2007'den Bugüne 92,421 Tavsiye, 28,232 Uzman ve 19,992 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Bilişsel Davranışçı Terapi ve Terapötik İttifak
MAKALE #22443 © Yazan Uzm.Psk.Burcu BÜGE | Yayın Temmuz 2021 | 1,336 Okuyucu
Terapötik ittifak, terapist ve danışan arasında kurulan ortak bağdır. Bu bağ psikoterapide oldukça önemli bir yer tutmaktadır (Krupnick ve ark., 2006). Freud, terapötik ilişkinin iyileştirme süreci için önemli olduğunu, terapist ve danışan arasında gerçekleşen olumlu duygular hakkında ki yorumlarıyla belirtmiştir (Freud, 1912). Teknik farklılıklar olsa da terapötik ittifakın çoğu psikoterapide sonucu etkilediği görülmektedir (Krupnick ve ark., 2006). Bordin (1976), bu kavramı işlevsel hale getirmeyi ve daha genel olarak psikoterapilerde uygulamayı amaçlamıştır. Bordin (1979), terapötik ittifakın üç bileşenini belirlemiştir: hedef, görev ve bağ. Terapötik ittifakı, ortak hedefler, her bir kişinin ilişkide yerine getirmesi gereken görevleri kabul etmesi ve bir bağlanma bağı içeren, danışan ve terapistin karşılıklı olarak inşa ettiği bir yapı olarak görmüştür.

Danışan ve terapist arasındaki iş birliğine dayalı ilişkinin gücü, birçok farklı terapist tarafından çok önemli olarak kabul edilmiştir (Summers ve Barber, 2003). Beck (1979), danışan -terapist ilişkisinin kurulmasının iyileştirmenin önemli bir ilk adımı olduğunu vurgulamaktadır.

Terapötik İlişki Nedir ve Neden Önemlidir?

İyi bir terapötik ilişkinin nitelikleri şunlardır:
- Karşılıklı güven, saygı ve şefkat gereklidir.
- Terapinin hedefleri ve görevleri konusunda genel anlaşma sağlanmalıdır.
- Ortak karar verilmelidir.
- İyileştirmenin "işine" karşılıklı katılım olmalıdır.
- Birbirleriyle ilişkinin "burada ve şimdi" yönleri hakkında konuşma yeteneğine sahip olunmalıdır.
- Olumsuz duygusal tepkileri birbirinizle paylaşma özgürlüğüne sahip olunmalıdır.
- İlişkide ortaya çıkabilecek sorunları veya güçlükleri düzeltme becerisine sahip olunmalıdır (Knobloch-Fedders, 2008).

Terapistler, iyi bir terapötik ilişki kurulmasına önemli katkılarda bulunurlar. Terapistin danışana empati ve anlayış iletme yeteneği terapötik ilişki kurma konusunda çok önemlidir. Diğer bir önemli bileşen, terapistin açıklığı, esnekliği ve terapiyi danışanın ihtiyaçlarına göre uyarlama isteğidir (Knobloch-Fedders, 2008).

Bir terapide güven ortamının oluşması oldukça önemlidir. Danışanın kendini daha rahat hissetmesi, daha iyi ifade edebilmesi için danışanın terapiste güvenmesi gerekmektedir. Sadece terapide değil, kişi kurduğu her sosyal ilişkide güven ortamı aramaktadır. Eğer güven varsa ilişki devam eder, yoksa ilişki biter. Kişi terapiste güvenirse kendini ona açar ve anlatır. Böylece terapi de etkili olmuş olur.

Sadece bireysel terapilerde değil aynı zamanda çift ve aile terapilerinde de terapötik ittifak oldukça önemli ve işlevseldir (Rait, 2000).

Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir?

Bilişsel davranışçı terapi, bireylerin hayatlarında karşılaştıkları zorluk ve problemlerin çözümünde, kişilere yardımcı olmak amacıyla kullanılan en yaygın terapi sistemlerinden biridir (Blom ve ark., 2015; Corey, 2015; El-Alaoui ve ark., 2015; Murdock, 2012). Bilişsel davranışçı terapi, bireyin yaşadığı duygusal ve davranışsal problemlerin bireyin düşünce yapısından kaynaklandığını ileri sürmektedir. Böylece, bireyin düşünce yapısında ki problemler giderildiğinde, duygusal ve davranışsal bir sorunun ortada kalmayacağından bahsetmektedir (Beck, 2006). Bu sebepten dolayı bilişsel davranışçı terapi uygulayan terapist, bireyin sahip olduğu sorunlu düşünce yapılarıyla ilgilenmektedir (Murdock, 2012; Sharf, 2012). Genel olarak bilişsel davranışçı terapi, terapist ve danışan arasında zaman sınırlı bir iş birliğini gerektirir, geçmişten çok şimdiye odaklanır ve danışanlara verimli bir şekilde işlev görmelerini sağlayacak davranışsal ve bilişsel becerileri öğretmeyi amaçlamaktadır. (Amir ve ark., 2005).

Bilişsel Davranışçı Terapi ve Terapötik İttifak

Yukarıda da bahsedildiği gibi bilişsel davranışçı terapi oldukça etkili olan bir terapi yöntemidir. Raue ve ark. (1997) terapötik ittifak ilişkisinin kalitesini psikodinamik kişilerarası ve bilişsel davranışçı terapi seanslarında karşılaştırmıştır. Çalışmada majör depresyon rahatsızlığına sahip 57 danışana 16 seans psikodinamik veya bilişsel davranışçı terapi uygulanmıştır ve bu seanslar sonucunda terapötik ittifak düzeylerinin ne durumda oldukları saptanmıştır. Bulgular, bilişsel davranışçı terapi seanslarının daha yüksek ittifak puanları olduğunu ve bilişsel davranışçı terapinin övgü ve sempati gibi çok sayıda destekleyici ile iletişim kurmasının daha güven verici olduğunu bildirmektedir. Yaşlı depresif danışanlar için bilişsel, davranışsal ve kısa dinamik psikoterapiler üzerine yapılan bir çalışmada, terapötik ittifak ve sonuç arasında bilişsel davranışçı terapi için önemli bir ilişki bulunmuştur (Marmar ve ark., 1989).

Kısaca özetlemek gerekirse, terapötik ittifak bir terapi seansının en önemli adımıdır. Gereken güven ve iş birliği sağlandıktan sonra terapinin işlevselliği de oldukça artacaktır. Ek olarak yukarıda bahsettiğimiz çalışma sonucuna göre terapötik ittifakın en verimli olduğu ve danışanların kendilerini en güvende hissettikleri terapi sistemi bilişsel davranışçı terapi sistemi olarak bulunmuştur.

Kaynakça

Amir, N., Klumpp, H., Elias, J., Bedwell, J. S., Yanasak, N. ve Miller, L. S. (2005). Increased activation of the anterior cingulate cortex during processing of disgust faces in individuals with social phobia. Biological psychiatry, 57(9), 975-981. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2005.01.044
Beck, A. T. (Ed.). (1979). Cognitive therapy of depression. Guilford Press.
Beck, A.T. (2006). Bilişsel terapi ve duygusal bozukluklar. (Çev: A, Türkcan ve V, Öztürk). Litera Yayıncılık.
Blom, K., Tillgren, H. T., Wiklund, T., Danlycke, E., Forssén, M., Söderström, A., Johansson, R., Hesser, H., Jernelöv, S., Lindefors, N., Andresson, G. ve Kaldo, V. (2015). Internet-vs. group-delivered cognitive behavior therapy for insomnia: A randomized controlled non-inferiority trial. Behaviour Research and Therapy, 70, 47-55. https://doi.org/10.1016/j.brat.2015.05.002
Bordin, E. S. (1979). The generalizability of the psychoanalytic concept of the working alliance. Psychotherapy: Theory, Research & Practice, 16(3), 252-260. https://doi.org/10.1037/h0085885
Corey, G. (2015). Theory and practice of counseling and psychotherapy. Nelson Education.
El Alaoui, S., Hedman, E., Kaldo, V., Hesser, H., Kraepelien, M., Andersson, E., Rück, C., Andersson, G., Ljótsson, B. ve Lindefors, N. (2015). Effectiveness of Internet-based cognitive–behavior therapy for social anxiety disorder in clinical psychiatry. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 83(5), 902–914. https://doi.org/10.1037/a0039198
Freud, S. (1958). The dynamics of transference. Collected papers içinde (s.312-322). The Hogarth Press.
Knobloch-Fedders, L. (2008). The importance of the relationship with the therapist. Clinical Science Insights, 1, 1-4.
Krupnick, J. L., Sotsky, S. M., Elkin, I., Simmens, S., Moyer, J., Watkins, J. ve Pilkonis, P. A. (2006). The role of the therapeutic alliance in psychotherapy and pharmacotherapy outcome: Findings in the national ınstitute of mental health treatment of depression collaborative research program. Focus, 64(2), 532-277. https://doi.org/10.1176/foc.4.2.269
Marmar, C. R., Gaston, L., Gallagher, D. ve Thompson, L. W. (1989). Alliance and outcome in late-life depression. Journal of Nervous and Mental Disease, 177(8), 464–472. https://doi.org/10.1097/00005053-198908000-00003
Murdock, N. L. (2004). Theories of counseling and psychotherapy: A case approach. Pearson Education New Zealand.
Rait, D. S. (2000). The therapeutic alliance in couples and family therapy. Journal of clinical psychology, 56(2), 211-224. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4679(200002)56:2<211::AID-JCLP7>3.0.CO;2-H
Raue, P. J., Goldfried, M. R. ve Barkham, M. (1997). The therapeutic alliance in psychodynamic-interpersonal and cognitive-behavioral therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 65(4), 582–587. https://doi.org/10.1037/0022-006X.65.4.582
Sharf, R. S. (2015). Theories of psychotherapy & counseling: Concepts and cases. Cengage Learning.
Summers, R. F. ve Barber, J. P. (2003). Therapeutic alliance as a measurable psychotherapy skill. Academic Psychiatry, 27(3), 160-165. https://doi.org/10.1176/appi.ap.27.3.160
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Bilişsel Davranışçı Terapi ve Terapötik İttifak" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Uzm.Psk.Burcu BÜGE'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Uzm.Psk.Burcu BÜGE'nin izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Burcu BÜGE Fotoğraf
Uzm.Psk.Burcu BÜGE
İstanbul (Online hizmet de veriyor)
Uzman Klinik Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi90 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (70) - Videolar - İletişim Bilgileri
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Uzm.Psk.Burcu BÜGE'nin Makaleleri
► Bilişsel Davranışçı Terapi Psk.Arzu BEYRİBEY
► Bilişsel Davranışçı Terapi (Bdt) Psk.Benan ŞAHİNBAŞ
► Bilişsel Davranışçı Terapi Psk.Dnş.İnci AYDIN
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,992 uzman makalesi arasında 'Bilişsel Davranışçı Terapi ve Terapötik İttifak' başlığıyla benzeşen toplam 14 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Davranım Bozukluğu Mart 2024
► Kariyer ve Gelecek Kaygısı ÇOK OKUNUYOR Mart 2024
► Sınav Kaygısı Şubat 2024
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


19:28
Top