2007'den Bugüne 91,487 Tavsiye, 28,077 Uzman ve 19,893 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Fiziksel İstismar
Fiziksel İstismar Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Fiziksel İstismar Kavramı ile İlgili 13 Makale
Çocuk İstismarı: Fiziksel, Duygusal İstismar ve İhmal Travma bireyin günlük yaşamını olumsuz etkileyen ruhsal yapısını ve çevresiyle uyumunu bozan her türlü olay olarak tanımlanabilir. Bir olayı travma olarak tanımlayan unsurlardan biri travmanın kişinin yaşamına, beden bütünlüğüne yönelik tehdit oluşturmasıdır. Diğer bir unsur ise yaşanılan olayın kişinin günlük deneyimlerinin dışında kalması, bu nedenle de kişinin yaşadığı olaya anlam verememesidir. Yaşanan olaya anlam vermedeki güçlüğün diğer bir nedeni, travmanın kişide aşırı fizyolojik uyarılma yaratarak bilişsel süreçleri bozması ve bilginin doğru işlenememesine neden olmasıdır. Çocukluk döneminde yaşanan, bireyi en çok etkileye... »»»
Çocuk istismarı ve ihlali tahmin edilenden çok daha sık görülen durumlardır. İstismar daha aktif bir durumdur; anne, baba ve bakıcının çocuğa zarar verici deneyimler yaşatmasıdır. İhmal daha pasiftir; anne-baba veya bakıcının çocuğun bakım ihtiyaçlarını yerine getirmemesi ve korunmasını sağlayamaması durumudur. Çocuk istismar ve ihlal tipleri: Fiziksel çocuk istismarı Cinsel çocuk istismarı Duygusal çocuk istismarı Fiziksel çocuk ihlali Duygusal çocuk ihlali Cinsel çocuk ihlali İstismar ve ihmal neden önemlidir: Toplum sağlığını bozar. Sonuçları çok ciddidir. Ölüm % 0.1-10 arasındadır. Çocuklarda en sık görülen ölüm nedeni fiziksel istismardır. Şiddete bağlı ölümlerin % 40 ı ai... »»»
Çocuk istismarı ve ihmali uluslararası ölçekte en çok kabul gören sosyal ve hukuksal problemlerden biridir. İstismar ve ihmal yeni bir konu değildir ve farklı türlerde istismar ve ihmallerden bahsedilebilmektedir (Robin ve ark., 2007). Çocuk istismarı, kişinin bir çocuğa kötü muamelede bulunması olarak tanımlanabilir. Daha özel tanımda, çocuk istismarı dört kategoride ele alınabilir (McCabe ve Murphy, 2017) : Fiziksel istismar, cinsel istismar, duygusal istismar ve ihmal. Bir çocuk bu dört kategorinin sadece birinde ya da aynı anda birden fazlasında mağduriyet yaşamış olabilir. Bu nedenle çocuk istismarı nadiren tek bir kategoriyi kapsar. Bunların dışında, en nadir görülen fakat istismar ve ... »»»
Çocuk istismarına giden yolun çok faktörlü olması tevsisinin de çok yönlü olmasını gerektirmektedir..Çocuk istismarında olumsuz aile koşullarının ve yetersiz ebeveyn bakım ve gözetiminin risk faktörü olması nedeniyle çocuğun tedavisine ek olarak ailenin de tedaviye dahil edilmesi gerekir Cinsel istismar ve ensest vakalarında aile tedavisinin uygun olmadığını savunan yazarlar vardır Sosyal hizmet öğretisinin pratik deneyimleri her tür çocuk istismarında bütün aile bireylerinin eğitici destekleyici rehberlik edici aile tedavisinden yarar gördükleri yönündedir. Ülkemiz koşullarında çocuk istismarı çok yönlü sorunları olan ailelerde daha çok görülmektedir.Bir başka değişle çocuk istismarı ai... »»»
ÇOCUK İSTİSMARININ ETKİLERİ VE DEĞERLENDİRME İstismar edilen çocuklar hem aile içinde hem yakın sosyal çevreleri içinde hem de kendi içlerinde yalnızdır Yaşadığı acı ile baş başadır Dışarıda ve kendi içlerinde acılarını koyacak bir yer bulamazlar. İstismara uğrama çocuğu nesneleştirir ve güçsüzleştirir.Duygularını,ihtiyaçlarını törpüler.İhtiyaç ve duyguları törpülenen çocuk giderek benliksizleşir.İstismarın bütün çocuklarda en belirgin ortak etkisi benlik eksikliğine neden olmasıdır.İstismarın çocuklar üzerindeki etkisi her çocuğun kendi öznel yapısına göre değişir.Genel bir kural olarak çocuğun yaşının küçüklüğü,istismarın tekrarlayıcılığı veya sürekliliği,zor kullanımının o... »»»
ÇOCUK İSTİSMARI NEDENLERİ NELERDİR? Çocuk istismarı,çocuğun fiziksel,duygusal,cinsel istismarını ve çocuğun ihmalini de içine alan,toplumun her kesimini etkileyen sosyal bir sorundur. Çocuğun ebeveynleri , bakıcıları veya diğer yetişkinler tarafından fiziksel veya duygusal olarak sömürülmesi çocuk istismarının en genel tanımıdır. Çocuk istismarını dört başlık altında toplamak mümkündür.Bunlar:İhmal,fiziksel istismar duygusal istismar ve cinsel istismardır. 1-İhmal En sık rastlanan ve en öldürücü olan istismar türüdür.Çocuğun sığınma ,güvenlik, gözetim ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanmamasıdır.İhmal,fiziksel ,eğitimsel veya duygusal olabilir. ... »»»
► Çocuk İhmal ve İstismarı Psk.Fatma Nihal ADA
► Çocuk İstismarı Psk.Neslihan DURATEYMUR
Fiziksel İstismar Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Burcu BÜGE Fotoğraf
Uzm.Psk.Burcu BÜGE
İstanbul
Uzman Klinik Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi83 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (56) - Videolar - İletişim Bilgileri
Güldane KAVGACI, İstanbul
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Psk.Neslihan DURATEYMUR, İçel (Mersin)
Dr.Nüket İSİTEN, İstanbul , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Beniz YILMAZ, KKTC (Kıbrıs)
fiziksel istismar KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların fiziksel istismar KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
istismar, çocuk istismarı, çocuk ihmali, duygusal istismar, istismarın etkileri, çocuğun istismarı, cinsel istismar, ensest ilişki, çocuğa taciz, çocukların istismarı, duygusal şiddet, fiziksel şiddet, cinsel şiddet, çocuk tacizi, çocuklarda cinsel istismar, çocukta fiziksel istismar, çocukta ihmal, çocukta duygusal istismar, çocuk istismarları, iç çamaşırı kuralı, mahremiyet eğitimi, okul öncesi dönem, çocukta mahremiyet, çocukların korunması, sosyal çürüme, çocukta cinsel istismar, çocuk istismarı nedir, çocuk ihmali nedir, ihmal, çocuklarda istismar, çocuk istismarı kavramı, çocuğu taciz, ensest, çocukta cinsel gelişim, çocuk, çocukta travma, çocukta duygusal sorunlar, çocukta sorunlar, çocuğa saldırı, çocuğa tecavüz, fiziksel saldırı, çocukta cinsel sorunlar, çocuk psikolojisi


05:44
Top