2007'den Bugüne 92,396 Tavsiye, 28,229 Uzman ve 19,987 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Psikolojik Erektil Disfonksiyon Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?
MAKALE #22457 © Yazan Güldane KAVGACI | Yayın Temmuz 2021 | 2,168 Okuyucu
PSİKOLOJİK EREKTİL DİSFONKSİYON NEDİR? NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Sertleşme sorunu, “erektil disfonksiyon” , “erektil işlev bozukluğu”, “sertleşme bozukluğu”, “ereksiyon bozukluğu” , “sertleşememe”, “empotans” , “erektil yetmezlik” erkelerde serleşme sorununu ifade etmek için kullanılan eş anlamlı terimlerdir. Bu terimler erkek cinsel işlev sorunlarından biri olan erkeklerdeki uyarılma bozukluğunu ifade eder.

SERTLEŞME SORUNU (EREKTİL DİSFONKSİYON) NEDİR?
Ereksiyon bozukluğu, sertleşmeyi sağlamada ya da sertliği sürdürmede güçlük çekme veya sertleşme düzeyinde belirgin bir azalma olması halidir. Bu güçlük en az 6 aydır devam ediyordur.
Sertleşme bozukluğu çeşitli şekillerde karşımıza çıkabilir. Erkek giriş için gerekli sertliği hiç bir zaman sağlayamamışsa yaşam boyu tip; erkek yaşamının bir döneminde başarılı cinsel etkinlik sağladığı halde erektil işlev bozukluğu sonradan ortaya çıkmışsa edinsel tip olarak isimlendirilir.
Erektil işlev bozukluğu, erkek cinsel işlev problemleri içinde en sık olanıdır. Cinsel sorunlar için başvuruda bulunan erkeklerin % 50 ‘ sinin sertleşme bozukluğu yakınması vardır. Yaşam boyu sertleşme sorunu yaşayanlar nadirdir. Yaşla birlikte sıklık oranı artar. Bu artışın yaş faktöründen ziyade tıbbi hastalıklar ve erkeğin yaşam koşullarının eş zamanlı etkileşimi ile ilgili olduğu düşünülür.
Erektil yetmezlik, organik ya da psikolojik nedenli olalabileceği gibi organik ve psikolojik nedenlerin bir araya gelerek her ikisinden birden kaynaklanıyor olabilir. Genç ve orta yaşta olan ve başka bir hastalığı olmayan erkeklerde nedenin genellikle psikolojik olduğu kabul edilir. Psikolojik nedenlerden kaynaklanan sertleşme bozukluğunda en önemli neden performans kaygısıdır.
Serleşme sorununda temel özellik, tatmin edici cinsel etkinlik için yeterli sertleşmenin olmaması ya da sertliği sürdürememedir. Erkek neredeyse her zaman cinsel ilişkiyi yürütecek yeterlilikte sertleşme sağlamak ve bunu sürdürmede güçlük çeker.
Serleşme sorunu tecrübeleri değişik şekillerde seyredebilir. Bazı erkekler matürbasyonda sertleşme sorunu yaşamazken partnerle olan ilişkide sorun yaşar. Bazıları eşleri ile sorun yaşarken başka bir partnerle sorun yaşamaz. Bazıları baştan ereksiyonu sağlar ancak giriş esnasında ya da girişten hemen sonra sertliğini tamamen ya da yarı yarıya kadar kaybedebilir. Bazıları ise baştan sertlik sağlayamaz.

SERTLEŞME SORUNUN PSİKOLOJİK NEDENLERİ NELERDİR?
Erkeklerde pek çok psikososyal faktör sertleşme sorununa yol açabilir. İş stresi, eşe karşı öfke, aşırı yorgunluk, geçmişte yaşanmış psikolojik veya cinsel travmalar, ciddi ilişki çatışmaları (evlilikte güç mücadelesi) alkol ya da madde kullanımı, raslantısal başarısızlıklar, depresyon, anksiyete bozuklukları gibi başka ruhsal bozuklukların varlığı, kişide ve eşinde görülen başka cinsel sorunlar gibi pek çok faktör erkeklerde sertleşme sorununa neden olabilir.
Bazı durumlarda ereksiyon sorunun altında uzun süre devam eden erken boşalma (pramatür ejekülasyan), geç boşalma ya da cinsel isteksizlik sorunu nedeniyle yaşanan sıkıntı, başarısızlık duygusu ve cinsel baskı yatıyor olabilir. Çiftin cinsel iletişim kurma tarzı, cinsellikten beklentileri, evlilik sorunları, cinsel uyum oluşturamama, cinsellik dışı ilişki kalitesi, çocukluk çağındaki gelişimsel meseleler psikolojik kaynaklı sertleşme sorununa yol açabilir ya da hazırlayıcı etmen olabilir.
Erken çocukluk döneminde cinselliğe karşı olumsuz katı ve baskıcı bir tutumla yetiştirilmiş olma çocuklukta istismar ya da cinsel travma öyküsü, yakınlık korkusu, parafililer ve cinsel yönelim sorunları sertleşme sorunun olası psikolojik nedenleri arasındadır.
Serleşme sorunun altında kaygı, öfke, kızgınlık, cinsel eşe olan güvensizlik, özsaygı eksikliği, gibi pek çok duygu rol onayabilir. Bu güçlü duygular erkeğin haza odaklanmasını engelleyerek sürekli dikatini dağıtmaya yol açıyor olabilir. Psikolojik kaynaklı sertleşme sorununa pek çok psikososyal faktör neden olmakla birlikte performans kaygısı ( başarma baskısı) en önemli psikolojik kaynaklı sertleşme bozukluğu nedenidir.

CİNSEL PERFORMANS ANKSİYETESİ ( BAŞARISIZLIK KORKUSU) NEDİR?
Psikolojik nedenlerden kaynaklanan sertleşme bozukluğunun en önemli nedeni Performans kaygısıdır . Erkekler sertleşme sorunu ile karşılaştıklarında büyük üzüntü duyar. Genellikle pek çoğu utanma, başarısızlık, yetersizlik, öfke ve kaygı duyma gibi çok güçlü duygusal tepkiler verme eğilimindedir. Bu duygusal tepkiler performans kaygısını tetiklemeye hizmet eder.
Bazen rastlantısal bir başarısızlık bile inatçı ve yineleyici hale gelerek erkeğin kafasını başarma kaygısı ile meşgul hale getirebilir. Başarısız cinsel karşılaşmalar erkeğin cinsel performansı konusundaki güveninin düşmesine ve başarısızlık beklentisine girmesine neden olabilir. Kaygı cinselliğin zehiridir. Kaygılı bir bekleyiş içinde olan kişi duyumlarına odaklanamaz. Haz alamaz. Zamanla bu durum bir kısır döngüye dönüşür.
Erkekler cinsel performanslarına çok fazla anlam yükleme eğiliminde oldukları için rastlantısal tek bir başarısızlık bile gelecekle ilgili bir kaygı başlatabilir. Çoğu zamanda bu kaygı, başka başarısızlık duygusunun gelişmesine hizmet eder. Bu durumda kişi sürekli kendi cinsel performansını düşünür. Bu da cinsel deneyimine odaklanmasını dolayısı ile haz almasını engeller. Böyle bir performans sorunu yaşayan bir erkek ön sevişme sırasında sertleşirken vajinaya girme aşamasında sertliğinin devam ettiremeyebilir.

PSİKOLOJİK EREKTİL DİSFONKSİYON TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?
Ereksiyon bozukluğu pek çok erkek ve çifttin yaşamlarını etkileyen en önemli erkek cinsel sorunlarından biridir. En önemli olmasının nedeni bütün erkek cinsel işlev problemleri içinde erkeğin psikolojisini ve çiftin ilişkisini en çok etkileyenidir. Erkekler sertleşme sorunun nedenini organik nedenlere bağlama ve psikolojik kaynaklı sertleşme sorununu kabul etmeme eğilimi içindedir. Halbuki yukarıda psikolojik nedenlerde de bahsedildiği gibi pek çok psikososyal faktör ereksiyon sorununa neden olabilir. Psikolojik nedenlerden kaynaklanan sertleşme sorunu cinsel terapiye mükemmel yanıt verir.
Sertleşme sorunun psikolojik tedavisinde deneyimli bir cinsel terapistin uygulayacağı cinsel terapi çok kıymetli ve çift için iyileştiricidir. İlk önce ereksiyon sorunu psikolojik nedenlerden mi? yoksa tıbbi bir hastalıktan mı kaynaklanıyor ya da ilaç veya madde kullanımına mı bağlı yoksa çift arasındaki ciddi bir ilişki çatışmasıyla mı ilgili. Bu ayrımların yapılması gerekli çözüm yollarını da belirleyecektir. Ayrıntılı bir psikoseksüel gelişim öyküsü (cinsel öykü) almak bu ayrımı yapmada çok önemlidir.
Örneğin genç ve orta yaşlı bir erkekte partnerle birliktelik gerektirmeyen durumlarda ereksiyon sağlıyorken partnerle cinsel etkinliğe başladığında ereksiyon güçlüğü oluyorsa ya da ereksiyonu koruyamıyorsa çok büyük bir olasılıkla psikolojik nedenlerden kaynaklanan ereksiyon sorunu vardır. Buna karşılık kişi çok uzun yıllardır bir damar ya da şeker hastalığı yaşıyorsa ereksiyon sorunu yavaş yavaş başlamış ve 5-10 yıldır devam ediyorsa çok büyük bir olasılıkla bu kişinin tıbbi nedenlere bağlı bir sertleşme sorunu yaşadığını düşündürür. Böyle bir durumda ilgili tıp dotorlarından değerlendirme ve tedavi alması gerekir.
Psikolojik erektil disfonksiyon tedavisinde kişiyi bu soruna yatkın hale getiren ya da neden olan psikososyal etkenlerin saptanıp tanımlanması ve cinsel terapi seanslarında çalışılması çok önemlidir. Psikolojik erektil yetmezlik tedavisinde bilişsel davranışçı terapi metotlarına dayanan cinsel terapi teknikleri uygulanır. Çiftin birlikte cinsel terapiye alınması tercih edilir. Altta yatan nedene göre cinsel çift terapisi, bireysel cinsel terapi, çift terapisi uygulanır. Bazı vakalarda ise bireysel terapi uygulanır.
Çifttin ağır ilişki çatışmaları varsa çift terapisi, kişinin cinsel sorunu depresyon, kişilik bozukluğu ya da cinsel travmadan kaynaklı ise bireysel cinsel terapi uygun olacaktır. Cinsel sorun bozuk çift etkileşiminden ya da yanlış cinsel beklentiler ve baskıdan kaynaklanıyorsa bu durumda cinsel çift terapisi uygulamak gerekecektir.
Ereksiyon bozukluğunun psikolojik tedavisinde cinsel terapi seanslarında çiftin sağlıklı cinsel etkileşim oluşturabilmeleri için baskı, başarısızlık beklentisi ve performans baskısını ortadan kaldıran duygusal bir ortam yaratmak en önemli ilk adımdır. Ardından bazı cinsel terapi teknikleri ile performans kaygısı azaltılır. Çünkü kaygı cinselliğin zehiridir.
Sertleşme bozukluğunun psikolojik tedavisinde cinsel terapinin ana hedefi cinsel işlevin başarı ile tekrar sağlanabilmesidir. Bunun için cinsel terapide önce güvenli bir tedavisel ortam yaratılır. Çiftin birbirlerine desteği teşvik edilerek olumlu duygusal bir ortam yaratılır. Performans baskısının (başarısızlık korkusunun) ortadan kalkması için çiftin başarılı cinsel deneyimler sağlamasına yönelik basamak basamak ilerlemek üzere cinsel terapi egzersizleri ev ödevi olarak verilir. Çift başarılı cinsel deneyimler sağladıktan sonra başarma kaygısının ezici yükünden kurtulur.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Psikolojik Erektil Disfonksiyon Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Güldane KAVGACI'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Güldane KAVGACI'nın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     1 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Güldane KAVGACI Fotoğraf
Güldane KAVGACI
İstanbul (Online hizmet de veriyor)
Psikoloji Uzmanı
Psikoterapist, Aile ve Evlilik Terapisti,cinsel Terapist
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi214 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Güldane KAVGACI'nın Makaleleri
► Erektil Disfonksiyon Psk.Gökhan GÖKSU
► Vajinismus Nedir? Nasıl Tedavi Edilir? Psk.Pınar ŞİMŞEK
► Vajinismus Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir? Psk.Dilek ÇELEBİ ÇELİK
► Vajinismus Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir Psk.Övül MENGÜLOĞUL
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,987 uzman makalesi arasında 'Psikolojik Erektil Disfonksiyon Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?' başlığıyla benzeşen toplam 60 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Cinsel Terapist Ne Yapar? Kasım 2019
► Vajinismus Tedavisi Kasım 2013
► Vajinismus Belirtileri Nisan 2012
► Vajinismus Nedenleri Mart 2012
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


11:08
Top