2007'den Bugüne 92,558 Tavsiye, 28,255 Uzman ve 20,012 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Bipolar Bozukluk Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?
MAKALE #23021 © Yazan Psk.Dnş.Furkan BAYRAM | Yayın Ağustos 2023 | 635 Okuyucu
Bipolar bozukluk, kişinin duygusal durumlarını ve enerji seviyelerini etkileyen bir psikiyatrik rahatsızlıktır. Bu bozukluk, genellikle mani ve depresyon olarak adlandırılan iki farklı kutup arasında gidip gelerek kendini gösterir.


1. Mani: Bipolar bozukluğun mani aşamasında, kişi uzun bir süre boyunca aşırı yüksek, ajite ve coşkulu bir ruh hali yaşar. Bu dönemde, enerji seviyeleri artar, konuşma hızı artar ve normalden çok daha az uyku ihtiyacı hissedebilirler. Mani aşamasındaki kişiler, düşünce süreçlerinde hızlanma, risk alma eğilimi ve abartılı iyimserlik gibi belirtiler gösterebilirler. Ancak manik dönemde yaşanan aşırı güven ve hiperaktif davranışlar, kişinin günlük yaşamını etkileyebilir ve sosyal veya mesleki ilişkilerde sorunlara yol açabilir.


Mani dönemi, bipolar bozukluğun en belirgin ve karakteristik özelliğidir. Bu dönemde kişi, normalden oldukça farklı, aşırı yüksek ve coşkulu bir ruh hali yaşar. Mani dönemi boyunca kişinin enerji seviyeleri artar ve genellikle normalden çok daha az uyuma ihtiyacı duyar. Mani döneminin belirtileri ve özellikleri:


Yüksek Ruh Hali: Kişi mani döneminde aşırı neşeli, coşkulu ve abartılı bir iyimserlik hisseder. Normalde yapmayacağı kadar şakacı, sosyal ve etkin olabilir.


Hızlı Konuşma: Konuşma hızı artar ve düşünceler hızla akar. Düşünceler arasında bağlantılar daha hızlı kurulur ve kişi, hızlı düşünce akışı nedeniyle diğer insanlar tarafından anlaşılması zor olabilir.


Düşünce Hızlanması: Manik dönemde düşünce süreçleri hızlanır ve kişi birçok farklı düşünceye ve fikre aynı anda odaklanabilir.


Artan Enerji Ve Aktivite: Kişi, normalden daha enerjik, hiperaktif ve sürekli bir hareket içinde olabilir. Fazla enerji nedeniyle rahat duramayabilir ve sürekli olarak bir şeyler yapma ihtiyacı hissedebilir.


Konsantrasyon Güçlüğü: Mani döneminde odaklanma ve dikkat sürdürme zorlaşabilir. Kişi, bir konuya yoğunlaşmakta zorlanabilir ve çabuk sıkılabilir.


Azalmış Uyku İhtiyacı: Mani döneminde kişiler, normalden çok daha az uyku ihtiyacı duyabilirler. Ancak, bu durum daha az uykuyla daha fazla enerji hissi yaşanmasına rağmen uzun vadede yorgunluğa ve fiziksel yorgunluğa yol açabilir.


Risk Alma Ve Düşünmeden Davranma: Mani döneminde, kişiler normalden daha fazla risk alabilir, öz-denetim eksikliği yaşayabilir ve düşünmeden hareket edebilirler. Bu, maddi veya sosyal zarara yol açabilecek davranışlara sebep olabilir.


Yüksek özgüven: Mani dönemindeki kişiler, gerçekçi olmayan bir şekilde kendilerine olan güvenleri artabilir ve büyük başarılar elde edebileceklerine inanabilirler.


Mani dönemi, genellikle birkaç gün veya hafta sürer, ancak tedavi edilmezse veya tedaviye cevap vermezse daha uzun sürebilir. Bu dönemdeki belirtiler, kişinin günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyebilir ve ilişkiler, iş veya okul performansı gibi alanlarda sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, bipolar bozukluğu olan kişiler için erken teşhis ve tedavi oldukça önemlidir. Tedavi, mani döneminin kontrol altına alınmasına ve hastanın sağlıklı bir dengeye ulaşmasına yardımcı olabilir.

2. Depresyon: Depresyon dönemi, bipolar bozukluğun diğer kutbunu temsil eder ve mani dönemi ile zıt bir ruh hali deneyimlenir. Depresyon, yoğun bir düşük ruh hali, umutsuzluk ve enerji eksikliğiyle karakterizedir. Bu dönemde kişi, normal günlük aktiviteleri yapma konusunda güçlük çeker ve yaşam kalitesi olumsuz yönde etkilenir. Bipolar Bozuklukta depresyon döneminin belirtileri ve özellikleri:
Düşük ruh hali: Kişi, sürekli olarak üzgün, hüzünlü veya boş hisseder. Normalde zevk aldığı şeylerden artık keyif alamaz ve çoğu şeyden hoşlanmama durumu olan "anhedoni" yaşayabilir.


Enerji eksikliği ve yorgunluk: Depresyon döneminde kişi, normalden çok daha az enerjik hisseder ve sürekli bir yorgunluk yaşayabilir. Günlük aktiviteleri yerine getirme konusunda zorluk çekebilir.


Uyku problemleri: Depresyon dönemindeki kişilerde uyku düzeni bozulabilir. Ya çok fazla uyuma ihtiyacı hissederler ya da uykuya dalamamaktan şikayetçi olurlar.


İştah değişiklikleri: Depresyon, iştah üzerinde de etkili olabilir. Bazı kişiler iştahlarını kaybederken, diğerleri aşırı yeme isteği yaşayabilirler.


İntihar düşünceleri: Depresyon döneminde kişiler, yaşama karşı umutsuzluk hissi yaşayabilir ve intihar düşünceleri geliştirebilirler. Bu düşünceler ciddi bir alarma işaret eder ve profesyonel yardım gerektirir.


Konsantrasyon güçlüğü: Depresyon, zihinsel berraklığı etkileyebilir ve kişinin odaklanma ve düşüncelerini toplama yeteneğini zorlaştırabilir.


Hissedilen değersizlik veya suçluluk: Depresyon dönemindeki kişiler kendilerini değersiz ve suçlu hissedebilirler. Geçmişteki hatalar veya yaşanan olaylar üzerinde sürekli düşünme ve kendilerini eleştirme eğilimi gösterebilirler.


Sosyal geri çekilme: Depresyon döneminde kişiler, normal sosyal aktivitelere katılmaktan kaçınabilir, sosyal çevreleriyle ilişkilerini zayıflatabilir ve kendilerini yalnız hissedebilirler.


Depresyon dönemi, mani dönemi gibi, bipolar bozukluğun diğer yüzüdür ve hastanın günlük yaşamını önemli ölçüde etkileyebilir. Depresyon belirtileri, hastanın iş, okul ve kişisel ilişkileri üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Bu nedenle, depresyon döneminin teşhis edilmesi ve uygun tedavi yöntemleri uygulanması, hastanın iyileşme sürecine katkı sağlar. Terapi, ilaç tedavisi veya bu ikisinin kombinasyonu, depresyon döneminin yönetiminde etkili olabilir ve kişinin yaşam kalitesini artırmak için önemli bir rol oynayabilir.

Bipolar bozukluk, mani ve depresyon dönemlerinin arasında normal ruh halleri yaşanabilen periyodik bir seyir izler. Bazı hastalarda dönemler arasında normalleşme süreci daha uzunken, bazılarında dönemler hızlı bir şekilde değişebilir.

BİPOLAR BOZUKLUĞUN NEDENLERİ

Bipolar bozukluğun tam olarak nedeni bilinmemekle birlikte, genetik yatkınlık ve çevresel etkenlerin kombinasyonunun rol oynadığı düşünülmektedir. Bipolar bozukluğu olan kişilerde, aile üyelerinde de benzer ruhsal hastalıkların görülme olasılığı daha yüksektir, bu da genetik faktörlerin önemli olduğunu göstermektedir. Ancak, hastalığı geliştiren kesin genleri veya gen kombinasyonlarını belirlemek henüz mümkün olmamıştır.


Çevresel etkenlerin, özellikle stres, travma, çocukluk döneminde kötü yaşantılar, ani yaşam değişiklikleri ve madde kötüye kullanımı gibi unsurların bipolar bozukluğun tetikleyebileceği düşünülmektedir. Bu tür stres faktörleri, genetik yatkınlığı olan kişilerde hastalığın ortaya çıkmasında veya varolan durumun şiddetlenmesinde etkili olabilir.
Bipolar bozukluğun nedeni üzerine yapılan araştırmalar devam etmektedir ve hastalığın altında yatan tam mekanizmaları anlamak için çalışmalar sürmektedir.


Nörotransmitterler adı verilen kimyasal maddelerin beyindeki dengesizliklerin bipolar bozuklukla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Özellikle serotonin, dopamin ve norepinefrin gibi beyin kimyasalları, ruh hali ve duygusal durumları düzenleyen önemli unsurlardır.
Bipolar bozukluk, karmaşık bir hastalıktır ve birçok farklı faktörün etkileşimini içerir. Bu nedenle, hastalığın kesin nedenini belirlemek zor olabilir. Bununla birlikte, bipolar bozukluğu olan kişilerin tedavisi, psikoterapi, ilaç tedavisi ve yaşam tarzı değişiklikleri gibi yöntemlerle yönetilebilir. Erken teşhis ve etkili tedavi ile kişilerin semptomları kontrol altına alınabilir ve yaşam kalitesi artırılabilir.

BİPOLAR BOZUKLUĞUN TEDAVİSİ

Bipolar bozukluğu olan kişilerin günlük hayatta yapabileceği tedavi yöntemleri, semptomları yönetmeye yardımcı olmak ve daha stabil bir yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu tedavi yöntemleri genellikle birlikte kullanılarak en iyi sonuçları verir.
Bİpolar bozukluğu olan kişilerin günlük hayatta uygulayabileceği tedavi yöntemleri:
1. Psikoterapi (Konuşma Terapisi): Bir terapistle düzenli seanslar yaparak, kişilerin duygusal zorlukları ve ruh hali değişiklikleriyle başa çıkma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Kognitif-davranışçı terapi (KDT) ve bilişsel-davranışçı terapi (BDT) gibi terapi türleri, bipolar bozukluk tedavisinde yaygın olarak kullanılan yaklaşımlardır.
2. İlaç Tedavisi: Psikiyatristler tarafından reçete edilen ilaçlar, bipolar bozukluğun semptomlarını yönetmede önemli bir rol oynar. Duygusal dalgalanmaları düzenlemeye yardımcı olan duygudurum düzenleyiciler (lityum, valproat, lamotrijin vb.) veya manik dönemlerde kullanılan antipsikotikler (olanzapin, risperidon vb.) gibi ilaçlar sıklıkla kullanılır.
3. Sağlıklı Yaşam Tarzı: Düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve düzenli uyku, bipolar bozuklukla mücadelede önemli bir rol oynar. Bu alışkanlıklar, duygusal dengeyi desteklemeye yardımcı olabilir.
4. Stres Yönetimi: Stres, bipolar bozukluğu olan kişilerde hastalığın tetikleyicisi olabilir. Stresi azaltmaya yönelik yöntemler öğrenmek ve stresle başa çıkma becerilerini geliştirmek, semptomların kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir.
5. Kendi Kendine İzleme: Kişiler, ruh hali değişikliklerini izlemek için bir günlük tutabilir veya duygusal durumlarını takip edebilecekleri akıllı telefon uygulamalarından faydalanabilirler. Bu, manik ve depresif dönemlerin ne zaman başladığını ve ne kadar sürdüğünü belirlemede yardımcı olabilir.
6. Destek Grupları: Bipolar bozuklukla yaşayanlar için destek gruplarına katılmak, benzer deneyimlere sahip diğer kişilerle bağlantı kurmayı sağlayarak destek ve anlayış bulmalarına yardımcı olabilir.
Unutulmaması gereken önemli bir nokta, bipolar bozuklukla ilgili tedavi ve destek sürecinin bireyselleştirilmiş olmasıdır. Her bireyin semptomları farklı olabilir ve bu nedenle tedavi planı kişinin ihtiyaçlarına ve özel durumuna göre ayarlanmalıdır. İyi bir tedavi planı ve düzenli destekle, bipolar bozukluğu olan kişilerin daha stabil bir yaşam sürmeleri ve semptomları yönetmeleri mümkündür.

Kendinizi yalnız hissetmeyeceğiniz ve size özel terapi süreciyle beraber bipolar bozukluğunu atlatmak için yanınızdayım.
Online veya yüz yüze görüşmeler için benimle ücretsiz ön görüşme yapabilirsiniz.

Psikoterapist Furkan BAYRAM
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Bipolar Bozukluk Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Dnş.Furkan BAYRAM'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Dnş.Furkan BAYRAM'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Furkan BAYRAM Fotoğraf
Psk.Dnş.Furkan BAYRAM
Kocaeli (Online hizmet de veriyor)
Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Dnş.Furkan BAYRAM'ın Makaleleri
► Vajinismus Nedir? Nasıl Tedavi Edilir? Psk.Pınar ŞİMŞEK
► Vajinismus Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir? Psk.Dilek ÇELEBİ ÇELİK
► Vajinismus Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir Psk.Övül MENGÜLOĞUL
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 20,012 uzman makalesi arasında 'Bipolar Bozukluk Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?' başlığıyla benzeşen toplam 54 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Obsesif Kompulsif Bozukluk (Okb) Nedir? ÇOK OKUNUYOR Ağustos 2023
► Bağlanma Nedir? Mayıs 2023
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


12:35
Top