2007'den Bugüne 92,165 Tavsiye, 28,191 Uzman ve 19,957 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Erken Doğan Bebeklerde Görülen Göz Hastalığı (Prematürite Retinopatisi)
MAKALE #4359 © Yazan Prof.Op.Dr. Ümit BEDEN | Yayın Ocak 2010 | 31,678 Okuyucu
Erken doğum nedeniyle ortaya çıkan göz hastalığı prematürite retinopatisi veya ROP (retinopathy of prematurity) olarak isimlendirilir. Bu hastalığın nedeni gözün ağ tabakasının (Retina) henüz damarlanması tamamlanmamış iken bebeğin doğması ve bu damarlanmanın düzgün olarak tamamlanamamasıdır.

Hastalığın tanımı ve sebebi

ROP gelişimi için sayabileceğimiz en önemli risk faktörleri: düşük doğum haftası (ne kadar erken doğarsa o kadar riskli), düşük doğum kilosu (ne kadar az ise o kadar riskli) ve oksijen tedavisidir. Oksijen tedavisi ROP gelişimi için doğum haftası ve doğum kilosundan sonra en çok suçlanan etkenlerin başında gelmektedir. Bununla birlikte bu hastalığın ne sebeple ortaya çıktığı halen net olarak bilinmemektedir.

Retina tabakasının damarlanması anne karnında kırkıncı hafta civarında (normal doğum zamanında) tamamlanmaktadır. Bu nedenle erken doğan bebeklerde henüz retina tabakasının damarlanması tamamlanmamıştır. Bu bebeklerin akciğerleri de henüz tam olarak gelişmemiş olduğu için genellikle oksijen tedavisi gerekli olmaktadır. Oksijen tedavisi her ne kadar bebeğin yaşatılması için vazgeçilmez olsa da, bu tedavinin retina damarlarında büzüşmeye neden olduğu ve damarlanmanın normal seyrini aksattığı düşünülmektedir.

Retina üzerinde ilerleyen damarlarda oksijen nedeniyle ortaya çıktığı düşünülen büzüşme sonucunda damarların ilerlemesi durmaktadır. Bunun neticesinde retina tabakasında bir bölge damarlanma olmadığı için kanlanma ve oksijen desteğinden yoksun kalmaktadır. Bu durumda bu bölgedeki retinada bulunan hücreler kendilerine oksijen ve damar gelmesi için bazı moleküller salgılayacaklardır. Salgılanan moleküller retinada durmuş olan damarlanmanın yeniden başlaması için uyarıcı olmaktadır. Fakat bu durumda yeniden başlayan damarlanma normalden biraz farklı ve göz için tehlikeli olmaktadır. ROP hastalığının temelinde de zaten bu şekilde gelişen anormal damarlanmalar yatmaktadır. Bu anormal damarlar göz içinde kanamaya ve retina tabakasında çekinti ile yırtıklara neden olarak görmenin kalıcı olarak kaybına neden olabilir.

ROP hastalığı ilk ortaya çıkışından, görme kaybına kadar uzanan süreçte 5 aşamada incelenir.

Evre I: Retinanın damarlı ve damarsız bölgeleri arasında bir çizgi (hat) mevcuttur. Bu hat ROP hattıdır. Hastalık bu aşamada genellikle kendiliğinden düzelir. Bazı hastalarda ise ikinci evreye ilerler.

Evre II: ROP hattı biraz kabarıktır (yükselmiştir). Fakat üzerinde anormal damarlanmalar mevcut değildir. Hastalık bu aşamada da genellikle kendiliğinden düzelir. Bazı hastalarda ise üçüncü evreye ilerler.

Evre III: ROP hattının üzerinde anormal damarlanmalar başlar ve bu damarlar göz küresinin merkezine doğru büyümeye başlar. Bu aşamada damarların yerleşimine, miktarına ve kalınlığına göre ya tedavi kararı alınır ya da hastanın yakın takibi gerekir.

Evre IV: ROP hattı retinayı kabartarak retina dekolmanına yol açar. Bu aşamada retinanın tamamı dekole (ayrılmış) değildir. Bu evrede şanslı hastalarda cerrahi tedavi başarılı olabilir.

Evre V: Bu aşamada retinanın tamamı dekoledir (ayrılmıştır). Hastalığın bu evrede tedavisi mümkün değildir. Cerrahi tedaviler bazı merkezlerde denenebilir fakat genellikle başarılı değildir.Hastalığın takibi
Anlaşılacağı gibi ROP hastalığı potansiyel olarak körlüğe neden olabilen bir hastalıktır. Bununla birlikte tüm prematür bebeklerde hastalık bu şekilde ağır seyretmez. Yaklaşık olarak erken doğan her üç bebekten birinde ROP hastalığı gelişmektedir. Hastalığın hangi bebeklerde gelişeceği önceden bilinememektedir fakat bebek ne kadar erken doğmuşsa, doğum kilosu ne kadar düşükse ve genel durumu ne kadar kötü ise ROP gelişme riski o kadar yüksektir.

Hastalık genellikle gebeliğin başlangıcından itibaren 32. haftadan sonra ortaya çıkmaktadır. Örneğin bebek 29. haftada doğmuş ise hastalık en erken 3 hafta sonra (bebek toplam 32 haftayı tamamladığında) başlayacaktır. Bu nedenle ilk göz muayenesi 32. haftada yapılmalıdır. Doğum 32 haftadan sonra olmuş ise ilk muayene doğumdan 2 hafta sonra yapılmalıdır.

ROP hastalığı için yapılan göz muayenesi de yetişkin göz muayenesinden farklıdır. Bu muayene için bebeğin gözbebeği damla ile büyütülür. Bu damlalar bebeğin sindirim sisteminde geçici olarak duraklamaya neden olduğu için bebeğin bu işlem öncesinde ve sonrasında 2 saat aç bırakılması gereklidir. Ek olarak bu damlalar terlemeyi engellediği için bebeğin ateşini yükseltebilmektedir. Bu durumda da bebeğin ateşinin düşürülmesi gerekebilir. Gözbebeğinin büyümesinin ardından özel bir cihaz veya kamera ile göz dibi (retina) muayenesi yapılır. Bu işlem esnasında bebeğin göz kapaklarının açılması için özel bir spekulum (kapak açıcı aparat) kullanılır. Göz dibi muayenesi sırasında ise retinanın tüm bölgelerinin görülebilmesi için göz küresine dışarıdan baskı yapılması gerekmektedir. Bu muayene her ne kadar aileler için rahatsızlık verici olsa da bebeğe veya gözüne bir zararı yoktur.

Hastalığın takibi için bir muayene yeterli olmaz. ROP hastalığı gelişmeyen bebekler 40 haftayı doldurana kadar (veya retina tamama yakın damarlanmasını tamamlayıncaya kadar) 2-3 haftada bir muayene edilmelidir. Hastalığın geliştiği bebekler ise hastalığın ciddiyetine göre 3 gün ila 2 hafta aralıklarla düzenli olarak muayene edilmelidirler. Hastalığın ağırlaştığı olgularda bu durum genellikle 35-39 hafta aralığında ortaya çıktığı için bu dönemde özellikle dikkatli olmak ve muayeneleri aksatmamak gereklidir. Bu durum özellikle hastanede yatmayan, taburcu edilmiş bebeklerin yakınları tarafından akılda bulundurulmalıdır.

Hastalığın tedavisi
ROP hastalığı gelişen tüm bebeklerde tedavi gerekli olmaz. Yaklaşık olarak ROP hastalığı gelişen her 3 bebekten ikisi kendiliğinden düzelmekte, biri ise tedaviye ihtiyaç duymaktadır. Hastalık gelişen tüm bebeklere tedavi uygulanmaz. Bunun farklı nedenleri mevcuttur:

1. Hastalığın tedavisi genellikle lazer ile nadiren de dondurma tedavisi ile sağlanmaktadır ve bu tedavilerin uzun dönemde bazı yan etkileri mevcuttur (göz küresinin olağan gelişiminde değişiklik, gözlük kusuru, şaşılık v.b.).

2. Tedavi için bebeğin narkoz ile uyutulması gerekmektedir ve prematür bebeklerdeki narkoz riskleri yetişkinlere göre daha fazladır.

3. ROP gelişen her üç bebekten ikisi kendiliğinden düzelmektedir ve tüm hastaların tedavi edilmesi bebeğe gereksiz müdahale stresi ve aileye gereksiz mali yük getirecektir.

Bu nedenlerle ROP hastalığı gelişen tüm bebekler tedavi edilmez. Bu hastaların düzenli takibi ve tedavinin gerekli olduğu hastaların zamanında belirlenmesi oldukça önemlidir. Daha önce de belirtildiği gibi ROP hastalığı potansiyel olarak kör edebilen bir hastalıktır ve tedavi gereken hastaların tespiti oldukça önemlidir. Göz doktoru tedaviye gerek olup olmadığına karar verirken bazı kriterleri kullanmaktadır. Bu kriterler arasında retinada oluşan damarların miktarı, kalınlığı ve yerleşimi gibi muayene bulguları yanında hastanın takip edilebilirliği ve muayeneye ulaşabilme durumu gibi farklı faktörler yer almaktadır.

Tedavi daha önce de belirtildiği gibi genellikle lazer ile yürütülmektedir. Hastaların çoğunda tek seans, bazılarında ise bir kaç seans lazer tedavisi uygulanması gerekmektedir. Lazer tedavisi ile damarların büyümesine neden olan molekülleri salgılayan ve damardan yoksun, olgunlaşmamış retina bölgeleri yakılır. Bu şekilde damarları anormal şekilde büyümeye yönelten moleküllerin salgılanması engellenmiş olur. Bu durumda damarların genişlemesi ve çoğalması durur ve tehlikeli damarlar zaman içinde kendiliğinden geriler. Bu yüzden tedavinin cevabının görülmesi için hastaların tedaviden sonra da takibi gereklidir. Yeterli cevabın alınamadığı hastalarda tedavi tekrarlanmaktadır.

ROP hastalığının lazer ile tedavisi çoğunlukla kalıcı görme kaybını önlemede başarılıdır. Bununla birlikte bazı olgularda tedaviye rağmen hastalık ilerlemeye devam edebilmektedir. Bazı olgularda ise uygun takibe rağmen hastalık çok hızlı seyredebilmekte ve tedavi şansını öngörülemeyecek şekilde yitirebilmektedir. Tedaviye dirençli, hastalığın hızlı seyrettiği veya tedavi için geç kalınan bu tür olgularda sonuçlar beklendiği gibi iyi olmayabilir. Bu tür hastalar ile göz içinde kanama veya retina tabakasında yırtık oluşan hastalar için genellikle daha ileri cerrahi tedaviler gerekmektedir. Bu aşamada ise sonuçlar her zaman yüz güldürücü olmaz ve bu hastalarda görmenin etkilenmesi genellikle kaçınılmazdır. ROP hastalığının tedavisindeki en önemli amaç hastalığın bu aşamalara gelmesinin önlenmesidir. Bu nedenle daha önce de belirtildiği gibi düzenli takiplerin ihmal edilmemesi gereklidir.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Erken Doğan Bebeklerde Görülen Göz Hastalığı (Prematürite Retinopatisi)" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Prof.Op.Dr. Ümit BEDEN'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Prof.Op.Dr. Ümit BEDEN'in izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     6 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Ümit BEDEN Fotoğraf
Prof.Op.Dr. Ümit BEDEN
İstanbul
Doktor "Göz Hastalıkları"
TavsiyeEdiyorum.com Üyesiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Prof.Op.Dr. Ümit BEDEN'in Makaleleri
► Bebeklerde Şaşılık Op.Dr.Süleyman Mesut KARAATLI
► Bebeklerde Gaz Sancısı ve Tedavisi Dr.Sibel KILIÇASLAN
► Bebeklerde Uyku Düzeni Dr.Tuna HAN
► Yenidoğan Bebeklerde Göz Hastalıkları Op.Dr.Nesimi Cihan ÜNLÜÇERÇİ
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,957 uzman makalesi arasında 'Erken Doğan Bebeklerde Görülen Göz Hastalığı (Prematürite Retinopatisi)' başlığıyla benzeşen toplam 65 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


00:17
Top