2007'den Bugüne 92,486 Tavsiye, 28,241 Uzman ve 20,001 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Çocuk Gelişimi ve Özellikleri
MAKALE #17142 © Yazan Uzm.Psk.Dnş.Özgür TÖNBÜL | Yayın Eylül 2016 | 9,183 Okuyucu
ÇOCUK GELİŞİMİ VE ÖZELLİKLERİ

Anne babalar ve anne baba adayları için çocuğun gelişim dönemlerini ve özelliklerini bilmek çocuklarına yaklaşım açısından ebeveynlere yardımcı olacaktır. Çocuğunun gelişimsel özelliklerini bilen bir anne baba çocuğuna yaklaşımda da ona göre davranacaktır. Çocuğun gelişimsel özelliklerini bilen anne baba çocuğa karşı mükemmeliyetçi tarzda yaklaşımda bulunmayacaktır. Çocuğunun yapabildiklerine odaklanıp, başarılarını takdir edecektir.

0-3 YAŞ DÖNEMİ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ VE UYGUN ANNE-BABA TUTUMLARI

Yeni doğan bebeğin gelişimi ilk bir yılda çok hızlı olmaktadır.

Bu dönemin en önemli karakteristiği bebeğin yetişkinin yardımı olmadan yaşamını sürdürememesidir.

Fiziksel ihtiyaçlarının karşılanması için doğuştan getirdiği bazı reflekslere sahiptirler.

Bu dönemde bebeğin, beslenmesi, temizliği, uykusu kadar önemli olan bir husus da bebeğin sevgiyle sevilmesidir.

İlk yılda bebeğin uyku, beslenme, temizlik , şefkat , ihtiyacının düzenli ve yeterli karşılanması önemlidir.
İlk 3 yılda çocuğun bağlanabileceği bir yetişkinin olması önemlidir.

Bu dönemde yetişkine olan bağlılığından kurtularak kendine güvenmeyi öğrenir ve sorun çözebilme yetisini geliştirir.

Bu dönemde çocuğu koruma düşüncesiyle çok müdahale etmek, durdurmak, dokunmasına, becerilerini denemesine fırsat vermemek ve engelleyici olmak hem çocuğun kendine güvenmesine olumsuz etki eder hem de becerileri gelişemez ve bu nedenle de bağımlı hissetme olasılığı artar.

2 yaş civarında çocukların hareketliliklerinde ciddi bir artış gözlenir, bir çok şeyi kendi kendilerine denemek isterler. Bu dönemdeki kontrollü destek çocuğun deneyerek öğrenme deneyimlerini arttıracağı için hem zihinsel gelişim açısından hem de yine özgüven açısından büyük önem taşır. Yine bu dönemde çocuk ev eşyalarını ve çevresindeki objeleri tanıma ihtiyacındadır.

Bu dönemde anne-babanın çocukla oynaması sadece çocuğun oyun ihtiyacını karşılamak anlamına gelmez. Aynı zamanda anne-babanın çocukla kurması gereken iletişimi geliştirmek, çocuğu tanımak, duygusal gelişimini takip etmek açısından da önemlidir.

Bu dönemde çocuğun huzurlu ve mutlu olduğunun en önemli göstergesi kendisine yanaşan yetişkinlerle iletişime girmesi ve onlarla tedirgin olmadan oynayabilmesidir. Çocuklar bir şey istediklerini belirtmek için ağlar. Olumsuz tavırlarına ceza verildiğinde veya ağladıkları zaman isteklerine cevap verildiğinde bu ileriki yıllarda da sürecek inatçılık ve tutturmacılık özelliklerini geliştirmelerine neden olabilir.

3 yaş civarındaki çocuklar artık kendi özbakımlarını karşılayabilecek bir çok beceriye sahiptirler(yemek yemek, giyinmek soyunmak, temizlik gibi ).

İsteklerini belirtecek ve sosyal ilişki kurabilecek dil gelişimi düzeyine sahiptirler.

Kendilerine söylenenleri anlayabilirler.

Çocuk sosyal bir grubun parçası olmaya hazır bir yaştadır.

Anneye olan bağımlılığın yerini kendine güven almaya başlar. Çocuk ilk kez anneden kopup uzunca bir süre başka bir sosyal ortamda kalabilecek olgunluğa erişmiştir.

Ben yerini, ben ve başkalarına bırakır.

3-6 YAŞ DÖNEMİ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ VE vUYGUN ANNE-BABA TUTUMLARI
El becerileri oldukça gelişmiştir. Kalem kullanmaya, çizgiler çizmeye başlarlar.

Dış dünyaya ve olgulara ilişkin sorular sorarlar , çok meraklıdırlar.

Sosyal anlamda çok gelişmiştirler. Başka çocuklarla bir arada olmaktan keyif duyarlar.

Benmerkezcilik daha da azalmış olduğu için grup oyunlarında daha az sorun yaşarlar.

Özellikle bu dönemde çocuk çevresindeki yetişkinlerin sorun çözme biçimlerini taklit eder.

Anne-babaların özellikle bu dönemde çocuğun sosyal yönünü geliştirecek bir tavır içinde olmaları önemlidir.

Zihinsel gelişimi için çocukların sorularına uygun ve doğru yanıtlar bulunması, öğrenme isteklerinin kırılmaması açısından önem taşır.

Zihinsel gelişimi için çocukların sorularına uygun ve doğru yanıtlar bulunması, öğrenme isteklerinin kırılmaması açısından önem taşır.

Bu dönem çocuklar çok hareketlenirler. Kazaların en fazla rastlandığı yaş 4 yaş civarıdır.


İLKOKUL (İlköğretim I.Kademe) DÖNEMİ: 6-11 yaşlar arası

Çocuğun aile yuvasından çıkıp dış dünyaya açıldığı toplumsal çevreye iyice karıştığı çağdır.

Cinsel kimliklerini kazanır, bağımlılığı azalır. Konuşma yeteneği, söz dağarcığı çok gelişmiştir.

Oyun sokağa kaymıştır, arkadaşlarıyla oynamayı, kurallı oynamayı ve övünmeyi severler. Oyun çocuğu gibi canlı ve hareketlidir. Evde pahalı oyuncaklarla oynamak yerine toz içinde yırtık top peşinde koşmayı tercih eder.

Özellikle erkek öğrenciler arasında çeteler kurulur. Filmlerden özenip yalandan kavgaya tutuşurlar.

Alay etme ve sivrilmek hoşlarına gider.

Başkalarının eksik, kendilerinin güçlü yanlarını ortaya çıkarırlar.

Vurdulu-kırdılı, macera filmlerine, çizgi romanlara merak sararlar. Öğrendikleri öykü ve fıkraları büyüklerine anlatmaktan zevk alırlar, toplumsal konulara ilgi duyarlar.
Kartpostal biriktirme, sakız ve yiyecek ambalajlarından çıkan resimleri biriktirme bu yaşlarda başlar.

Kız ve erkekler ayrı ayrı gruplaşırlar. Erkekler kızları sulu gözlü, şımarık, kızlarda erkekleri kaba, pis, terbiyesiz bulurlar. 2. 3. sınıflarda erkek öğrenci kızlarla yan yana oturmak istemez. Buna karşılık erkek öğrenciler kızları kızdırır, eşyalarını kaçırır ve bunu yapmaktan hoşlanırlar.

Bu dönemde cinsel ilgi ve merakta sönme gözlenir.

Bu çağda kuruntu ve saplantı sık görülür. Süper ego esnek değil kurallara sıkı sıkıya bağlıdır.

Evden dışarı çıkmıştır. Evden dışarı çıkmamış çocuk okula gitmek istemez, "karnım ağrıyor" der, bahane eder.

Okula korkarak giden çocuk, hep evi düşünen çocuk okuma ve öğrenmeye kendini veremez.

Okula iyi bir başlangıç, gelecek öğrenimi olumlu etkiler. Öğretmen, anne-baba yerine geçer.

Büyüme hızını yitirmiştir. Dengeleri yerindedir. El kol becerileri artmıştır.

Doğru ile yanlışı, güzel ile çirkini, iyi ile kötüyü ayırt edebilir. Üst benliği gelişmiştir.

Somut düşünceden soyut düşünceye geçiş başlar. Sayı, uzay, zaman kavramları yerleşmiştir. Hayal ile gerçeği daha kolay ayırt edebilir.

Çocuk için öğretmen her şeyi bilen, yanılmayan insandır. Öğretmen çocuk için itici güçtür.

İyi bir öğretmen ruh sağlığına önem veren, yarışa itmeyen, kısıtlamayan, başarıları erişilmez bir örnek olarak göstermeyen, öğrencilerin başarısızlıklarını araştıran, aileyle iş birliği yapandır.

İLK GENÇLİK (ERİNLİK) DÖNEMİ VE GENEL ÖZELLİKLERİ
İlk gençlik (Erinlik) Nedir?

Okul dönemi ile Yetişkinlik dönemi arasında geçen uzun döneme Ergenlik dönemi denir.

Ergenlikteki en önemli değişmelerin meydana geldiği 11-14 yaşlarındaki zaman ise İlk gençlik (Erinlik) adını alır. Bu dönem İlköğretim Altıncı ve Sekizinci sınıflara rastlar.

Dengeli ve uyumlu öğrenci aniden değişir, yerine oldukça tedirgin, güç beğenen, çabuk tepki gösteren bir öğrenci gelir.

Duyguları hızlı iniş ve çıkışlar gösterir. Çabuk sevinir, çabuk üzülür, çabuk sinirlenir.

Tepkileri önceden kestirilemez.

Derslere ilgisi azalır, çalışma düzeni bozulur. Buna karşılık istekleri artar.


İlgileri de artar. Geçici heveslere kapılır. Gürültülü müziğe, süse ve giyime düşkünlüğü artar.

Bedende önemli değişikliklerin başlaması karşısında genç, şaşırır, korkuya kapılır. Diğer yandan karşı cinse gizli bir ilgi başlar.

Genç kızlar, ayna karşısında saatler geçirir. Bir sivilceyle gün boyu uğraşır, kaygılanır.

Genç erkekler, sürekli saçıyla uğraşır.

Kilo, uzun boy, kısa boy sorun yapılır.

Gizliliğe önem verilir.

Oda duvarlarına, defter, kitap gibi özel eşyaların üzerine film yıldızlarının resimleri asılır.

Arkadaşlarıyla gizli konuşurlar. Buna karşılık kardeşlerini kendinden uzak tutmaya başlar.

Uzun düşler kurulur, günlükler tutulur, şiirler karalanır.

Kendisine ait yazıların okunmasına, eşyalarının karıştırılmasına şiddetli tepki gösterirler.

Toplumsal olaylara ilgi artar.

Büyükleriyle tartışmaya girer, onlarla zıtlaşır.

Aileden, evden uzaklaşmaya başlar.

Bireyin benimseyeceği dünya görüşünün temelleri ilk gençlik döneminde atılır. Bu dönemde içine girilen çevre çok önemlidir.

Sigara, alkol, uyuşturucu bağımlılığı, suç işlemeye meyil, kumar alışkanlığı büyük oranda bu dönemde kazanılır.

ÖZGÜR TÖNBÜL
PSİKOLOJİK DANIŞMAN / AİLE VE EVLİLİK TERAPİSTİ
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Çocuk Gelişimi ve Özellikleri" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Uzm.Psk.Dnş.Özgür TÖNBÜL'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Uzm.Psk.Dnş.Özgür TÖNBÜL'ün izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     5 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Özgür TÖNBÜL Fotoğraf
Uzm.Psk.Dnş.Özgür TÖNBÜL
Çanakkale (Online hizmet de veriyor)
Uzman Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi2 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Uzm.Psk.Dnş.Özgür TÖNBÜL'ün Yazıları
► 06-12 Ay Arası Çocuk Gelişimi Psk.K.Esen EKİNCİ
► Yaşlara Göre Çocuk Gelişimi Pdg.Aykut AKOVA
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 20,001 uzman makalesi arasında 'Çocuk Gelişimi ve Özellikleri' başlığıyla benzeşen toplam 20 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Sağlıklı Evlilik Şubat 2021
► Kişilik Bozuklukları Eylül 2016
► Kaygı Bozuklukları Mart 2016
◊ Yalnızlık Şarkıları Mayıs 2016
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


08:24
Top