2007'den Bugüne 92,301 Tavsiye, 28,216 Uzman ve 19,976 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Tedavi
Tedavi Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Tedavi Kavramı ile İlgili 156 Makale
Tiroid Kanserlerinde Tedavi Seçenekleri, Tedavi Yöntemleri ve Tedavi Stratejisi Her tiroid kanserinde ameliyat ile tiroid bezesinin tümünün eksiksiz olarak çıkarılması zorunludur. Ameliyat ile tedavi tamamlanmaz; ameliyat tedavinin birinci aşamasıdır. Ameliyat sonrasında radyoaktif iyot tedavisi, MIBG, radyoterapi ve kemoterapi uygulanır. Kanserin çeşidine göre değişmek üzere ameliyat sonrasında yapılacak tedaviler ile kanser tedavisi tamamlanır. Ancak hasta ömür boyunca takip edilir. Tiroid Kanseri Tedavisinde Güncel Yaklaşım Tiroid kanserlerinin tedavisinde yeni anlayış tedavinin 3 aşamalı olduğunu ortaya koymaktadır: 1) Kanserin türüne bakılmaksızın tiroid bezesinin t... »»»
Epilepside İlaç tedavisi Epilepsi hastalarının pek çoğunda, uygun şekilde kullanılan tek bir antiepileptik ilaçla nöbetler kontrol altına alınır (hastaların yaklaşık %70’i). Kalan hastaların da nöbet sıklığı ve şiddeti azalır. Ancak %25 kadar hastada ilaca direnç vardır ve nöbet kontrolü yeterince sağlanamaz. Bu tür nöbetleri olan, ayda 2’den çok nöbet geçiren hastalar dirençli epilepsi olarak adlandırılır. İlaçla nöbetleri kontrol altına alınan epileptik çocukların yarısından çoğu daha sonra ilaçlar kesildikten sonra da yaşamlarını nöbetsiz olarak sürdürürler. Erişkinlerin çoğuda 2 veya 3 yıl ilaç tedavisi sonucu nöbetsiz kalabilirler. Hekim için doğru tedavi, doğru ilaç seçimi ve d... »»»
ERKEN BOŞALMA Erken Boşalma DSM-IV Tanı Ölçütleri A. Sürekli olarak ya da yineleyici bir biçimde, çok az bir cinsel uyarılma ile ve kişinin istemesinden önce, vajinaya girme öncesi, girer girmez ya da hemen sonra ejakülasyonun olması. Klinisyen, yaş, cinsel eş ya da durumun yeni olması ve son zamanlardaki cinsel etkinliğin sıklığı gibi uyarılma evresinin süresini etkileyen etkenleri göz önünde bulundurmalıdır. B. Bu bozukluk, belirgin bir sıkıntıya ya da kişiler arası ilişkilerde zorluklara neden olur. C. Erken boşalma sadece bir maddenin (örn. opiyatların bırakılması) doğrudan etkilerine bağlı değildir. Tanım Erken boşalma erkeğin boşalma refleksi üzerine kontrolünün olma... »»»
Günümüzde psikoterapi denilince akla yeni bir yöntemmiş gibi gelmektedir. Fakat psikoterapinin binlerce yıllık mazisi vardır. Çok geriye gitmeden Osmanlı Devleti’nde II. Beyazıt döneminde 15. yüzyılda Edirne’de yapılan şifahânede müzik ve su sesi gibi yöntemlerle terapi yapıldığını örnek olarak verebiliriz. Günümüzde yaklaşık 400 civarında psikoterapi okulu vardır. Fakat hatırı sayılır psikoterapi iki elin parmaklarını geçmez. Bu yazının maksadı psikoterapinin tarihinden bahsetmek değildir. Bu sebeple psikoterapinin yeni bir tedavi yöntemi olmadığını belirterek bu bahsi kapatabiliriz. Psikoterapiyi anlatmak için televizyon örneklendirmesinin uygun olacağını düşünüyorum. Öncelikli ... »»»
Cinsel etkinlik esnasında olağan bir cinsel uyarılma evresinden sonra orgazmın sürekli ya da yenileyici bir biçimde gecikmesi ya da hiç olmamasına geç boşalma denir. Buna göre erkekte geç boşalma bir orgazm bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Erkekte geç boşalma ilk cinsel aktivitelerden başlayarak yaşam boyu süren tipi, sonradan gelişen, durumsal genelleşmiş ya da birleşik etmenlere bağlı karmaşık tip olarak değişik şekillerde görülebilir. Erkekte orgazm bozukluğu değerlendirilirken kişinin yaşına göre yeterli süre ve yoğunlukta olağan cinsel uyarılmaların olup olmadığı iyice araştırılmalıdır. Buna göre geç boşalma erkeğin yeterli süre ve yoğunlukta cinsel etkinlik sonrasında olağan bir ci... »»»
Cinsel istek sinir sistemi, endokrin sistem, biyolojik yapı, psikolojik etkenler sosyal ve kültürel yapılar tarafından etkilenen son derece karmaşık bir durumdur. Bütün yazarlar cinsel isteğin esas olarak bir içgüdü olduğu konusunda hem fikirdir. Ancak stres, psikolojik travma, ilişki sorunları nasıl uyku düzenimizi, sinir sistemimizi etkiliyorsa aynı şekilde duygusal ve sosyal problemlerin insanın cinsel istek düzeyini etkileyebileceği bilinen bir gerçektir. Dünyaca ünlü cinsel terapist Helen Kaplan’a göre cinsel içgüdü çift yönlü bir mekanizmaya sahiptir. Örneğin rahat ve güvenilir bir ortam ile uygun cinsel uyarı (çekici bir partner, duygusal bir ortam, uygun fizi... »»»
Erkekte en sık görülen cinsel sorunların başında gelir. En genel anlamı ile cinsel ilişkide erkeğin kontrolü dışında boşalmasına erken boşalma denir.Bazen cinsel ilişkiye başlamadan önce bile boşalma olabilmektedir.Bazen birleşmenin ilk birkaç hareketinde veya ilk saniyelerde boşalma olabilmektedir.Erkeklerin bir kısmında erken boşalma her ilişkide problem olabilirken bazılarında ise zaman zaman problem olabilmektedir. Buna göre erken boşalma cinsel ilişki sırasında erkeğin vajinaya girmeden giriş sırasında veya hemen girdikten sonra boşalması olarak tanımlanabilir. Erkeğin boşalmasını istemli olarak denetlemesi ve kontrol etmesi bozulmuştur.Erken boşalması olamayan bir erkeğin boşalma ref... »»»
VAJİNİSMUSTA NEDENLER VE TEDAVİ YAKLAŞIMI Vajinismus vajina çevresini saran kasların istemsiz kasılması nedeni ile kadının cinsel ilişkiye gerememesidir .Vajinismusta evlilik Çinsel ilişki ile tamamlanamadığından cinsel terapiyi(tedaviyi )zorunlu kılan bir durumdur. Çocuk sahibi olmayı çok istedikleri için bu sorunu yaşayan kadınların sterilite kliniklerine başvurma olasılığı son derece yüksektir. Eğer kadın daha önce hiç cinsel ilişkiye girmemişse bu duruma birincil vajinismus denir .Kadın o zamana kadar normal aktif cinsel ilişki yaşadığı halde sonradan gelişmiş ise buna da ikincil vajinismus denir. Klinikte daha çok birincil tipi görünür ve genellikle psikolojik nedenlerle ... »»»
ŞİZOFRENİDE BİLİŞSEL- DAVRANIŞCI TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Şizofreni tedavisinde bilişsel-davranışçı terapilerin kullanımı görece yenidir. Şizofrenideki pozitif belirtiler ilaçlarla kontrol edilebiliyorsa da, hastaların yaklaşık 1/3’ünde bu belirtilerin uygun ilaç dozlarına rağmen devam ettiği ve bireyin yaşam kalitesini bozduğu görülmektedir. Ayrıca, ilaç tedavisi kesildiğinde belirtilerin tekrarlama riski vardır. Bu nedenle, ilaç tedavisinin yanı sıra alternatif tedavilerin de kullanılmasının ilaç tedavisi sonrasında devam eden bilişsel ve sosyal sorunlar ve negatif belirtilerin azaltılmasında ve daha iyi bir yaşam kalitesine ulaşılmasında önemli katkılar sağladığı görülmüştür. Bilişsel-... »»»
PANİK BOZUKLUĞUNDA BİLİŞSEL-DAVRANIŞÇI TEDAVİ Panik bozukluğu tekrarlayan panik ataklarla giden ve atakların sıklık ve şiddetinin dönem dönem değiştiği kronik seyirli bir hastalıktır. Panik ataklar beklenmedik bir anda ve yerde ani olarak gelişen, 10 dakika içinde en yüksek seviyesine ulaşan yoğun bir korku ve rahatsızlık hissiyle karakterizedir. Panik ataklar genellikle bir saatten az sürer, çoğunlukla yarım saat içinde sonlanır. Bu süre içinde hastalar delireceklerini, öleceklerini, kalp krizi geçireceklerini ya da kontrolü kaybedeceklerini düşünerek sık sık acil servislere başvururlar. Panik atakların sıklığı günde birkaç ataktan yılda 4-5 atağa kadar geniş bir aralıkta seyred... »»»
En genel anlamı ile vajinismus ağrı, acı, kanama olacak korkusu ile vajinaya giriş teşebbüsünde otaya çıkan ve cinsel birleşmeye izin vermeyen vajina girişinin üçte birlik dış bölümündeki kaslarda istemsiz ısrarlı ya da yineleyici kasılmalar sonucu oluşan bir cinsel sorundur. Bu kasılmaya tüm bedendeki kasılmalar, bacakların kapanması, korkuya eşlik eden kaçınma davranışı dolayısı ile girişin olmayacağı inancı eşlik eder. Kişi bilinçli zihni ile cinsel birleşmeyi gerçekleştirmek istemesine rağmen bunu başaramamaktadır. Yani bir nevi en çok istediği şey en çok korktuğu şey olmaktadır. Vajinismus tedavisinde tedavi süreci eşlerin her birinin duygu düşünce, korku ve cinsel davranış kalıpla... »»»
Çocuk istismarına giden yolun çok faktörlü olması tevsisinin de çok yönlü olmasını gerektirmektedir..Çocuk istismarında olumsuz aile koşullarının ve yetersiz ebeveyn bakım ve gözetiminin risk faktörü olması nedeniyle çocuğun tedavisine ek olarak ailenin de tedaviye dahil edilmesi gerekir Cinsel istismar ve ensest vakalarında aile tedavisinin uygun olmadığını savunan yazarlar vardır Sosyal hizmet öğretisinin pratik deneyimleri her tür çocuk istismarında bütün aile bireylerinin eğitici destekleyici rehberlik edici aile tedavisinden yarar gördükleri yönündedir. Ülkemiz koşullarında çocuk istismarı çok yönlü sorunları olan ailelerde daha çok görülmektedir.Bir başka değişle çocuk istismarı ai... »»»
► Craniosacral Tedavi Fzt.Teoman GÜNDÜZ
► Okb Nasıl Tedavi Edilir? Psk.Serhat ÖNCÜLER
► Vajinismus Tedavi Yöntemleri Doç.Dr.Nermin KÖŞÜŞ, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Omurga Kırıklarında Tedavi Prof.Dr.Kadir KOTİL, Nöroşirurji Uzmanı
► Çocuklarda İshalde Tedavi Dr.Yılmaz BAY, Çocuk Doktoru
► Evde Fizik Tedavi Fzt.Kamil YILMAZ
► Evde Fizik Tedavi Fzt.Umut PAKSOY
► Evde Fizik Tedavi Fzt.Gökhan ŞAHİNARSLAN
► Müzikle Tedavi Mümkün mü? Dyt.Kevser BAŞKARA
► Vajinismus Tedavi Yöntemleri Psk.Burcu MUŞDAL ÇELEBİ
► Estetik Tedavi Yöntemleri Dr.Eser AYDOĞDU, Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
► Fobiler ve Tedavi Yöntemleri Psk.Alpaslan KESKİN
► Kekemelik ve Tedavi Yöntemleri Pdg.Aykut AKOVA
► Vajinismus Tedavi Fiyatları Dr.Süleyman ESERDAĞ, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Astımda Antihistaminik Tedavi Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
► Vajinismus %100 Tedavi Edilebilir Dr.Psk.Dnş.Ayavar Cem KEÇE
► Psikolojik Tedavi Yöntemleri Psk.Nilüfer ŞİŞMAN
► Bitkilerle Modern Tedavi Dr.Ahmet TOPTAŞ
► Lenfödem ve Tedavi Yöntemleri Fzt.Elif Esra FARIMAZ
► Disleksi ve Tedavi Yaklaşımı Gökhan KARATEPE
► Menopoz: Belirtileri ve Tedavi Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Bel Fıtığında Tedavi Seçenekleri Prof.Dr.Kadir KOTİL, Nöroşirurji Uzmanı
► Ortodontik Tedavi Nedir? Dr.Dt. Berrin USTA
► Çocuklarda Ortodontik Tedavi Dr.Dt. Berrin USTA
► Anksiyete Bozukluğu Tedavi Yöntemleri Psk.Gökhan BİNGÖL
► Donuk Omuz Fizik Tedavi Fzt.Atalay ÇELEBİ
► Vajinismuslu Bir Vaka ve Tedavi Örneği Psk.Dnş.İsa Özgür ÖZER
► Panik Atak Tedavi Edilebilir Psk.Hasan DURAN
► Pika Türleri ve Tedavi Yöntemleri Psk.Dnş.Altuğ EFEOĞLU
► Kanserde Tedavi & Beslenme Önerileri Dyt.Yunus Emre UZUN
► Erişkin Hastalarda Ortodontik Tedavi Dt.Songül MİRZAOĞLU
► Kanserde Tedavi & Beslenme Önerileri Dyt.Yunus Emre UZUN
► Depresyon Nasıl Tedavi Edilir? Dr.Hira Selma KALKAN, Psikiyatrist
► Vajinismus Tanı ve Tedavi Protokolleri Dr.Şaban KARAYAĞIZ, Psikiyatrist
► Vajinusmus Nasıl Tedavi Olur ? Psk.Dnş.Serap ALTU
► Yanık İzleri Tedavi Edilebilir mi? Prof.Dr.Ege ÖZGENTAŞ, Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
► Bazı Fizik Tedavi Önerileri Dr.Fzt.Halil İbrahim KURMAZ
► Vajinismus Tedavi Sonrası Dönem Dr.Süleyman ESERDAĞ, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Akupuntur Tedavi Yöntemi ve Doz Aşımı Dr.Mehmet Salih ÖZAYTÜRK, Akupunktur Hekimi
► Ön Çapraz Bağ Yaralanmalarında Fizik Tedavi Prof.Dr.Elif AKALIN, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
► Bobath Nörogelişimsel Tedavi Yöntemi Fzt.Erkan KARAKUŞOĞLU
► Geniz Akıntısı Tedavi Edilebilir mi? Dr.Atilla ŞENGÖR, Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
► Geniz Akıntısı ve Tedavi Yolları Dr.Hamdi YAKUT, Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
► Kıl Dönmesi Nasıl Tedavi Edilir? Dr.Mustafa ŞENER, Genel Cerrah
► Panik Atak ve Tedavi Yolları Psk.Esra ALTUNSOY ADIGÜZEL
► Sellülit ve Yeni Tedavi Yöntemleri Prof.Dr.Ahmet KARACALAR, Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
► Frengi: Tanı, Teşhis, Tedavi Dr.Psk.Dnş.Ayavar Cem KEÇE
► Bilimsel Bir Tedavi Yöntemi; Akupunktur Prof.Dr.Kaya ÖZKUŞ, Akupunktur Hekimi
► Bronşektazi : Tanım, Belirtiler ve Tedavi Dr.Sevin KARALAR, Göğüs Hastalıkları Uzmanı
► Guatr : Belirtiler, Teşhis, Tedavi Dr.Alaattin ÖZTÜRK, Genel Cerrah
► Cerrahi Tedavi Gerektiren Deri Lezyonları Prof.Dr.Ege ÖZGENTAŞ, Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
► Kronik Prostatitte Lim Protokolü Yeni Tedavi Dr.Levent TÜRK, Ürolog
► Vajinismus Nedir? Nasıl Tedavi Edilir? Psk.Pınar ŞİMŞEK
► Rektal Prolapsus Tüm Tanı ve Tedavi Yaklaşımları Dr.Ramazan Tarık ÜNSAL, Genel Cerrah
► Meme Kanseri: Tanı, Tedavi ve Korunma Dr.Mustafa BENEKLİ, Onkoloji Uzmanı - Onkolog
► Kolon ve Rektum Kanserleri: Tanı-Tedavi Dr.Mustafa BENEKLİ, Onkoloji Uzmanı - Onkolog
► Ön Çapraz Bağ Ameliyatı Sonrası Fizik Tedavi Dr.Fzt.Halil İbrahim KURMAZ
► Yeni Trend Evde Fizik Tedavi Dr.Fzt.Gökhan AYGÜL
► Demansta (Bunama) Tanı ve Tedavi Protokolleri Dr.Şaban KARAYAĞIZ, Psikiyatrist
► Gliomlarda Tanı Tedavi ve Güncel Sorunlar Prof.Dr.Kadir KOTİL, Nöroşirurji Uzmanı
► İnfertilite ve Tüp Bebek Tedavi Sürecinde Psikoterapi Dr.Belgin HARZADIN, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Vajinismus Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir? Psk.Dilek ÇELEBİ ÇELİK
► Beyin Anevrizmasında Hangi Tedavi Uygundur? Prof.Dr.Kadir KOTİL, Nöroşirurji Uzmanı
► Panik Atak Belirtileri, Nedenleri ve Tedavi Psk.Berna GÖRGÜLÜ ÇELİK
► Hemoroid Nedir?Nasıl Tedavi Edilir Dr.Ramazan Tarık ÜNSAL, Genel Cerrah
► Vajinusmus Nedir Nasıl Tedavi Edilir Dr.Mehmet Levent SOYLU, Psikiyatrist
► Akciğer Kanseri ve Cerrahi Tedavi Yöntemleri Prof.Dr.Kenan Can CEYLAN, Göğüs Cerrahisi Uzmanı
► Serviks (Rahim Ağzı ) Kanserinde Tedavi Doç.Dr.Polat DURSUN, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Botulinum Toksini ve Tedavi Amaçlı Kullanımı Prof.Dr.Raif ÇAKMUR, Nörolog
► İdrar Kaçırmada Lazer Tedavi Seçeneği Doç.Dr.Sevtap HAMDEMİR KILIÇ, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Diz Ağrılarında Önce Teşhis Sonra Tedavi Dr.Ayşe Nur TEKİN, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
► Güncel Hemoroid (Basur) Tedavi Yöntemleri Dr.Mustafa ŞENER, Genel Cerrah
► Vajinismus Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir Psk.Övül MENGÜLOĞUL
► Dış Gebelik Nedir? Nasıl Tedavi Edilir? Dr.Bülent ATASEVER, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Vajinismus Nedir, Nasıl Tedavi Edilir? Dr.Mutluhan İZMİR, Psikiyatrist
► Koltukaltı Terleme Bozuklukları ve Tedavi Yöntemleri Dr.Nebil BOZDOĞAN, Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
► Tikli Çocuklar ve Tikin Tedavi Yolları Psk.Dnş.Abdullah TOPAL
► Guatr Nedir? Nasıl Tedavi Edilir? Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Vajinismus (Vaginismus) : Tanı, Nedenler, Tedavi Dr.Süleyman ESERDAĞ, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Mezotelyoma Hastalığı: Belirtiler, Tanı ve Tedavi Dr.Sevin KARALAR, Göğüs Hastalıkları Uzmanı
► Lyme Hastalığı: Belirtiler, Teşhis ve Tedavi Dr.Ahmet Akif ÖZBEK, Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
► Boyun Fıtıklarında En İyi Tedavi Yöntemleri Nelerdir?. Prof.Dr.Kadir KOTİL, Nöroşirurji Uzmanı
► Hiperlipidemi ve Güncel Lipid Düşürücü Tedavi Prof.Dr.Mustafa ŞAN, Kardiyolog
► Erken Boşalma Tedavi Yöntem ve Teknikleri Dr.Psk.Dnş.Ayavar Cem KEÇE
► Akciğer Kanseri : Tanım, Tanı, Tedavi Dr.Sevin KARALAR, Göğüs Hastalıkları Uzmanı
► Lenfödem Hastalığı: Belirtiler, Tanı ve Tedavi Doç.Dr.Yener DEMİRTAŞ, Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
► Horlama - Uyku Apnesi ve Tedavi Seçenekleri Dr.A.Emre İLHAN, Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
► Yumuşak Doku Sarkomlarında Sistemik Tedavi Seçenekleri Dr.Mustafa BENEKLİ, Onkoloji Uzmanı - Onkolog
► İnflamatuvar Barsak Hastalığında Yeni Bir Tedavi: Lökositaferezis Prof.Dr.M.Hakan YÜCEYAR, Gastroenteroloji Uzmanı
Tedavi Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Deniz DOĞRUÖZ Fotoğraf
Uzm.Psk.Deniz DOĞRUÖZ
İstanbul
Uzman Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi207 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler - Videolar - İletişim Bilgileri
Burcu BÜGE Fotoğraf
Uzm.Psk.Burcu BÜGE
İstanbul
Uzman Klinik Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi87 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (68) - Videolar - İletişim Bilgileri
Sevim TURHAN Fotoğraf
Op.Dr.Sevim TURHAN
Ankara
Doktor "Kadın Hastalıkları ve Doğum - Jinekoloji"
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi18 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler - Videolar - İletişim Bilgileri
Muhitdin ESKİ Fotoğraf
Prof.Dr.Muhitdin ESKİ
Ankara
Doktor "Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi - Estetik"
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi10 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (4) - Videolar - İletişim Bilgileri
Güldane KAVGACI, İstanbul
Psk.Esra ÜNAL ŞENGÜL, İstanbul Şu anda TavsiyeEdiyorum.com'da! Şu anda Sitemizde!
Op.Dr.Sevim TURHAN, Ankara , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Prof.Dr.Muhitdin ESKİ, Ankara , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Dr.Melda ALANTAR, İstanbul
Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İzmir , İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Uzm.Veysel KIZILBOĞA, İçel (Mersin)
Psk.Gizem PEKCAN, İstanbul
Op.Dr.Hakan GÜNDOĞAN, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Dyt.Beste ALİMERT, İstanbul
Prof.Dr.Osman İLHAN, Ankara , Hematoloji (Kan Hastalıkları) Uzmanı
Dr.İlker SOLMAZ, Ankara , Anestezi Uzmanı
Fzt.Kamil YILMAZ, İstanbul
Pdg.Aykut AKOVA, İstanbul
Psk.Cem KAYA, İstanbul
Psk.Dnş.Abdullah TOPAL, İçel (Mersin)
Uzm.Psk.Esra ORAS, İstanbul
Op.Dr.Mustafa ŞENER, İstanbul , Genel Cerrah
Op.Dr.Ramazan Tarık ÜNSAL, İstanbul , Genel Cerrah
Op.Dr.Alper BAYRAKTAR, Bursa , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Dr.Mehmet Salih ÖZAYTÜRK, İstanbul , Akupunktur Hekimi
Dr.Meltem ERHAN, Ankara , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Op.Dr.Cahit BOZYEL, Antalya , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Uzm.Psk.Mahmut KIZILBOĞA, İçel (Mersin)
Prof.Dr.Kadir KOTİL, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Dr.Erdal DUMAN, İzmir , Endokrinoloji Uzmanı
Op.Dr.Eser AYDOĞDU, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Dt.Fethi BAYAR, Denizli
Op.Dr.Süleyman ESERDAĞ, İstanbul , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dyt.Güneş AKYIL AYNACI, İçel (Mersin)
Adalet SEVİM, Kayseri
Dr.Muhammet DİLBER, İstanbul , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Elif HERGÜNER, İstanbul
Prof.Dr.Ahmet Kemal GÜRBÜZ, İstanbul , Gastroenteroloji Uzmanı
Dr.Sema KARAOĞLU, Kayseri , Cilt Hastalıkları Uzmanı (Dermatolog)
Dyt.İpek AĞACA, İstanbul
Dr.Erhan ŞAFAK, Bursa , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Dt.Mehmet AĞAOĞLU, Kahramanmaraş
Fzt.Ahmet DOĞAN, İstanbul
Op.Dr.Mustafa TORGAÇ, Antalya , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Psk.Elif GÜNERİ, İstanbul
Fzt.Yusuf KARA, İstanbul
Celil SOYLAN, İstanbul
Prof.Op.Dr. Tansel ÜNSALDI, Ankara , Ortopedi Uzmanı
Dr.A.Serdar SARAÇ, İstanbul , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Mine GÜR, İzmir
Prof.Dr.Ahmet KARACALAR, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Op.Dr.A.Emre İLHAN, İstanbul , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Fzt.Aymen BALIKÇI, İstanbul
Prof.Dr.Kaya ÖZKUŞ, İstanbul , Akupunktur Hekimi
Psk.Ali BIÇAK, Antalya
Dr.İlhan NAZLISÖZ, Muğla , Psikiyatrist
Dr.Sevin KARALAR, İstanbul , Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Prof.Dr.M.Hakan YÜCEYAR, İzmir , Gastroenteroloji Uzmanı
Op.Dr.Atilla ŞENGÖR, İstanbul , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Uzm.Psk.Afra AHBAB, İstanbul
Psk.Engin OLGUN, Antalya
Dyt.Şeyma TUNA, İstanbul
Dr.Can PAHALI, Hatay , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.Kasım ALTINTAŞ, Bursa , Akupunktur Hekimi
Dr.Ayşe AKBAŞ, Ankara , Cilt Hastalıkları Uzmanı (Dermatolog)
Dr.Deniz Koray GÖRÜCÜ, Adana , Psikiyatrist
Psk.Meral KAYA, İstanbul
Psk.Murat BİLİM, İçel (Mersin)
Dt.Reyhan ARIKAN, İstanbul
Dyt.Burcu ÖZEN, İstanbul
Dr.Nagihan YARAROĞLU, Konya , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Fzt.Servet ASLAN, İstanbul
Op.Dr.Dilek İNCESU, Konya , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Op.Dr.Hüseyin SOYDEMİR, İstanbul , Kalp ve Damar Cerrahı
Op.Dr.Necati ÖZÇİMEN, Konya , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Vet.Hek.Lokman EREN, İçel (Mersin)
Uzm.Psk.Zeynep KUT, İstanbul
Prof.Op.Dr. E.Cumhur ŞENER, Ankara , Göz Doktoru
Dr.Berkant YELKEN, Eskişehir , Psikiyatrist
Dt.Pelin EREN, Tekirdağ
Op.Dr.Ali Ata ÖZDEMİR, İzmir , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Prof.Dr.Raif ÇAKMUR, İzmir , Nörolog
Psk.Burak ASLAN, İçel (Mersin)
Prof.Dr.Cengiz TÜRKAY, Antalya , Kalp ve Damar Cerrahı
Dr.Sedat İRGİL, Balıkesir , Psikiyatrist
Op.Dr.Mustafa YAMAZHAN, İzmir , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Prof.Dr.Nevin UZUNER, İzmir , Çocuk Doktoru
Op.Dr.Kenan ERTOPÇU, İzmir , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Doç.Dr.Sevtap HAMDEMİR KILIÇ, Ankara , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Op.Dr.Aynur ŞENDEMİR, Bursa , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Uzm.Psk.Fatih PULAT, Balıkesir
Psk.Arzu YAZAR, İstanbul
Op.Dr.Murat ÜSTÜN, İstanbul , Genel Cerrah
Dr.Mehmet PORTAKAL, Konya , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Uzm.Dyt.Özge KARAARSLAN, İçel (Mersin)
Uzm.Psk.Aysu AVCI, İstanbul
Dt.Ayşe GÜR, İstanbul
Op.Dr.Mert BİLGİLİ, İstanbul , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Psk.Hakan DEMİR, Diyarbakır
Uzm.Psk.Esra YAVUZ, İstanbul
Fzt.Nuray GİRGİN, İstanbul
Psk.Nazım SERİN, İstanbul
Vet.Hek.Cem FIRAT, İçel (Mersin)
Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Adana , Psikiyatrist
Dr.Nebil BOZDOĞAN, Ankara , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Dt.Halil İbrahim SAHİ, Kahramanmaraş
Doç.Dr.Tahsin Oğuz ACARTÜRK, Muğla , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Op.Dr.Ahmet Refik TURGUT, İstanbul , Kalp ve Damar Cerrahı
Dr.Bahar KAHRAMAN, Bursa , Akupunktur Hekimi
Fzt.Murat KANAT, İstanbul
Dr.İbrahim BİLGEN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Güner UYSAL, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Anıl TÜZÜN, İzmir
Fzt.Gönül ACAR, İstanbul
Dr.Yılmaz BAY, İzmir , Çocuk Doktoru
Psk.Ayşe YILMAZ, İstanbul
Dt.Göknur GÖZEN, İstanbul
Dr.Şenol TAŞ, Kayseri , Akupunktur Hekimi
Psk.Ceren TATAR, İstanbul
Psk.Dnş.Ayla KETRE, İçel (Mersin)
Fzt.Umut PAKSOY, İstanbul
Prof.Dr.Fevzi ALTUNTAŞ, Ankara , Hematoloji (Kan Hastalıkları) Uzmanı
Dr.Feranek GÜLSOY, İstanbul , Akupunktur Hekimi
Dr.Enver GÜL, Samsun , Psikiyatrist
Dt.Kadri KAPLAN, Antalya
Op.Dr.Aykut COŞKUN, İstanbul , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.Arda KATIRCIOĞLU, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Psk.Kağan AY, İzmir
Psk.Dnş.Sibel TOY, Gaziantep
Dt.Atakan YONTUÇ, İstanbul
Fzt.Vedat ÜLKER, İstanbul
Dr.Hira Selma KALKAN, İzmir , Psikiyatrist
Psk.Orhan TARUK, İstanbul
Dr.Tanju SÜRMELİ, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Hasan FINDIK, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Fzt.Harun BORA, İstanbul
Dr.Mümtaz YÜCE, Ankara , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.Mehmet RAHŞAN, İstanbul , Cilt Hastalıkları Uzmanı (Dermatolog)
Doç.Op.Dr.Özay ÖZ, Adana , Göz Doktoru
Op.Dr.Orhan Murat ÖZDEMİR, Ankara , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Op.Dr.Verda TUNÇBİLEK, KKTC (Kıbrıs) , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.Ulvi GÜNER, İzmir , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Psk.Sabahattin ZENGER, Diyarbakır
Op.Dr.Murat TEZCAN, Bursa , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Prof.Dr.Elif AKALIN, İzmir , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Fzt.Erkan ALP, Isparta
Dr.Füsun TÖRE, Kocaeli , Cilt Hastalıkları Uzmanı (Dermatolog)
Op.Dr.Barış ZAMANDAR, İzmir , Genel Cerrah
Psk.Oya MORTAN, İstanbul
Psk.Şahnur YAMAN, İçel (Mersin)
Psk.Melek BAL, İstanbul
Op.Dr.Mehmet Mustafa KIYAR, Konya , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Dr.Evrim Ebru YILMAZER, İzmir , Psikiyatrist
Prof.Dr.Mesut ÇETİN, İstanbul , Psikiyatrist
Dt.Evren ÖZDEMİR, İstanbul
Op.Dr.Şahin NAMİ, İstanbul , Ortopedi Uzmanı
Dt.Nurcan DURMUŞ, İstanbul
Dr.Dt. Arzu AKMAN, İstanbul
Prof.Dr.Burhanettin ULUDAĞ, İzmir , Nörolog
Dr.Ali Algın KÖŞKDERE, Bursa , Psikiyatrist
Prof.Op.Dr. Mesut ÖZCAN, Bursa , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Dr.Mutluhan İZMİR, Ankara , Psikiyatrist
Dr.Dt. Berrin USTA, İstanbul
Op.Dr.Gurur POLAT, Ankara , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Prof.Op.Dr. Sinan EKİCİ, İstanbul , Ürolog
Psk.Engin LAP, Gaziantep
Op.Dr.Levent ÇOBAN, İstanbul , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Dr.Nilgün Fatma DİRLİK, İçel (Mersin) , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.Mine GÜLER, İstanbul , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Fzt.İbrahim AKTÜRK, İçel (Mersin)
Psk.Burak KOCAMAN, İstanbul
Dr.Turhan KARALAR, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Doç.Dr.Yunus HACIMUSALAR, Kayseri , Psikiyatrist
Dt.Hayriye YALAZ, İstanbul
Dr.Ayşe PINARBAŞI, Antalya , Cilt Hastalıkları Uzmanı (Dermatolog)
Psk.Fulya KAYA, Antalya
Dr.Mustafa BENEKLİ, Ankara , Onkoloji Uzmanı - Onkolog
Op.Dr.Şenay AYCAN, İzmir , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Doç.Dr.Yener DEMİRTAŞ, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Op.Dr.Çağhan BAYTEKİN, İzmir , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Dr.Ruhi ÇANKAYALI, İzmir , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Dr.Mutlu ÇEŞME, İstanbul , Cilt Hastalıkları Uzmanı (Dermatolog)
Fzt.Kemal KÖSEER, Balıkesir
Dr.Mehmet MÜEZZİNOĞLU, Kocaeli , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dt.Serhan TAVAS, İstanbul
Doç.Dr.Ozan PAZVANTOĞLU, İzmir , Psikiyatrist
Vet.Hek.Murat TOPÇUOĞLU, İçel (Mersin)
Op.Dr.H.Tolgahan ALPAYDIN, İzmir , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Dr.İbrahim ATEŞ, Antalya , Psikiyatrist
Prof.Dr.Semih KESKİL, Ankara , Nöroşirurji Uzmanı
Dr.Fahriye YAZICIOĞLU, Antalya , Tıp Doktoru
Op.Dr.Mehmet SARIER, Antalya , Ürolog
Dr.Şehriyar NAZARİ, İstanbul , Cilt Hastalıkları Uzmanı (Dermatolog)
Prof.Dr.Mehmet Akif ERSOY, İzmir , Psikiyatrist
Doç.Dr.H. Ahmet DEMİR, Ankara , Çocuk Doktoru
Op.Dr.Hülya TOYRAN SEZİK, Isparta , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Fzt.Dursun SUMER, İstanbul
Dr.Mustafa Faysal BAYSAL, Adana , Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Fzt.Fahri AKBIYIK, İstanbul
Uzm.Psk.Huriye TAK, İstanbul
Fzt.Serkan SAĞLIK, İçel (Mersin)
Prof.Dr.Okan AKHAN, Ankara , Radyoloji (Röntgen) Uzmanı
Dt.Burak BAYRAK, İstanbul
Doç.Op.Dr.Erhun ŞERBETÇİ, İstanbul , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Fzt.Buse KABAK, Balıkesir
Dr.Önder Taylan ÇİFÇİ, İstanbul , Anestezi Uzmanı
Op.Dr.Ümit EKMEN, Tekirdağ , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dt.Nuray KURT, İstanbul
Op.Dr.Ali ÖZTÜRK, Adana , Ortopedi Uzmanı
Fzt.Cem GÖK, Ankara
Dr.Fethi TURAN, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Enis ÖZYAR, İstanbul , Onkoloji Uzmanı - Onkolog
Op.Dr.Beyhan KANMAZ, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Op.Dr.Taner KORKUT, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Prof.Dr.Metin ÖZATA, İstanbul , Endokrinoloji Uzmanı
Psk.Aylin AYDEMİR, İstanbul
Op.Dr.Alaattin ÖZTÜRK, İstanbul , Genel Cerrah
Dr.Cemalettin EKMEKCİOĞLU, İzmir , Akupunktur Hekimi
Dr.Betül Zeynep ŞENGÖR, İstanbul , Cilt Hastalıkları Uzmanı (Dermatolog)
Dt.Mesut MUTLU, İstanbul
Op.Dr.Orhan ALTINTAŞ, İstanbul , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Psk.Dnş.Ferhat BULDUM, İçel (Mersin)
Fzt.Deniz İŞÇİ, İstanbul
Dt.Betül YURTERİ, İstanbul
Dr.Ayşe Nur TEKİN, Konya , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Dr.Mustafa KÖSEAHMETOĞLU, Kayseri , Göğüs Cerrahisi Uzmanı
Dr.Ebru ÜNAL, Adana , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.Ceyda GÜVENÇ, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Ebru DURMUŞ, İzmir , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Psk.Reşit TUNA, Şanlıurfa
Op.Dr.Ercan DEMİR, Samsun , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.Gülçin EKEKE, İstanbul , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Dr.Hakan GÜZEL, Adana , Ürolog
Fzt.Metin ARSLAN, İstanbul
Dr.Yalçın BALKANCI, Bursa , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.Arzu ENDERER, İstanbul , Tıp Doktoru
Dr.Aydın KURT, Niğde , Psikiyatrist
Dr.Selim KOMAR, Trabzon , Akupunktur Hekimi
Doç.Dr.Levent SÜTÇÜGİL, Ankara , Psikiyatrist
Dr.Hülya ELTUTAN ÖNCÜLOĞLU, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Op.Dr. Osman Metin YAVUZ, Adana , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Dt.Emre ESMER, Muğla
Prof.Dr.Zafer ÖZSOY, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Doç.Dr.Türkay DEMİR, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Kadir TAHTA, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Dr.Eliya BENBİÇAÇO, İstanbul , Çocuk Doktoru
Op.Dr.Hülya BOLU, İzmir , Göz Doktoru
Prof.Dr.Bahattin ÇELİKÖZ, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Prof.Op.Dr. Ege ÖZGENTAŞ, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Erdi KANBAŞ, İstanbul
Doç.Op.Dr.Nermin KÖŞÜŞ, Ankara , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Kemal COLAY, İzmir
Dr.Taner CANATAR, Adana , Tıp Doktoru
Fzt.Mehmet ÇAKIR, İstanbul
Dr.Fevzi ÖZGÖNÜL, İstanbul , Tıp Doktoru
Dt.Ülkü KOLOĞLU, İstanbul
Dr.Aydın KENDİRCİ, İstanbul , Akupunktur Hekimi
Dyt.Yusuf ÖZTÜRK, İstanbul
Dr.Ülkü SARPKAYA, İstanbul , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Op.Dr.Hamdi YAKUT, İstanbul , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Prof.Dr.Kenan Can CEYLAN, İzmir , Göğüs Cerrahisi Uzmanı
Psk.Zeynep Sinem ERDOĞAN, İçel (Mersin)
Dt.Sevgen ERALP, İstanbul
Fzt.Öznur ARSLAN, İstanbul
Prof.Dr.Fevziye TOROS, İçel (Mersin) , Psikiyatrist
Dt.Ahmet KURT, İstanbul
Dr.Ümit HAZAR, Ordu , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Dr.Serdar ALPASLAN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Dt. Selda ARAT, İstanbul
Dt.Nilgün BÜKE, İstanbul
Dr.Mehmet ÇELİK, İstanbul , Anestezi Uzmanı
Dr.Deniz OYGAR BAYLANÇİÇEK, İstanbul , Göz Doktoru
Dr.A. Rengin TÜRKGÜLER, Ankara , Radyoloji (Röntgen) Uzmanı
Dr.Ahmet Volkan ARPACI, Ankara , Akupunktur Hekimi
Op.Dr.Sabri Algun AKA, Sakarya , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Dr.Volkan SUBAŞI, Adana , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Dr.Sevgi ATILGAN, Antalya , Endokrinoloji Uzmanı
Dr.Kerem BAYKAL, İstanbul , Cilt Hastalıkları Uzmanı (Dermatolog)
Prof.Dr.Önder ARSLAN, Ankara , Hematoloji (Kan Hastalıkları) Uzmanı
Dt.Çağlar YENER, Eskişehir
Prof.Dr.Yavuz NARİN, İstanbul , Radyoloji (Röntgen) Uzmanı
Dr.Tülin MOLU, Kayseri , Akupunktur Hekimi
Op.Dr.Bülent KILIÇ, Tekirdağ , Ortopedi Uzmanı
Dr.Hakan AYTAŞ, Ankara , Akupunktur Hekimi
Dr.Fikret EREN, Ankara , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Dt.Rukiye VURAL, İstanbul
Dr.Dt. Rana ÖZDEMİR, İçel (Mersin)
Dt.Buket ÇİKOLAR, Gaziantep
Dyt.Burcu TUNÇ, İstanbul
Dr.Galip AĞAOĞLU, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Prof.Dr.Yonca TABAK, İstanbul , İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Dt.Osman NURSAL, İstanbul
Op.Dr.Levent TÜRK, İstanbul , Ürolog
Doç.Op.Dr.Aydın KÖŞÜŞ, Ankara , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.A.Arif EROĞLU, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Dr.Şeyda ATABAY YILDIZ, İzmir , Göz Doktoru
Op.Dr.Aliye Ceyla ÖZBAYOĞLU, Yalova , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Prof.Dr.Cumali AKTOLUN, İstanbul , Nükleer Tıp Uzmanı
Op.Dr.Bülent ATASEVER, Bolu , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.Mehmet Levent SOYLU, Adana , Psikiyatrist
Op.Dr.Mürüde ÇAKARTAŞ DAĞDELEN, KKTC (Kıbrıs) , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Prof.Dr.Aylin ERTEKİN YAZICI, İçel (Mersin) , Psikiyatrist
Psk.Ahu BULDUR, İstanbul
Op.Dr.Murat ATASEVEN, İzmir , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Dr.Şükran TELCİ, Antalya , Psikiyatrist
Dr.Muhammet ERKAN, Trabzon , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Dyt.Gözde PATLAK, İstanbul
Uzm.Psk.Fatih KİRİŞCİ, Kahramanmaraş
Dr.Şemmi KOYUNCU, İzmir , Ortopedi Uzmanı
Prof.Op.Dr. Neşet Nuri GÖNÜLLÜ, Kocaeli , Genel Cerrah
Dr.Ahmet Akif ÖZBEK, İçel (Mersin) , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Op.Dr.Çiğdem TEZCAN, Bursa , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.Tufan ERGENÇ, İzmir , Genel Cerrah
Dr.Dt. Banu ERBAŞ, Eskişehir
Dr.Hikmet ÇETİNBUDAKLAR, İzmir , Cilt Hastalıkları Uzmanı (Dermatolog)
Dr.Jale YÜKSEK, Ankara , Cilt Hastalıkları Uzmanı (Dermatolog)
Fzt.Melih ALDEMİR, İstanbul
Fzt.Fatma BAŞTUĞ, İstanbul
Uzm.Fzt.Sidal KEÇECİ, İçel (Mersin)
Ayberk AYGÜN, Zonguldak
Op.Dr.İlker ZAN, Antalya , Kalp ve Damar Cerrahı
Uzm.Psk.Suna İPEK, İstanbul
Dr.Nail SÖNMEZ, İstanbul , Göz Doktoru
Dr.Hikmet DEMİRKOL, Karabük , Nöroşirurji Uzmanı
Dt.Adalet KOLATA, İstanbul
Vet.Hek.Yılmaz DAŞ, İçel (Mersin)
Psk.Sevcan TEZCAN, İçel (Mersin)
Dr.Özlem KOZAK, Denizli , Psikiyatrist
Doç.Dr.Mehmet ÜNSEL, İzmir , İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Dt.N.Emre KAYNAK, İstanbul
Dt.Fatih KAHRAMAN, Eskişehir
Dt.Coşkun AKTAŞ, Eskişehir
Prof.Dr.Cemalettin CAMCI, İstanbul , Genel Cerrah
Fzt.Hakan KAYGUSUZ, Balıkesir
Dr.Kudret PARPAR, İstanbul , Anestezi Uzmanı
Prof.Dr.Nilgün ŞENTÜRK, Samsun , Cilt Hastalıkları Uzmanı (Dermatolog)
Dr.Filiz Özgür ÇAVUŞ, İstanbul , Cilt Hastalıkları Uzmanı (Dermatolog)
Dt.Ahsen ERDEN, Kayseri
Dr.Hafize ÇOBANOĞLU, Afyon , Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Fzt.Akın ULUTAŞ, İstanbul
Dr.H. Alp BATURALP, İstanbul , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Prof.Dr.Gül KARAKAYA, Ankara , Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Dr.Özgül AKDEMİR ERDEM, Bursa , Tıp Doktoru
Dt.Osman ER, İstanbul
Dt.Nevra DEMİRHAN, İstanbul
Dr.Dt. Emrah BACA, İstanbul
Prof.Dr.Bekir ATİK, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Dt.Mahmut SARİ, Diyarbakır
Dr.Ertan SUNAY, İstanbul , Göz Doktoru
Dr.Ekrem CİVAS, Ankara , Cilt Hastalıkları Uzmanı (Dermatolog)
Prof.Dr.Nazan GÜNEL, Ankara , Onkoloji Uzmanı - Onkolog
Prof.Dr.Ahmet Zafer ÇALIŞKANER, Konya , İç Hastalıkları Uzmanı
Op.Dr.Engin ÜSTÜNSOY, Ankara , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Dr.Mukaddes ÖZCAN, Bursa , Cilt Hastalıkları Uzmanı (Dermatolog)
Op.Dr.Mehmet Okan ÖZDEMİR, Bursa , Kalp ve Damar Cerrahı
Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Mehmet İNAL, Adana , Radyoloji (Röntgen) Uzmanı
Dr.Burak TOPRAK, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Serhat İPEKÇİ, Antalya , Psikiyatrist
Dr.Şaban KARAYAĞIZ, Kayseri , Psikiyatrist
Op.Dr.Sinan YÜCEL, İstanbul , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Op.Dr.Onur SAKA, Denizli , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Psk.Işıl ÖZÜAK, İstanbul
Op.Dr.Ahmet Ümit SABANCI, Bursa , Ortopedi Uzmanı
Op.Dr.Mustafa ÜZEYİR, İstanbul , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Dr.Tolga UÇAR, İstanbul , Akupunktur Hekimi
Op.Dr.Atıl AKTAŞ, İçel (Mersin) , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Fzt.Zeynep BAHADIR, İstanbul
Psk.Ahmet ERKAN, Yurtdışı
Doç.Dr.Gökben HIZLI, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Mustafa ŞAN, Adana , Kardiyolog
Prof.Dr.Turgut GÖKSOY, İstanbul , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Dt.Ahmet KİĞILI, İstanbul
Dr.Ahmet SÜMEN, İstanbul , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Dr.Turgay MEHMETBEYLİ, İstanbul , Tıp Doktoru
Dr.Ali GÖK, İstanbul , Psikiyatrist
Fzt.Emre YILMAZ, Karabük
Prof.Dr.Ayşe AKTAŞ, İzmir , İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Dr.Barış KORKMAZ, Bursa , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Fzt.Avni UZUNOĞLU, İstanbul
Uzm.Fzt.Taha TÜFEK, İçel (Mersin)
Dr.Sevda TAN, Bursa , Akupunktur Hekimi
Dyt.Fatma BAL, Kayseri
Psk.Fırat UZUN, Antalya
Fzt.Yunus YILMAZ, İstanbul
Psk.Serkan KALGAN, İstanbul
Dt.Serpil IŞILAR, İstanbul
Vet.Hek.Mehmet TABUR, İçel (Mersin)
Op.Dr.Cenk MELİKOĞLU, İzmir , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Dr.Ardıl Bayram ŞAHİN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Ercan DEMİRAY, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Dr.Gökhan GÖKKAYA, Aydın , Tıp Doktoru
Fzt.Halil SAVAŞ, Balıkesir
Prof.Dr.Suzan ÖZER, Ankara , Psikiyatrist
Fzt.Fatih KURTOĞLU, Kırıkkale
Dt.Harun ÜNAL, Eskişehir
Op.Dr.Caner KAÇMAZ, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Dt.Elif ÇELİKEL, İstanbul
Dr.Hakan TÜRKOĞLU, Denizli , Akupunktur Hekimi
Prof.Op.Dr. İsmail ÖZDEMİR, İzmir , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Prof.Dr.Kazım UYGUN, Kocaeli , Onkoloji Uzmanı - Onkolog
Dr.Dt. Esra SARI, İstanbul
Dr.Nihal KOÇ, Gaziantep , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Doç.Dr.Erkan KARATAŞ, Malatya , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Prof.Op.Dr. Barış NUHOĞLU, İstanbul , Ürolog
Op.Dr.Kandemir BEROVA, KKTC (Kıbrıs) , Ortopedi Uzmanı
Dr.Elif Seda KESKİN, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Prof.Dr.Fazilet KARAKOÇ, İstanbul , Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Dt.Muhammet Akif YENİLMEZ, İçel (Mersin)
Op.Dr.Özer KAVALCIOĞLU, İstanbul , Göz Doktoru
Dt.Yusuf ABUDARA, İstanbul
Fzt.Nuh AKDOĞAN, İstanbul
Dr.Rana KARABULUT, Konya , Akupunktur Hekimi
Fzt.Ebru ÇELİKOK, İstanbul
Psk.Aylin DEMİRAY, İstanbul
Dt.Atakan TEZCAN, Eskişehir
Doç.Dr.Adem YILDIRIM, Aksaray , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Prof.Dr.Necmettin ÇIKILI, İzmir , Ürolog
Dr.Ali ÖLMEZOĞLU, İstanbul , Onkoloji Uzmanı - Onkolog
Dr.Sinan YARADANAKUL, Kütahya , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Dr.Bülent ÇELİKEL, Ankara , Psikiyatrist
Dr.Z.Otan DALYAN, Adana , Tıp Doktoru
Dt.Celal AÇIKGÖZ, Kırıkkale
Dr.Muzaffer SARIAYDIN, İstanbul , Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Dt.Özgür KELEŞ, Balıkesir
Dr.Ümit MUTLU, İzmir , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.M. Serkan DİNAR, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Dr.Hasan Mete AKSOY, Kocaeli , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Prof.Dr.Vural KAVUNCU, Afyon , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
tedavi KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların tedavi KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
tiroid kanseri, tiroid, tiroit, troit, troid, kanser, radyoaktif iyot, rai tedavisi, radyoaktif iyot tedavisi, iyot tedavisi, tiroid kanseri tedavisi, tiroid ameliyatı, tiroit ameliyatı, troit ameliyatı, troid ameliyatı, tiroid ameliyatları, tiroit ameliyatları, troit ameliyatları, troid ameliyatları, tiroit kanseri tedavisi, troit kanseri tedavisi, troit kanseri, tiroit kanseri, troid kanseri, tiroid kanserlerinde ameliyat, epilepsi tedavisi, ketojenik diyet, antiepileptik, epilepsi cerrahisi, sara tedavisi, epilepside tedavi, vagal sinir, vagus, vagal sinir stimülasyonu, anti epileptik, epilepside ilaç, epilepsi ilacı, epilepside ilaç tedavisi, sarada ilaç tedavisi, epilepside cerrahi, sara ameliyatı, epilepsi ameliyatı, erken boşalma, erken boşalma tedavisi, cinsel terapi, erken boşalmanın tedavisi, erken boşalma süresi, erken boşalma tanı, erken boşalma tanısı, erken boşalma terapisi, erken boşalma ölçüsü, boşalma süresi, boşalma refleksi, boşalma kontrolü, erken boşalmanın sebepleri, erken boşalma egzersizi, ortodonti, ortodontik tedavi, çocuğumun dişleri eğri, çocuğuma ne zaman tel taktıracağım, diş teli, diş tedavisi, diş çapraşıklığı tedavisi, dişlerin düzeltilmesi, koruyucu ortodonti, yer tutucular, süt dişi, süt dişlerinin önemi, dişlerimi yaptırmak istiyorum, dişlerim eğri, dişlerim ağrıyor, ortodontik tedavi zamanı, craniosacral terapi, craniosacral tedavi, kranyosakral tedavi, osteopati, manuel terapi, kinesio tape, craniosacral terapi nedir, takıntı, obesesif kompulsif bozukluk, vesvese, kaygı, okb tedavi, okb bilişsel terapi, endişe, endişe bozukluğu, okb terapisi, okb tedavisi, takıntı tedavisi, takıntı terapisi, vajinismus, vajinismus tedavisi, vajinismus nedir, vajinismus hastalığı, vajinusmus, cinsel ilişkiye girememe, ilişkiye girememe nedenleri, ilişkiye girememe korkusu, vajinismus nedenleri, vajinismus hastalığı nedenleri


23:50
Top