2007'den Bugüne 91,832 Tavsiye, 28,134 Uzman ve 19,913 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Bipolar Bozukluk
Bipolar Bozukluk Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Bipolar Bozukluk Kavramı ile İlgili 37 Makale
► Bipolar Bozukluk Psk.Ferit KARADAŞ
BİPOLAR BOZUKLUK Manik Depresif Bozukluk veya Manik Depresyon adıyla da bilinen Bipolar Bozukluk, riskli davranışlar nedeniyle ilişkilere ve kariyere zarar veren, tedavi edilmediği takdirde ciddi sonuçlara yol açabilen, ciddi bir psikiyatrik hastalıktır. Bipolar bozuklukta, ruh halinde dönemsel değişiklikler yaşanır ki bu değişiklikler çok keskin uçlu olabilir. Manik dönemde hastan aşırı hareketli, enerjik, konuşkan, umursamaz, kendini güçlü hissettiği, öforik bir dönemi tanımla. Bu dönemde günlerce süren uykusuzluk, aşırı hareketlilik, durdurulamayan konuşma isteği ve konuşma, sinirlilik ve peşi sıra gelen saldırgan davranışlar, çok fazla ve gereksiz alışveriş yapma ve para harcama, impul... »»»
► Bipolar Bozukluk Psk.Esra ERDOĞAN
Bipolar Bozukluk Bu hastalık mani ve depresyon atakları ile karakterizedir. Hastanın duygulanımı mani dönemlerinde neşe, depresyon dönemlerinde umutsuzluk ve çökkünlükle karakterizedir. Ara dönemlerde kişi normale döner. Bazı hastalarda mani ve depresyon belirtileri bir arada görülürken, bazı hastalarda belirtiler hafif düzeydedir (hipomani). Toplumda görülme sıklığı %1-2’dir. Kadınlar ve erkeklerde eşit oranlarda görülür. Hastalar ilk atağı genelde yirmi yaşlarında geçirirler ancak daha önce veya daha sonra da olabilir. Beş altı yaşlarında veya elli yaşından sonra ilk atağını geçiren hastalara da rastlanabilmektedir. Bazen ilk atak depresyondur, bu durumda tanı koymak zordur ve geneld... »»»
► Bipolar Bozukluk Psk.Sena TUNÇ
Bipolar I Bozukluk tipik olarak ergenlik dönemi sonrasında, 20 ‘li yaşlarda ve herhangi bir tip epizodla ( hecme ) başlayabilir. Hastaların % 20–30’ unda ilk epizod 21 yaşından önce, % 10’unda ise 50 yaşından sonra ortaya çıkar. Çocukluk döneminde daha az izlenir ve tabloya disforik özellikler hakimdir. Ancak çocukluk çağında başlayan depresif epizodların, ilerideki yıllarda Bipolar hastalık riskini arttırdığı ileri sürülmektedir ( Weissman ve ark: 1996, s. 276 ). Genç yaşlarda manik epizodlar daha sık izlenirken, ileri yaşlarda depresif epizodlar daha sık görülmektedir. Erken yaşta ( 18 yaş öncesi ) başlayan olgularda, genç yaşta ( 40 yaş sonrası ) başlayan olgulara göre; birinci derece... »»»
► Depresyon ve Bipolar Bozukluk Psk.Dnş.Hasan DAĞ
DEPRESYON VE BİPOLAR BOZUKLUK (DUYGU DURUM BOZUKLUKLARI) Duygu durum bozuklukları temel olarak depresyon ve bipolar bozukluk adında iki başlıkta ele alınabilir. Depresif bozukluklarda çökkünlük , üzüntü hakim duygudur. Bipolar bozukluk ise iki uç arasında seyreden bir uçta depresif boyut vardır diğer uçta ise manik dediğimiz kontrolde zorlanılan enerjik bir davranış ve duygu repertuarı vardır. Kişi bu iki uç arasında gidip gelir. İkisi ortasındaki durum kişinin sağlıklı olma hali olur. DEPRESYON Depresif duygular bazen zorlu yaşam olayları karşısında sağlıklı insanları da etkisi altına alabilir ve bu normal olarak kabul edilir. Depresif duygu durumu , kişinin yaşam düzeyini etkil... »»»
► Bipolar Bozukluk Nedir? Psk.Osman İLHAN
Bipolar bozukluk nedir? Hepimiz gündelik hayatımızda çeşitli duygu iniş çıkışları yaşarız. Hüzün, keder, mutluluk, coşku gibi bir çok duygusal yaşantıları, hayatın karşımıza çıkardığı olaylara göre yaşarız. Burada bahsi geçen duygusal haller anlatıldığı üzere duruma göre ortaya çıkarlar ve bu haller yaşanarak eski dengeli yapıya geri dönüş beklenir. Ancak bipolar bozuklukta yaşamsal olaylarla kısmen veya tamamen ilişkisiz olarak uzun süren ve yoğun duygudurum değişimleri olur. Bu değişimler kişinin andaki bütün yaşantısını etkileyerek, varoluşsal denge halini zedeleyerek, kişiyi duygunun duruma göre ortaya çıkmasını sağlayan sağlıklı ruhsal ve bedensel yapılarını olumsuz etkiler. Yani bi... »»»
► Bipolar Bozukluk ve Yaratıcılık Psk.Zeynep AYDOĞAN
Psikopatolojinin yaratıcılık kavramıyla olan ilişkisine olan merak ve araştırmalar çağları aşan bir zamanın ötesinden günümüze kadar gelmiş ve halen devam etmektedir. Sanatçıların biyografik incelemeleri, eserleri ve geriye dönük yapılan çalışmalar bu ikisi arasında bir ilişki olabileceğini işaret etmiştir. Yaşayan her bireyde belli bir düzeyde yaratıcılık melekesinin var olduğu öne sürülür. Uyaran, çevresel deneyimler ve merak düzeyinin artması ve kişiye; özgün düşünce ve fikirlerini ortaya koyma fırsatı tanındığında bu yetenek geliştirilebilir bir düzeye gelebilmektedir. Yaratıcılığın kalıtsal bir yetenek olduğunu öne süren görüşlere göre; yaratıcılık öğrenmeyle var olan bir durum değildir... »»»
► Bipolar Bozukluk ve Tedavisi Psk.Dnş.Halil İbrahim DURAN
BİPOLAR BOZUKLUK NEDİR? Bipolar bozukluk veya iki uçlu duygudurum bozukluğu, manik atak/manik depresif bozukluk olarak bilinen hastalıktır. Tedavi edilmediği durumda ağır bir seyir izleyebilen bir psikiyatrik rahatsızlıktır. Manik atak (epizod) sırasında, kişi aşırı mutlu ya da iritabl (sinirlenmeye yatkın) olurken, depresif atak sırasında mutsuz ve karamsar hisseder. BELİRTİLERİ NELERDİR? Aşırı alkol ve uyuşturucu kullanımı, değişken davranışlar, uyku problemleri, başladıkları işi bitirememek, fikir fazlalığı, asabiyet, mükemmel hissetmek, depresyon, hızlı konuşmak, iş hayatında sorun yaşamak gibi belirtirleri mevcuttur. Manik atak sırasında görülebilen belirtiler arasında; *Ol... »»»
► Bipolar (İki Uçlu) Bozukluk Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
BİPOLAR (İKİ UÇLU) BOZUKLUK Bireyin duygu durumunda, enerjisinde ve işlevselliğinde alışık olmadık düzeyde dalgalanmalara neden olan bir psikiyatrik hastalıktır. Herkesin yaşadığı normal duygusal iniş çıkışlardan farklı bir şekilde bipolar bozukluğun belirtileri ağırdır. İlişkileri olumsuz yönde etkiler, iş ve okul performansında kötüleşmeye ve hatta intihara yönelmeye neden olabilir. Fakat iyi olan şudur ki, bipolar bozukluk tedavi edilebilir, kontrol altında tutulabilir ve bu hastalığı olanlar herkes gibi üretken bir yaşantı sürdürebilirler. Yaşam boyu yaygınlığı %1 dolayındadır. Kadın / erkek oranı eşittir.18 yaş üzeri nüfusun % 2.6′ sında bipolar bozukluk vardır. Bipola... »»»
► Bipolar Bozukluk Nedir? Psk.Merve MAMACI
BİPOLAR BOZUKLUK Her insan, yaşamını devam ettirdiği sürece zaman zaman dalgalanmalar, iniş ve çıkışlar yaşar. Bu durum oldukça normal olmakla beraber insanın doğasında bulunur. Ancak bipolar bozukluk daha farklıdır. Kişi bazı zanlar kendi en dipte, üzüntü, elem, keder içinde bulur. Bunlar inişlerdir ve normal inişlerden oldukça farklıdır. Kimi zaman da sevinç, coşkunluk, taşkınlık durumları söz konusu olabilir. Burada önemli nokta; bu iniş ve çıkışların uç noktalarda olup, bireyin aile, sosyal ve iş yaşantısını bir başka deyişle işlevselliğinizi sekteye uğratmasıdır. Bipolar bozukluk, eski adıyla manik-depresif hastalık olarak da bilinir. Hastalığın odağında yaşamı etkileyen duygular, d... »»»
► Manik-Depresif (Bipolar) Bozukluk Dr.İlhan KANDEMİR, Psikiyatrist
MANİK-DEPRESİF (BİPOLAR) BOZUKLUK Manik-depresif (bipolar) bozukluk toplumda % 1 oranında görülmektedir. Tanı en az bir manik (taşkın-hareketli) ya da karışık (miks) dönemin görülmesi ile konmaktadır. Hastada ilk manik dönemin ortaya çıkmasından önce genellikle bir ya da birden çok depresif (durgun-mutsuz) dönem olmaktadır. Hastalık tipik olarak ergenlik ya da 20’li ve 30’lu yaşlarda ortaya çıkmaktadır. Manik-depresif bozukluk (bipolar) hayat boyu süren bir hastalıktır. Uygun bir şekilde tedavi edilmez ise depresif ve manik dönemlerin şiddeti, sıklığı ve süresi zamanla artar. Manik-depresif bozukluğun ilk belirtileri çıktıktan sonra doğru tanının konmasına kadar geçen süre ort... »»»
DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI DEPRESYON Herkes zaman zaman üzgün veya hüzünlü hissedebilir. Önemli hastalıklar, ailede ölüm, bir iş kaybı veya boşanma gibi üzücü yaşam deneyimleri karşısında acı çekmek son derece normaldir. Fakat birçok kişi için bu keder ve üzüntü geçen zamanla birlikte azalma eğilimi gösterir. Bununla birlikte, bir kişinin üzüntüsü iki hafta veya daha fazla sürerse ve bu durum onların günlük yaşantılarını engellerse, işin içinde “hüzünlü ve kederli hissetmek”ten daha ciddi bir şeyler söz konusu olabilir. Depresyonu olan kişiler günlük aktivitelere olan ilgilerini kaybedebilir, önemli ölçüde kilo kaybedebilir/alabilir, uykusuzluk problemleri ya... »»»
► Bipolar Bozukluk(Duygu Durum Bozukluğu) Psk.Dnş.Kemal TUNCER
Bipolar bozukluk veya iki uçlu duygudurum bozukluğu, eskiden manik depresyon, manik atak veya manik depresif bozukluk olarak bilinen hastalıktır. Bipolar bozukluk, kişinin depresyon ve/veya mani, hipomani, ve/veya karışık durumlar geçirdiği duygudurum bozuklukları sınıfını tanımlayan tanısal kategoridir. Kişinin, depresif eğilimlerin yoğun yaşandığı dönemlerle, taşkınlık, coşkunluk olarak tanımlanabilecek mani dönemleri yaşadığı, bu bağlamda Bipolar Bozukluk ya da Manik Atak olarak tanımlanan bir rahatsızlıktır. DSM-IV adlı tanı ve istatistik kriteri ile teşhis konur. Kişiden kişiye değişiklikler göstermekle birlikte Bipolar Bozuklukda şu belirtiler görülür. Ortalama başlama yaşı 21'd... »»»
Bipolar bozukluk, kişinin duygusal durumlarını ve enerji seviyelerini etkileyen bir psikiyatrik rahatsızlıktır. Bu bozukluk, genellikle mani ve depresyon olarak adlandırılan iki farklı kutup arasında gidip gelerek kendini gösterir. 1. Mani: Bipolar bozukluğun mani aşamasında, kişi uzun bir süre boyunca aşırı yüksek, ajite ve coşkulu bir ruh hali yaşar. Bu dönemde, enerji seviyeleri artar, konuşma hızı artar ve normalden çok daha az uyku ihtiyacı hissedebilirler. Mani aşamasındaki kişiler, düşünce süreçlerinde hızlanma, risk alma eğilimi ve abartılı iyimserlik gibi belirtiler gösterebilirler. Ancak manik dönemde yaşanan aşırı güven ve hiperaktif davranışlar, kişinin günlük yaşamını etki... »»»
Bipolar (Manik Depresif) Bozukluk, hastalığın kontrol altında tutulması gereken; mani (duygulanımda yükselme) dönemi ile depresyon (çökkün duygulanım) arasında geçişleri barındıran 2 dönem arasında eşik altı belirtiler ile devam eden bir bozukluktur. Genellikle ergenlik ile başlangıç gösterir. Eğer tedavi görülmezse bu dönemlerden birine girildiğinde riskli davranış eğilimlerini fazlasıyla içinde barındıran hem kişinin kendisini hem de çevresindeki bireyler üzerinde ağır etkiler bırakan bir hastalıktır. Genellikler bu kişilerin Bipolar Hastalığa sahip olduğu depresyon sürecinden geçerken psikiyatriye başvurup antidepresan tedavisi görmeye başlayınca kişi mani dönemine kayar ve bipolar bozuk... »»»
RUHSAL BOZUKLUKLAR (DEPRESYON VE BİPOLAR-I BOZUKLUK) Bu makale ruhsal bozuklukların belirtileri ile ilgili kısa bilgi vermek, DSM V te belirtilen ruhsal Bozuklukların bir özetini sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu yüzdendir ki aşağıda verilecek ruhsal bozukluklara ilişkin tanısal bilgiler altta yatan bozuklukların kapsamlı birer tanımı değildir. Kapsamlı tanımın, bilişsel, duygusal, davranışsal ve fizyolojiyle ilgili süreçleri de kapsaması gerekir. Ancak bunlar, burada yer alan kısa özet bilgilerden çok daha geniş bir araştırma ile ortaya konabilir. Buradan olmak üzere, bir ruhsal bozukluğun tanısını koyabilmek için, yalnızca tanı ölçütlerindeki belirtileri taramak yeterli değildir. Her ... »»»
Her insan zaman zaman kendini kötü hissedebilir, hayattan aldığı keyif azalabilir ve hiçbirşey yapmadan durup öylece oturmak isteyebilir. Ancak bu belirtiler kişinin depresyonda olduğu anlamına gelmez. Depresyonla depresif ruh hali içinde olmak birbirine karıştırılmamalıdır. Depresif ruh hali çoğu zaman herkesin içine girebileceği bir durumdur ve geçicidir. Ancak depresyondan söz edebilmemiz için o durumun ardarda en az iki hafta boyunca sürmesi ve belirtilerin kişinin günlük yaşantısını etkileyecek ve günlük aktivitelerini aksatacak kadar şiddetli olması gereklidir. Depresyon kişinin zayıf, beceriksiz ya da hayatla beşedemeyecek kadar güçsüz biri olduğu anlamına gelmez. Depresyon önemli bir... »»»
Bipolar bozukluk Bipolar bozukluk eski adlarıyla manik-depresif psikoz, iki uçlu duygudurum bozukluğu olarak da bilinir. Dsm ıv tanı ölçütleri Hipomanik epizod Olağan depresif olmayan duygudurumdan açıkça farklı , en az 4 gün ,günboyu süren,sürekli,kabarmış,taşkın ya da irritabl ayrı bir duygudurum döneminin olması. Duygudurum bozukluğu dönemi sırasında, aşağıdaki semptomlardan üçü ( ya da daha fazlası) ( duygudurum irritabl ise dördü) belirgin olarak bulunur. Benlik saygısında abartılı artma Uyku gereksiniminde azalma ( kişi sadece 3 saatlik uyku ile dinlenmiş hisseder ve ertesi gün yine enerjiktir.) Her zamankinden daha konuşkan olma Düşüncelerin sanki yarışıyor gibi peşisıra gelmesi( beyn... »»»
Bipolar bozukluk veya iki uçlu duygudurum bozukluğu, bundan önceki dönemlerde manik depresyon, manik atak veya manik depresif bozukluk olarak bilinmekteydi. Bipolar bozukluk, kişinin depresyon ve/veya mani, hipomani veya mixed(karışık) durumlar geçirdiği duygu durum bozuklukları sınıfında tanımlanır ve incelenir. Kişinin, zaman zaman depresif eğilimler gösterir veya aşırı mutluluk, taşkınlık, coşkunluk olarak tanımlanabilecek mani dönemleri yaşar. Bipolar DSM-IV adlı tanı ve istatistik kriteri ile teşhis konur. BİPOLAR RAHATSIZLIĞI İÇİN BAZI İPUÇLARI Bu yazı bipolar tanısı almış, bu depresyon ve manik epizodlarla başa çıkmaya çalışan kişilere yöneliktir. Burada yazılan ş... »»»
BİPOLAR BOZUKLUKLAR ve DAMGALANMA Bipolar bozukluk taşkınlık ve çökkünlük ile belirli birbirine zıt iki duygudurumun egemen olduğu tablonun ya ayrık ya da birlikte bulunduğu ataklardan oluşan bir ruhsal bozukluktur. Özelliği bu ataklar dışında kalan dönemlerde hastaların ilaç kullanma ve biyokimyasal inceleme yaptırma zorunluluğu, hastalığın geçtiği izlenimini zayıflatmaktadır. Ayrıca her an yeni bir atak yaşayabilecekleri düşüncesi hastaları ve çevresindekileri derinden etkilemektedir. Bipolar bozukluk, diğer ruhsal bozukluklar içinde en az bilinen ve en az damgalanan bozukluk olmasına karşın, bipolar hastaların yarısından fazlasının damgalanma hissi yaşadığı yapılan çalışmalar... »»»
Duygu kişiyi insan yapan temel özellik olup birine veya başka bir şeye yönlendirilen yoğun hislerdir ve toplumsal ilişkileri korumak, oluşturmak ve izlemek için kullanılmaktadır (Çoruk ve Akçay, 2012; Russell, 2003). Duygudurum duygular kadar yoğun olmamakla birlikte genellikle bağlamsal bir uyaran nedeni ile ortaya çıkar (Russell, 2003). Duygudurum bozukluğu ise, belirti ve bulgu kümelerinden oluşan, süresi haftalardan aylara kadar uzayabilen, kişinin her zamanki işlevselliğini sürdüremediği, dönemsel ya da döngüsel biçimde yinelemeye eğilimi olan duygu durum dalgalanmalarıdır. (Rihmer ve Angst, 2007). Duygudurum bozuklukları, uzun yıllardır insanlığın en sık görülen problemleri arasında ta... »»»
► Her Şeyiyle Bipolar Bozukluk Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Psikiyatrist
► Bipolar Duygudurum Bozukluğu Prof.Dr.Aylin ERTEKİN YAZICI, Psikiyatrist
► Bipolar Bozuklukta Psikoterapi Psk.Şafak AĞACA KEMAL
► Bipolarsam Bunu Nasıl Yönetirim Psk.Zümrüt ÇETİN
► Önemli Psikiyatrik Hastalıklardan Özetler Dr.İbrahim ATEŞ, Psikiyatrist
► Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Sorunları Dr.Psk.Melis DEMİRCİOĞLU
► Depresyon Türleri Psk.Ali İhsan YAKA
► Kaçamadım Depresyonun Elinden Psk.İzzet GÜLLÜ
► Her Depresyon Depresyon Değildir Psk.Ali Rıza TUNUR
► Manik Depresyon Psk.Serap DUYGULU
► Manik Depresyon Psk.Serap DUYGULU
Bipolar Bozukluk Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Burcu BÜGE Fotoğraf
Uzm.Psk.Burcu BÜGE
İstanbul
Uzman Klinik Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi87 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (60) - Videolar - İletişim Bilgileri
Dr.Sevilay ZORLU, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Musa BALLI, Antalya
Psk.Emine ARMAN, İstanbul
Psk.Ferit KARADAŞ, Diyarbakır
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Dr.Ahmet KOYUNCU, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Zeynep BALKIZ, İstanbul
Uzm.Psk.Esra YAVUZ, İstanbul
Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Adana , Psikiyatrist
Dr.Orhan ÇELİK, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Ceren TATAR, İstanbul
Psk.Sena TUNÇ, İstanbul
Dr.Hira Selma KALKAN, İzmir , Psikiyatrist
Prof.Dr.Mesut ÇETİN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Mehmet Bülent AKMAN, İstanbul , Psikiyatrist
Doç.Dr.Ozan PAZVANTOĞLU, İzmir , Psikiyatrist
Prof.Dr.Nesrin DİLBAZ, Ankara , Psikiyatrist
Dr.İbrahim ATEŞ, Antalya , Psikiyatrist
Dr.Psk.Bahar KÖSE, İstanbul
Dr.Fethi TURAN, İstanbul , Psikiyatrist
Doç.Dr.Alişan Burak YAŞAR, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Ceyda GÜVENÇ, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Aydın KURT, Niğde , Psikiyatrist
Dr.Serdar ALPASLAN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Başar AKMAN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Gözde KENÇ, İstanbul
Dr.Ali Emre ŞEVİK, Kastamonu , Psikiyatrist
Dr.Mehmet Levent SOYLU, Adana , Psikiyatrist
Prof.Dr.Aylin ERTEKİN YAZICI, İçel (Mersin) , Psikiyatrist
Dr.Burhan BURHANOĞLU, Muğla , Psikiyatrist
Dr.Hakan KARAŞ, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Şükran TELCİ, Antalya , Psikiyatrist
Dr.Aylan AYPEK, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Nurcan USLU BALABAN, İzmir , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Emre BULUT, İstanbul
Dr.Nurcan ARSLANTÜRK, İzmir , Psikiyatrist
Prof.Dr.Haluk SAVAŞ, Gaziantep , Psikiyatrist
Dr.Nihal ÖZDEMİR, İstanbul , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Tuba GÜR, Diyarbakır
Dr.Aytekin ŞAHAN, Tekirdağ , Psikiyatrist
Dr.Gülşah MERAL ÖZGÜR, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Eyaz KARAY, Diyarbakır , Psikiyatrist
Dr.Emre TAN, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Suzan ÖZER, Ankara , Psikiyatrist
Dr.U.Utku HAZAR, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Aylin DEMİRAY, İstanbul
Dr.Bülent ÇELİKEL, Ankara , Psikiyatrist
Doç.Dr.Selim TÜMKAYA, Denizli , Psikiyatrist
Dr.İlhan KANDEMİR, İzmir , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Onur AYDIN, İstanbul
Psk.Deniz SADİ, İçel (Mersin)
Uzm.Psk.Aytül TÜRER, KKTC (Kıbrıs)
Dr.Murat ASLAN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Seçil GASSALOĞLU, Bursa , Tıp Doktoru
Dr.Filiz YURTMAN, Erzurum , Psikiyatrist
Psk.Yusuf YERLİ, İstanbul
Dr.Zaliha Akkadın CANDAN, Kayseri , Psikiyatrist
Doç.Dr.Murat YÜCE, Samsun , Psikiyatrist
Dr.Mehmet Şerif TOP, Tekirdağ , Psikiyatrist
Dr.Nesrin KOÇAL, İstanbul , Psikiyatrist
bipolar bozukluk KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların bipolar bozukluk KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
bipolar bozukluk tedavisi, çocuklarda bipolar bozukluk, bipolar, tedavi, bozukluk, bipolar bozukluğu yaklaşım, mani, mani belirtileri, hipomani, hipomani belirtileri, bipolar hastalık, bipolar rahatsızlık, manik epizod, manik depresif hastalık, lityum, depakin, depresyon, manik, hipomanik, bipolar bozukluk nedir, bipolar bozukluk hastalığı, bipolar bozukluk rahatsızlığı, duygudurum bozukluğu, manik depresif bozukluk, bipolar bozuklukta yaratıcılık, bipolar bozukluk ve yaratıcılık, bipolar bozukluğun tedavisi, bipolar duygulanım bozukluğu tedavisi, bipolar bozuklugu, bipolar efektif bozukluk, bipolar mizaç bozukluğu, manik depresif, manik depresyon, manik depresyon tedavisi, iki uçlu bozukluk, mani dönemi, hipomani dönemi, hızlı döngülü bipolar bozukluk, depresif, manik bozukluk, depresif bozukluk, bipolar hastalığı, mevsimsel depresyon, doğum sonrası depresyon, bipolar bozuklukta terapi, bipolar bozuklukda lityum, bipolar bozukluk belirtisi, bipolar bozukluk belirtileri, bipolar tedavisi, bipolar geçer mi, depresyon dönemi, anksiyete, kaygı, manik depressif bozukluk, major depresyon, yeğin depresyon, ruhsal bozukluk, majör, distimi, majör depresyon, depresyon türleri, depresyonun çeşitleri, depresyon tedavisi, depresyon nedir, depresyonun nedenleri, koruma, bipolar rahatsızlığı, manik atak, mani dönemleri, bipolar nedir, bipolar belirtileri, bipolar terapisi, iki uçlu duygudurum bozukluğu, bipolar bozuklukta psikoterapi, bipolar bozukluklar, hasta yakını, hasta ailesi, emdr, travmada emdr, duyarsızlaştırma, bipolar bozuklukta emdr, iki uçlu mizaç, iki uçlu mizaç bozukluğu, sınırda bozukluk, kişilik bozukluğu, kişilik bozuklukları, borderline, borderline kişilik, borderline kişilik bozukluğu, bilişsel davranışçı terapi, panik atak, panik, takıntı hastalığı, şizofreni, anoreksiya, çocuk davranış problemleri, çocukluk dönemi sorunları, çocukta dikkat eksikliği, çocukta hiperaktivite, çocukta davranım bozuklukları, çocukta öğrenme bozuklukları


02:20
Top