2007'den Bugüne 92,484 Tavsiye, 28,241 Uzman ve 19,999 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Çocukluk Çağı Obezite
Çocukluk Çağı Obezite Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Çocukluk Çağı Obezite Kavramı ile İlgili 16 Makale
OBEZİTE Obezite vücutta aşırı yağ depolanması ile ortaya çıkan, fiziksel ve ruhsal sorunlara neden olabilen bir enerji metabolizması bozukluğudur. Tüketilenden daha fazla enerji alınması obezitenin en önemli nedenidir. Vücut yağ dokularının düzenlenmesi ve obezitenin etiyolojisi çok faktörlü olup anne ve babadan aktarılan genetik yapı, çevresel uyarılar ve gelişimsel olgulardan etkilenmektedir. Beslenme ve aktivite alışkanlıklarındaki değişmeler obezitenin daha sık görülmesine neden olmaktadır (Şimşek ve ark., 2005).Obezite diğer üç yeme bozuklukları olarak DSM IV ve DSM 5 tanı ölçütleri kapsamına alınmamıştır. Çocukluk Çağı Obezitesinin Gelişimi Sağlıklı bir çocuk hareketsi... »»»
► Çocukluk Çağı Obezitesi Dyt.Aziz KILINÇ
Obezite karmaşık ve multifaktöriyel nedenli olan bir hastalıktır. Ayrıca tip 2 DM, KVH, HT, felç, osteoartrit, safra kesesi sorunları, uyku apnesi, solunum problemleri, endometrium, meme, prostat ve kolon kanseri gibi birçok hastalığa davetiye çıkarabilir. Obezitenin temelinde alınan enerjinin harcanandan fazla olmasından kaynaklanan pozitif bir enerji dengesizliği vardır. Yaşam tarzı ve artmış enerji, yüksek oranda yağ alımı, fiziksel inaktivite gibi çevresel faktörler obezitenin patofizyolojisi ile ilişkilidir. Çalışmalar genetik faktörlerin de obeziteyle arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermiştir. Enerji regülasyonundan sorumlu genler(adipoz dokuda doyma sinyalini ileten bir protein ... »»»
► Çocukluk Çağı Obezitesi Dyt.Aybüke SUBAŞIOĞLU
Obezite, Dünya Sağlık Örgütü’nün de tanımladığı gibi sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesine deniyor. Çocukluk çağında yağ oranındaki yükselme, ileriki yaşlarda kalp-damar hastalığı, kolesterol, diyabet, hipertansiyon gibi metabolik hastalıklara yol açıyor. Peki, biz diyetisyenler sadece insanları zayıflatıyor muyuz, yoksa onları sağlıklı beslenmeyi bilen bilinçli bireyler haline mi getiriyoruz? Aslında sorun tam olarak burada başlıyor. Medyada yer alan bilgi kirliliği, diyetisyen olmadıkları halde sağlıklı beslenme konusunda az bilgi ile sosyal medyada yer almaya çalışan insanlar yüzünden halkı bilinçlendirmek bizler için daha güç bir hale geliyor. Günümüz hastalığı olarak bi... »»»
► Çocukluk Çağı Obezitesi Dyt.Merve TIĞLI
Çocukluk Çağı Obezitesi Vücutta aşırı yağ depolanması sonucu ortaya çıkan obezite, çocuk ve yetişkinlerin sağlığını etkileyen günümüzde tam çözümlenmemiş klinik bir tablodur. Birçok gelişmiş ülkede çocuklukta aşırı kilo ve obezite epidemik oranlara ulaşmıştır. Dahası obezite ve obezite kaynaklı hastalıklar artık çocuklarda görülmektedir. Obez çocuğun değerlendirilmesinde vücut ağırlığı tek başına yeterli olmayıp, boy ölçümü ile birlikte değerlendirilmelidir. Yağ dokusunun fazlalığı olarak tanımlanan obezitenin vücut ağırlığının fazlalığı ile karıştırılmaması gereklidir. Boyları uzun veya kas kitleleri fazla olan çocuklar obez olmadıkları halde yaşıtlarından daha ağır olabilmektedir. Bu ... »»»
Obezite dünya sağlık örgütü tarafından sağlığı bozacak ölçüde vücutta anormal veya aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanmıştır. Sonucu itibariyle şişmanlık ve vücut yağ oranının artması; davranışsal, endokrin ve metabolik değişikliklere yol açmaktadır. Dünyada gelişmekte olan ve gelişen ülkelerde sıklığı giderek artarken özellikle de çocuklar ve adölesanlar da endişe verici boyutlara ulaşmıştır. Çocukluk çağı obezite prevelansı 1970 li yıllara göre 10 kat kadar artmıştır. Obezite bu çağ çocuklarda hem fizyolojik hem de psikolojik olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Dünya da yapılan diğer çalışma sonuçlarına benzer bir biçimde, ülkemizde yapılan Türkiye’ de Okul Çağı Çocuklarında Büyümenin ... »»»
Gnavi ve arkadaşlarının 2000 yılında yaptığı bir çalışmaya göre, çocukluk döneminde aşırı kilol alınması, önemli bir sağlık problemidir. Son on yılda sanayi bölgelerinde yaşayan çocuklarda obezite artışında ilerleme görülmüştür. Çocuklardaki aşırı kilo riskinin gençlik obezitesine neden olma riski oldukça yüksektir. Vücutta yağ dokusunun fizyolojik olarak en yüksek olduğu iki dönem vardır. Birincisi, süt çocuklugu dönemidir. Bu dönemde vücutta %28 oranında yağ vardır ikincisi ise, prepubertal dönemdir. Bu deönemde ise vücutta %25oranında yağ vardır. Süt çocucuklugu döneminde özellikle ilk 6 ayda şişmanlık riski fazladır, daha sonra Çocugun yürümeye başlaması ve hareke... »»»
Günümüzde insan sağlığını tehdit eden ve birçok hastalığa zemin hazırlayan şişmanlık sorunu (obezite), yaşam kalitesini düşüren en büyük problemlerden biri. Özellikle de çocuklarda görülen şişmanlık her geçen gün artıyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri ise yanlış ve düzensiz beslenme. Çocuk yaşta alınan fazla kiloların en büyük tehlikesi de, yetişkin şişmanlığının nedenlerinden biri olarak görülmesi. Yani çocuk yaşta şişmansanız, yetişkinliğinizde de şişman olmanız kesin olmamakla birlikte kuvvetle muhtemel. Obeziteyle başa çıkmanın yolları bugün dünyada en popüler araştırma konularından biri o yüzden. Obeziteyle özellikle çocukluk çağı obezitesiyle başı fena halde dertte olan ülkel... »»»
ANNE SÜTÜ VE ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİ Vücutta aşırı yağ depolanması sonucu ortaya çıkan obezite, çocuk ve yetişkinlerin sağlığını etkileyen günümüzde tam çözümlenememiş klinik bir tablodur. Birçok gelilşmiş ülkede çocuklukta aşırı kilo ve obezite epidemik oranlara ulaşmıştır. Dahası obezite ve obezite kaynaklı hastalıklar artık çocuklarda görülmektedir (1). Obez çocuğun değerlendirilmesinde vücut ağırlığı tek başına yeterli olmayıp, boy ölçümü ile birlikte değerlendirilmelidir. Yağ dokusunun fazlalığı olarak tanımlanan obezitenin vücut ağırlığının fazlalığı ile karıştırılmaması gereklidir. Boyları uzun veya kas kitleleri fazla olan çocuklar obez olmadıkları halde yaşıtlarından daha ağır ola... »»»
Teknolojinin gelişmesiyle bilgisayar başında saatlerini geçiren hareketsiz çocukların sayısı artıyor. Bu hareketsizliğe fast-food tarzı beslenme şeklinin de girmesiyle fazla kilolar kaçınılmaz oluyor. Peki çocuklarımızın daha sağlıklı bir yetişkinlik dönemi geçirmesi için neler yapmalıyız? Aileler çocuklarına sağlıklı kiloda olabilmeleri için yardım edebilmek adına iyi alışkanlıklar geliştirmek zorundadırlar. Çoğu alışkanlık gibi beslenme alışkanlığı da çocukluk çağında kazanılır. Bir çocuğa sağlıklı beslenmeyi öğretmede lider rol ailededir.Çocuğun aktiviteleri ve alışkanlıklarını en iyi aile kontrol edebilir, değişimi gerçekleştirecek kilit noktada da aile bulunmaktadır. İns... »»»
Çocukluk çağı obezitesi genellikle, harcanandan daha fazla enerji alımına karşılık, çok az enerji sarf ederek olur. Çözüm, daha sağlıklı beslenmek ve fiziksel faaliyetleri arttırmaktır. Ancak, çocuğunuzun bunu tek başına yapması çok zordur. Çocukluk çağı obezitesinin, engelleyici-düzeltici en etkili yolu, tüm aile bireyleri için daha sağlıklı alışkanlıkları benimsemektir. Aile Davranışlarını Değiştirin Çocuğunuzu ayırmaktan ziyade, sağlıklı yaşam tarzı değişikliklerini yapması için tüm aileyi teşvik edin. Bu yardımcı ipuçlarını düşünün: Küçükten başlayın.Günlük alışkanlıklarda aşamalı değişiklikler yapmak ve uzun zaman sürdürmek için en kolay yoldur. Birkaç küçük değişi... »»»
Obezite ve obeziteyle ilişkili sorunlar günümüzde en önemli halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmektedir. Dünya Diyabet Federasyonu (IDF) ve Uluslararası Obezite Çalışma Birliği (IASO) tarafından yakın zamanda yayımlanan ortak dokümana göre Dünyada bir milyar erişkin fazla kilolu, bunların 300 milyonu obezdir ve 1.7 milyar kişi tip 2 diyabet gibi fazla kiloyla ilişkili kronik hastalık riski altındadır. Aynı doküman obezitenin tip2 diyabet için temel risk faktörü olduğuna ve vücut ağırlığındaki 1 kg artışın diyabet sıklığını %5 arttırdığına dikkat çekmektedir. Benzer eğilim çocukluk çağı için de geçerlidir ve dünya genelinde okul çağındaki çocukların %10’nun fazla kilolu olduğu bildirilmekte... »»»
Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesine Yönelik Beslenme Yaklaşımları İlk 6 ay sadece anne sütü ile beslenme, ek besinlere zamanında başlama ve bununla beraber anne sütünün en az 1 yaşına kadar devam ettirilmesi teşvik ettirilmelidir. Beslenme şekli ve besin seçimleri bebeklik süresince yerleşir. Aile besin tercihleri ve beslenme davranışlarının şekillenmesinde kritik bir rol oynar. Obeziteye müdehalenin 18 yaşından sonra başlanmasının başarı oranını oldukça azalttığı rapor edilmiştir. Fiziksel aktivite, beslenme gibi yaşam tarzları çocukluk döneminde yerleşip daha sonrasında bunları değiştirmek oldukça güçtür Dünya genelinde 11-17 yaş arası kızların %84’ü ve erkeklerin %78’i(genelde %81) WH... »»»
Kadının çalışma hayatında daha fazla yer alması, hızlı yaşam temposu ve pek çok alanda olduğu gibi beslenme bakımından da yüzümüzü batıya çevirmiş olmamız nedeniyle toplumumuzda hızlı hazırlanan, çabuk tüketilen yiyeceklerin alımı yaygınlaşmıştır. Bu da daha fazla yağ ve tuz içeren, yüksek enerji veren, posadan fakir, katkı maddeleri bakımından zengin, glisemik indeksi düşük ( kan şekerini hızlı yükselten) yiyecekler anlamına gelir. Fast food olarak adlandırılan bu yiyecekler A ve C vitaminlerinden ve kalsiyumdan fakirdir. Bu dengesiz beslenme biçimi toplumumuzda yüksek oranda görülen, özellikle de çocukluk çağında artış gösteren obezitenin nedenlerinden biridir. Araştırmalara göre günümüzde... »»»
► Çocukluk Çağında Obezite. Dyt.Gözde Zehra AKBAŞ
Son yıllarda ülkemizde yaygın olan obezite artik yetişkinlerin yanı sıra çocukları da tehdit etmektedir.Çocukluk ve gençlik döneminde ortaya çıkan şişmanlığın, gelecekte bu bireylerde birçok sağlık sorununun ortaya çıkmasına neden olacağı düşünülmekte*dir. Yapılan araştırmalarda,çocukluk çağı şişman bireylerin ileride yaklaşık % 30’unun şişman yetişkinler olacağı rapor edilmektedir. Şişmanlık, genetik etmenler ile çevresel etmenlerin, enerji metaboliz*ması ve yağ dokusu üzerindeki etkilerinin bir bileşenidir. Çocuk ve adolesanda görülen obezitenin % 1’inden azı genetik bir hastalıktır.Yani,çocukluk çağı obezitesinde hormonal düzensizlikler erişkinlerdeki kadar suçlu değil.Eğer çocuğu... »»»
► Çocukluk Dönemi Obezitesi Dyt.Esra GÜLTEKİN
Çocukluk Çağı Obezite Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dyt.Gizem ŞEBER, İstanbul
Dyt.Beste ALİMERT, İstanbul
Psk.Aylin AYDEMİR, İstanbul
Dyt.Özge YILMAZ, İstanbul
çocukluk çağı obezite KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların çocukluk çağı obezite KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
obezite sıklığı, obezite tedavi yöntemleri, diyet tedavisi, çocukluk çağı obezitesi, obezite, çocuklarda obezite, çocukluk çağı obezitesinin gelişimi, çocukluk çağı obezitesinin nedenleri, obezitenin sınıflandırılması, pediatrik obezite, çocukta obezite, çocuklarda diyet, çocuklarda fazla kilo, çocuklarda şişmanlık, çocuk beslenmesi, genç beslenmesi, çocukta zayıflama, ergenlikte diyet, fiziksel aktivite, çocuk, yağ doku, obezite prevelansı, çocuklukta şişmanlık, çocuklukta obezite, çocukta şişmanlık, gnavi, çocukluk çağı şişmanlığı, kilolu çocuk, çocuklarda kilo, angele celio doyle, yıldız dallar, çocuk sağlığı, beslenme ve diyet, diyet ve sağlık, şişman çocuklar, sema börekci, anne sütü, çocukluk çağı, adiponektin, leptin, çocuklu çağı obezite, çocukta kilo, çocuklarda kilo sorunu, çocukta kilo sorunu, şişman çocuk, çocuklarda rejim, çocuklarda zayıflama, obezite riskleri, çocuklarda şişmanlığın önlenmesi, çocuklarda zayıflama önerileri, fast food, çocuklarda kilo verme, fast food tüketimi, çocukluk çağı obezitesi, çocukta dengeli beslenme, çocuk obez, ilkokul çocuklarında beslenme, çocuklarda beslenme, çocuğum zayıflasın, çocuklar nasıl zayıflar


21:41
Top