dayak, şidden uygulama, şiddete maruz kalma, şiddet uygulayan erkekler, dayak atan erkekler, şiddet psikolojisi, dayak psikolojisi, şiddetin dinamiği, aile içinde şiddet, şiddetin sonuçları, şiddetle mücadele, şiddet nasıl önlenebilir, ailede dayak, şiddeti önleme, aile içi şiddeti önleme, kadınlara yönelik şiddet, kadın ve aile, karşılıklı şiddet kontrolü, şiddet direnci, şiddet uygulamak, ilişkilerde şiddet, çiftlerde şiddet, televizyon, internet, televizyonda şiddet, internette şiddet, bedensel şiddet, manevi şiddet, sözel şiddet, saldırganlığın nedenlerı, zorbalık, istismar, şiddet kavramı, şiddetin önlenmesi, insanlık ayıbı şiddet, şiddet döngüsü, şiddet nasıl önlenir, evlilik, çift uyumu, sağlıklı aile, sağlıklı aile nedir, sağlıklı aile yapısı, aile ortamının çocuğa etkisi, aile ortamı, evlilik doyumu, evlilik doyumu nedir, eş seçimi, anne-baba tutumları, ailede güven, ailede gelişim, aile yapısı, ailenin yapısı, aile nedir, aile içi şiddet kuramları, çocuklarda davranış problemleri, şiddet gören çocuklar, şiddet gören çocuk, şiddete maruz kalan çocuk, salgında iletişim, salgında ilişki, salgında çatışma, salgında iletişim sorunları


21:38
Top