2007'den Bugüne 88,181 Tavsiye, 27,321 Uzman ve 19,457 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Aydınlanma
Aydınlanma Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Aydınlanma Kavramı ile İlgili 3 Makale
Aydınlar, toplumların vicdanıdır belirlemesi onların, toplumların kültürel birikimini ifade etmeleri gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Aydınlar, bu kültürel birikimi estetik ile birleştirir ve değişik biçimlerde ifadeye kavuşturur. Dolayısıyla aydınlar, bireyin ve toplumun gelişiminde tayin edici rol oynar. Bu belirleme, bilinen “Aydın Retoriği” olarak algılanmamalı ve ülkemizin aydın gerçeğine bu belirlemeyi uyarlayabilmeliyiz. Bu uyarlama süreci baskı yoluyla elbetteki olmayacaktır. Zaten zorunluluklar temelinde aydın olunmaz. Aydın olabilmek için özgür bir seçimi; ya düzen kurumları lehine yaparız, ya da varsa inancımız ve bilincimiz, kendimizi toplumsal zemin için gerçekleştiririz... »»»
Depresyonu tanımlama ve açıklama çabaları oldukça eski günlere, günümüzden 2400 yıl öncesine dayanmaktadır.Hipokrat,depresyonu dalak ya da ince bağırsakta üretilen toksik madde artışı ile ilişkilendirirken ;Saranus,depresyonda psikososyal etmenlerin ve öfkenin rolünü vurgulamıştır Depresyon.sıklıkla duygu durumdaki çökkünlük olarak tanımlanır.Kuramlar geliştikçe depresyonun psikopatolojisi farklı yönleri ile tanımlanmış,sınıflandırılmış ve bu kuramlar çerçevesinde tedavi yaklaşımları geliştirilmiştir. Depresyonun yaygınlığını araştıran çalışmalardan elde edilen sonuçlar farklılık gösterir.Sonuçlardaki tutarsızlık,araştırmalarda kullanılan metodolojık farklılıklarla yakından ... »»»
► Kadınların Durumu ve Ruh Sağlığımız Psk.Dnş.Mehmet Zeki İLGAR
KADINLARIN DURUMU VE RUH SAĞLIĞIMIZ İnsanlık tarihine baktığımızda (bazı istisnalar hariç) çağlar boyunca kadınların ve çocukların ezildiğini, dışlandığını ve hor görülerek aşağılandığını görürüz. Bugün bile bu tarihsel arka planın yansımaları insanlığı tehdit etmektedir. Bu durum insanlığın önünde -insanlaşmak için- kat edilmesi gereken uzun bir yol bulunduğunu göstermektedir. İlk insanlardan beri belki yaradılışları gereği kadınlar daha çok anacan-verici-fedakar ve cefakar; erkekler ise ezici-alıcı ve çıkarcı bir görünüm sergilemelerine karşın erkek egemen kültürlerde sürekli kadınlar ezilmişlerdir. Bu olumsuzluklar, yeni kuşakların yetişmesinde birinci derecede etkili olan... »»»
Aydınlanma Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Murat PERÇİN, Yurtdışı
aydınlanma KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların aydınlanma KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
İlgili Kavramlar


06:54
Top