2007'den Bugüne 76,203 Tavsiye, 24,874 Uzman ve 17,101 Bilimsel Makale
Site İçi Arama Arayın :
Yeni Tavsiye Ekleyin!Eponimler - Özel Nomına Anatomıca
MAKALE #18267 © Yazan Vet.Hek.Doç.Dr.Ali AYYILDIZ | Yayın Nisan 2017 | 1,223 Okuyucu
EPONİMLER – ÖZEL NOMINA ANATOMICA

Siz Değerli okuyucularıma bu yazımda Anatomi ve Tıp terimlerinde kullanılan özel adlar – Eponimler hakkında bilgiler vermek istiyorum.

Tıp Terimlerinde bazen özel adlar da terim olarak kullanılabilirler. Bunlara Eponim adı verilir.

Örneğin: Meckel, Corti, Sylvius, Galenos birer özel isimdir. Bunların genitiv durumu : in durumu kullanılarak sıra ile Ansa Galeni : Galenos kangalı, Organon Corti : Corti organı, Aquaductus Sylvii : Sylvius’un su kanalı, Diverticulum Meckeli : Meckel çıkmazı terimleri yapılmıştır. Bunun gibi daha birçok örnek vardır.

Bununla birlikte özel isimlerden Anatomik terimler oluşturma eğilimi gittikçe zayıflamaktadır. Hatta bugün tamamen terk edilmiş gibidir. Ben Literatür bilgisi taşıması açısından bu ünlü kişilerin adlarını vermeyi ve buna bağlı olarak ta ÖZEL NOMINA ANATOMICA’yı vermeyi uygun buluyorum.


ÖZEL NOMİNA ANATOMICA : EPONİMLER

Achilles: Mitolojik kişi adı
Tendo Achilles: Aşil kirişi, Aşil tendonu

Alcock (1784 – 1833): Londralı (İngiliz) Cerrah
Canalis Alkocki: Canalis pudendalis

Ammon: Eski Mısır Tanrısı
Cornu Ammonis: Ammon boynuzu

Angström: (1814 – 1874): Upsalalı Fizikçi
Ölçü birimi: A o = 10 üzeri -7

Arantius, J.c. (1530 – 1589): İtalyan Anatomist
Ductus Arantii: Aranti kanalı

Aschoff: (1866 – 1942) : Freiburglu Patolog

Tawara (1873 - ?) : Fukuoka’ lı (Japon) Patolog

Auerbach, P (1826 – 1897) : Breslau’ lu Anatomist
Plexus Auerbachi: Auerbach ağı: Plexus myentericus

Bartholin G. (1655 – 1738): Kopenhaglı (Danimarkalı) Anatomist
Ductus Bartholini: Bartolin kanalı
Glandulae Bartholini: Glandulae vestibularis majores : Bartholin bezleri: Vagina büyük dudağı bezleri

Bechterew W. (1857 – 1927): St.Petersburg’ lu (Rus) Anatomist
Nuncleus Bechterewii: Nucleus vestibulavis superior : Bechterew çekirdeği

Bertin, E.J. (1812 – 1781): Parisli (Fransız) Anatomist
Columna Bertini: Columna renalis: Bertin uzantıları

Bochdalek, V.A. (1801 – 1883): Praglı (Çek) Anatomist
Trigonum Bochdaleki: Trigonum lumbocostale: Bochdalek üçgeni

Botallo, L: (1530 – 1600): İtalyan Hekim
Lig. arteriosum Botalli: Atardamarın Botallo bağı

Bowman W. (1816 – 1882): İngiliz Hekim
Capsulae Bowmani: Bowman kapsülü

Broca, P. (1824 – 1880): Parisli (Fransız) Cerrah ve Antropolog
Centrum Brocae: Broca merkezi : motor konuşma merkezi

Brunner, J.C. (1653 – 1727): Alman Anatomist
Gll.Brunneri: Gll. duodenalis : Brunner bezleri

Buradach, K.F. (1776 – 1847): Doğu Prusyalı Anatomist
Fasciculus buradachi: Fasciculus cuneatus: Burdach demeti

Cajal, Y. (1852 – 1934): 1906 Nobel Ödülünü kazanmış İspanyol Anatomist

Camper, P. (1722 – 1789): Amsterdamlı (Hollandalı) Anatomist
Fascia Camperi: Camper fasiyası

Clark J.A.L. (1817 – 1880) : Londralı (İngiliz) Anatomist
Stilling – Clark sütunu

Cooper A.P. (1768 – 1841): İngiliz Hekim
Fascia Cooperi: fascia cremasterca: Cooper fasiyası

Corti A. (1822 – 1876): İtalyan Hekim
Organon Cortii: Corti organı

Douglas J. (1675 – 1742): İskoçyalı Anatomist
Excavatio Douglasi: Excavatio rectouterina : Douglas çıkmazı
Linea semicircularis: Linea Douglasi : Douglas çıkmazı

Ebner V. (1842 – 1925): Viyanalı (Avusturyalı) Anatomist
Gll. Ebneri: Gll. linguales: Ebner bezleri

Eustachio, B. (1520 – 1574): İtalyan Hekim
Tuba Eustachio: tuba anditiva ossea: Eustachio borusu

Falloppio, G. (1523 – 1562): İtalyan Cerrah
Canalis Fallopia : Canalis N. Facialis, Fallopia kanalı, Tuba uterina
Ductus Fallopia : Fallopia tübü

Glisson, F. (1597 – 1673): Londralı (İngiliz) Hekim
Capsulea Glissoni : Capsula hepatis : Glisson kapsülü

Golgi C. (1844 – 1926): İtalyan Anatomist
Apparatus Golgi: Golgi cihazı

Goll F. (1828 – 1903): İsveçli Anatomist
Fasciculus Golli : Goll demeti : Fasciculus lateralis posterior

Graaf R. (1841 – 1873): Fransız Anatomist
Graff follikülü ( Yumurtada )

Gratiolet L. (1815 – 1865): Parisli (Fransız) Anatomist

Haller A. (1708 – 1877): İsviçreli Bilim Adamı
Diverticulum Halleri : Haller çıkmazı : sinus obliquus pericardii
Circulus arteriosus Halleri : Haller’ in atardamar siklusu - dönencesi
Lamina vasculosa chorioidea Halleri: Haller’ in zarsı damar yaprağı
Rete testis Halleri: Haller’ in testis ağı

Harder J. J. (1656 – 1711): Basel’ li (İsviçreli) Anatomist
Glandulae Harderi : Harder bezleri

Hasner, J. (1819 – 1892) : Praglı (Çek) Bilim Adamı
Hasner kapağı : Plica ductus nasolacrimalis

Hassal, A.H. (1817 – 1894): Londralı (İngiliz) Hekim
Corpusculus Hassali : Hassal cisimcikleri

Havers C. (1650 – 1702): Londralı (İngiliz) Anatomist
Canalis Haveri: Havers kanalları

Helleweg H.C. (1847 – 1901): Vedinburglu Psikiyatrist, Ruh Hastalıkları Hekimi
Henle F. (1809 – 1885): Göttingenli Anatomist
Henle kulpu : Henle kangalı : Henle kavsi : Henle kanalcığı

Hesselbach, F.K: (1759 – 1816): Alman Cerrah
Lig. Hessalbachi: Hesselbach bağı: Lig. interfoveolare

Hessl, R. (1824 – 1881): Avusturyalı Patolog ve Anatomist
Gyrus Hessli: Hessl kıvrımı: Gyri temporales transversi: Kabuksal işitme merkezi

Higmore, N. (1613 – 1685): İngiliz Cerrah
Sinus (cavum) Higmori: Higmore boşluğu (: Sinus maxillaris)

His W. (1863 – 1934): Alman Hekim
His demeti

Hortega, del R.H.P. (1882 – 1945): Arjantinli Histolog

Houston J. ( 1802 – 1845 ): Dublinli (İrlandalı) Hekim
Houston kapakları: Plicae transversales recti

Hunter, John (1728 – 1783): İngiliz Hekim, Anatomist ve Cerrah.
Canalis Hunteri: Hunter kanalı: Canalis adductorius

Jakobson. L .L. (1783 – 1843): Kopenhaglı ( Danimarkalı) Anatomist
Organon Jakobsoni: Jakobson organı: Organon vomeronasale


Keith J.A. (1866 – 1955)

Flack, M.F.(1882 – 1931)
Keith – Flack düğümü: Nodus sinoatrialis (: auricularis)

Kohlrausch O.I.B. (1811 – 1854): Alman Hekim
Plica Kohlrauschi: Kohlrausch kapağı: Plica transversa recti dexter

Labbe. L. (1832 – 1916): Fransız Cerrah
Trigonum Labbe: Labbe üçgeni: Midenin karın ön duvarına değen kısmı

Langerhans. P. (1847 – 1888): Freiburglu Anatomist
Insula Langerhansi: Langerhans adacıkları (Pankreas dokusundaki insulin salgılayan hücre odacıkları)

Lieberkühn, J.N. (1711 – 1750): Alman Hekim
Gll. Lieberkühni : Lieberkühn bezleri: oniki parmak barsağındaki özel bezler

Lietaud.J. (1703 – 1780): Fransız Hekim
Trigonum Lietaudi: Lietaud üçgeni: Trigonum vesica

Littre.A. (1658 – 1726): Parisli (Fransız) Anatomist ve Cerrah
Gll.Littrei : Litre bezleri: Gll.urethralis

Malpighi. Marcello (1628 -1694): İtalyan Anatomist
Corpusculus Malphighi : Malphigi cisimciği: Glomerulus
Pyramides Malphighi : Malphighi piramidleri: Pyramydes renales

Meckel.J.F. (1714 – 1774) : Alman Anatomist
Diverticulum Meckeli : Meckel diveriticulumu: diverticulum ilei
Ganglionum Meckeli : Meckel ganglionu: Ganglion pterygopalatinum: Ganglion submandibulare

Meibom. Lt.(1638 – 1700) : Alman Anatomist
Gll.Meibomi : Meibom bezleri: Gll.tarsales

Morgagni. Giovanni Batista (1682 – 1771) : Padualı (İtalyan) Anatomist ve Patolog
Appendix testis Morgagni
Sinus rectales Morgagni
Bulbus olfactorius Morgagni
Locunde urethrales Morgagni
Foramen caecum linguae Morgagni
Concha nasalis suprema Morgagni
Columnae anales Morgagni
Ventriculus laryngis Morgagni

Oddi.R. (1801 -1887) : İtalyan Anatomist
Sphichter Oddi: Oddi sifinkteri

Pacchioni .A. (1665 – 1726): İtalyan Anatomist
Granulationes Pacchionini: Pacchioni taneciklenmesi

Passavant Ph.G. (1815-1893) : Alman Cerrah
Papillae pharyngeus Passavanti: Yutaktaki Passavant kabartısı

Pecquet.J.(1822-1874): Fransız Anatomist ve Cerrah
Cisterna Pecqueti: Pecquet sarnıcı: Cisterna chyli ductus Pecqueti : Pecquet’in lenf kanalı: Ductus thoracicus

Pertik.O.(1853 – 1919): Budapeşteli (Macar) Anatomist
Diverticulum Pertiki : Pertik çıkmazı: Processus pharyngeus

Petit. F.P. (1664- 1741): Fransız Cerrah
Canalis Petiti: Petit kanalı: Spatium apparatus suspensorii lentis

Petit.J.K.(1674-1760): Parisli (Fransız ) Cerrah
Trigonum Petiti : Petit üçgeni: Trigonum lumbale

Peyer.J.K. (1653 – 1712): İsvçreli Anatomist
Nodi lympatici Peyeri : Peyer lenf düğümleri: Nodi lympathici solitarii

Pirogoff.N.İ. (1810 – 1881): St.Petersburglu (Rus) Anatomist
Angulus Pirogoffi : Pirogoff açısı: Angulus venosus

Poupart.F.(1816- 1708): Parisli (Fransız) Anatomist ve Cerrah
Lig.Pouparti: Poupart bağı: Lig. inguinale

Ranvier.L.A.(1835 – 1922) : Fransız Anatomist
Plexus Ranvieri: Ranvier ağı

Remak.R.(1815 – 1865) : Alman Nörolog
Plexus Remaki: Remek ağı : Plexus submucosus Meisneri

Retzius.M.G.(1842-1919) : İsveçli Histolog
Spatium Retziusu : Retzius aralığı: Spatium praevesicale

Riolan.J. (1585 – 1657): Fransız Fizyolog
Riolan Demeti : (M.styloglossus, M.stylohyoideus, M.stylopharyngeus, Lig.stylomandibulare, Lig.stylohyoideum’ dan oluşan demet)

Rivinus.A.Q. (: Bachmann E.) (1652-1723): Alman Anatomist ve Fizyolog
Ductus Rivini: Rivinus kanalı: Ductus sublinguales minores
Incisura Rivini: Rivini kertiği: Incisura tympanica

Rolando.L.(1773-1831) : İtalyan Anatomist
Substantia Rolandi: Rolando maddesi: Substantia gelatinosa
Sulcus Rolandi: Rolando oluğu: Sulcus centralis

Rosenmüller.J.C.(1771-1820): Alman Anatomist
Nodi lympo Rosenmülleri: Rosenmüllerin lenf düğümü
Recessus Rosenmülleri: Rosenmüller çıkmazı: Recessus pharyngeus

Sondström.İ.V.(1852-1899 ): Upsalalı Histolog
Gll.Sondstömi: Sondström bezleri: Glandulae parathyreoidea

Sartorini.G.D. (1681 – 1737): Venedikli (İtalyan) Anatomist
Cartilago Sartorini: Sartorini kıkırdağı: Cartilago corniculatio
Concha Sartorini: Sartorini konkası: Concha nasalis suprema
Ductus Sartorini: Sartorini kanalı: Ductus pancreaticus accessorius
Incisura Sartorini: Sartorini kertiği: Incisura cartilaginis meatus acustici

Scarpa.A. (1747 – 1832): İtalyan Anatomist
Nervus Scarpa: Scarpa siniri: Nervus nasopalotinus
Trigonum Scarpa: Scarpa üçgeni: Trigonum femorale

Schlemm.F. (1795 – 1858) : Alman Anatomist
Canalis Schlemmi: Schlemm kanalı: Sinus venosus sclerae

Sertoli. (1842 – 1910) : Mailandlı Fizyolog
Cellulae Sertoli: Sertoli hücreleri

Sibson.F.(1814 – 1876) : İngiliz Anatomist
Apaneurosium Sibsoni: Sibson Apanöyrozu

Stenon N. veya Stensen N. (1638-1686) : Kopenhaglı (Danimarkalı) Anatomist
Ductus Stenosis: Stenon kanalı: Canalis parotideus
Canalis Stenosis: Stenon kanalı: Canalis incisivus

Sylvius.F. (1614 – 1672): Amsterdamlı (Hollandalı) Hekim
Aquaeductus Sylvii : Sylvius’ un su kanalı: Aquaeductus mesencephali
Cisterna Sylvii : Sylvius sarnıcı : Cisterna valeculae lateralis cerebri
Fissura Sylvii : Sylvius çatlağı : Fossa Sylvii : Fissura cerebri lateralis

Tarinus (Tarin) P. (1725 – 1761): Fransız Anatomist
Fossa Tarini: Tarinus çukuru : Fossa intercruralis
Hiatus Tarini:Tarinus gireği, açıklığı : Hiatus Fallopia
Velum Tarini: Tarinus yumuşakçası : Velum medullare posterior

Tenon.J.R. (1724 – 1816): Fransız Hekim
Fascia Tenoni: Tenon akzarı : Capsula bulbi
Spatium Tenoni: Tenon aralığı: Spatium circumbulbare


Thebesius.A.C. (1688 -1732): Hirschberg’ li Hekim
Valvula Thebesii :Thebesius kapakçığı : Valvula sinus coronarii
Vena Thebesii: Thebesius toplardamarı: Venae cordis minima

Thomson.F.H. (1867 – 1938): İngiliz Hekim
Fascia Thomsonii : Thomson fasiyası

Tiedemann.F. (1781 – 1861): Alman Anatomist
Gll. Tiedamanni: Tiedemann bezleri: Glandulae Bartholini

Treitz W. (1819 -1872) : Praglı (Çek) Anatomist
Musculus Treitzi : Treitz kası : M.suspensorius duodeni

Tyson.E. (1649 – 1708) : İngiliz Anatomist
Gll.Tysoni : Tyson bezleri : Glandulae preaputii

Valsalva.A.M. (1666 – 1723) : Bolognalı (İtalyan) Anatomist
Sinus Valsalvae : Valsalva boşluğu : Sinus aortae

Waldeyer-Hartz.W. (1836 – 1921): Alman Anatomist
Anulus lynphaticus Waldeyeri : Waldeyerin lenfatik halkası

Walther.A.F. (1666 – 1746) : Alman Anatomist
Ductus Waltheri: Walther kanalı: Ductus sublinguales minores, Ganglion cocygeum

Weber. M.I. (1795 – 1878) : Alman Anatomist
Organon Weberi : Weber organı : Utriculus prostaticus

Wharton.T.H. (1610 – 1673) : İngiliz Anatomist
Ductus Whartoni : Wharton kanalı: Ductus submandibularis
Gll. Whartoni: Wharton bezleri: Glandulae vestibulares majores

Willis.T.H. (1622- 1675) : İngiliz Cerrah ve Anatomist
Poligonum Willisi: Willis poligonu : Circulus arteriosus cerebri
Nervus Willisi :Willis siniri: Nervus accessorius

Winslow. J.B. (1669 – 1760) : Fransız Anatomist
Foramen Winslowi : Winslow deliği : Foramen epiploicum: Foramen bursa omentalis

Wrisberg. H.A. (1739 – 1808) : Alman Anatomist
Cartilago Wrisberge : Wirsberg kıkırdağı : Cartilago cuneiformis
Ganglionum Wrisbergi : Wrisberg ganglionu : Ggl.cardiacum

Zinn.J.G. (1727 – 1759) : Alman Anatomist
Arteria Zinni : Zinn atardamarı : Arteria centralis retinae


Bu Eponimlere daha ayrıntılı bakmak gerektiğinden Eponimlerin karşılıkları olan Anatomik oluşumları vermeyi de uygun görüyorum.


EPONİMLERİN ANATOMİK KARŞILIKLARI


Achilles kirişi: (Tendo calcaneus) : Calcaneus kirişi, M. Triceps
surae’nin topuğun arkasındaki tuber calcanei’ye yapışan kuvvetli kirişi

Adem elması: (Prominentia laryngea – Pomum adami ) : Adem elması, gırtlak çıkıntısı.

Alcock kanalı: (Canalis pudentalis) : Fossa ischiorectalis'in dış yan duvarı üzerinde M.
obturatorius internus'un fasiyası içinde pudental sinir ve damarların geçtiği kanal.

Ammon boynuzu: (Cornu ammonis) : Yan karıncıkların alt boynuzlarının döşemesinde
Pes hippocampi'nin yaptığı bir kabartı.

Andersch gangliyonu: (Ganglion inferius) : Nervus glossopharyngeus'un Foramen
jugulare'nin hemen altında bulunan Ganglion inferius'u.

Antrum Highmorii: (Sinus maxillaris) : Maxilla’nın corpus’u içinde bulunan ve değişik
büyüklükte bir kemik boşluğu olup Hiatus maxillaris aracılığı ile Meatus nasi medius’a
açılan boşluk.

Arantius düğümü: (Noduli valvularum semilunarium) :
Truncus pulmonalis kabarcıklarının serbest kenarları üzerindeki küçük fibröz düğümcükler

Arantius kanalı: (Ductus venosus) : Fötüste bulunan kan damarlarından biri olup
Vena umbilicalis’i Vena cava inferior’a birleştirir.

Arantius bağı: (Lig. venosum) : Fötüsteki Ductus venosus’un bir kalıntısı olup fibröz
bir kordon olan ve Hepar’ın Fissura ligamenti venosi içinde bulunan ligament.

Arnold gangliyonu: (Ganglion oticum) : Nervus mandibularis’ in iç yanında ve hemen
Foramen ovale’nin altında Otonom Sinir Sistemine ait bir ganglion olup Parasempatik sinir
ipliklerine N. petrosus minor yoluyla gelir. Postganglioner sinir iplikleri ise alt tükürük
merkezlerinden gelen Parasempatik sinir iplikleri oluşturur.

Arnold siniri: (R. auricularis nervi vagi) : N. vagus’un Ganglion superius hizasında
verdiği küçük bir dal olup Auricula’nın içyan yüzü ile dış kulak yolunun alt duvarını ve
kulak zarının bir bölümünü innerve eder.

Aschoff-Tawara düğümü: (Nodus atrioventricularis) : Kalbin sağ Atrium’unun
endokardı altındaki özel kalp kası ipliklerinin mikroskobik bir topluluğudur.

Auerbach gangliyonu: (Ganglion myentericum Auerbachii) : Plexus myentericus içinde bulunan küçük gangliyonlardan birisi.

Auerbach plexusu: (Plexus myentericus) : Miyenterik sinir ağı, barsak sinir ağının barsağın kas katı içindeki bölümü olup ince barsağın proximal kısmını innerve eder.

Bartolin kanalı: (Ductus sublingualis major) : Dil altı tükürük bezi büyük kanalı, Dil
altı tükürük bezinin büyük bir bölümünün salgısını ağız tabanındaki Caruncula sublingualis
üzerindeki bir delik yoluyla ağız boşluğuna ileten kanal.

Baudelocque çapı: (Conjugata externa) : Pelvis'e ait bir çap olup Symphysis pubis’in
üst kenarını 5. bel omurunun dikensi çıkıntısının deride yaptığı kabartının hemen altındaki
oluğa birleştiren çaptır.

Bauhin kapağı: (Valva ileocaecalis) : İnce barsağın Ileum bölümünün kalın barsağın
Caecum bölümüne birleşme yerindeki kapak olup huni şeklinde olan bu kapağın geniş
ağzı Ileum, dar ağzı da Caecum tarafındadır.

Bechterew demeti: (Tractus spinoolivaris) : Nucleus olivae’den çıkan Medulla
spinalis’e giden sinir demetleri.

Bechterew çekirdeği: (Nucleus Bechterewii) : Nervus vestibulocochlearis’in – denge sinirinin arka çekirdeği.

Beclard üçgeni: (Trigonum Beclardi) : N. hypoglossus'un arkakenarı, M.digastricus'un
arka karnı ve Os hyoideum'un büyük boynuzu arasında oluşan bir üçgen olup bu üçgen
içinde: A. lingualis bulunur.

Bellini borucukları: (Tubuli renales recti) : Testis içindeki sperma borucuklarının düz
olan terminal bölümleri olup Rete mirabile testis’in oluşumuna katılırlar.

Bertin kolonu: (Columnae renales) : Böbreğin cortex bölümünün Substantia
medullaris içine doğru uzanan ve böbrek piramitleri arasında bulunan uzantıları.

Bertin bağı: (Lig. İliofemprale) : Kalça ekleminin bir bağı olup Spina iliaca inferior'dan
Linea intertrochanterica'ya uzanır

Betz hücreleri: (Celluae Betzii) : Cortex cerebri'nin motor merkezinde bulunan büyük
piramidal hücreler.

Bochdalek gangliyonu: (Ganglion Bochdaleke) : Plexus dentalis superior içinde bulunan bir ganglion.

Bochdalek kapağı: (Valvula Bochdaleke) : Ductus lacrimalis içinde Punctum lacrimale'ye yakın olan bir mukoza plikası.

Bochdalek üçgeni: (Trigonum lumbocostale) : Diaphragma’nın Arcus lumbocotalis
lateralis’i ile Pars costalis’i arasında kalan üçgen şeklindeki açıklık.

Bogros Bochdalek aralığı : (Spatium retroinguinale) : Periton ile Fascia
transversalis arasında bulunan bir aralıktır. İçinde A. İliaca externa bulunur.

Botalli kanalı: (Ductus arteriosus) : Fötüste Akciğer atardamarını Aorta’ya birleştiren
geçici kan damarı.

Bowman kapsülü: (Capsula glomeruli) : Böbrek içinde Tubuli renales’in başlangıcını
oluşturan ve Glomerulus’u çevreleyen Globuler genişleme.

Bowman zarı : (Lamina limitans anterior corneae) : Cornea’nın dış yüzündeki çok
katlı epitel ile altındaki Substantia propria arasında bulunan ince bir bağ doku katmanı.

Breschet kanalları: (Canales diploici) : Kafa kemiklerinin Diploe’si içinde bulunan ve
içlerinde aynı adı taşıyan venaların bulunduğu kanalcıklar.

Brunner bezleri: (Glandulae duodenales) : Duodenum’un Tunica submucoza’sında
bulunan Tubuloalveoler salgı bezleri.

Burdach demeti: (Fasciculus cuneatus) : Omuriliğin arka kordonunun dış yanında yer
alan ve duyu yolları ile ilgili demetcik olup Medulla oblongata’da Nucleus cuneatus’da
sonlanır.

Calot üçgeni : (Trigonum cystohepaticum) : Karaciğerde bulunan Ductus cysticus ve
Ductus communis hepatis arasındaki üçgen.

Camper fasiyası: (Panniculus adiposus) : Fascia superficialis abdominis’in yağ katmanı.

Clarke çekirdeği: (Nucleus dorsalis - Nucleus thoracicus) : Medulla spinalis'in
Cornu posterius'unda yer alır. C VII - L II düzeylerde yer alan bu çekirdekler Stilling –
Clarke kolonu olarak adlandırılır.

Carabelli tüberkülü: (Tuberculum Carabelli) : 1. üst azı dişinin lingual yüzünün
medial yanında çok defa bulunan ek küçük bir tüberkül.

Chassaignac tüberkülü: (Tubercuium caroticum) : C VI – Altıncı boyun omurunun
enine çıkıntısının belirgin olan ön tüberkülü.

Chopart eklemi: (Articulatio tarsi tvansversa) : Ayak tarağının enine eklemi olup
proximal olarak calcaneus ve talus ile distal durumda olan cuboid ve navicular kemikler
arasında oluşur.

Clark kolonu : (Nucleus thoracicus medullae spinalis) : Omurlilikte arka boynuzun
tabanının içyanında yer alan hücre gruplarının meydana getirdikleri kolon olup omuriliğin
göğüs bölümünde görülen bu kolona arka kök iplikleri ulaşırlar. Buradan başlayan sinir
iplikleri de Tractus spinocerebellaris posterior’u meydana getirirler.

Cloquet düğümü: (Nodus lymphaticus Rosenmüller) : Nodi lymphoidei inguinales
profundi'nin Canalis femoralis içinde yer alan üst - büyük lenf düğümü.

Cloquet kanalı: (Canalis hyaloideus) : Bulbus oculi’nin Corpus vitreum’u içinde
bulunan embriyonal bir kanal olup içinden A.hyaloidea geçer. Doğumdan sonra bu kanal
kapanarak ince bir iplik şeklinde iz kalır.

Cloquet zarı: (Septum femorale) : Anulus femoralis’i yukarıdan kapatmaya yarayan
ve Fascia tranversalis’den orijin alan ve uyluktan karın içine geçen lenf damarları
tarafından delinen ince bir bağ dokusu zarı.

Colles bağı: (Lig. inguinale reflexum) : Lig. lacunare ile Os pubis’ten başlayan ve
Canalis inguinalis’in Anulus inguinalis superficialis’in arkasından yukarı ve iç yana doğru
giderek Linea alba’ya tutunan üçgen şeklinde fibroz bir bağ.

Colles fasiyası: (Fascia inguinalis reflexum) : Fascia superficialis perinei'nin Stratum membranosum'u.

Colles kırığı: Radius alt ucunun kırığı

Cooper bağı: (Ligamentum pectineale) : Lig. lacunare’nin dış yanında olan Linea
pectinea boyunca uzanan Aponeurotik bir kiriş.

Cooper bağları: (Lig. suspensorium mammae) : Gl. Mammae’de bulunan Memenin asıcı bağları.

Cooper fasiyası: (Fascia cremasterica) : M. Cremaster’in fasiyasından uzanan ve Funiculus spermaticus’u saran Fascia spermatica interna’nın dış yüzü ile komşu olan ince bağ doku kılıfı.

Cornu Ammonis: (Hippocampus) : Ammon boynuzu, Beyin yan ventriculus lateralis’inin alt boynuzunu tabanının medialinde Sulcus hippocampi'nin meydana getirdiği Denizatı'na benzeyen bir kabartı.

Corti organı: (Organum spirale) : İç kulakta Membrana basilaris üzerinde bulunan ses
dalgalarını alan, titrek tüylü Neuroepitel hücrelerle destek hücrelerinden oluşan
reseptörleri içeren organ.

Corti tüneli: Cochlea’nın Lamina basilaris'i üzerindeki sütunların sınırladığı aralık.

Corti zarı: (Membrana tectoria) : Os occipitale’nin taban bölümünden 2. ve 3. Cervical
vertebra’ların corpus’larına uzanan sağlam bir fibröz bant olup vertebra’nın Lig.
Longitudinale posterior’unun derin bölümünün yukarıya doğru bir uzantısıdır.

Cowper bezleri: (Glandulae bulbourethrales)

Darschewitsch çekirdeği: (Nucleus Darschewitsche) : Ventriculus tertius ile
Aquaeductus cerebri’nin birleştiği yerde bulunan bir grup Anatomik yapı.

Deiter çekirdeği: (Nucleus vestibularis lateralis) : Nervus vestibulocochlearis’in –
Denge sinirinin Ventriculus quartus’un tabanında terminal çekirdeklerden lateralde olanı.

Deiter hücreleri: (Cellulae Deiteres) : Neuroglia hücreleri ile Organum Corti' deki dış
destek hücreleri.

Denonvillier bağı: (Lig. puboprostaticum) : Erkekte Diaphragma pelvis’in üst Fasiyasının bir kalınlaşması olup sidik kesesinin lateral boynundan pelvis fasiyasının kirişsi kemerine, içyanda da hem bu kemere ve hemde Pubis’e uzanır.

Denonvillier fasiyası: (Septum rectovesicale) : Rektum'u Prostat ve Sidik
kesesinden ayıran bağ doku bölmesi.

Descement zarı: (Lamina limitans posterior corneae) : Cornea’nın dış yüzündeki
çok katlı epiteli ile altındaki Substantia propria arasında bulunan ince bir bağ doku katı.

Disse aralığı: (Septum rectovesicale) : Karaciğer parankim hücrelerini sinusoidlerden
ayıran aralık olup bu aralıkta Karaciğer lenfası yer alır.

Douglas çukuru veya çıkmazı: (Excavatio rectouterina) : Kadında Rektum ile
Uterus arasında meydana gelen bir periton çıkmazı.

Douglas çizgisi: (Linea semicircularis) : M. Transversus abdominis’in - Karnın enine
kasının, M. Rectus abdominis - karın düz kası dış yan kenarında fasiyamsı kirişe
dönüşerek meydana getirdiği açıklığı içyana bakan yarım ay şeklindeki eğri bir çizgi.

Douglas kavsi: (Linea arcuata - linea semicircularis) : M. rectus abdominis – Karın düz kasının kılıfının arka yaprağında yer alır.

Ductus Arantii: (Ductus venosus) : Fötüste bulunan kan damarlarından biri olup Vena umbilicalis’i Vena cava inferor’a birleştirir.

Ductus Bartholinianus: (Ductus sublingualis major) : Dil altı tükürük bezinin büyük
kanalı, dil altı tükürük bezinin büyük bir bölümünün salgısını ağız tabanındaki Caruncula
sublingualis üzerindeki bir delik yoluyla ağız boşluğuna ileten kanal.

Ductus Mülleri: (Ductus paramesonefricus) : Embriyonal dönemde bulunan ve Cloaca’ya açılan iki kanaldan biri olup daha sonra kadında Vagina, Uterus ve Tuba uterina’yı meydana getirecek kanaldır.

Ductus Wirsungi: (Ductus pancreaticus) : Pancreas’ın esas dış salgı kanalı olup
Duodenum’un ikinci parçasındaki Papilla duodenu major üzerine çok defa Ductus
choledocus ile birleştikten sonra açılan kanal.

Ductus Wolffi : (Ductus mesonephricus): Fötüste eronepkekte daha sonra Urogenital sistemin değişik bölümlerini meydana getirecek olan Mesonephros’a ait embriyonal dönem kanalı.

Dupuytren kontraktürü: Aponeurosis palmaris'in kontraktürü

Ebner bezleri: (Glandulae linguales) : Dil mukozası içindeki muköz ve seröz bezlerdir.

Edinger-Westphal çekirdeği: (Nucleus accessorius autonomicus nervi oculomotorii) : Gözbebeği çekirdeği , N. Oculomotorius’un başlangıç çekirdekleri olan birkaç çift Nucleus originis’ler.

Ehrenritter gangliyonu: (Ganglion superior nevri glossopharyngei) : N. vagus’un
duyu ipliklerine ait küçük bir ganglionu olup Foramen jugulare’de bulunur.

Eustachi borusu: (Tuba auditiva ossea) : Kulak borusu, Cavum tympani’nin anterior
duvarından Nasopharynx’in yan duvarına kadar uzanan kemik ve kıkırdaklardan yapılı
3.5 cm uzunluğunda ve içi mukoza ile döşeli bir boru.

Fallop bağı: (Lig. inguinale) : Kalça kemiğinin Spina iliaca anterior superior’undan
Tuberculum pubicum’a uzanan fibröz bir bağ.

Fallop kapağı: (Valva ileocaecalis) : Ileum’un distal ucu ile kalın barsağın birleşme yerinde bulunan huni şeklinde bir kapak olup üst ve alt olmak üzere iki mukoza plikasından oluşur.

Fallop kanalı: (Canalis facialis) : Fundus meatus acusticus internus’un dibinden bir
delikle başlayıp Foramen stylomastoideum’da sonlanan iki dirsekli bir kanal olup içinden
N. facialis geçer.

Fallop borusu: (Tuba uterina) : Fundus uteri’nin yan tarafından Ovarium’a uzanan
kassel ve zarsal bir boru olup Mesosalpinx ile sarılıdır. Ovarial ucu geniş olan bu borunun
Infundibulum, Ampulla, Isthmus ve Intramural olmak üzere dört bölümü vardır ve
Zigotun oluşum yeridir.

Farabeuff üçgeni: (Trigonum venosus) : V.jugularis interna, Vena facialis ve Nervus
hypoglossus arasında kalan üçgen şeklindeki aralıktır.

Farre çizgisi: (Linea mesovaricus anterior) : Mesovarium'un Ovarium'un ön kenarına
yapışma çizgisi.

Fontana aralıkları: (Spatia anguli iridocornealis) : İris – cornea açıklıkları, Bulbus
oculi’deki Lig. pectinatum’un iplikleri arasındaki aralıklardır. Bu aralıklar aracılığı ile gözün
ön kamarası, sinus venosus sclerae ile iletişim durumundadır.

Frankenhauser plexus'u : (Plexus uterovaginalis) : Plexus hypogastricus
inferior’dan gelen sinir ipliklerinin Uterus, Ovarium, Vagina, Urethra ve Bulbus vestibuli’
de dağılan dalcıkların sinir ağı.

Galen kavsi veya anastomozu: (Ramus laryngeus superior et recurrens) : N.
laryngeus superior'la N. laryngeus recurrens arasındaki birleştirici dal.

Galen veni: (V.cerebri magna) : Venae cerebri interna’ların birleşmesiyle meydana
gelen kısa bir vena gövdesi olup Splenium corporis callosi’yi dolanarak Sinus rectus’a
ulaşır.

Gasser gangliyonu: (Ganglion trigeminale) : Üçüncü kafa sinirinin – üçüncü cranial
sinirin duyu ipliklerine Os temporale’nin pars petrosa’sının ön-üst yüzü üzerindeki
Impressio trigemini içinde bulunan ganglion.

Gartner kanalı: (Ductus longitudinalis) : Paraovarial uzantılar Mesonephron'a ait
idrar borucuklarının artıkları olup, titrek tüylü silindirik epitel ile örtülmüş kanalcıklar
meydana getirirler. Bu kanalcıklar 6-15 tane olup Ductuli epoophorie transversi
(Ekoophoron) adını alırlar. Bunlar 0,3 - 0,6 mm. kalınlığında ve 1 - 1,5 cm.
uzunluğundadırlar. Ligamentum latum'un mesosalpinx'i içinde seyrederek Tuba
uterina’ya paralel olarak uzanan Ductus epoophori longitudinalis'e (Gartner kanalı)
ağızlanır.

Gerdy bağı: (Lig. suspensorium axillae) : Fascia axillaris'den M.pectoralis minor'a
uzanan ve onu saran bir uzantısı olup böylece koltuk altı çukurunun meydana gelmesine
yardım eder.

Giacomini şeridi: (Linea Giacominii) : Uncus hippocampi’nin alt yüzü üzerindeki
Gyrus dentatus'un ön uzantısı.

Gimbernat bağı: (Lig. lacunare) : Anulus femoralis’in hemen iç yanında bulunan
küçük bir üçgen şeklindeki bağ olup bir ucu ile Lig. inguinale’ye diğer ucu ile de Pecten
ossis pubis’e tutunur.


Giralde organı: (Paradidymis- Paradidimidis) : Funiculus spermaticus’un başlangıç
kısmındaki birkaç Tubuli seminiferi contorti’den oluşan küçük
bir oluşum olup Mesonephros’un bir kalıntısı olarak adlandırılır.

Glaser yarığı: (Fissura petrotympanica) : Os temporale’nin fossa mandibularis’i
içinde facies articularis’in arka sınırını yapan çok ince bir yarık olup kemiğin pars
petrosa’sı ile pars tympanica’sının birleşme yerinde bulunur. Bu yarık içinden küçük bir
arter ile Chorda tympani geçer.

Glisson kapsülü: (Capsula fibrosa hepatis perivascularis) : Tunica fibrosa hepatis’in
Porta hepatis’ten içeri gönderdiği ve safra kanalları ile karaciğer içine giren damarlar
çevresinde bulunan bağ doku su kılıfı.

Goll çekirdeği: (Nucleus gracilis) : Düz çekirdek, Bulbus’da Fasciculus gracilis’ in
sonlandığı bir hücre grubunun meydana getirdiği çekirdek.

Goll demeti: (Fasciculus gracilis) : Medulla spinalis’in arka kordonunun içyanında yer alan ve duyu yolları ile ilgili demetcik olup Medulla oblongata’da Nucleus gracilis’de sonlanır.

Graff follikülleri: (Folliculi preovulatuares) : Yumurta ile follikül sıvısı içeren ve
Granulosa hücreleri ile döşeli olan Yumurtalık folikülü

Gratiolet ışını: (Radiatio optica) : Görme ışınımı, Nucleus geniculatus lateralis’den
başlayan görme yollarına ait sinir ipliklerinin iç kapsülün Pars retrolenticularis’ini geçerek
bir ışınım tarzında ardkafa lobunun medial yüzü üzerindeki Sulcus calcarinus
çevresinde sonlanan demetleri.

Grynfelt üçgeni: (Trigonum tendineum lumbale) : Yukarıda 12.kaburga ile M.
serratus posterior inferior’un alt kenarı, arkada M.quadratus lumborum'un ön kenarı,
önde de M.obliquus internus abdominis'in arka kenarı ile sınırlanan bir aralık.

Guden birleşeği : (Rami intercorpus geniculatum medialis) : Görme yolları
çaprazının arka-üst kısmındaki ön supraoptik iplikler olup her iki tarafın Corpus
geniculatus medialis'ini birbirine birleştirir.

Gudden demeti : (Tractus mamillo- tegmentalis) : Corpus mamillare’de
Tegmentum mesencephali ve Thalamus çekirdeklerinin önünde yer alan sinir demeti.

Guerin kapağı: (Valvula fossae navicularis) : Urethra’nın içindeki Fossa navicularis’in
üst duvarında bulunan mukoza plikası.

Haller ağı: (Rete testis) : Tubuli seminiferi recti’nin Mediastinum testiste meydana
getirdikleri bir kanal ağı olup Ductuli efferentes’e direne olurlar.

Haller çıkmazı: (Sinus obliquus pericardii)

Haller kemeri: (Lig. arcuatum mediale et iaterale) : M. Quadratus lumborum ile M.
psoas major’un fasiyasından oluşan ve Diafragma’nın bel parçasına başlangıç oluşturan
fibröz kemer.

Hasner kapağı: (Plica lacrimalis) : Ductus nasolacrimalis’in alt deliğindeki bir mukoza plikası.

Hehweg demeti: (Tractus olivospinalis) : III. cervical segment’den Nucleus olivaris’e
ön – periferden ve lateralden uzanan üç parçalı yolu oluşturan gerçek sinir bantlarından
biri.

Henle bağı: (Falx inguinalis) : M. obliquus internus abdominalis ile M. Tansversus
abdominis kirişlerinin ortak bir uzantısı olup Linea alba ile Linea pectinea arasında uzanır.
Bir kiriş yapısında olan bu oluşuma Tendo conjuctiva da denir

Henle kangalı: (Pars convuluta) : Nephron'un proksimal ve distal olan kıvnntılı
borucuklarını birbirine bağlayan ’’ U ’’ harfi şeklindeki ara bölümü.

Hensen kanalı: (Ductus reuniens) : Sacculus ile Ductus cochlea arasındaki kanal.

Hertwig zarı: (Membrana Hertwige) : Dişte, mine organının serbest ucunda meydana gelen oluşum olup ileride diş kökünün şekillenmesinde rehberlikyapan oluşum.

Heschl girusları: (Gyri temporales transversi) : İşitme merkezlerinin yer aldığı bu
gyruslar, Gyrus temporalis superior'da yer alır.

Hesselbach bağı: (Lig. interfoveolare) : Fascia transversalis’in Anulus inguinalis’in –
kasık kanalının periton ağzı içyanında bir kalınlaşma olup yukarıda M. Transversus
abdominis aşağıda da Lig.inguinale’ye bağlanır.

Hesselbach üçgeni: (Trigonum inguinale) : Linea semilunaris, Lig.inguinale ve Vasa
epigastrica inferior arasında yer alır.

Heubner arteri: (A. centralis longa - A. Recurrens) : A. cerebri anterior’un.

Higmore cismi: (Mediastinum testis) : Testis’in tunica albuginea’sından testis içine
uzanan bölmelerin, radiyer bir biçimde testisin arka kenarı üzerinde Hilus testis’e
uzanarak meydana getirdikleri oluşum olup testis’in damar ve sinirleri ile Rete mirabile
testisi içinde bulundurur.

Higmore mağarası: (Sinus maxillaris) : Maxilla’nın corpus’u içinde bulunan ve
değişik büyüklükteki bir kemik boşluğu olup Hiatus maxillaris aracılığı ile Meatus nasi
medius’a açılır.

His demeti: (Fasciculus atrioventricularis) : Atrioventriculer düğümden başlayan ve
kalp kasının kasılması için uyarı ileten demet.

Horner kası: (Pars lacrimalis m. orbicularis oculi)

Hortega hücreleri: (Cellulae microglialies) : Mezenşim orijinli mikroglia hücreleri.

Houston kapağı: (Plicae transversales recti) : Rectum içinde bulunan üç sabit
mukoza plikası olup Tunica mucosa, Tunica submucosa ve Tunica muscularis’in değirmi
ipliklerinden oluşur.

Howship lakunası : Kemik dokusunun resorpsiyonu sırasında Osteoklastların içinde
bulundukları küçük kemik boşluğu.

Hunter bağı: (Lig. teres uteri) : Uterus fundusunda Tuba uterina’nın yakınında bir
yerden başlayan fibröz bağ dokusu ile kas ipliklerinden yapılı olan bir bağ olup Lig. Lata
uteri boyunca uzanarak Canalis inguinalis’i geçtikten sonra Labium majus pudendi’ye
ulaşır ve onun areolar bağ dokusuna karışır.

Hunter kanalı: (Canalis adductorius) : Uylukta M. Adductor magnus, M. Vastus
medialis ve M. sartorius arasında meydana gelen kaslar arası bir aralık olup ön duvarını
kısmen Fascia vasoadductoria tamamlar ve içinden uyluk damarları ile N. saphenus geçer

Houston plikaları: (Plicae transversae recti)

Hyrtl plikası: (Plica nervi laryngei superioris) : Plica salpingopalatina içinde M.
salpingopalatinus’da yukarıdan aşağıya doğru uzanan mukoza kabartısına Plica nevri
laryngei superior adı verilir.

Jacobson organı: (Organum vomeronasale) : Burunda bulunur.

Keith-Flack düğümü: (Nodus sinoatrialis) : Kalbin özel iletim sistemiyle ilgili mikroskobik kas iplikleri kümesi olup sağ atrium’da sulcus terminalis’in üst ucunda ve V. cava superior’un kalbe açılma yerinin altında bulunur.

Kerckring kapağı: (Plica circularis intestini tenuis) : İnce barsak içinde Tunica
mucosa ve Submucosa katının meydana getirdiği plika.

Kierman aralığı: (Spatium interlobulare hepatis) : Karaciğer paranşiminde.

Kiesselbach anastomozu: (Anastomosis Kiesselbachi) : Septum nasi mukozasındaki
Arterial anastomoz olup, bulunduğu yer Locus Kiesselbachi veya Little alanı olarak bilinir.

Kohlrausch plikası : (Plica transversalis recti) : Rectum içinde bulunan üç sabit mukoza plikası olup Tunica mucosa, Tunica submucosa ve Tunica muscularis’in değirmi ipliklerinden oluşur.

Krause bezleri: (Glandulae conjuctivales) : Conjunctiva’nın orta bölümünün muköz bezleri.

Krause kapağı : (Valvula sacci lacrimalis inferior)

Labbe üçgeni : (Trigonum Labbe) : Her iki taraf IX.Costa’ların – Dokuzuncu kaburgaların ön uçlarını birleştiren bir çizgi ile sol Arcus costalis ve Karaciğerin ön-alt kenarı arasında kalan bir alan olup midenin karın ön duvarı ile komşu olan bölümü.

Laluette piramidi : (Lobus pyramidalis thyroideae) : Isthmus, Glandula thyroidea loplarının üst kenarından veya komşu lopların iç kenarından sıklıkla sol lobun bir parçası şeklinde Lobus pyramidalis denilen ve cerrahi vakaların % 80’inde görülen bir lop şeklinde yukarı doğru Os hyoideum’a kadar uzanır. Lobus pyramidalis, embriyonik Ductus thyreoglossus’un distal bölgesinde oluşan bir kalıntıdır.

Lancisi şeritleri: (Striae longitudinales corporis callosi) : Corpus callosum’un üst
yüzünün içyan bölümü üzerinde önden arkaya uzanan ve Hipocampus’da sonlanan beyaz
sinirsel bir şerit.

Langer çizgileri: (Sulci cutis) : Deri kesileri bu çizgilere paralel yapılmalıdır.

Langerhans adası: (Insulae Langerhansae) : Pancreas içinde ve insülin denilen
maddeyi meydana getiren hücre topluluğu

Larrey üçgeni. (Trigonum sternocostale) : Diaphragma’nın Pars sternalis’i ile Pars
costalis’i arasında kalan aralık. Bu aralıktan A. thoracica interna geçerek A. Epigastrica
superior adını alır.

Latarget siniri: (N. vagus anterior rami gastricus et ploricum) : Truncus vagalis
anterior et posterior'dan çıkarak midenin Curvatura ventriculi minor (küçük eğriliği)
boyunca seyreden sinirler.

Lieutaud üçgeni: (Trigonum vesicae) : Sidik kesesi mukozasındaki üçgen alan.

Lisfane eklemi : (Art. tarsometatarsea) : Ossae cuneiformiae ve Os cuboideum’un
ossae metatarsalaes’lerin basis’i arasında meydana gelen bir eklemdir.

Lisfanc bağı: (Ligamentum tarsi dorsale interossea)

Lisfranc tüberkülü: (Tuberculum m. sclani anterioris): II. Costa pürtüğü - İkinci kaburga pürtüğü.

Lissaur alanı: (Zona terminalis medullae spinalis) : Medulla spinalis’ te Cornu
posterior ile dış yüz arasında kalan Substantia alba bölümü.

Lissaur demeti : (Tractus dorsolateralis) : Omurilik'de arka boynuz tepesinde yer
alan bir sinir ipliği demeti olup arka kökten gelen sinir ipliklerini alır ve Substantia
gelatinosa'ya dallar gönderir.

Lissauer traktusu: (Tractus dorsolateralis) : Medulla spinalis’te bulunur.

Lister tüberkülü: (Tuberculum dorsale) : Radius alt ucunda bulunur.

Littre bezleri: (Glandulae urethrales) : Erkek ve kadın urethra’sının mukozasında bulunan muköz bezler.

Ludwig açısı: (Angulus sterni) : Sternum’un Manubrium sterni’ si ile Corpus
sterni’sinin birleşme yerinde meydana gelen açıklığı arkaya bakan açı.

Luois açısı: (Angulus sterni) : Sternum’un Manubrium sterni’si ile Corpus sterni’nin
birleşme yerinde meydana gelen açıklığı arkaya bakan açı.

Luschka bademciği: (Tonsilla pharyngea) : Yutağın arka duvarı ile tavanının
birleştiği yerde bulunan bir lenfoid doku oluşumu.

Luschka deliği: (Apertura lateralis ventriculi quarti) : Ventriculus quartus’un –
Dördüncü karıncığın her iki dış yan köşlerinde bulunan yarım ay şeklindeki küçük
deliklerden her biri olup Ventriculus quartus - Dördüncü karıncık boşluğunu Cavum
subarachinodea’ya birleştirir.

Luys çekirdeği: (Nucleus subthalamicus) : Basis pedinculi ile Capsula interna’nın
birleştiği yerde ve medialde bulunan biconvex Substantia grisea kitlesi.

Mc Burney noktası : Karın ön duvarında Ostium Appendix vermiformis’in iz düşümü.

Mackenrodt bağı: (Lig. transversum cervicis - Lig. Cardinale) : Uterus'un stabilizasyonunu sağlayan en önemli bağ.

Malpighi piramidleri: (Pyramides renales)

Magendi deliği: (Apertura mediana ventriculi quarti) : Venticulus quartus’un –
Dördüncü karıncığın zardan yapılı tavanının alt köşeye yakın ve orta çizgi üzerinde
bulunan bir delik olup Ventriculus quartus - Dördüncü karıncık boşluğunu Cavum
subarachnoidea’ya birleştirir.

Malassez artığı: (Epitelial granulam odontogeniae cystis) : Periodontium’daki
Hertwig zarının epitelyal kalıntısı.

Malpighi kapsülü: (Capsula glomerulus) : Bowmann kapsülü, Böbrek içinde Tubuli
renales başlangıcını oluşturan ve Glomerulus’u çevreleyen Globuler genişleme.

Malpighi piramitleri: (Pyramides renales) : Böbreğin Medulla bölümünde ve Tubuli
recti’lerin oluşturdukları konik kitleler.

Malpighi cisimciği: (Corpusculum lienis) : 1) Corpusculum renis ve 2) Dalağın lenfa
folikülleri.

Malpighi katı: (Stratum germinativum) : Tırnağın, tırnağı oluşturan alt katı olup
Epidermis’in Stratum spinosum ve Stratum basale’si ile devam eder.

Marshall veni : (V.obliqua sinistri cordis) : Kalpte sol atrium duvarında bulunan Sinus coronarius’a açılan küçük bir vena.

Meckel çukuru : (Cavum trigeminale) : Os temporale’nin Pars petrosa’sının yüzü üzerinde ve tepeye yakın olan bir çukur içinde bulunan N.trigeminus’un ganglionu çevresinde yer alan Dura mater çıkmazıdır.

Meckel divertikülü: (Diverticulum ilei) : Bazen bulunabilen kongenital bir divertikül olup Valva ileoceacalis'den 80 - 100 cm uzaklıkta Ileum duvarında görülür. İntrauterin hayatta bulunan Ductus omphaloentericus'un bir kalıntısıdır.

Meckel gangliyonu: (Ganglion pterygopalatina) : Fossa pterygopalatina içinde ve
hemen N. maxillaris’in altında bulunan Otonom Sinir Sistemine ait bir ganglion olup buna
N. petrosus majör yoluyla gözyaşı çekirdeğinden parasempatik iplikler gelir ve N.
zygomaticus yoluyla da Gl. lacrimalis’e giderler.

Meckel kıkırdağı: (Cartilago Meckelinis) : Embriyoda birinci yutak kemerinin
Mandibula’yı meydana getiren kıkırdak bölümü.

Meibom bezleri: (Glandulae tarsales) : Palpepra’ların yapısında bulunan Tarsus ile
Conjunctiva arasında yerleşmiş yağ folikülleri.

Meissner cisimciği: (Discus tactus) : Conjunctiva, Dudak ve Derinin, Corium katında
bulunan dokunun izlenimini almağa yarayan sinir ucu veya reseptör.

Meissner pleksusu: (Plexus submucosus) : İnce barsaktaki Plexus entericus’un
Tunica submucosa’sında bulunan bölümü.

Meynert çaprazı: (Decussatio tegmentalis dorsalis) : Mesencephalon içinden geçen
Tractus rubrospinalis ve Tractus rubroreticularis ile Tractus tectospinalis‘in meydana
Getirdikleri çaprazlaşmalar.

Meynert demeti: (Fasciculus retroflexus) : Nucleus interpeduncularis’e, Tectum
mesencephali’ye ve Formatio reticularis mesencephalici’ye, Thalamus’a giden Tractus
habenulointerpeduncularis’in efferentleri. (çekirdeklerden çıkan lifleri).

Mohrenheim çukuru: (Fossa infraclavicularis) : Clavicula – Köprücük kemiği
altındaki M. deltoideus ile M. pectoralis major kasları arasında meydana gelen çukurluk.

Monakow demeti: (Tractus rubrospinalis) : Orta beyindeki Nucleus ruber’den
başlayan sinir ipliklerinin Omiriliğin yan kordonda meydana getirdikleri bir demet olup
Cornu anterior’da sonlanırlar.

Monro deliği: (Foramen interventriculare) : Cerebrum’un Ventriculus tertius ile
Ventriculus lateralis’ini birleştiren delik.

Montgomery bezleri: (Glandulae areolares mammae) : Areola mammae’de bulunan
yağ bezleri.

Morgagni çıkmazı: (Ventriculus laryngis) : Cavum laryngis’te Plica vocalis ile Plica
ventricularis arasında kalan girinti.

Morgagni hidatiği : (Appendix testis) : Testisin üst ucunda Caput epididimis’e yakın
olarak bulunan ve Müller kanalı artığı olan küçük bir uzantı.

Morgagni kolonları: (Columnae anales)

Morgagni lakunası: (Lacunae urethraes) : Urethra içini döşeyen mukozadaki sayısız
küçük kör çıkmazlar olup bunların bazılarına Urethra bezlerinin salgı kanalları açılır.

Morgagni sinusu: (Sinus anales) : Rectum içindeki Columnae anales’in alt uçlarında
ve onları birbirinden ayıran cep şeklindeki çıkmazlar.

Morison çıkmazı: (Recessus hepatorenalis) : Supine pozisyonda periton boşluğunun
en çukur yeri.

Müller gangliyonu: (Ganglion superius N.glossopharyngei) :
N. glossophryngeus’un duyu ipliklerine ait küçük bir ganglionu olup
Foramen jugulare’de bulunur.

Müller kanalı: Foetus’te Ductus paramesonephricus :Embriyo'daki Ductus
paramesonephricus'a verilen ad olup bundan Uterus, Tuba uterina ve Vagina'nın büyük
bir bölümü meydana gelir.

Nasymyth zarı: (Cuticula dentis) :Diş minesinin üzerindeki keratinize olmuş epitelyum
kalıntısı olup diş fonksiyone olmaya başladıktan kısa bir süre sonra kaybolan yapı.

Oddi sfinkteri (Sphicter Oddi) : Ampulla hepatopancreatica’yı çevreleyen değirmi düz
kas iplikleri.

Pacchioni granülleri: (Granulationes arachnoideae) : Venöz sinüslere giren
araknoid uzantıları, M.S.S. nin venöz sisteme geçişini sağlarlar.

Parona aralığı: (Spatium intermusculare antebrachii)

Passavant kabartısı: (Crista palatopharyngea) : Yutma sırasında Pharynx arka duvarında ortaya çıkan çıkıntı.

Pecquet sarnıcı: (Cisterna chyli)

Pecquet kanalı: (Ductus thoracicus)

Petit üçgeni: (Trigonum lumbale) : M.latissimus dorsi, M. Obliquus internus abdominis ve Crista iliaca arasında oluşur.

Pfannenstiel ensizyonu: Alt abdominal transvers ensizyonu - kesisi

Pirogof açısı: (Angulus venosus) : Vena jugularis interna ile Vena subclavia’nın
birleşme yerinde meydana gelen açı.

Pott fraktürü: Fibula alt uç kırığı

Poupart bağı: (Lig. İnguinale)

Prussak aralığı: (Recessus membranae tympani superior) : Membrana tympani
içinde mukozanın meydana getirdiği bir girinti olup Plica malleolaris anterior ile
Membrana tympani’nin Pars tensa’sının ön bölümünün üstü arasında yer alır.

Purkinje lifleri: (Rami subendocardiales) : Kalbin ileti sisteminde yer alırlar.

Rathke cebi : Fötüste Stomodeum'un tavanında oluşan ve Hipofiz bezinin ön lobunu
oluşturan yer, Ratke cebi bir ektoderm çıkmazı olup embriyoda Stomodeum'un tavanında
oluşur ve Hipofiz bezinin ön lobunu meydana getirir.

Reissner membranı: (Membrana vestibularis) : İç kulakta Scala vestibuli ile Scala
media – Ductus cochlearis arasındaki ince duvar.

Reil şeridi: (Lemniscus medialis) : Bulbus’daki Nucleus gracilis ile Nucleus
cuneatus’dan başlayan sinir iplikleri orta çizgiyi çaprazladıktan sonra iki oliva arasında
olmak üzere yukarı doğru çıkan ipliklerin meydana getirdiği demet olup Pons’da Nuclei
pontis’in arka tarafında yer alır ve yukarıda Thalamus’un arka bölümünde sonlanır.

Reissner zarı: (Membrana vestibularis) : İç kulakta Ductus cochlearis'i Scala
vestibuli'den ayıran zar.

Remak kordonları : (Lamina hepatica) : Karaciğer hücreleri tarafından yapılan hücre
dizileri, aralarında karaciğer sinuzoidleri vardır.

Retzius aralığı: (Spatium suprapubicum) : Spatium prevesicale, Sidik kesesinin ön
alt yüzü ile Symphysis pubis’in arka yüzü arasında kalan aralık.

Retzius bağı: (Lig. fundiforme penis) : Linea alba’nın alt ucundan başlayan ve elastik
iplikler içeren fibröz bir şerit olup Symphysis pubis’in hemen üstünde ikiye ayrılarak
Penisi iki tarftan kavradıktan sonra alt yüzünde Scrotum bölmesiyle Septum scroti’ye
uzanır.

Rivinus bezi : (Gl.sublingualis): Cavum oris çevresindeki büyük tükürük bezlerinden en küçüğü olup ağız boşluğu döşemesinde ve mukoza altında bulunur. Genellikle muköz bir salgısı olan bu bez biri büyük ve Caruncula sublingualis üzerine, diğeri de birçok küçük kanalcıklar halinde Plica sublingualis üzerine açılırlar.

Riolan demeti: (Faces Riolanae) : Proc. styloideus'tan başlıyan (M. stylopharyngeus,
M. stylohyoideus, M. styloglossus ile Lig. stylomandibulare ve Lig. stylohyoideum) kas ve
bağların oluşturduğu yapı.

Riolan kavsi : (Arteria sigmoidea Drummandi) : A. Mesenterica superior ile A.
mesenterica inferior arasındaki anastomoz bağlantısı.

Rolando oluğu: (Sulcus centralis cerebri) : Sulcus Rolandi, Beyinde frontal ve
parietal loblar arasındaki oluk.

Rosenmüller cisimciği: (Epoophoron) : Ovarium'da görülen Ductus mesonephricus'a
ait embriyonal bir artık olup Ovarium ile Tuba uterina arasında bulunan birkaç
rudimenter borucuk.

Rosenmüller çukuru: (Recessus pharyngeus) : Yutak çıkmazı, yutaktaki Torus
tubarius'un arkasında bulunan çukurcuk.

Rosenmüller lenfa düğümü: (Nodus lymphaticus Rosenmüller – Cloquet) :
Septum femorale'nin içyanında bulunan kasık altı lenf düğümü grubundaki büyükçe bir
lenf düğümü.

Rosenthal veni: (Vena basalis) : Substantia perforata anterior'dan başlayıp arkaya
doğru giden ve V.cerebri interna'da sonlanan vena.

Ruffini cisimcikleri: (Corpusculum Riffini) : Derinin corium katında bulunan dokunum
izlenimi alan reseptörler.

Santorini kanalı: (Ductus pancreaticus accessorius) : Pancreas kanalı, Pancreas'ın
esas dış salgı kanalı olup Duodenumun ikinci parçasındaki Papilla duodeni major üzerine
çok defa Ductus choledocus ile birleştikten sonra açılır.

Santorini kıkırdağı: (Cartilago corniculata) : Boynuzsu kıkırdak, Gırtlaktaki Ariytenoid kıkırdakların apex'i üzerinde bulunan küçük konik bir kıkırdak.

Scarpa fasiyası: Fascia superficialis abdominis'in Stratum membranosum’u.

Scarpa gangliyonu: (Ganglion vestibulare) : VIII. - Sekizinci kafa çifti sinirinin
denge bölümüne ait bir ganglion olup Meatus acusticus internus'un dibinin üst dış yan
bölümünde yer alır.

Scarpa üçgeni: (Trigonum femorale) : Uyluk üçgeni, uyluğun 1/3 üst bölümünün ön
yüzünde yukardan Lig. inguinale, dış-yandan M. sartorius ve içyandan da M. Adductor
longus ile sınırlanan bir aralık olup içinde uyluğun damarları bulunur.

Scarpa siniri: (Nervus nasopalatinus) : Ganglion pterygopalatinum’dan ayrılan bir
sinir dalı olup burun bölmesi mukozası ile sert damağın ön bölümünde dağılan duyurucu
sinir ipliklerini içerir.

Schlemm kanalı: (Sinus venosus sclerae) : Cornea ile Sclera'nın birleşme sınırı
üzerinde bulunan sirküler bir kanalcık.

Schwalbe çekirdeği: (Nuclei nervi vestibulares) : Ventriculus quartus – Dördüncü
karıncık tabanının orta bölümünün dış yan köşesi içinde bulunan dört ayrı çekirdek
(içyan, dışyan, üst ve alt) olup Nervus vestibulocochlearis - Denge siniri burada sonlanır.

Schwann zarı: (Neurilemma) : Sinir lifini dıştan saran bağ dokusundan ince bir zar.

Shrapnell zarı: (Pars flaccida membranae tympani) : Membrana tympani’nin
malleol plikaları arasında kalan ve üstte bulunan gevşek bolümü.

Sibson fasiyası: (Membrana suprapleuralis)

Skene bezleri: (Glandula vestibulares minores) : Kadın urethra’sının alt ucunda bulunan küçük urethra bezleri.

Sommering maddesi: (Substantia nigra) : Mesencephalon’da Pedunculus cerebri'nin
basis bölümünü Tegmentum’dan ayıran yarımay şeklindeki pigmentli gri madde yapısı.

Stenon kanalı: (Ductus parotideus)

Sylvius kanalı: (Aqueductus cerebri) : Orta beyin içinde bulunan bir ependim kanalı
olup Ventriculus teritius’u - Üçüncü karıncığı, Ventriculus quartus’a - Dördüncü karıncığa
birleştirir ve içinden Liquor cerebrospinalis geçer.

Sylvius kapağı: (Valvula venae cavae inferioris) : V.cava inferior'un sağ atrium'a
açılma ağzında bulunan ve bu ağzı kısmen kapayan yarımay şeklindeki bir endokard
plikası.

Sylvius oluğu: (Sulcus lateralis) : Beyinde.

Syivius yarığı: (Sulcus lateralis cerebri) : Beyin yarımkürelerinin alt ve dış yüzeyinde
bulunan bir yarıktır. Lobus frontalis ile Lobus temporalis arasında önden arkaya ve hafif
yukarıya doğru uzanır.

Tarin alanı: (Substantia perforata posterior) : Arka delikli alan, Cerebrum'un alt
yüzü üzerinde Pedunculus cerebri'ler arasında ve Tuber cinereum'un arkasında bulunan
sayısız küçük damarların delmiş olduğu alan, Fossa interpeduncularis.

Tarin çukuru : (Fossa interpeduncularis) : Saplar arası çukuru, Orta beynin alt yüzü
üzerinde ve iki Pedunculus cerebri arasındaki çukur.Bu çukurun döşemesi damarların
geçmesi nedeniyle delikli olup Substantia perforata posterior adını alır.

Tarin kapağı : (Velum medullare inferius) : Encephalon'da bulunan ince bir ak
madde lamı olup Fastigium'un altında Ventriculus quartus’un - Dördüncü karıncığın arka
duvarının 1/3 alt bölümünü oluşturur ve yukarda Nodulus, yanlarda Pedunculus flocculi
ile Tenia'ya uzanır, önde ise Plexus choroideus ventriculi quarti' ile kaynaşır

Tawara düğümü: (Nodus atrioventriculare) : Aschoff –Tawara düğümü, atrio
ventriküler düğüm, kalbin sağ atrium'unun endokardı altında özel kalp kası ipliklerinin
mikroskopik bir topluluğu olup bir taraftan atrium'un kas iplikleri ile diğer taraftan da
atrioventriküler demetle uzanır. Bu düğüm kardiyonektor sistemin bir bölümüdür.

Tenon aralığı: (Spatium episclerale) : Opticus'un intraorbital bölümü, Vagina bulbi'nin
(Tenon kapsülü) arka uzantısı, Spatium episclerale de denilen ince bir aralık.

Tenon kapsülü : (Vagina bulbi) : Göz küresinin arka bölümünü bir kapsül şeklinde
saran bağ dokusu kılıfı olup önde Fornix conjunctivae'ye kadar uzanır ve göz küresi
kaslarının fasiyaları ile devam eder

Thebesius kapağı: (Valvula sinus coronarii) : Coroner sinüs kapakçığı, Sinus
coronarius'un Sağ atrium'a açılma ağzının sağ kenarı boyunca bulunan bir endokard
plikası.

Thebesius venaları: (Venae cordis minimae) : Kalbin en küçük venaları, kalbin iç
boşluğu duvarlarının vena kanını toplayan sayısız küçük venalar olup en yakın kalp
boşluğuna açılırlar.

Thomson fasiyası: (Fascia iliopectinea) : Fascia lata’nın derin yaprağı önce M. Psoas
kasını örterek Fascia iliaca ile birleşir sonra da M. pectineus’u da örterek Fascia pectinea
adını alır. İki fasiyanın birleşerek yaptığı fasiyaya Thomson fasiyası denir.

Tom iplikleri: Odontoblast’ların dentin kanalları içindeki uzantıları

Treitz bağı: (M. (lig.) suspensorium duodeni) : Flexura duodenojejunalis ile Diaphragma'nın crus dexter'i arasında uzanır.
Treitz fasiyası: (Fascia sobperitonialis) : Pancreas başının hemen arkasında bulunan
subperitoneal bağdokusu lamı.

Treitz çukuru : (Recessus duodenojejunalis) : Flexura duodenojejunalis’in arkasında yer alır.

Treitz kası: (M. suspensorius duodeni) : Diaphragma’nın sol bacağından
duodenojejunal dirseğe uzanan düz kas ipliklerinin meydana getirdiği bir kas demeti.

Trolard anastomozu: (Circulus venosus) : V. cerebralis medialis superficialis'i Sinus
sagittalis superior'a birleştiren bir vena.

Türck demeti: (Tractus temporopontinus) : Omuriliğin piramidal demeti.

Tyrrel fasiyası: (Septum recto-vesicale) : Erkekte Sidik kesesini (Vesica urinaria),
Prostat'ı Rectum'dan ayıran fibröz bir bağ dokusu yapısı.

Tyson bezleri: (Glandulae praeputiales) : Prepusyum –Sünnet derisi bezleri,
Prepusyumun iç yüzü ile Corona glandis'in küçük yağ bezleri olup Smegma denilen bir
madde meydana getirirler.

Valsalva sinusu: (Sinus aortae)

Van Helmont aynası : (Centrum tendineum diaphragmatis) : Diaphragma’nın
merkez parçası

Varol köprüsü: (Pons) : Köprü, iki organı birbirine bağlayan oluşum,Merkezi Sinir
Sisteminin, Medulla oblongata ile Mesencephalon arasında ve Cerebellum'un önünde
bulunan bölümü.

Vater ampulü: (Ampulla hepatopancreatica) : Ductus choledocus ile Ductus
pancreaticus'un Duodenum'a açılmadan önce birleşmeleriyle meydana gelen ve Papilla
duodeni major içinde bulunan genişleme.

Vater - pacini cisimcikleri: (Corpuscula lamellosa) : Derinin korpüsküllü reseptörlerinden birisi.

Vesalius deliği: (Foramen Vesali) : Foramen ovale'nin iç yanında küçük bir venanın
geçtiği variyasyonel delik.

Vicq d'Azyr yarığı veya oluğu: (Fissura horizontalis cerebelli) : Cerebellum'un ön
yüzünde ve onun üst ve alt loplarını birbirinden ayıran enine yarık olup Ventriculus
quartus'un – Dördüncü karıncığın arka duvarı üzerindeki çıkmazı yapar.

Vicq d'Azyr demeti: (Fasciculus mamillo – thalamucus) : Corpus mamillare'den
Thalamus'un ön çekirdeğine uzanan bir sinir iplikleri demeti.

Vidius kanalı: (Canalis pterygoideus) : Pterygoid kanalı, Os sphenoidale'nin
Processus pterygoideus'u ile Corpus’u arasında meydana gelen ve önden arkaya uzanan
bir kemik kanal olup Fossa pterygopalatina’yı kafa boşluğuna birleştirir ve içinden
N.pterygoideus ile aynı adı alan sinir ve damarlar geçer.

Vidius siniri: (N. canalis pterygoidei) : N. petrosus major ve N.petrosus profundus'un birleşmesi ile oluşur.

Vieussens halkası: (Ansa subclavia) : Truncus sympathicus'un boyun parçasındaki
orta ve alt ganglionları birbirine bağlayan ipliklerin A. subclavia'nın altından dolanmak
suretiyle arter çevresinde meydana getirdikleri sinir halkası.

Volkmann kanalı: (Canalis perforans) : Kemik’te.

Zeis bezleri: (Glandulae sebacae conjcunctivales)

Zinn bağı veya halkası: (Anulus tendineus comnumis)

Zinn alanı: (Zonula ciliaris) : Göz küresinin düz kaslarına başlangıç oluşturan ve
Fissura orbitalis superior'un içyan ucu ile Canalis opticus'un çevresinde yer alan halka
şeklinde fibröz bir kiriş.

Waldeyer'in lenfatik halkası: (Anulus lymphaticus) : Istmus faucium etrafındaki tonsilla halkası.

Wernicke alanı: (Area phasia sensoria) : Arka konuşma merkezi, Beyin'de Gyrus supramarginalis ve Gyrus angularis'i içine alan Brodmann'ın 39. - 40. alanları.

Wharton kanalı: (Ductus submandibularis)

Willis poligonu (halkası): (Circulus arteriosus cerebri) : Her iki A.carotis interna’nın
uç dallarından A. Cerebri anterior ve A. comminicans posterior cerebri ile A. basilaris’in uç
dalı olan her iki A. cerebri posterior anastomozuna bir de önde A. cerebri anterior’ları
birbirine bağlayan A. comminicans anterior cerebri’nin katılmasıyla Encephalon’un
tabanında meydana gelen arter poligonu.

Winslow deliği: (Foramen epiploicum – Foramen bursa omentalis): Arka duvarını
Vena cava inferior, ön duvarını Ligamentum hepatoduodenale içerikleri, üst duvarını
Karaciğer, alt Duvarını Duodenum yapar

Wolff kanalı: (Ductus mesonephricus)

Wrisberg bağı: (Ligamentum meniscofemorale anterius)

Sağlıklı günler dileği ile…

Dr. Ali AYYILDIZ – Veteriner Hekimi – İnsan Anatomisi Uzmanı Dr. (Ph.D.)
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Eponimler - Özel Nomına Anatomıca" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Vet.Hek.Doç.Dr.Ali AYYILDIZ'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Vet.Hek.Doç.Dr.Ali AYYILDIZ'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     2 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Google Plus'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Ali AYYILDIZ Fotoğraf
Vet.Hek.Doç.Dr.Ali AYYILDIZ
Antalya
Veteriner Hekim
İnsan Anatomisi Uzmanı Dr.
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi5 kez tavsiye edildiTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Vet.Hek.Doç.Dr.Ali AYYILDIZ'ın Yazıları
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 17,101 uzman makalesi arasında 'Eponimler - Özel Nomına Anatomıca' başlığıyla benzeşen toplam 90 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Peynir: Türkiye ve Dünya Peynirleri ÇOK OKUNUYOR Kasım 2016
► Dünya Keçi Irkları Kasım 2016
► Hormonlar ve Görevleri ÇOK OKUNUYOR Ekim 2016
◊ Latince Atasözleri ÇOK OKUNUYOR Aralık 2014
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


17:59
Top