2007'den Bugüne 89,675 Tavsiye, 27,648 Uzman ve 19,669 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Beyin Anevrizmasında Hangi Tedavi Uygundur?
MAKALE #11981 © Yazan Prof.Dr.Kadir KOTİL | Yayın Aralık 2013 | 12,518 Okuyucu
Beyin anevrizmasında hangi tedavi uygundur?
Beyin anevrizması (baloncuk) tedavisinde klpleme mi yoksa damar içi yama veya tıkama yapma tekniği mi daha uygundur?
Beyin damarlarından birinin içindeki kas tabakasının zayıflığından dolayı damarda oluşan balonlaşmaya beyin anevrizması denir. Bu balonlaşma damar duvarında incelme ve zayıflamaya neden olur. Bu damarın zayıfladığı bu yerden yırtılması sonucunda oluşan beyin içi kanamaya subaraknoid kanama denir. Bu tür kanamalar inmeye, komaya veya ölüme neden olabilir.Bu daha çok bir balonun yavaş yavaş şişirilmesi sonucunda balonun yırtılarak patlaması gibi günün birinde baloncuk fiziksel veya ruhsal stres ile patlayarak hasta fenalaşır.

Beyin anevrizması neden olur?
Beyin anevrizmalarının kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak bazı faktörlerin beyin anevrizmalarının oluşumuna katkıda bulunduğu kabul edilmektedir. Bir kısmı doğumsaldır
Bu faktörler şunlardır:

Yüksek tansiyon
Sigara kullanımı
Genetik yatkınlık
Kan damarlarında zedelenme
Bazı enfeksiyonlar.
Anevrizma kanarsa ne olur?
Beyindeki bütün anevrizmalar kanamaz. Bazen anevrizmalar küçük bir damar yırtığından kanar. O zaman beyin içine çok az miktarda kanama olur. Hasta fark etmeyebilir sadece bir baş dönmesi şeklinde veya baş ağrısı şeklinde geçiştirebilir, hasta ilk kan sızdırması esnasında hastaneye gelirse bir şey tespit edilemeyebilri ve daha sonrada damar pıhtı trafından tıkanır ve üstü kireçlenerek hastanın tanısı konamayabilir ancak ikinci kanama daha çok sert olur ve hastanın tanısı o zaman konabilri. Bazen de yırtık çok büyük olur; bu durumda çok daha ciddi bulgular ve hatta ölüm oluşabilir.

Beyin anevrizmasında tedavi seçenekleri nedir?
Şu anda var olan tedavi seçenekleri tıbbi, cerrahi ve endovasküler denen damar içi yamamam yda kapama örme gibi isimler alan işlem olmak üzere olarak üçe ayrılmaktadır.

Beyin anevrizmalarında ilaç tedavi nasıl yapılmalıdır?
Yırtılmamış bir beyin anevrizmasının tek tedavisi tıbbi tedavidir. Ancak ailede daha önce böyle bir hastalık varsa, baloncuk 10 mm cıvarında ise ve çok sayıda ise bir de üstelik sakuler tip ve bebek anevrizması da varsa görüldüğü an ameliyatla kapanmalıdır çünkü bunların kanama riski % 2 den % 10 gibi daha yüksek değerlere çıkmaktadır.
Tıbbi tedavi yaklaşımı da sigaranın bırakılması ve kan basıncının kontrolü stratejilerine dayanır. Anevrizmaların oluşmasın, büyümesi ve yırtılmasına etkili olduğu gösterilmiş faktörler bunlardır. Sigaranın bırakılmasıyla birlikte kan basıncının kontrol altına alınması için bir diyet ve egzersiz programına başlanması; gerekirse kan basıncını düşüren ilaçların kullanılması anevrizmalardaki yırtıkları önlemede etkili yöntemlerdir. Bunların yanı sıra anevrizmanın boyutlarının ve büyüyüp büyümediğinin takip edilmesi amacıyla düzenli olarak radyografik incelemelerin (MRI, CT veya anjiyografi) önemlidir. Hasta eğer aspirin veya kumadın gibi kan sulandırıcılar kullanıyorsa mutlaka bırakılmalıdır. Hastaya kiraz soğan gibi kanı sulandıran yiyeceklerden uzak durması da söylenmelidir

Beyin anevrizmalarında cerrahi tedavi nasıl yapılır?
Beyin anevrizmalarına ilk kez “klips” uygulaması 1937 yılında yapılmıştır. 1960’larda klips çeşitlerinin artması ve beyin cerrahisinde mikrocerrahi yöntemlerin kullanılmaya başlanması, beyin anevrizmalarında cerrahi tedaviyi altın standart konumuna getirmiştir. Buna rağmen cerrahi klipsleme ameliyatları büyük ve zor ameliyatlar sınıfına girmektedir.

Klipsleme işlemi kraniotomi (kafatası kemiğin uygun olan bir parçasının çıkartılması) yoluyla yapılır. Kraniotomi denen kemik açılımı ile beyin ve beyin damarlarına doğal yollardan beyni kesmeden ulaşılır, anevrizma bulunur. Bundan sonra anevrizma, çevresindeki beyin dokusundan dikkatle ayrılır. Bu aşamada anevrizmanın boynuna (tabanına) küçük bir metal (genellikle titanyum) klips uygulanır. Bu klipslerin bir yay mekanizması vardır ve yerleştirildiklerinde anevrizmanın içine doğru olan kan akımını keserler. Bu tedavi hemen etkilidir ve kanamayı anında önler oysaki damar içi tedavide risk kapanana kadar yanı bir yıl kadar devam eden kanama riski söz konusu olabilir.

Beyin anevrizmalarında endovasküler denen damar içi onarma uygulanması nasıl yapılır?
Beyin anevrizmalarının tedavisinde endovasküler tekniklerin kullanılmasına 1970’lerde başlanmıştır. Ancak kullanılan malzemenin 1980’lerdeki gelişimi ve daha sonra 1995’de ABD’de onay almasıyla bu teknik daha yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Endovasküler yay uygulamasının da amacı cerrahi kliplerde olduğu gibi anevrizmanın yok edilmesidir. Bu tedavinin başarılı olduğuna ilişkin uzun vadeli gösterge, anevrizmanın yeniden ortaya çıkmamasıdır. Tedavi sonrasında anevrizmanın içindeki kan yolunun yeniden açılması ya da anevrizmanın yeniden büyümesi tedavi başarısızlığı sayılır.

İşlem için platinden yapılmış olan yumuşak bir yay kullanıldığı gibi, tutkal kıl ve titanyum tel koil gibi bir çok yeni ürünler kullanılmaktadır. Bu yay kasıktaki büyük atardamarlardan biri yoluyla dikkatli bir şekilde beyne kadar ilerletilir ve beyin içinde anevrizmanın içine yerleştirilir. Anevrizmanın içine yerleştirilen yay buradaki kan akımını bozar. Yavaşlayan kan akımının sonucunda burada büyük bir kan pıhtısı oluşur. Oluşan pıhtı ile tıkanan anevrizma kapanır ve yırtılıp kanayamaz. Girişim açısından beyin cerrahisi ile karşılaştırıldığında daha tercih edilen bir yöntem olan endovasküler yay uygulamasının uzun süreli kalıcılığı henüz bilinmemektedir. Ayrıca bütün anevrizmalar da yay uygulaması için uygun değillerdir. Bu tedavinin en önemli özelliği kafa açılmaz ama kanamış ise beyin içindeki kanın temizlenmesi söz konusu değildir ve bu kan elemanları 7 gün içinde beyinden uzaklaştırılmazlarsa da o zaman beyin damarlarının spazmı denen çok ciddi ve ölüme kadar giden beyin enfarktüsü söz konusu olabilmektedir bu nedenle kanamış olanlar baloncuklarda kanamanın temizlenmesi için açık cerrahının tercih edilmesi daha uygun olduğunu kabul eden görüşler çok daha fazladır.

Bu tedavileri kim uygular?
Cerrahi klipsleme işlemini beyin cerrahları uygular. Endovasküler yay uygulamasını ise beyin cerrahları veya girişimsel radyologlar uygular.

Bu işlemler sırasında oluşabilecek yan etkiler ya da tehlikeli durumlar neler olabilir? Hem klipsleme hem de yay uygulaması sırasında ortaya çıkabilecek en tehlikeli durum anevrizmanın yırtılması ve beyin içine kanama olmasıdır. Bu olayın ne sıklıkla görüldüğü kesin olarak bilinmemekle birlikte her iki işlem için de yaklaşık olara %2-3’lük bir orandan söz edilebilir. Anevrizmanın yırtılmasıyla beyin içine kanama olur. Bu da inme, koma veya ölüme neden olabilir. Her iki işlem sırasında da ortaya çıkabilecek olan anevrizma yırtılmasına müdahale, açık beyin ameliyatları sırasında daha rahat yapılabilir. Çünkü bu işlem sırasında kanayan yer daha rahat görülebilir ve kanama kontrolü amacıyla buraya daha kolaylıkla müdahale edilebilir.

Azalmış kan akımı ve dolayısıyla azalmış oksijenlenmeye bağlı olarak gelişebilecek inmeler de bir diğer tehlikeli durum olarak klipsleme ya da yay uygulaması sırasında ortaya çıkabilir. Bu inmenin yaygınlığı ve dağılımı anevrizmanın yerine göre değişir.

İşlemin ne kadar uzun süreceği, oluşabilecek riskler, işlemden ne kadar süre sonra normal hayata dönülebileceği gibi konular anevrizmanın yerine, kanamanın büyüklüğüne ve hastanın tıbbi durumuna bağlıdır. Dolayısıyla her bir kişinin durumu ayrı ayrı ele alınarak hekimiyle tartışılmalıdır.

Subaraknoid kanama daha çok kimlerde olur?
Bu tip kanamalara genellikle 10.000’de 1 rastlanır. Tüm inmelerin yaklaşık olarak %5-10’u subaraknoid kanamaya bağlı olarak ortaya çıkar. Daha çok 20-60 yaş grubunda görülür. Kadınlarda erkeklere kıyasla biraz daha fazla görülür.

Bütün subaraknoid kanamalar atardamarların yırtılmasından mı meydana gelir?
Hayır. Subaraknoid kanamaların küçük bir kısmında atardamar yırtığı bulunmaz. Bu tip kanamalar kendiliğinden olur ve genellikle beyinde perimezansefalik boşluklarda görülürler. Bu tip subaraknoid kanamanın iyileşme şansı çok yüksektir. Bu tip kanamanın toplardamar ya da ince kapiller damarlardan olduğu sanılmaktadır.

Subaraknoid kanamanın belirti ve bulguları nedir?
En sık rastlanan bulgu ani başlayan . Bu başağrısı genellikle “şimdiye kadarki en kötü ağrı deneyimi” olarak adlandırılır. Ağrıdan önce kafa içinde bir patlama hissi alınmış olabilir. Bütün kafada olan ağrı genellikle arka taraflarda daha şiddetlidir. Bulantı ve kusma da başağrısına eşlik edebilir. Bunun yanı sıra bilinç bulanıklığı, dikkatte azalma ve giderek komaya kadar gidebilen bilinç bozuklukları görülebilir. Görme bozuklukları, çift görme, görmede kör noktaların olması veya tek gözde ani görme kaybı da ortaya çıkabilir. Boyun ağrılı ve serttir. Işık gözleri rahatsız edebilir. Boyun ve sırt ağrıları olabilir. Kişi havale geçirebilir. Bedenin bir bölgesi hareket ettirilemeyebilir veya o bölgedeki duyular yitirilebilir. Kişilik bozuklukları, kafa karışıklığı, sinirlilik ortaya çıkabilir.
Sonuç olarak beyin anevrizmasının cerrahi yolla yapılmasının faydaları şu şekilde özetlenebilir:
1. Kanamanın beyinden uzaklaştırılması ile beyin kandan temizlenir ve damar spaszmı minimalize edilmiş olur
2. Açık cerrahi ile hastanın ikinci kanama riski hemen ortadan kaldırılırken damar içi yamamada ise devam eder
3. Damar içi yama veya kapama tedavisine göre açık ameliyat her zaman daha güvenidir, çünkü müdahele anında kanama olurda kanamaya anında müdahele edilir, kapalı yöntemde her zaman bu mümkün olamayabilir ameliyathaneye yetiştirme sorunu yaşayabilir
4. Açık ameliyat daha ucuz bir tekniktir.

Prof.DR.Kadir KOTİL
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Beyin Anevrizmasında Hangi Tedavi Uygundur?" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Prof.Dr.Kadir KOTİL'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Prof.Dr.Kadir KOTİL'in izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     5 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Kadir KOTİL Fotoğraf
Prof.Dr.Kadir KOTİL
İstanbul
Doktor "Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji)"
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi57 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Prof.Dr.Kadir KOTİL'in Makaleleri
► Sağ Beyin ve Sol Beyin. Ne Anlama Geliyor? PDF Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN
► Beyin Hipertansiyonu ÇOK OKUNUYOR Prof.Dr.Kadir KOTİL
► Beyin Kanamaları Dr.Kenan KIBICI
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,669 uzman makalesi arasında 'Beyin Anevrizmasında Hangi Tedavi Uygundur?' başlığıyla benzeşen toplam 65 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Omurilik Tümörleri Eylül 2017
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


03:50
Top