2007'den Bugüne 83,847 Tavsiye, 26,314 Uzman ve 18,759 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
.
Anoreksiya
Anoreksiya Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Anoreksiya Kavramı ile İlgili 53 Makale
► Anoreksiya Nervoza Dr.Dilek YEŞİLBAŞ, Psikiyatrist
Anoreksiya Nervoza Anoreksiya nervoza ilk kez 1500’lü yıllarda Simone Porto O. Portio tarafından tanımlanmıştır. Açlık ve çileciliğin (asetizm) kutsal, özendirilen bir davranış olduğu bu dönemde, anoreksiya olarak tanımlanabilecek olan bu durum din uğruna dünya zevklerinden vazgeçme anlamına gelmektedir. Sonraki dönemlerde, amenore, iştahsızlık, aşırı hareketlilik ve zayıflıkla seyreden kadın olgular bildirilmiş olup, psikiyatrik bozukluk olarak kabul edilmesi son 30 yıl içinde mümkün olmuştur. Anoreksiya Nervoza vücut yapısında ağır bir bozuklukla karakterize, zayıf olma adına kişiyi sıklıkla ölürcesine açlık sınırına getiren bir durumdur. Vücut algısının yanlış algılanması, şişmanlı... »»»
ANOREKSİYA NERVOZA İştahsızlık ve ağırlık kaybı gibi genel tıpta çok sık görülen şikayetlerle seyreden anoreksiya nervoza,dramatik bir psikiyatrik bozukluktur. Günlük tıbbi uygulamada anoreksiya nervozanın karakteristik özelliklerinin yeterince bilinmemesinin doğurduğu bazı ayırıcı tanı sorunları görülebilmektedir.Anoreksiya nervoza,kilo almaktan aşırı korkma,bireyin vücut ağırlığını ve biçimini yanlış değerlendirmesi,bir deri bir kemik haline geldiği halde kendini hala şişman olarak değerlendirme gibi belirtilerle görülen bir ruhsal rahatsızlıktır. Anoreksiya 10-30 yaşları arasında,sıklıkla 12-18 yaşlarında görülen,kadınlardaki görülme sıklığı erkeklere göre %95 fazla olan bir bozuk... »»»
► Anoreksiya (Manken Hastalığı) Psk.Şeyda BOYBEYİ
Anoreksiya hastalığı son otuz yıldır hastalık tanısını almıştır. Modern çağın hastalığı ya da manken hastalığı olarak bilinmesine rağmen asıl bilinmesi gereken, bu hastalığa herkesin yatkın olmamasıdır. Özellikle genç kızlarda görülür ve buradaki ayrıştırıcı kriter genç kızın algılarında, çocukluk çağında yaşadığı ebeveyn ilişkilerinde ve kendini hayatta varoluşsal olarak nerede konumlandırdığında yatar. Güzelliği beden ölçüleri ile tanımlamaya ve kendini güzellik nesnesi olarak konumlandırmaya çalışan bir genç kızın televizyonda gördüğü mankenleri modellemesi kaçınılmazdır. Ruh güzelliğinin farkında olmayan, çevresindeki insanların kendi görüntüsünü beğenmesiyle kendini beğenebilen bir i... »»»
Anoreksiya Nervoza ilk kez 1873’te İngiliz hekim William Gull tarafından tanımlandı.Terimin sözcük anlamı ‘tedirginliğin ortaya çıkardığı iştahsızlıktır.’Bununla birlikte, bu tanımda bir tür yanlış adlandırma söz konusudur.Çünkü asıl sorun iştahsızlık değildir.Anoreksiya Nervoza’nın altında yoğun bir kilo alma korkusu yatar ve buna düşük bir vücut ağırlığının bile reddedilmesi eşlik eder.Kendisini kilolu hissedip diyet yaparak ileri derecede zayıflama (yaş, boya göre standart ağırlığının %15’inin altında ya da beden kitle endeksinin 17.%’in altında olması),vücut ağırlığı ve biçimi ile aşırı uğraş,kilo almaktan aşırı korkma,zayıf olmayı şiddetle arzulama gibi belirtilerle seyreden biyolojik,p... »»»
Neden Yeriz? Sağlıklı yeme ya da normal yeme ile duygusal yeme farklıdır. Bir insanın günlük yaşamını sağlayabilmesi, kendisini hastalıklardan koruyabilmesi, akıl, ruh, beden sağlığını sürdürebilmesi için alması gereken protein vitaminler vardır. Yeme davranışı duyguları bastırmak için (İçindeki boşluğu doldurmak, problemlerden kaçmak için, stres ve sıkıntıdan kurtulmak için) kullanıyorsa burada patolojiden, problem alanlarından bahsedilir. Yeme çeşidine göre ya da yeme biçimine göre patolojiler farklı adlandırılmaktadır. Yeme bozuklukları, yeme davranışında ağır bozukluklar olması ile karşımıza çıkmaktadır. Bulimiya nevroza, Anoreksiya nevroza, Tıkanırcasına yemek yeme, Obezite olmak... »»»
BESLENME VE YEME BOZUKLUKLARI (ANOREKSİYA NEVROZA VE BULUMİYA NEVROZA) Beslenme yaşamın ilk günlerinden başlayarak çocuğun ruhsal gelişiminde önemli rol oynar. Doğumla birlikte annenin bedeninden fiziksel olarak ayrılan bebeğin anneyle kurduğu ilk ilişkilerden biri beslenme aracılığı iledir. Yaşamın ilk olumlu duygusu olan temel güven duygusunun gelişimi anneyle bebek arasında bu dönemdeki sevgi ve besin alışverişine bağlıdır. Dış dünya ve objelerle ilgili ilk ilişkiler beslenme aracılığıyla kurulur. Dış dünyadaki objelere karşı çocuğun en ilkel tepkisi onları ağzına götürmesidir. Uykuyu bozarak çocuğu dış dünyanın varlığını tanımaya zorlayan açlıktır. İlk gerçek yutulabilen bir ş... »»»
Yeme Bozuklukları “Bana ne yediğini söyle, sana kim olduğunu söyleyim” demiştir bir Fransız Yemek ustası. Gerçekten de yemek yemek çoğu insan için oldukça önemlidir. Her gün tüm insanlığın kendiliğinden, doğal olarak yaptığı bir eylemdir; ama bu eylem bazı insanlar için sorun haline gelmektedir. İnsanlar genelde hayatlarını devam ettirmek, sağlıklı yaşamak için yemek yerlerken; bazı insanlar yemek yemeye farklı anlamlar yüklerler ve yemek yeme davranışlarında bozukluklar gösterirler.’’ Yeme bozuklukları, hem bedensel hem psikososyal boyutu olan; kişinin yemek, vücut ağırlığı ve fiziksel görüntüsü (body image) ile ilgili düşünce... »»»
KİLO FOBİSİ Yeme bozuklukları çok sayıda ergen ve genç yetişkini etkileyen ve yaşamı tehdit eden fiziksel komplikasyonlara neden olan ciddi bir sağlık problemidir. 1970’lerden sonra yeme bozukluklarının görülme sıklığında dramatik bir artış gözlenmekte ve kolej kampüslerinde ve klinik pratikte sıkça karşılaşılmaktadır.Yeme davranışında ciddi bozulmayla karakterize olan yeme bozuklukları özellikle Batı toplumlarında yaygın olarak görülmektedir ve iki klinik tabloyu içermektedir: Anoreksiya nervoza (AN) ve bulimiya nervoza (BN). Her ikisi de biyolojik, ruhsal ve sosyal yönü olan bozukluklardır. Bu iki bozukluğun ortak özelliği beden imgesinde değişiklik göstermeleridir. Anoreksiya Ner... »»»
Özet Son yıllarda başta psikolojik, biyolojik ve sosyal etkenlerin yol açtığı bazı alt dalları için “modern çağın hastalıkları” şeklinde de adlandırılan “Beslenme ve Yeme Bozuklukları” kategorisinde değerlendirilecek kişi sayısının artmasıyla beraber bu alan, ruh sağlığı alanında çalışan profesyonellerin dikkatini üzerine çekmiştir. Bu sebeple üzerinde bilimsel çalışmaların yapıldığı, tedavisine yönelik yaklaşımların geliştirilmeye çalışıldığı bu alanda psikoterapi’nin tedavinin çok önemli bir tamamlayıcısı olarak görülmüştür. İşte bu noktada psikoterapi ekollerinden biri olan Bilişsel Davranışçı Terapinin birçok ruhsal rahatsızlığın tedavisinde olduğu gibi Beslenme ve yeme bozukluklarını... »»»
YEME BOZUKLULARINA GENEL BİR BAKIŞ… Bulimia Nervoza(Yeme-Kusma/Çıkartma) Bulimia Nervoza olan bir kişi devamlı diyet ve egzersiz yapmasına rağmen normal kilonun çok az altında, normal kiloda, hatta normal kilosunun üzerinde olabilir. Normal kilonun altında bile olsa hiçbir zaman bir anoreksiya nervoza görüntüsü olmaz. Bulimia Nervroza olan bir kişi kısa bir zaman dilimi içerisinde, yarım saat ile 2 saat arası, binlerce kalorilik besin tüketip bunu kusma veya laksatif ilaç(müshil) kullanımı ile vücutlarından atmaya çalışır. Yemek yediği sırada kendini kontrolden çıkmış gibi hisseder ve yemek yeme krizlerini herkesten gizli tutarlar. Genelde yeme, kusma veya müshil kullanımının... »»»
YEME BOZUKLUKLARINDA PSİKOTERAPİ Yeme bozukluklarında; yemek yeme davranışı, vücut biçimi ve ağırlığı ile ilgili aşırı uğraş söz konusudur. Temelde yememe ile kendisini gösteren Anoreksiya Nervoza( AN) ve yemek yemeyi durdurama ile kendisini gösteren Bulimia Nervoza ( BN) şeklinde görülmektedir. AN ‘de yaş ve boy uzunluğu göz önüne alındığında, normal sayılan vücut ağırlığını kabul edememe, kilo almaktan aşırı korkma, vücut imgesinde bozulma, mensturasyonların kesilmesi görülmektedir. BN’de ise yineleyici şekilde tıkanırcasına yeme dönemleri, fazla miktarda yemek yemeyi durduramama, kilo almamak için kusma, laksatif vb kullanma, yemek yememe, egzersiz yapma gibi dengeleyici davranış... »»»
► Yeme Bozukluğu: Anoreksiya Nervoza Psk.Emir Emre DOĞAN
► Aşırı Zayıflama Tutkusu: Anoreksiya Nervoza Dr.İbrahim ATEŞ, Psikiyatrist
► Anoreksiya Nervoza, Bulimia Nervoza Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
► Yeme Tutumu ve Yeme Bozuklukları Psk.Şeyma ALTINEL
► Yeme Bozuklukları Psk.Dnş.Havva BAYAR
► Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu Psk.Gizem HÜNERLİ
► Ergenlerde Yeme Bozuklukları Psk.Semra EVRİM
► Yeme Bozuklukları Dyt.Nihal DURUKAN KELEŞ
► Yeme Bozuklukları ve Sonuçları Psk.Büşra GÜNEŞ
► Önemli Psikiyatrik Hastalıklardan Özetler Dr.İbrahim ATEŞ, Psikiyatrist
► Yeme Bozuklukları Psk.Dnş.Özkan KENARLI
► Yeme Bozuklukları Dr.Psk.Ezgi TUNA
► Refeedıng Sendromu Dyt.Aslı İÇİNGÜR
► Çocuk ve Ergenlerde Yeme Bozuklukları Psk.Çağla Tuğba SELVEROĞLU
► Zayıflığın Diğer Yüzü Dyt.Beste ALİMERT
► Yeme Davranış Bozuklukları: Anorexia Nervoza ve Bulumia Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Son Dakika Diyetleri Dyt.Yüksel Turan TAŞDEMİR
► Besin Allerjisi ve Alerjiye Neden Olan Besinler Dyt.Yüksel Turan TAŞDEMİR
► Beslenme ve Kanser Dyt.Yüksel Turan TAŞDEMİR
► Bebeklerde Beslenme Dyt.Yüksel Turan TAŞDEMİR
► Beslenme ve Su Dyt.Yüksel Turan TAŞDEMİR
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
.
Anoreksiya Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Gizem ŞEBER Fotoğraf
Dyt.Gizem ŞEBER
İstanbul
Diyetisyen
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi292 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (56) - Videolar (41) - İletişim Bilgileri
Dyt.Gizem ŞEBER, İstanbul
Psk.Sadık SUN, Diyarbakır
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Dyt.Beste ALİMERT, İstanbul
Dr.Sevilay ZORLU, Antalya , Psikiyatrist
Dr.Erdal DUMAN, İzmir , Endokrinoloji Uzmanı
Psk.Emine ARMAN, İstanbul
Psk.Adem OCAK, Kayseri
Dyt.Hatice KOÇAK, İstanbul
Dr.Beyhan IŞIK, Bursa , Aile Hekimi
Dr.Dilek YEŞİLBAŞ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Dnş.Ayla KETRE, İçel (Mersin)
Psk.Eda GÖKDUMAN, İstanbul
Dr.Orhan ÇELİK, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Elif BAYBUĞA, İstanbul
Dr.Nüket İSİTEN, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Baybars VEZNEDAROĞLU, İzmir , Psikiyatrist
Dyt.Yunus KAPAR, İstanbul
Dyt.Ayşe DURAN, Antalya
Prof.Dr.Nesrin DİLBAZ, Ankara , Psikiyatrist
Psk.İlke TARHAN, İstanbul
Dyt.Tülin ALP, İstanbul
Prof.Dr.Metin ÖZATA, İstanbul , Endokrinoloji Uzmanı
Dr.İbrahim ATEŞ, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Bengü GÜLDEREN, KKTC (Kıbrıs)
Psk.Zeynep Sinem ERDOĞAN, İçel (Mersin)
Dr.Agah AYDIN, İstanbul , Psikiyatrist
Dyt.Simge ERDOĞAN, İstanbul
Psk.Müge KIYICI, İstanbul
Dyt.Gözde PATLAK, İstanbul
Dyt.Elif ÖZHAN, İstanbul
Dr.Nurcan ARSLANTÜRK, İzmir , Psikiyatrist
Dr.Gökçe KÜÇÜKYAZICI, İstanbul , Psikiyatrist
Doç.Dr.Salih SELEK, Yurtdışı , Psikiyatrist
Psk.Gonca BAĞLAR, Eskişehir
Psk.Semra EVRİM, İstanbul
Dr.Ali GÖK, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Hasan Semih BİLGİN, Manisa , Psikiyatrist
Psk.Emre ŞENGÜR, İstanbul
Mehmet KORKMAZ, İstanbul
Dyt.Miray TÜRKER KAYA, İçel (Mersin)
Psk.Ece KONURALP, İstanbul
Dr.Gizem GÜNEŞ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Berfin YAPA, İstanbul
Dyt.Gizem YAMAN, Denizli
Dr.Mustafa TATLI, Ankara , Psikiyatrist
anoreksiya KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların anoreksiya KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
anoreksiya nervoza, yeme bozuklukları, yeme bozukluğu, zayiflama hastaligi, anoreksiya nevroza, bulimia, manken hastalığı, anoreksia, anoreksiya nervoza belirtileri, anoreksiya nervoza nedenleri, anoreksiya nervoza hastalığı, anoreksiya nervoza nedir, bulumia, bulimia nervoza, yeme problemi, zayıflama hastalığı, sistemsel psikopatoloji, sıfır beden sendromu, sıfır beden, zayıflık, anoreksia nevroza, bilişsel davranışçı terapi, anorexia nervosa, anoreksiya nervosa, bulimiya nervoza, yediğini çıkarma, bulimik atak, bulimiya, aşırı kilo kaybı, anoreksik, zayıflık takıntısı, yemek yememe, anoreksiyada tedavi, anoreksiya tanım, anoreksiya yardım, açlık hastalığı, zayıflık hastalığı, kilo verme hastalığı, şişmanlama korkusu, anorexia nevroza, bulimia nevroza, kilo korkusu, kilo alma korkusu, yedikten sonra kusmak, bilinçli kusmak, kendi bedenini sevmemek, beden algı bozukluğu, şişmanlık, obezite, aşırı zayıflık, bulumiya nevroza, tıkanma, aşırı yeme, az yeme, yememe, yemenin psikolojisi, depresyon ve yeme, nevroz ve yeme, tıkanırcasına yeme, tedavi, yeme, emdr terapisi, yeme bozuklukları tedavisi, bulimia nervosa, binge eating disorders, ortoreksiya nervoza, sağlıklı yeme takıntısı, sağlıklı yemek takıntısı, diyet takıntısı, rejim takıntısı, ortorektik, yeme bozukluklarında tedavi, bulimiya nevroza, yemekten sonra kusma, kilo psikolojisi, kilo fobisi, kilo alma fobisi, bulimia nervoza nedir, anoreksiya nervoza tedavisi, bulimia nervoza tedavisi, bulimia nervoza belirtileri, 0 beden, 0 beden takıntısı, sıfır beden takıntısı, 0 beden hastalığı, sıfır beden hastalığı, yedikten sonra kusma, yeme tutumu, yeme tutumları, tıkınırcasına yeme, yeme tutumu nedir, yeme tutumunun tanımı, anoreksiya nevroza tanı, anoreksiya nevroza tedavi, anoreksiya nevroza nedir, anoreksiya nevroza türleri, tıkanırcasına yeme bozukluğu, pika, ruminasyon, yemek yeme bozukluğu, tıkanırcasına yemek


14:28
Top