2007'den Bugüne 92,140 Tavsiye, 28,190 Uzman ve 19,957 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Güven ve Obsesyon
MAKALE #23092 © Yazan Uzm.Psk.Dnş.Cem Batuhan AKINCIOĞLU | Yayın Ocak 2024 | 199 Okuyucu
Giriş

Obsesyonlar ve Güvensizlik; psikoloji insan zihnini anlama ve düzenleme sürecini inceleyen bir bilim dalıdır. Bu alanda yapılan araştırmalar, obsesyonlar ve güvensizlik gibi konuların, bireylerin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilecek psikolojik sorunlara neden olabileceğini göstermektedir. Bu makalede, Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), obsesyonlar ve güvensizlik konularını detaylı bir şekilde ele alacak ve psikologlar tarafından uygulanan psikoterapi yöntemleri üzerinde odaklanacaktır.
Obsesyon ve kompulsiyon, Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) gibi bazı psikiyatrik durumlarla ilişkili terimlerdir. Bu iki kavram, OKB'nin temel özelliklerini tanımlayan bileşenlerdir. İlk olarak, obsesyon ve kompulsiyon kavramlarını tanımlayalım:

Obsesyon:
Obsesyonlar, kişinin zihninde sürekli olarak tekrarlanan, rahatsız edici ve istenmeyen düşünceler, görüntüler veya dürtülerdir. Bu obsesyonlar genellikle kişinin normal düşünce süreçlerinden farklıdır ve birey bu düşüncelerden kurtulmakta zorlanır. Örneğin, mikrop korkusu obsesyonu yaşayan bir kişi, sürekli olarak ellerini yıkama ihtiyacı hissedebilir.

Kompulsiyon:
Kompulsiyonlar ise, obsesyonlarla başa çıkmak veya obsesyonları bastırmak için bireyin içinde bulunduğu içsel gerginliği azaltma amacı güden tekrarlayıcı davranışlar veya zihinsel eylemlerdir. Örneğin, mikrop korkusu obsesyonu yaşayan bir kişi, bu korkuyu hafifletmek için sık sık ellerini yıkama kompulsiyonu geliştirebilir.

Obsesyon ve Kompulsiyon Arasındaki İlişki:
Obsesyon ve kompulsiyonlar arasındaki ilişki genellikle bir döngü şeklinde gerçekleşir. Birey, rahatsız edici obsesyonlarla karşılaştığında, bu obsesyonlardan kaynaklanan içsel gerginliği azaltmak veya ortadan kaldırmak için belirli bir kompulsiyonu gerçekleştirme eğilimindedir. Ancak, bu kompulsiyonlar sadece kısa bir süre için rahatlama sağlar ve daha sonra obsesyonlar tekrar ortaya çıkar, bu da bir döngü oluşturur.

Örneğin, obsesyonları arasında mikrop korkusu yaşayan bir kişi, ellerini sürekli yıkama kompulsiyonuna yönlendirilebilir. Ancak, bu yıkama ritüeli uzun vadede kişinin yaşamını olumsuz etkileyebilir ve sosyal, iş veya günlük yaşam aktivitelerini zorlaştırabilir.

Bu nedenle, OKB'de obsesyon ve kompulsiyonlar arasındaki bu döngüyü kırmak ve bireyin yaşam kalitesini artırmak için genellikle bilişsel davranış terapisi gibi terapi yöntemleri kullanılır. Terapi, bireyin obsesyonlarına karşı daha sağlıklı bir şekilde yanıt vermesini ve kompulsiyonlarını azaltmasını amaçlar.
Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

Obsesif Kompulsif Bozukluk, obsesyonlar ve kompulsif davranışlarla karakterize edilen bir psikiyatrik bozukluktur. Bireyler, sürekli tekrarlayan, rahatsız edici düşüncelerle meşgul olabilirler (obsesyonlar), bu düşünceleri bastırmak veya nötralize etmek için belirli davranışları tekrarlamak zorunda kalabilirler (kompulsiyonlar). Örneğin, sürekli bir mikrop korkusuyla yaşayan bir kişi, ellerini sık sık yıkama ihtiyacı hissedebilir. OKB, genellikle yaşamı olumsuz etkiler ve tedavi edilmediğinde kronikleşebilir.
Obsesyon, kompulsiyon ve güven arasındaki ilişkiler kompleks olabilir ve genellikle Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) veya güvensizlik temelinde ortaya çıkabilir. İşte bu kavramlar arasındaki olası bağlantılara dair bir açıklama:

Obsesyon ve Güven:

Obsesyonlar genellikle kişinin zihninde sürekli olarak tekrarlanan, rahatsız edici düşüncelerdir. Bu düşünceler, kişinin güvenliği, sağlığı veya başkalarına zarar verme korkuları gibi çeşitli konuları içerebilir.
Güvenle ilgili obsesyonlar genellikle kişinin kontrol edemeyeceği veya öngöremeyeceği potansiyel tehlikelere yönelik endişeleri içerir. Bu obsesyonlar, kişinin genel güven duygusunu olumsuz yönde etkileyebilir.
Kompulsiyon ve Güven:

Kompulsiyonlar, obsesyonlarla başa çıkma veya bu obsesyonları bastırma amacı güden tekrarlayıcı davranışlar veya zihinsel eylemlerdir.
Güvensizlik hissi, kişiyi belirli bir kompulsiyonu gerçekleştirmeye yönlendirebilir. Örneğin, sürekli bir tehlike hissi içinde olan bir kişi, güvensizlik hissini azaltmak için sürekli olarak kapıları kontrol etme veya belirli nesneleri düzenleme gibi kompulsiyonlara yönelebilir.

Güven ve Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB):

OKB, obsesyon ve kompulsiyonların belirgin bir kombinasyonu olarak tanımlanır. Bu bozukluk, genellikle sürekli obsesyonlar ve bu obsesyonları kontrol etmeye yönelik kompulsiyonlarla karakterizedir.
Örneğin, sürekli bir güvensizlik duygusu içinde olan bir kişi, bu güvensizlik duygularını azaltmak için sürekli olarak belirli ritüelleri tekrarlamak zorunda hissedebilir.

Obsesyon, Kompulsiyon ve Güvensizlik Üzerine Etkiler:

Obsesyonlar ve kompulsiyonlar, güvensizlik duygularını artırabilir ve genel yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir.
Bu obsesyon ve kompulsiyonların sıklığı ve şiddeti, bireyin güven duygusunu daha da zayıflatabilir ve sosyal, iş veya kişisel ilişkilerde sorunlara yol açabilir.
Tedavi genellikle bilişsel davranış terapisi (BDT) gibi terapi yöntemlerini içerir. Bu terapiler, obsesyonlarına ve kompulsiyonlarına sağlıklı bir şekilde yanıt verme becerilerini geliştirmek ve güven duygusunu güçlendirmek için tasarlanmıştır. Ayrıca, terapist rehberliğindeki bir tedavi süreci, bireyin obsesyonlarını ve kompulsiyonlarını anlamasına ve bu konuda daha sağlıklı stratejiler geliştirmesine yardımcı olabilir.

Obsesyonlar ve Güvensizlik İlişkisi

Obsesyonlar, genellikle güvensizlik duyguları ile ilişkilidir. Bireyler, obsesyonları nedeniyle sürekli bir endişe ve korku hissi yaşayabilirler. Örneğin, sürekli bir tehlike hissi obsesyonu olan bir kişi, çevresindeki her şeyi kontrol etmeye çalışarak güvensizlik duygularını gidermeye çalışabilir. Bu durum, bireyin sosyal ilişkilerini etkileyebilir ve güvensizlik duygularının derinleşmesine neden olabilir.

Güvensizlik, genellikle çocukluk döneminde yaşanan travmatik olaylar, aile içi sorunlar veya olumsuz deneyimlerden kaynaklanabilir. Bu güvensizlik duyguları, obsesyonları tetikleyebilir ve OKB’nin ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir.

Obsesyonların Psikologlar ve Psikolojik danışmanlar Tarafından Değerlendirilmesi

Obsesyonlarla başa çıkma konusunda uzmanlık, genellikle lisanslı psikologlar tarafından sağlanır. Psikologlar, bireyin obsesyonlarını değerlendirirken bilişsel davranış terapisi gibi psikoterapi yöntemlerini kullanabilirler. Bu terapilerde, bireyin düşünce kalıpları ve obsesyonlarıyla nasıl başa çıkabileceği üzerinde odaklanılır. Ayrıca, obsesyonlara bağlı kompulsif davranışları azaltmaya yönelik stratejiler geliştirilir.

Güven obsesyonu, bireylerin sürekli bir güvensizlik duygusuyla başa çıkma zorluğu yaşadığı bir durumu ifade eder. Bu obsesyonlar genellikle çeşitli yaşam alanlarına ve ilişkilere yayılabilir.

Güven obsesyonlarından kurtulmak için aşağıda belirtilen çözüm aşamaları uygulanabilir:

Farkındalık Geliştirme:
Güven obsesyonlarıyla başa çıkmanın ilk adımı, bu düşüncelerin farkına varmaktır. Düşüncelerin neden kaynaklandığını ve nasıl şekillendiğini anlamak, bu obsesyonların kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir.

Olumsuz Düşünce Kalıplarını Tanıma:
Güven obsesyonları genellikle olumsuz düşünce kalıplarıyla ilişkilidir. Bu kalıpları tanıyarak, bu düşüncelerin gerçek olmadığını veya abartıldığını anlamak önemlidir. Bu konuda bir terapistin rehberliğiyle birey, düşünce kalıplarını değiştirmeye odaklanabilir.

Güvensizlikle Yüzleşme:
Güven obsesyonları genellikle altta yatan güvensizlik duygularından kaynaklanır. Bu duygularla yüzleşmek ve geçmişteki olumsuz deneyimleri anlamak, güvensizlikle başa çıkmanın anahtarıdır.

Kabullenme ve Değişim:
Güven obsesyonlarıyla başa çıkmak için kabullenme önemlidir. Birey, mükemmel olmadığını ve herkesin hatalar yaptığını kabul etmelidir. Bu kabullenme, olumsuz düşüncelerin yerine daha sağlıklı düşüncelerin yerleşmesine yardımcı olabilir.

Risk Alma ve Güveni Artırma:
Güven obsesyonları genellikle risk almaktan kaçınmayla ilişkilidir. Birey, kademeli olarak risk almaya ve güvenlerini artırmaya odaklanarak bu obsesyonlarla başa çıkabilir.

Psikoterapi:
Bir uzman rehberliği altında psikoterapi, güven obsesyonlarına etkili bir çözüm sunabilir. Bilişsel davranış terapisi (BDT), duygusal odaklı terapi (DOT), veya şema terapisi gibi terapi yöntemleri, bireyin güven obsesyonlarıyla daha etkili bir şekilde başa çıkmasına yardımcı olabilir.

Destek Gruplarına Katılma:
Güven obsesyonlarıyla mücadele eden birçok insan, benzer deneyimlere sahip olanlarla etkileşimde bulunmanın faydalı olduğunu bildirmiştir. Destek grupları, bireylere duygusal destek sağlayabilir ve başkalarının bu obsesyonlarla başa çıkma stratejilerinden öğrenmelerine olanak tanır.

Fiziksel Sağlığa Özen Gösterme:
Stres, yorgunluk ve kötü beslenme, güven obsesyonlarını artırabilir. Fiziksel sağlığa dikkat etmek, bireyin genel yaşam kalitesini iyileştirebilir ve obsesyonlarla daha iyi başa çıkmasına yardımcı olabilir.

Güven obsesyonlarıyla başa çıkma süreci kişisel bir deneyimdir ve her birey için farklılık gösterebilir

Sonuç:

Güven, obsesyonlar ve kompulsiyonlar arasındaki karmaşık ilişkiler, bireylerin psikolojik sağlıklarını önemli ölçüde etkileyebilecek dinamik bir süreci temsil eder. Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) gibi durumlar, bu üç unsuru bir araya getirerek bireylerin günlük yaşamlarını olumsuz yönde etkileyebilir.

Obsesyonlar, sürekli ve istenmeyen düşüncelerle mücadele etme zorluğunu içerir. Bu düşünceler genellikle güvensizlik, tehlike ve kontrol kaybı gibi temel güven duygularını etkiler. Kompulsiyonlar ise, bu obsesyonlarla başa çıkma amacı güden tekrarlayıcı davranışlardır. Güvensizlik duygusu, obsesyonları tetikleyebilir ve bu obsesyonlara karşı geliştirilen kompulsiyonlar, kısa vadeli bir rahatlama sağlasa da uzun vadede bu döngüyü sürdürebilir.

Bu bağlamda, terapi yöntemleri, özellikle bilişsel davranış terapisi (BDT), obsesyonlar ve kompulsiyonlarla başa çıkma becerilerini geliştirmek ve güven duygusunu kuvvetlendirmek için etkili bir çözüm sunabilir. Birey, terapist rehberliğinde obsesyonlarının kökenini anlayabilir, olumsuz düşünce kalıplarını değiştirebilir ve güven duygusunu güçlendirebilir.

Sonuç olarak, güven, obsesyonlar ve kompulsiyonlar arasındaki bu karmaşık ilişkilerin anlaşılması, bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve psikolojik sağlıklarını iyileştirmek için önemlidir. Profesyonel yardım ve terapi, bu süreçte bireylere rehberlik ederek, obsesyonlara ve kompulsiyonlara sağlıklı bir perspektiften yanıt vermelerini ve güven duygularını güçlendirmelerini destekleyebilir.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Güven ve Obsesyon" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Uzm.Psk.Dnş.Cem Batuhan AKINCIOĞLU'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Uzm.Psk.Dnş.Cem Batuhan AKINCIOĞLU'nun izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Cem Batuhan AKINCIOĞLU Fotoğraf
Uzm.Psk.Dnş.Cem Batuhan AKINCIOĞLU
Samsun (Online hizmet de veriyor)
Uzman Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi9 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Uzm.Psk.Dnş.Cem Batuhan AKINCIOĞLU'nun Makaleleri
► İlişkilerde Güven Duygusu - Yeniden Güven Kazanmak Mümkün mü? ÇOK OKUNUYOR Psk.Dnş.Filiz OKUŞ TEZEL
► Obsesyon mu ? Aşk mı? Dr.Psk.Fatih SÖNMEZ
► Obsesyon & Kompulsiyonlar Psk.Adem OCAK
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,957 uzman makalesi arasında 'Güven ve Obsesyon' başlığıyla benzeşen toplam 14 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Travmatik Yas Terapisi ÇOK OKUNUYOR Eylül 2023
► İnsanları Tanımak ÇOK OKUNUYOR Eylül 2023
► Aldatma ve Aldatılmanın Üstesinden Gelmek ÇOK OKUNUYOR Eylül 2023
► Aile Dizimi Terapisi ÇOK OKUNUYOR Eylül 2023
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


16:53
Top