2007'den Bugüne 92,301 Tavsiye, 28,216 Uzman ve 19,976 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Vajinismus Tedavisinde Erkek Eş Nasıl Davramalı
MAKALE #12992 © Yazan Güldane KAVGACI | Yayın Ağustos 2014 | 5,523 Okuyucu
Vajinismus (cinsel ilişkiye girememe) kadının istem dışı kasılmaları nedeni ile cinsel birleşmenin hiç olmaması ya da yarım penis girişi veyahutta cinsel birleşmenin ağrılı bir şekilde olmasıdır.

Vajinismus, çiftin yaşamlarını olumsuz bir şekilde etkileyerek evliliklerini tehdit edecek kadar önemli bir cinsel problemdir. Bu bağlamda çiftin ilişkisini tüm sosyal bağlamlarıyla etkilediği için aynı zamanda evlilik ilişkilerini de olumsuz yönde etkileyerek çiftin ilişkisini kırılgan ve savunmasız hale getirir.

Bütün bu olumsuz sonuçlara rağmen vajinismuslu çiftlerin bir grubu sınırlı cinsel aktivetelerle yaşamlarına devam eder. Birbirlerine karşı anlayış geliştiren bu çiftler heba olan yılların ardından sosyal çevrenin çocuk baskısı ya da kendilerinin çocuk sahibi olma istekleri ağır basmaya başladığı bir dönemde cinsel terapi arayışına girerler.

Vajinismus çiftin gündemine bir kez oturduktan sonra sadece bir cinsel fonksiyon bozukluğu olarak kalmaz. Her iki eşte başka cinsel problemlere neden olur. Kadında cinsel isteksizlik başta olup ıslanma, uyarılma sorunlarına, erkek eşte sertleşme, cinsel isteksizlik ve erken boşalma gibi sorunlara neden olabilmektedir. Hatta bazen erkek eşte sanıldığından daha fazla psikolojik problemlere neden olabilmektedir. Eğer vajinismus tedavi edilmeden uzun süre devam ederse bir ucu boşanmaya kadar varabilen ciddi evlilik problemlerine kapı aralar.

Eşinde vajinimus olan erkekler genellikle ilk zamanlar vajinismusun ne kadar ciddi bir sorun olduğunu anlayamazlar. Genellikle eşlerinin kafasınındaki korkulardan kaynaklanan basit bir sorun olarak anlamlandırır ve zamanla kafasındaki bu korkuyu yenerek sorunun kendiliğinden çözüleceğini düşünürler. Buna eşi, anlaşılmadığını, sorunun ciddiye alınmadığını, eş desteği alamadığını şeklinde tepki vererek içine kapanarak tepki verebilir. Bu çifti duygusal olarak birbirinden uzaklaştırarak tedaviye başlama süresini uzatmaktan başka bir işe yaramaz.

Sorunla ilk karsılaştıklarında vajinismus kocalarının kafası öyle bir karışırki bazen sorunun kendilerinden kaynaklanabileceğini düşünerek bir üroloğa gitme ihtiyacı duyarlar. Hatta kendilerini yetersiz suçlu ve başarısız hissedebilirler.

Vajinismus tedavisi vaka takiplerinde tedavi sonucunu etkileyen en önemli bileşenlerden birirnin erkek eşin destekleyici katılımı olduğunu gözlemledim. Vajinismus terapisinde bu ve daha pek çok nedenle çiftin bütüncül bir yaklaşımla bir çift olarak birlikte değerlendirilip vajinismus tedavisine bir çift olarak dahil edilmeleri tedavi başarısında önemli noktalardan biridir. Erkek eşin destekleyici motive edici katlımı ve yaklaşımının vajinismus tedavisini olumlu yönde etkileyen en önemli bileşenlerden biri olduğunun altını ne kadar çizsem azdır.

Vajinismustan kurtulmanın en etkili yolu bir çift olarak harekete geçmektir. Vajinimus deneyimli bir cinsel terapist rehberliğinde doğru yöntemlerle mükemmel bir şekilde tedavi edilebilen bir sorundur.

Ayrıca vajinimus hastalığını bir çift olarak birlikte kapının dışına koymak çiftin birbirlerine yakınlıklarını, bağlılıklarını artırır. Onlara bir takım olarak birlikte hareket etme tecrübesi kazandırarak ilişkilerini güçlendirir ve derinleştirir.

VAJİNİSMUS ERKEK EŞLERİ NE HİSSEDER
Vajinismus kocalarının ilk yaşadığı duygu hayal kırıklığı ve şaşkınlıktır. Coşkulu ve keyifli bir cinsel yaşam hayaliyle evlendikleri evliliklerinde cinsel ilişki denemelerinde duvara çarpıyorlarmış, sanki o bölge kapalı giriş yokmuş gibi hissederler ya da yanlış bir şey yapıyorlarmış, yanlış bir yer üzerinde giriş denemeleri yapıyorlarmış gibi hissederler. Ve bu duruma bir anlam bulmaya çalışırlar.

Eşlerinde vajinismus sorunu olan erkekler hayal kırıklığı, şakınlık, reddedilme, kendilerini suçlama, sevilmediklerini düşünme, beğenilmediklerini düşünme, yanlış biriyle mi evlendim düşüncesi, kızgınlık, engellenmişlik, eşlerinin yüzlerindeki acı ve korku ifadesinin tetiklemesiyle eşlerini acıya maruz bıraktıklarından dolayı suçlu ve kötü hissetme, ne yapacağını bilememe, küsme, bazen alaylı tavırlar, kendilerini işe verme gibi uzaklaşma girişimleri, yanlış yapma korkusu, bazen kendilerini yetersiz görme hatta bazen kendilerinde bir sorun olduğunu düşünüp üroloğa gitme, kafa karışıklığı, bazen merhamet ve kızgınlık arasında gidip gelme gibi duygular yaşarlar. Vajinismus erkek eşlerinin en belirgin olarak yaşadığı duygulardan eşlerinin canının yandığına kendilerinin neden olduğunu düşünmesinden beslenen suçluluktur. Diğer önemli bir duygu kendilerinin cinsel yakınlaşma çabalarının geri çevrilmesi ya da görmezden gelinmesinden kaynaklanan öfke duygularıdır. Bu durumda bazı kocalar dikkate alınmadığını umursanmadığını düşünür. Hatta eşlerinin bunu isteyerek yapmadığını tecrübesel olarak keşfetmelerine rağmen yine de sinirlenip öfkelenmekten kendilerini alamazlar. Diğer belirgin bir duygu da korkudur. Vajinismus erkek eşleri bu ne kadar sürecek, ne zaman bitecek ben buna ne kadar katlanabilirim, ya bu sorun hiç çözülmezse bizim çocuğumuz olmazsa gibi korkular yaşarlar. Diğer bir grup vajinismus kocası da sorunla baş edebilmesi için işe ve erkek arkadaşlara yönelme davranışlarında bulunur.

VAJİNİSMUS ERKEK EŞLERİ NE TÜR TEPKİLER VERİR

Vajinismus er kek eşleri yaşadıkları ilk hayal kırıklığı ve şaşkınlığı biraz sindirdikten sonra kendilerine göre sorunla baş etmeye çalışırlar.

Vajinimus eşlerinin en çok deneyimlediği ve tarif ettiği duygular sorgulama, reddedilme, şaşkınlık, bazen merhamet, bazen umutsuzluk, çoğunlukla sorgulama, sevilmediğini düşünme, yanlış yapma korkusu, uzaklaşma ve üzülme duygularıdır. Eşle cinsel yakınlaşama kocada ister istemez tedirginlik heyecan ve başarılı olup olmayacağı duygusu oluşur. Değişen seviyelerde kaygı yaşadığı için kocada diğer cinsel problemlere neden olabilir.

Hele çiftin yaşadığı bu kısır döngüden eşlerin ailesi de haberdar olursa durum daha da karışır. Kızın ailesi erkeği erkeğin ailesi kızı suçlamaya başlayabilir. Her biri değişik bir yorum ve çözum önerisi ile çiftin karşısına çıkar. Bu noktadan sora çift birde ailelerle uğraşmak zorunda kalır. Yakın çevrenin beklentisi ve etkisi erkek eşte özgüven yitirilmesine sebep olabilir. Özellikle vajinismus (cinsel ilişkiye girememe) uzun süre tedavi edilmeden kalmışsa kocada cinsellikten uzaklaşma, cinsel isteksizlik, eşlerine karşı cinsel soğukluk görülebilir.

Azınlıktaki bir grup vajinismus kocası (bereket versinki azınlık gruptur.) eşlerine suçlama, bağırma, aşağılama, zorlama, fiziksel şiddet, kapıyı bacayı çarpıp gitme, küsme, odayı ve yatağı ayırma, hatta zor kullanmaya temayül etme, eşi ailesine geri götürme gibi sert tepkiler verir. Zaten yapamadığı bir şey için bu tür yaklaşımın kişiye hiç bir faydasının olmadığı açıktır. Hatta bu eşler eşlerini korkutarak duygusal ve fiziksel olarak iyice uzaklaşmalarına ve soğumalarına neden olarak cinsel problemin yanına bir de evlilik problemi eklemiş olurlar.

Çoğunlukta olan bir grup vajinismus kocası ise başlarına gelen bu işe bir anlam bulmaya çalışır. Eşlerinin cinsel davranışa verdikleri tepkilerle kendi cinsel davranış tepkilerini karşılaştırırlar ve bir türlü anlam veremezler. Sorunun eşlerinin kafasındaki bir korkudan kaynaklandığını düşünürler. Onlara göre zamanla eşleri kafasındaki bu korkuyu yenecek ve cinsel problem çözülecek diye düşünüp işlerine yönelirler. Bu noktada çok hassas ve kırılgan olan bu konuyu konuşamadıkları için duygusal olarak birbirlerinden uzaklaşmaya başlarlar. Ne yazık ki erkek eşin iyi niyetli zorlamama ve zamana bırakma yaklaşımları da sorunun çözümüne olumlu yönde hiçbir katkıda bulunmaz. Sadece çiftin zaman kaybetmesine neden olur.

VAJİNİSMUS TEDAVİSİNDE ERKEK EŞLER NE YAPMALI
Her başarısız ilişki denemeleri sonrasında her iki eşte üzüntü, şaşkınlık, hayal kırıklığı, başarısızlık, sıkıntı, mutsuzluk ve çaresizlik duyguları ile boğuşmaya başlar. Zaman uzadıkça vajinismus hastalığı çiftin tüm sosyal hayatlarını evliliklerini hatta iş yaşamındaki başarılarını etkilemeye başlar. Bir vajinismus eşi olan erkek danışanımın “bu problem işte de akşama kadar hiç aklımdan çıkmıyor işime de odaklanamıyorum” şeklinde ifade ettiği gibi.

Klinik değerlendirmelerde pek çok vajinismus hastası eşinden yeterince destek göremediğini belirtir. Pek çok vajinismus erkek eşi de iyiniyetle de olsa aşırı sabır ve anlayış göstererek bilmeden çiftin boş yere yıl kaybetmelerine neden olmaktadır. Uzun süre tedavi edilmeden devam eden vakaların altında yatan önemli dinamiklerden birinin bu olduğu düşünülmektedir.

Diğer bazı vajinismus erkek eşleri ise bu sorunun çözümü sende bitiyor, sen bunu kafanda bitirmelisin, sana kimse yardım edemez gibi tutumlar sergilemektedir. Bu yaklaşım eşinin kendisini daha da umutsuz, çaresiz ve desteksiz hissetmesinden başka bir işe yaramaz.

Doğru yaklaşım öncelikle bunun ciddi bir sorun olduğunu ve kendi kendine çözülemeyeceğini ilk adım olarak kabul etmektir. İkinci adım olarak bir çift olarak harekete geçip deneyimli bir cinsel terapistten profesyönel yardım almaktır. Üçüncü adım vajinismus tedavisi süreci boyunca eşini açıkça desteklediğini gösteran aktif katılımla cinsel terapistlerinin rehberliğinde bir çift olarak birbirlerini destekleyerek ilerlemeleridir.

Vajinismus tedavi yolculuğu çifte bir takım olarak çalışma fırsatının yanı sıra ilerideki sağlıklı cinsel yaşantıları için bir rehber, hayat yolculuklarında evlilik gemisinin kıyıya çarptığı evlilik kirizlerinde sorunlarını çözmek için faydalanabilecekleri yaşantısal bir tecrübedir. Vajinismus (ilk gece korkusu) çiftin gözünün korktuğu gibi çözümsüz değil cinsel terapi ile mükemmel bir şekilde çözülebilen bir problemdir.

Vajinismus hastalığı tedavisinde tedavi sonucunu etkileyen en önemli noktalardan birinin erkek eşin desteği ve açık katılımının olduğunun altını ne kadar çizsem azdır.

VAJİNİSMUS TEDAVİSİNDE ERKEK EŞLERE ÖNERİLER
•Vajinismus eşinizin isteğinin ve kontrolünün dışında tamamen istem dışı olarak vajina kaslarının kasılmasıdır. Sorunu çözmek için eşinizin hatalı olduğunu düşünüp onu suçlamayınız.
•Vajinismus hastalığı eşinizin istem dışı kasılmalarından kaynaklansa da sorunun çözümü çiftin ortak sorumluluk almalarına bağlıdır.
•Vajinismus tedavi sürecinde eşinizin en çok sizin desteğinize ve katkınıza ihtiyacı olduğunu bilerek eleştirel yaklaşımlardan özellikle kaçınınız.
•Vajinismus sadece eşinizin sorunu değil çiftin ortak sorunu olduğunu bilerek bir çift olarak hareket ediniz.
•Tedavi süreci boyunca cinsel terapistinizin önerilerini yerine getirmede egzersizleri başlatıcı, destekleyici, teşvik edici, takdir edici bir koca duruşu sergileyiniz. Bu eşinize güven, cesaret ve vajinismusu yenme gücü verecektir.
•Vajinismus terapisi sürecinde eşinizin en ufak bir başarısını takdir etmenizin eşiniz için ne kadar cesaretlendirici, pekiştirici olduğunu biliniz.
•Vajinismus tedavisinde eşinize yardımcı duruşunuzun tedavi sürecini tahmin edemeyeceğiniz kadar olumlu yönde etkileyip vajinismus tedavi sürecini hızlandırdığını biliniz.
•Tedavi sürecinde sizin işbirliğine dayalı anlayışlı, sabırlı koca duruşunuzun tedavi sonucunu olumlu yönde etkileyen en önemli nokta olduğunu biliniz.
•Vajinismusun cinsel terapi ile kesinlikle çözülebilen bir problem olduğunu bilerek bunu eşinizle paylaşınız.
•Doğru vajinismus tedavi merkezi bulma ve seçiminde eşinize destek ve yardımcı olunuz.
•Vajinismus sürüncemede bırakıldığı zaman cinsel isteksizlik, erken boşalma, sertleşme sorunlarına yol açabileceğini bilerek tedavi için geç kalmayınız.
•Eğer eşiniz tedaviye başlama ve sorunu sürekli erteleme yoluna gidiyorsa gerekirse uyarıcı ve ikna edici olunuz.
•Vajinimus erkek eşinin vajinismus tedavisinde destekleyici ve sabırlı katılımının hem vajinismus tedavi sürecini kısalttığını hamde tedavi sonucunu olumlu yönde etkilediğini biliniz.
•Vajinimusun eşin kafasındaki basit bir korkudan kaynaklandığı ve zamanla eşinin kafasındaki korkunun geçerek cinsel ilişkinin birden bire kendiliğinden olacağı yanılgısına kapılarak zaman kaybetmeyiniz.
•Vajinismusla karşılaştığınızda şaşkınlık ve çaresizlik duyguları ile eşinizin ve sizin ailenizden destek alacağınızı düşünerek yaşadığınız problemi ailenizle paylaşmayınız bu problemi daha da karmaşıklaştırmaktan ve eşinizin incinmesinden başka bir işe yaramaz.
•Bazı vajinismuslu kızlar çok utangaç olduklarından bunu nasıl anlatırım kim beni anlayacak vb. nedenlerle tedavi arayışı içinde olamazlar. Anlaşılmayacaklarını eleştirileceklerini yargılanabileceklerini düşünebilirler. Vajinismusu kabul edemezler. Böyle bir durumda vajinismus kocaları eşlerini daha da utandırmamak ve zor duruma sokmamak için eşlerinin oynadığı oyuna katılırlar. Eşinizin kendi kendine oynadığı bu oyuna katılmayınız. Sorunu eşinizle açıkca paylaşarak iyi bir vajinismus tedavi merkezi ve deneyimli bir cinsel terapist bulmakta eşinize yardımcı ve motive edici olunuz. Zaman kaybederek en güzel yılarınızın heba olmasını engelleyiniz.
•Sağlıklı bir cinsel yaşantının evliliğin en önemli ana hatlarından biri olduğunu bilerek eşinizle aranızda olan en önemli iletişim hatlarından birinin kopmasına izin vermeyiniz.

Kaynaklar:
Cooper AJ. An innovation in the "behavioural" treatment of a case of non-consummation due to vaginismus. Br J Psychiatry. 1969.
Masters, W.H. and Johnson, V.E. Human Sexual İnadequacy. Boston: Little, Brown, 1970.

Güldane KAVGACI
Aile ve Evlilik Terapisti & Cinsel Terapist
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Vajinismus Tedavisinde Erkek Eş Nasıl Davramalı" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Güldane KAVGACI'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Güldane KAVGACI'nın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Güldane KAVGACI Fotoğraf
Güldane KAVGACI
İstanbul (Online hizmet de veriyor)
Psikoloji Uzmanı
Psikoterapist, Aile ve Evlilik Terapisti,cinsel Terapist
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi214 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Güldane KAVGACI'nın Makaleleri
► Vajinismus Nedir? Nasıl Tedavi Edilir? Psk.Pınar ŞİMŞEK
► Vajinismus Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir? Psk.Dilek ÇELEBİ ÇELİK
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,976 uzman makalesi arasında 'Vajinismus Tedavisinde Erkek Eş Nasıl Davramalı' başlığıyla benzeşen toplam 51 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Cinsel Terapist Ne Yapar? Kasım 2019
► Vajinismus Tedavisi Kasım 2013
► Vajinismus Belirtileri Nisan 2012
► Vajinismus Nedenleri Mart 2012
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


12:49
Top