2007'den Bugüne 92,543 Tavsiye, 28,255 Uzman ve 20,012 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Çocuk
Çocuk Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Çocuk Kavramı ile İlgili 160 Makale
 Psikoloji biliminin ülkemizde de hızla ilerlemesiyle birlikte bu bilimin alt dalları ve bu alt dallarına ait uzmanlık alanları hakkında bizler de gün geçtikçe bilinçleniyoruz. Her bir alt alan birbirinden kati suretle ayrılmadığı gibi, bilimsel tabanlarıyla ve güncel araştırmalarla birbirlerini besler ve tamamlar. Buna ek olarak; her meslek grubunda olduğu gibi meslek içi profesyonel uzmanlıklar (çocuk ergen psikiyatrisi ve erişkin psikiyatrisi gibi); belirli alan ve sınırları da etik paydada beraberinde getiriyor. Bu bağlamda çocuk psikolojisini doğru çerçeveye yerleştirmek; uygun müdahaleyi uygun zamanda ve uygun ellerden alabilmek için oldukça mühim… Çocuk ve ergen psikolojis... »»»
Eğitimciler çocukların gelecekte uyumlu ve başarılı olabilmeleri için en sağlıklı eğitim yollarının geliştirilmesi çabası içindedirler. Her ne kadar kişilik gelişiminin insanın yaşamı boyunca süregeldiğini kabul etsek de, kişilik gelişmesi ve yapılanmasında temelin çocukluk döneminde atıldığı gerçeği geçerliliğini korumaktadır. Sosyal uyum üzerine yapılan çalışmalar, ailenin çocuk üzerindeki ilk etkilerinin son derece önemli olduğunu göstermiştir. Anne-babanın ve ailenin diğer bireylerinin çocukla olan etkileşimi, çocuğun aile içindeki yerini belirlemektedir. Çocuğa yöneltilen davranış ve ona karşı takınılan tavır, ilk yaşantıların örülmesinde büyük önem taşımaktadır. Okul öncesi dönemde çoc... »»»
BOŞANMA VE ÇOCUK Hukuksal bir kavram olarak ele alındığında boşanma, basit anlamda evlilik sözleşmesinin sona ermesidir. Ancak ruhsal açıdan değerlendirildiğinde aile birliğinin bozulması, ailenin bölünmesine yada bütünüyle dağılmasına yol açan ve bütün aile üyelerini hatta yakın çevredeki kişileri dahi sarsabilen karmaşık bir olgudur. Her aile ve çocuk boşanma sürecinden farklı şekillerde etkilenecek belki de bu durumu travma olarak yaşayıp ömür boyu psikolojik izlerini taşıyacaktır. Boşanma bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Özellikle çocuklu ailelerde yaşanan boşanma olayı ciddi bir değişimi de beraberinde getirir. Boşanma olayından bütün aile fertleri farklı derecelerde ve şek... »»»
BAile toplumun en küçük yapısı olarak maddenin en küçük yapısı olan ‘’atom’’a benzer. Atomu oluşturan eloktron-proton-nötron gibi bileşenler olduğu gibi aile de anne, baba ve çocuklardan oluşmaktadır. Atom parçalandığında ne gibi sonuçlar doğurduğuna maalesef II. Dünya savaşında şahit olduk. Tıpkı aile de atom gibi parçalandığında geniş etki alanı oluşturmaktadır. Hiç şüphesiz ki bu durumdan en fazla etkilenen de çocuktur. * Çocuk annesinin rahmine düştüğü andan itibaren anne ve babasıyla etkileşim halindedir. Dünya geldiğinde annesinin kucağında açar gözlerini. Babasının güven şemsiyesi altında tanır dünyayı. Hastalandığında, acıktığında, düştüğünde hep yanında anne ve babası vardır.... »»»
“Çocuk Oyunları Hayatın Bir Çekirdeğidir. Bütün İnsanlar orada gelişir, büyür. Insanın En Güzel ve En Olumlu Yetenekleri Orada Yükselir. ” Friedrich Fröbel Çocuklar doğdukları andan itibaren yaşadıkları çevreye özel bir ilgi ve merak duyarlar. Çevreden gelen uyarıcılar sayesinde çocuklarda önce çevreyi gözlemleme ihtiyacı gelişmektedir. Gözlemledikleri çevreyi keşfetme ihtiyacında ise oyun devreye girer. Oyun çocuğun en doğal öğrenme aracıdır ve aynı zamanda oyun çocuklar için keşfetmek, öğrenmek ve kendini ifade etmek demektir. Oyun, çocuğun dış dünyaya açılmasını sağlayan bir pencere gibidir. Çocuk çevresini, kendisini ve dünyasını oyun sayesinde tecrübe etmektedir. Her çocuk iç dünyası... »»»
Boşanma öncesinde ve boşanma sırasında en büyük kavga çocuk üzerinden yapılır. Bu yoğun gerginlik içinde çocuk kendini ebeveynlerinin çekişmesinin ortasında bulur. bu yetmiyormuş gibi ebeveynler çocuğu da kaybetme kabusu etrafında ya da haklı olma kaygısı güdümünde çocuğu taraf tutmaya zorlarlar. Bu bir çocuk için en zor şeydir. Çünkü çocuk hem anneye hem babaya bağlıdır ve ikisini de sever. Çocuğu taraf tutmaya zorlamaları yetmiyormuş gibi boşanmadan sonra sorunlarını çocuk üzerinden sürdürürler. Eşlerden biri ve her ikisi birbirlerini kötüleyerek haklı çıkmaya çalışır. Ebeveynlerden biri çocuğu diğer ebeveyne göstermeyerek cezalandırma ya da öç alma yoluna gider. Burada asıl za... »»»
OYUNCAĞIN TANIMI VE ÖNEMİ Oyunun, çocuğun gelişimi üzerindeki etkileri ne kadar önemliyse, aynı şekilde oyun materyalleri de çok önemlidir. Oyuncaklar, çocuğun seçme, değerlendirme duygusunu ve yaratıcılığını geliştirirken aynı zamanda da kendi kendine karar verebilme ve belirli alanlarda beceriler kazanmasına da olanaklar hazırlamaktadır. Bu durumda bizler oyuncakları, “gelişim basamakları boyunca çocuğun hareketlerine düzen getiren zihinsel, bedensel ve psiko-sosyal gelişimlerinde yardımcı olan hayal gücünü ve yaratıcı yeteneklerini geliştiren tüm oyun malzemeleridir” şeklinde tanımlayabiliriz. Çocuklar için büyük öneme sahip olan çeşitli boyutlar ve renklerdeki oyu... »»»
Müzik, kendini ifade etme becerisini, yaratıcılık zevkin ve estetik duygusunu geliştirir; ses ve dil gelişimi ile bilişsel gelişim ve soyut düşünmeye katkıda bulunur. Çocukta müzik yeteneği doğuştan başlar. Doğumundan itibaren ses uyarıcısına tepki verir. Anne ve babasının ayak seslerini tanır. Ağlamalarla ve ses tonunu yükseltip alçaltarak mutluluğunu ve mutsuzluğunu ifade eder. Bazı araştırmacılara göre; çocukların şarkı ve mırıldanmalarını dinleyerek, orijinal dans ve oyunlara uyma çabalarını izleyerek, müziğe karşı doğuştan duyarlı olduklarını gözleyebiliriz. Bu doğal yetenek evrenseldir ve her toplumun üyesi olan çocukta doğuştan vardır. Özetle bebekler, sesleri algılamada v... »»»
Çocuk istismarı ve ihmali uluslararası ölçekte en çok kabul gören sosyal ve hukuksal problemlerden biridir. İstismar ve ihmal yeni bir konu değildir ve farklı türlerde istismar ve ihmallerden bahsedilebilmektedir (Robin ve ark., 2007). Çocuk istismarı, kişinin bir çocuğa kötü muamelede bulunması olarak tanımlanabilir. Daha özel tanımda, çocuk istismarı dört kategoride ele alınabilir (McCabe ve Murphy, 2017) : Fiziksel istismar, cinsel istismar, duygusal istismar ve ihmal. Bir çocuk bu dört kategorinin sadece birinde ya da aynı anda birden fazlasında mağduriyet yaşamış olabilir. Bu nedenle çocuk istismarı nadiren tek bir kategoriyi kapsar. Bunların dışında, en nadir görülen fakat istismar ve ... »»»
► Mutlu Çocuk mu Proje Çocuk mu? Psk.Yasemin TÜZEMEN
► Çocuk ve Sınır Psk.Selin YILMAZ
► Çocuk ve Medya Psk.Selin YILMAZ
► Deprem ve Çocuk Psk.Burcu BAŞOĞLU KUNDAK
► Çocuk İstismarı Psk.Sinem ERUSTA
► Sen İyi Ol, Çocuk Büyür. Psk.Dnş.Mesut Güney YILMAZ
► Çocuk ve Oyun Psk.Dnş.Gamze GÜDER
► Ne İstiyor Bu Çocuk? Psk.İshak BÜYÜKYILDIRIM
► Çocuk ve Öğrenme Psk.Alev AKAL
► Çocuk ve Oyun Pdg.Onur CAN ÖNCÜL
► Çocuk Psikoterapisi Psk.E. Elanur GÜRBÜZ KAYIKCI
► Çocuk ve Kitap Psk.Dnş.Kemal TUNCER
► Çocuk ve Alerjiler Dyt.Pınar ERMİŞ
► Her Çocuk Özeldir Psk.İzzet ERDEM
► Çocuk ve İstismar Psk.Eyüp TUNAHAN
► Boşanma ve Çocuk Psk.Adem TATAR
► Çocuk ve Şiddet Psk.Dnş.Kemal TUNCER
► Çocuk ve Disiplin Psk.Nail TÜRKDİL
► Boşanma ve Çocuk Psk.Sinem ERUSTA
► Çocuk Beslenmesi Dyt.Fatma Merve KALELİOĞLU
► Çocuk Yetişkin Psk.Zeynep BALKIZ
► Boşanma ve Çocuk Psk.Dnş.Aslı DENİZ
► Bilgisayar ve Çocuk Psk.Mutlu İNCESOY
► Boşanma ve Çocuk Psk.Gizem HÜNERLİ
► Anaokulu ve Çocuk Psk.Elif GÜNERİ
► Boşanma ve Çocuk Psk.Gonca BİLGİÇ
► Çocuk İstismarı Psk.Dnş.İdem TONOZ
► Çocuk İstismarı Psk.Yasemin EYİGÜN
► Boşanma ve Çocuk Dr.Psk.Hale Nur KILIÇ MEMUR
► Çocuk Obezitesi Dyt.Yelda ÖZEL DAĞCI
► Boşanma ve Çocuk Psk.Saadet ELEVLİ
► Çocuk ve Sosyalleşme Psk.Dnş.Nuray ÖZBEN AVŞAR
► Çocuk ve Sosyalleşme Psk.Dnş.Nuray ÖZBEN AVŞAR
► Çocuk ve Disiplin Psk.Dnş.Nuray ÖZBEN AVŞAR
► Obezite ve Çocuk Dyt.Perran AYDEMİR
► Çocuk ve Müzik Psk.Duygu KARAKULAK TAKVİM
► Çocuk ve Ceza Psk.Hüseyin ABAY
► Çocuk ve Narsizm Berk OMAY
► Çocuk ve Yaz Hastalıkları Dr.Ayşe ZENGIN TURAN, Çocuk Doktoru
► Çocuk ve Oyun Psk.Kerem GÜMÜŞ
► Okul ve Çocuk Psk.Özlem AKKEL
► Çocuk Psikolojisi Psk.B. Sinem ÇATALYÜREK KESİKTAŞ
► Problem, Çocuk mu? Zekeriya GUTER
► Tembel Çocuk Psk.Dnş.Kemal TUNCER
► Çocuk ve Uyku Psk.Eser ÖLÇER
► 0-1 yaş Çocuk Beslenmesi Dyt.Merve KAYALI
► Tek Çocuk Olmak Psk.Şule ÜZÜMCÜ
► Çocuk ve Depresyon Psk.Dnş.Kıvanç TIĞLI
► Okul ve Çocuk Psk.Zehra BİNİCİ
► Çocuk ve Oyun Psk.Elif TANIL
► Çocuk Gelinler Dr.Psk.Dnş.Ayavar Cem KEÇE
► Çocuk Göz Sağlığı Dr.Serkan DAĞDELEN, Göz Doktoru
► Düşlenen Çocuk Psk.Dnş.Tunahan UZUN
► Çocuk ve Disiplin Psk.Dnş.Nevin BAKIRCI
► Travma ve Çocuk Psk.Şenel KARAMAN
► Çocuk ve Oyun Psk.Gökül KARLUK ER
► Boşanma ve Çocuk Psk.Gökül KARLUK ER
► Boşanma ve Çocuk Psk.Dnş.Alaaddin DEBGİCİ
► Boşanma ve Çocuk Psk.Dnş.Kemal TUNCER
► Çocuk ve Televizyon Psk.Burçak DEMİRKAN
► Televizyon ve Çocuk Psk.Beril PAPUÇÇUER CEYLAN
► Çocuk ve Zeka Psk.Mehmet DUMAN
► Çocuk ve İnternet Psk.Çisem İLHAN
► Boşanma ve Çocuk Psk.Ali Rıza TUNUR
► Çocuk ve Televizyon Gözde ERDOĞAN
► Çocuk İstismarı Psk.Neslihan DURATEYMUR
► Çocuk ve Şiddet Psk.Füsun BUDAK
► Çocuk ve Arkadaşlık Psk.Elvin AKI
► Yüksek Ses ve Çocuk Psk.Özlem AKKEL
► 13-15 Ay Çocuk Gelişimi Dr.Anıl YEŞİLDAL, Çocuk Doktoru
► Evlilik ve Çocuk Psk.Burçak DEMİRKAN
► Çocuk ve Oyun Fzt.Zekiye GEZGİN
► Çocuk ve Oyuncak Psk.Dnş.Oya ŞENGEZENER
► Çocuk ve Ödev Psk.Serap DUYGULU
► Çocuk İstismarı Psk.Ziya ÜNLÜTÜRK
► Çocuk ve Ödev Psk.Serap DUYGULU
► Boşanma ve Çocuk Gökhan KARATEPE
► İştahsız Çocuk Dyt.Hatice KARSLIOĞLU
► Boşanma ve Çocuk Psk.Nezahat BEDİR
► Çocuk ve Disiplin Psk.Eda GÖKDUMAN
► Okul ve Çocuk Psk.Dnş.Gülçin BALKI
► Her Çocuk Öğrenebilir Psk.Dnş.Ceren ŞAD
► İki Çocuk Kavga Ediyormuş Psk.Vedat AKDEMİR
► Ebeveyn ve Çocuk İlişkisi Psk.Ecem DOĞANAY PIÇAK
► Çocuk ve Ergenlerde Depresyon Psk.Elif AKSOY SİNCİ
► Boşanma Süreci ve Çocuk Psk.Dnş.Müjgan SONUÇ
► Çocuk İstismarı ve İhmali Psk.Dnş.Tuğçe SOYLU
► Çocuk Sporcularda Beslenme Dyt.Gökhan ÇELİK
► Çocuk ve Gençler ile Psikoterapi Psk.A.Kaan YILMAZ
► Çocuk ve Ergenlerde Kaygı Psk.Burcu BAŞOĞLU KUNDAK
► Ramazan Ayı, Oruç ve Çocuk Dr.Ali KORKMAZ, Psikiyatrist
► Çocuk ve Ergenlerde Kaygı Psk.Elif DEMİRCİ
► Ebeveyn ve Çocuk İlişkisi Psk.Ebrar GÜNEL
► Çocuk Sanat Terapisi Psk.Ezgi TANIL
► Ebeveyn Çocuk İlişkileri Psk.Dnş.Altuğ EFEOĞLU
► Çocuk İhmal ve İstismarı Psk.Fatma Nihal ADA
► Çocuk İstismarı Suçtur! Pdg.Onur CAN ÖNCÜL
► Çocuk Yetiştirmek ve Ebeveynlik Psk.Harun ÇOLAK
► Çocuk Gelişim Evreleri Psk.Elif ATABAY
► Çocuk ve Ölüm Kavramı Psk.Gözde ALPER
► Baba Çocuk İlişkisi Psk.Bilge AYGÜN
► Çocuk ve Ergenlerde Depresyon Psk.Esra KESKİN
► Baba Çocuk İlişkisi Psk.Serap DUYGULU
► Çocuk Gelişimi ve Özellikleri Psk.Dnş.Özgür TÖNBÜL
► Çocuk Programları ve Reklamlar Psk.Serap DUYGULU
► Konu Çocuk Olunca... Hümeyra YILDIZ
► Çocuk İhmal ve İstismarı Psk.Gizem HÜNERLİ
► Ergenlik Kapınızda/ Çocuk ve Suç Psk.Duygu KARAKULAK TAKVİM
► Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Psk.Yasemin TÜZEMEN
► Çocuk Yetiştirme Tarzları Psk.Bahar ERDEN
► Çocuk Resimlerinin Dili Psk.Elif GÜNERİ
► Özgüven, Sosyalleşme ve Çocuk Psk.Elif GÜNERİ
► Çocuk Eğitiminde Sınırlar Psk.Nazan PARLAK
► Çocuk ve Yeme Davranışı Psk.Reyhan UZUN
► Ebeveyn, Karne ve Çocuk Psk.Yetkin KUŞAN
► Çocuk ve Oyun Mekanları Psk.Nurhan ÜNDER
► İnternet Bağımlılığı ve Çocuk Psk.Dnş.Özgür TÖNBÜL
► Çocuk, Disiplin ve Yöntemler Psk.Duygu KARAKULAK TAKVİM
► Çocuk ve Ergenlerde Depresyon Psk.Gözde ÖZÇİÇEK KALA
► Sağlıklı Çocuk Kontroleri Dr.Ali MUSLU, Çocuk Doktoru
► Alkolizm ve Çocuk Psikolojisi Psk.Ali BIÇAK
► Çocuk Neden İnatçıdır? Psk.Dnş.Filiz OKUŞ TEZEL
► Çocuk Cinsel İstismarı Psk.Dnş.Pekay AYDIN
► Çocuk ve Cinsel Gelişim Psk.Reyhan UZUN
► Çocuk ve Ergenlerde Depresyon Psk.Dnş.Banu BEKÇİ AYTEKİN
► Otoriter Ebeveyn ve Asi Çocuk Psk.Sevda SERİN
► Boşanma Süreci ve Çocuk Psk.Gözde EMİK AKSOY
► Çocuk Krallığına Karşı Psk.Cengiz TÜRKMEN
► Boşanma Sürecinde Çocuk Psk.İskender YUSUF
► Boşanmış Aile ve Çocuk Psk.Burçak DEMİRKAN
► Kekeme Çocuk Psikolojisi Öznur SİMAV
► Alerjik Çocuk ve Dondurma Prof.Dr.Yonca TABAK, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
► Özgüvenli Çocuk Yetiştirme Psk.Dnş.Fatih FİDAN
► Aile İçi İletişim ve Çocuk Psk.Dnş.Tuğba ŞENDİR
► Karne Bunalımı ve Çocuk Psk.Özlem AKKEL
► Karşı Gelen Çocuk Psk.Evren Evrim ÖNAL
► Çocuk Cinsel Eğitimi Psk.Armağan ADANAR
► Engelli Çocuk ve Aile Erdi KANBAŞ
► Suça Sürüklenen Çocuk Psk.Dnş.Selma AKBULUT
Çocuk Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Burcu BÜGE Fotoğraf
Uzm.Psk.Burcu BÜGE
İstanbul
Uzman Klinik Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi90 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (73) - Videolar - İletişim Bilgileri
Güldane KAVGACI, İstanbul
Pdg.Uzm.Elda TATLI, İstanbul
Dr.Melda ALANTAR, İstanbul
Dyt.Gizem ŞEBER, İstanbul
Uzm.Veysel KIZILBOĞA, İçel (Mersin)
Psk.Gizem PEKCAN, İstanbul
Dr.Mehmet TEKNECİ, İstanbul
Dyt.Beste ALİMERT, İstanbul
Dyt.Zühal AYNACI BAYEL, İçel (Mersin)
Dyt.Ferin BATMAN, İstanbul
Pdg.Aykut AKOVA, İstanbul
Psk.Dnş.Abdullah TOPAL, İçel (Mersin)
Dyt.Fatma DEMİROK, İstanbul
Op.Dr.Ahmet BOSTANCI, Ankara , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Prof.Op.Dr. Yaşar ÖZGÖK, Ankara , Ürolog
Psk.Melek TURAN, İstanbul
Psk.Musa BALLI, Antalya
Dyt.Canan AKSOY, İstanbul
Uzm.Psk.Ece PINAR, İstanbul
Psk.Semra TANAS, İstanbul
Uzm.Psk.Hülya TOPAL, İçel (Mersin)
Uzm.Psk.Sadık SUN, Diyarbakır
Dyt.Serap ORAK, İstanbul
Uzm.Psk.Mahmut KIZILBOĞA, İçel (Mersin)
Dr.Erdal DUMAN, İzmir , Endokrinoloji Uzmanı
Psk.Duygu KARAKULAK TAKVİM, KKTC (Kıbrıs)
Dyt.Aysun SARIN, İstanbul
Bircan TAVAS, İstanbul
Veli DERİN, İzmir
Dt.Fethi BAYAR, Denizli
Dyt.Güneş AKYIL AYNACI, İçel (Mersin)
Adalet SEVİM, Kayseri
Uzm.Hakan UZUN, İçel (Mersin)
Prof.Dr.Hasan YÜKSEL, İzmir , Çocuk Doktoru
Prof.Dr.Ahmet Kemal GÜRBÜZ, İstanbul , Gastroenteroloji Uzmanı
Psk.Gökhan ÇINAR, İstanbul
Psk.Necdet DÖNMEZ, İstanbul
Dyt.Seyit KALAYCI, Gaziantep
Dyt.Gülhan KOCA, İstanbul
Psk.Sude FERALİ, İstanbul
Dr.Ahmet BABACAN, İzmir , Çocuk Doktoru
Gülşen YILDIRIM, İstanbul
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Dyt.Eylem ERDEM, İstanbul
Psk.Nazan PARLAK, İstanbul
Dyt.Derya FİDAN, İstanbul
Psk.Ergün İNCE, İstanbul
Psk.Elif GÜNERİ, İstanbul
Fzt.Yusuf KARA, İstanbul
Psk.Emine ARMAN, İstanbul
Psk.Ferit KARADAŞ, Diyarbakır
Psk.Sarre AYTEKİN, İstanbul
Op.Dr.A.Emre İLHAN, İstanbul , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Uzm.Psk.Ahmet SERT, İçel (Mersin)
Uzm.Psk.Berrak YÖRÜK, KKTC (Kıbrıs)
Dr.D.Yelda DOĞAN, Antalya , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Fzt.Aymen BALIKÇI, İstanbul
Psk.Ali BIÇAK, Antalya
Dyt.Canan DOĞAN, İstanbul
Psk.Narek KARASU, İstanbul
Dr.Sevin KARALAR, İstanbul , Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Gözde ERDOĞAN, İstanbul
Uzm.Psk.Alev AKAL, İstanbul
Psk.Güney RASLAYAN, Balıkesir
Op.Dr.Kutlugül YÜKSEL, Ankara , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dyt.Selvi AKMAN, İstanbul
Prof.Dr.Can TANELİ, Manisa , Çocuk Cerrahi Uzmanı
Psk.Adem OCAK, Kayseri
Op.Dr.Atilla ŞENGÖR, İstanbul , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Uzm.Psk.Afra AHBAB, İstanbul
Fzt.Sema GÜLMÜŞ, İstanbul
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Psk.Engin OLGUN, Antalya
Uzm.Psk.Fundem ECE, İstanbul
Psk.Eyüp AKIN, İstanbul
Psk.Özlem CAN, Gaziantep
Psk.Müge BEĞENİLMİŞ, İçel (Mersin)
Uzm.Hale SERT, İstanbul
Uzm.Psk.Ümit TAŞ, Diyarbakır
Psk.Ali GÜLNAR, İçel (Mersin)
Psk.Yağmur YILMAZ, İstanbul
Psk.Begüm UÇMAN, İstanbul
Dr.Ayşe AKBAŞ, Ankara , Cilt Hastalıkları Uzmanı (Dermatolog)
Dyt.Burcu ÖZKAN, Tekirdağ
Dyt.Hatice KOÇAK, İstanbul
Erkut ORUÇ, İzmir
Prof.Dr.Selami SÖZÜBİR, İstanbul , Çocuk Cerrahi Uzmanı
Psk.Nihan ARDA, İstanbul
Psk.Murat BİLİM, İçel (Mersin)
Dr.Gökhan ÜRKMEZ, İzmir , Tıp Doktoru
Dyt.Lale ÖZBEK, İstanbul
Psk.Emine İLERİ, İstanbul
Dt.Reyhan ARIKAN, İstanbul
Psk.Ilgın ÖZANT, İstanbul
Dyt.Ferdi ÖZTÜRK, İstanbul
Dr.Nagihan YARAROĞLU, Konya , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Fzt.Eda UZUN, Hatay
Psk.Zeyniş MERT, Tekirdağ
Psk.Merve ÖZEN, İstanbul
Psk.Yaprak GÜLMEZ, İstanbul
Uzm.Dyt.Övgü DOĞRUYOL, İçel (Mersin)
Psk.Bilge USLU, İstanbul
Prof.Op.Dr. E.Cumhur ŞENER, Ankara , Göz Doktoru
Psk.Masum AYDIN, İstanbul
Psk.Deniz ENÜL, Kocaeli
Psk.Seçil YİKAR, İstanbul
Uzm.Psk.Selin OYMAN, Balıkesir
Op.Dr.Haldun CANOVA, İçel (Mersin) , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Psk.Burak ASLAN, İçel (Mersin)
Uzm.Psk.Sema TURSUN, Diyarbakır
Dr.Sedat İRGİL, Balıkesir , Psikiyatrist
Prof.Dr.Nevin UZUNER, İzmir , Çocuk Doktoru
Op.Dr.Aynur ŞENDEMİR, Bursa , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Şenay YILMAZ, İstanbul
Psk.Dilara IŞIK, İstanbul
Psk.Arzu YAZAR, İstanbul
Soner YELMEN, Samsun
Doç.Dr.Selman Vefa YILDIRIM, Adana , Çocuk Doktoru
Uzm.Dyt.Özge KARAARSLAN, İçel (Mersin)
Zekeriya GUTER, Balıkesir
Psk.Zeynep BALKIZ, İstanbul
Dr.Pelin İLBEYİ, İstanbul , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Prof.Op.Dr. İbrahim ULMAN, İzmir , Çocuk Cerrahi Uzmanı
Uzm.Psk.Esra YAVUZ, İstanbul
Psk.Handan HORASAN, İstanbul
Fzt.Nuray GİRGİN, İstanbul
Doç.Dr.Adnan CANSEVER, Ankara , Psikiyatrist
Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Adana , Psikiyatrist
Uzm.Habibe AYKAN, İstanbul
Psk.Ahmet YILMAZ, İstanbul
Psk.Neslihan DURATEYMUR, İçel (Mersin)
Psk.Şeyda ŞEN, Isparta
Dyt.Gülbu TOKCAN, İstanbul
Prof.Dr.Yetkin SÖYÜNCÜ, Antalya , Ortopedi Uzmanı
Dr.İbrahim BİLGEN, İstanbul , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Ezgi TANIL, İstanbul
Psk.Eyüp TUNAHAN, İstanbul
Psk.Alican KAYA, İstanbul
Fzt.Gönül ACAR, İstanbul
Füsun YILMAZ, İstanbul
Psk.Ayşe YILMAZ, İstanbul
Psk.Nurhan ÜNDER, İstanbul
Psk.İclal GÖZCÜ, İstanbul
Psk.Tuğba AK, İstanbul
Psk.Zinet TUNÇ, İçel (Mersin)
Prof.Dr.Ayşe SERDAROĞLU, Ankara , Nörolog
Dr.Enver GÜL, Samsun , Psikiyatrist
Prof.Dr.Ali ÇAY, İstanbul , Çocuk Cerrahi Uzmanı
Psk.Eda GÖKDUMAN, İstanbul
Psk.Reyhan UZUN, İstanbul
Psk.Sevda SERİN, İstanbul
Yeliz AKSU, İstanbul
Psk.Selin ERGÜDEN, İstanbul
Psk.Kağan AY, İzmir
Psk.Anıl TOKAT, Kocaeli
Psk.Nida SAĞLAMCI, Gaziantep
Psk.Dnş.Sibel TOY, Gaziantep
Pdg.Dilara TUNÇ, İstanbul
Dyt.Pelin KONUK, İstanbul
Doç.Dr.Tuncay TAŞ, İstanbul , Ürolog
Dr.Hira Selma KALKAN, İzmir , Psikiyatrist
Prof.Dr.Mehmet KANTAR, İzmir , Çocuk Doktoru
Psk.Hayriye ÖZCAN, İstanbul
Psk.Serap SÖZEN, İstanbul
Dr.Anıl YEŞİLDAL, İstanbul , Çocuk Doktoru
Dr.Nüket İSİTEN, İstanbul , Psikiyatrist
Doç.Dr.Ergun ÇETİNKAYA, Ankara , Endokrinoloji Uzmanı
Dyt.Derya ÖZFİDAN, Kırklareli
Psk.Reyhan ÜNVER, İstanbul
Uzm.Psk.Fırat TURAN, Yurtdışı
Op.Dr.Ünal ZORLUDEMİR, Adana , Çocuk Cerrahi Uzmanı
Fatih ÇABUK, İstanbul
Fzt.Sedef TEZER, İstanbul
Dr.Gülcan Yazıcı ÖZGÜN, Kayseri , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Prof.Dr.Serap UYSAL, İstanbul , Nörolog
Dr.Ertuğrul GÜLER, Ankara , Çocuk Doktoru
Emine ERGÜN, Ankara
Psk.Sabahattin ZENGER, Diyarbakır
Psk.Dnş.İnci AYDIN, Diyarbakır
Op.Dr.Emel OĞUZ (AVCUOĞULLARI), Ankara , Çocuk Cerrahi Uzmanı
Psk.Elif BAYBUĞA, İstanbul
Psk.Çisem İLHAN, İstanbul
Psk.Şahnur YAMAN, İçel (Mersin)
Meltem VARAN, İstanbul
Psk.Melek BAL, İstanbul
Psk.Özge ÜNAL, İstanbul
Prof.Dr.Rejin KEBUDİ, İstanbul , Onkoloji Uzmanı - Onkolog
Prof.Dr.Sedat KADANALI, İstanbul , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.Cengiz GİDENER, İzmir , Çocuk Cerrahi Uzmanı
Dyt.Melike ÇAVUŞ, Tekirdağ
Psk.Melike GÜRAY, İstanbul
Uzm.Psk.Seda KURT, İstanbul
Dr.Levent OLGUN, İzmir , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Psk.Ahu ÖZMEL, İstanbul
Prof.Dr.Baybars VEZNEDAROĞLU, İzmir , Psikiyatrist
Prof.Dr.Yalım YALÇIN, İstanbul , Çocuk Doktoru
Elif IPEK, Kocaeli
Dyt.Nursel EROĞLU, İstanbul
Dr.Tuna HAN, Muğla , Çocuk Doktoru
Psk.Ülkü AYTİŞ, İstanbul
Psk.Uğur DALAN, İstanbul
Prof.Dr.Ertürk LEVENT, İzmir , Çocuk Doktoru
Psk.Engin LAP, Gaziantep
Psk.Lale TUNCEL, İstanbul
Dyt.Eda TELGEREN, İstanbul
Psk.Mehmet ASLAN, İstanbul
Dr.Nilgün Fatma DİRLİK, İçel (Mersin) , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Psk.Ayşe Didem DEDEOĞLU, Kahramanmaraş
Selen DEMİRDÖĞENLER, İçel (Mersin)
Dyt.Sanem APA, İstanbul
Psk.Eren YÜKSEL, İstanbul
Elçin BİÇER, İçel (Mersin)
Psk.Duygu AK, İstanbul
Psk.Burak KOCAMAN, İstanbul
Doç.Dr.Yılören TANIDIR, İstanbul , Ürolog
Prof.Dr.İ. Teoman BENLİ, İstanbul , Ortopedi Uzmanı
Dt.Hayriye YALAZ, İstanbul
Dyt.Senem TOKMAK, İstanbul
Psk.Ceyda ŞENEL, İstanbul
Psk.Fulya KAYA, Antalya
Dyt.Deniz ŞAFAK, İstanbul
Dr.Dt. Taner AKÇA, İçel (Mersin)
Murat MANGIR, Balıkesir
Fzt.Feride BİLİR, İstanbul
Fulya CAN, İzmir
Psk.Orhan DÜNYA, İstanbul
Psk.Alev ELMAS, İstanbul
Psk.Tülay KÖK, Antalya
Psk.Büşra ÇORAK, Tekirdağ
Psk.Kenan TURAN, Kastamonu
Psk.Filiz EVANS, İstanbul
Prof.Dr.Figen GÜLEN, İzmir , Çocuk Doktoru
Psk.Ceyda ERGİN, İstanbul
Dyt.Özlem DOĞAN, İçel (Mersin)
Prof.Dr.Hidayet AKDEMİR, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Dr.Mehmet MÜEZZİNOĞLU, Kocaeli , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Prof.Dr.Nahit Motavalli MUKADDES, İstanbul , Tıp Doktoru
Dyt.Berna ÇİL, İstanbul
Prof.Dr.M.İhsan KARAMAN, İstanbul , Ürolog
Dr.Ali MUSLU, Muğla , Çocuk Doktoru
Psk.K.Esen EKİNCİ, Diyarbakır
Uzm.Psk.Fatma EFE, İstanbul
Psk.Esin YILDIZ, İstanbul
Psk.Cihan ÇELİK, İstanbul
Doç.Dr.H. Ahmet DEMİR, Ankara , Çocuk Doktoru
Prof.Dr.F. Pınar AYDIN ODWYER, Ankara , Göz Doktoru
Dr.Obengül EJDER, Adana , Tıp Doktoru
Dyt.Tülin ALP, İstanbul
Ebru EKİN, Muğla
Psk.Samet ÇELİK, Zonguldak
Aysun CENGİZ, Ankara
G. Benan ÖZAN, İstanbul
Psk.İlke ERDAŞ, İstanbul
Serter AKBUZ, Uşak
Op.Dr.Ümit EKMEN, Tekirdağ , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.Turgay BAZ, Bursa , Çocuk Doktoru
Dr.Zafer BERBER, Antalya , İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Doç.Dr.K Serkan ORHAN, İstanbul , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Dr.Ahmet DOĞAN, İstanbul , Ortopedi Uzmanı
Prof.Op.Dr. Can SOLAKOĞLU, İstanbul , Ortopedi Uzmanı
Dr.Fethi TURAN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Mustafa AKMAN, İstanbul , Çocuk Cerrahi Uzmanı
Dr.Murat ALTAŞ, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Psk.Aylin AYDEMİR, İstanbul
çocuk KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların çocuk KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
çocuk psikolojisi, çocuk psikoloğu, çocukta psikoloji, pedagog, pedagog kimdir, anne baba tutumları, anne baba davranışları, aile davranışları, aile tutumları, olumlu aile tutumları, olumsuz aile tutumları, ailede disiplin, çocuk yetiştirmek, istismar, çocuk istismarı, çocukta fiziksel istismar, çocukta ihmal, çocukta duygusal istismar, çocuk istismarları, çocukların istismarı, mutlu çocuk, proje çocuk, mükemmeliyetçi ebeveyn tutumları, mutlu çocuk yetiştirme, çocuk psikoluğu, çocuklarda dikkat sorunu, çocuklarda çekingenlik, çocuk ve ölüm, ergen ve ölüm, çocuk ve kayıp, ergen ve kayıp, çocuk ve yas, ergen ve yas, sevdiğini kaybetmek, matem, ölümü çocuğa anlatmak, çocuklarda matem, çocuklarda yas, ölüm psikolojisi, sevdiğinin ölümü, annenin ölümü, babanın ölümü, ergenlerde yas, ergenlerde matem, yas süreci, yas psikolojisi, çocuğun sevdiğinin ölmesi, kayıpla başa çıkma, yasla başa çıkma, çocuklarda ölüm kavramı, ölümü anlatmak, annelik, anne olmak, anne sevgisi, anne yaklaşımları, anne çocuk ilişkisi, çalışan anne ve suçluluk duygusu, annenin statüsü, boşanmış aileler, tek ebeveynli çocuklar, anneye bağlılık, anneye bağımlılık, çocuk sevgisi, çocuğumun diş kırıldı, çocukda ağız bakımı, biberon çürüğü, parmak emme, çocuk dişlerinde acil durumlar, ilk dişhekimi ziyareti, bebeğimin dişini nasıl temizlemeliyim, ortodontik tedavisi, bebek için ağız bakımı, çocukta diş, bebekte diş, çocuk diş hekimi, bebek diş hekimi, çocuk diş çürüğü, bebek diş çürüğü, aile çocuk kontratı, aile çocuk sözleşmesi, çocukla anlaşma, çocuk sözleşmesi, çocukla sözleşmesi, aile sözleşmesi, aile kontratı, örnek aile kontratı, dehb, hiperaktif, hiperaktif çocuk, pozitif ebeveynlik, çocuğa hayır diyebilmek, çocuklarda sınır, çocuklarda ekran süresi, çocuklarda sosyal medya kullanımı, çocuklarda telefon kullanımı, çocuklarda travma, deprem sonrası psikoloji, depresyon sonrası çocuk, çocuklarda psikolojik travma, çocuklarda deprem psikolojisi, çocuklarda deprem travması


17:42
Top