2007'den Bugüne 92,297 Tavsiye, 28,217 Uzman ve 19,976 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Gecikmiş Konuşma
Gecikmiş Konuşma Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Gecikmiş Konuşma Kavramı ile İlgili 18 Makale
GECİKMİŞ KONUŞMA Gecikmiş konuşma günümüzde sıkça rastladığımız sorunlardan biri haline gelmeye başladı. 3 yaşını geçmiş olmasına rağmen halen birkaç kelime ile sınırlı kelime hazinesi olan, cümle yapılarını kullanmayan çocuklarda, gecikmiş konuşma vardır diyebiliriz. Gecikmiş konuşması olan çocuklar, genelde sinirli, hırçın, asi yapıda çocuklardır. Bunun en büyük nedeni bilişsel olarak farkındalık düzeylerinin artmasına rağmen; dil gelişimi açısından bu farkındalığı ifade edecek düzeyde olmamalarıdır. Yetişlinler ve yaşıtları tarafından anlaşılmamak çocuklarda saldırganlık, karşı gelme, isteklerini ağlayarak ifade etme gibi davranışlara yol açabilmektedir Bu davranış probl... »»»
KONUŞMA ENGELLİ ÇOCUKLAR Konuşma, hoş olmayan bir sesle ve yaşına uygun olmayan veya anlaşılmayan bir şekilde yapılır, dolayısıyla normalden çok farklılık gösterir ve dikkati konuşana çeker ise genellikle engelli konuşma olarak kabul edilir. Bir başka deyişle konuşma esnasında dinleyenlerin çoğu, çoğu kez ne söylendiğine değil de nasıl söylendiğine dikkat ediyor, çoğu konuşmayı umduklarından farklı buluyor ve konuşan ne söyleyeceğini değil de nasıl söyleyeceğini düşünür veya o endişe içinde olur ise o konuşma, engelli bir konuşma sayılabilir. Konuşma Engelinin Türleri 1-Gecikmiş Konuşma 2-Ses Bozukluğu 3-Artikülasyon Bozukluğu 4-Kekemelik 5-İşitme Engeline Bağlı... »»»
► Çocuklarda Gecikmiş Konuşma Psk.Rümeysa Selma KORKUT
Bireylerin duygularını,düşüncelerini,gereksinimlerini,tecrübelerini ifade etmek için kullandığı belirli kurallara dayalı semboller kümesine dil denir. Konuşma ise bu duygu ve düşünceleri içeren kuralların gerekli organlar yardımıyla fiziksel olarak üretildiği sistemdir.Yani dil ve konuşma birbirinden farklıdır. Bir çocuk duygu ve düşüncelerini aktarmak için gerekli dilbilgisine sahip olabilir fakat konuşma organları (dil, dudak vb.) işlevini gerektiği şekilde yerine getiremediğinden konuşamayabilir. Diğer yandan, başka bir çocuk konuşma organları işlevini kusursuz yerine getirdiği halde dil gelişimindeki bir aksaklık nedeniyle konuşamayabilir, ya da her ikisi de aynı anda görülebilir. Eğer ... »»»
Çocuklarda konuşma gecikmesi, klinikte sık karşılaşılan dil ve konuşma bozuklukları arasındadır. Konuşma gecikmesi, çocuğun kendini ifade etme ve söyleneni anlama becerilerinde yaşıtlarının gerisinde olması anlamına gelir. Örneğin, 3 yaşına gelmiş ve 4 -5 sözcükten oluşan cümleler kurması gerekirken tek ya da iki sözcüklü cümlelerle kendisini ifade eden çocukta konuşma gecikmesinden şüphelenilebilir. Çocuklarda gecikmiş konuşma sorununu tespit edebilmek için olağan gelişim sürecinin ebeveynler tarafından çok iyi bilinmesi gerekir. Bu gelişimi kısaca şöyle özetleyebiliriz. 1 – 2 yaş aralığında çocuk basit objeleri adlandırabilir, yeni sözcükler edinebilir ve bu sözcükleri iletişimde rahatl... »»»
“2 yaşındaki oğlunuz konuşurken sadece “anne”, “baba”, “su” gibi bir kaç sözcük kullanabiliyor. “Su ver”, “Anne gel” gibi ikili sözcük öbeği kurduğunu duymadınız. Çocuğunuz kendisini ifade edemediği durumlarda hırçınlaşıyor ve kendini iletişime kapatıyor. Yaşıtlarıyla karşılaştırdığınızda dil ve konuşma gelişiminde bir gecikme olduğunu düşünüyorsunuz; ancak, zaman içinde yaşıtlarını yakalayacağını umuyorsunuz. Çevrenizdekiler de bu durumun bekleyerek geçeceğini söylediği için profesyonel bir yardım almayı erteliyorsunuz.” Yukarıda anlatılan senaryo gecikmiş dil ve konuşma olan çocukların ailelerinde sık rastlanılan bir durumdur. Çocuklardaki dil ve konuşma gelişiminde yaşıtları düzeyinde ... »»»
ÇOCUKLARDA GECİKMİŞ KONUŞMA VE TEDAVİSİ Gecikmiş konuşma ,konuşmanın akıcılığı,anlamı ve kelime dağarcığında yetersizlikle karakterize olan bir konuşma engelidir.Temel özelliği çocuğun yaşıtlarına göre bu alanlarda geri kalması ve gelişimsel seviyesinden beklenilenlerin altında olmasıdır. Konuşma bozuklukları içinde sık görülür.Çocuğun bebelik döneminde bakma, dinleme,öykünme gibi konuşma gelişim aşamalarından birini, bir kaçının yada hepsini yaşamamıştır.Yada çocuk bu aşamalardan birine takılmıştır veyahut ta bu aşamalardan birine geri dönmüştür. Bu sorunu yaşayan çocuklar çok çeşitli belirtilerle karşımıza gelebilirler. Örneğin konuşmanın kısıtlılığı, yetersiz sözcük dağarcığı,... »»»
Çocuklardaki konuşma ve dil gelişimi alıcı dil ve ifade edici dil olarak iki aşamada gerçekleşir. Önce alıcı dil daha sonra ifade edici dil kazanılır. Dil gelişimi desteklenecek çocukların performanslarına göre eğitim programı hazırlanır. Alıcı ve ifade edici dil ile ilgili davranışlar aşamalarda belirtilen sıra ile çeşitli yöntem ve teknikler kullanılarak kazandırılmaya çalışılır. Alıcı dilin geliştirilmesi için kavramlar, cümleler çeşitli çalışmalarla çocuklara dinlettirilir. Kulak dolgunluğu kazandıktan sonra belleğine alması sağlanır, alıcı dilin iyi bir biçimde oluşabilmesi için kısa ve öz konuşmalar yapılmalıdır, doğru model olmak dil gelişimi için en önemli aşamadır, karm... »»»
Çocuğun konuşması yaşından beklenenden çok geri ya da konuşma gelişimi açısından çok daha yavaşsa, o çocuğun konuşması gecikmiş konuşma olarak adlandırılır. Gecikmiş Konuşma Nedir? Gecikmiş Konuşmaya Ne Yol Açar? Çocuğun konuşmasının neden geciktiğini öğrenmek alınacak önlemler konusunda bir fikir verebilir. Zihinsel yetersizlik temel becerilerin gelişimini geciktirebilir, hatta engelleyebilir. Yarık damak, tavşan dudak gibi konuşma organlarında oluşan bir problem doğrudan dil ve konuşma gelişimini geciktirebilir. Fiziksel yetersizlik, işitme kaybı ve görme özrü gibi bazı duyusal kayıplar, erken dil ve bilişsel gelişim için önemli olan deneyimleri engelleyebilir, b... »»»
Çocuğun konuşma öğrenmesine yardımcı olabilmek için ailenin önce temel ve kolay bilgilere sahip olması lazımdır. Konuşmayan çocukla ailenin sözlü konuşmayı kesmemesi gerekir. Çocuk normalmiş gibi onunla sürekli konuşmak lazımdır. Bir çocuğun konuşması için 4 eleman gereklidir. a) Sesleri, sözleri işitmesi (yani kulak ve sinirinin sağlıklı olması lazım) b) İşittiklerini beyin aracılığı sayesinde anlaması ve düşüncelerini de kelime sembollerine çevirmesi (ruh-zeka tümlüğü) c) Çevre organ ve sinirlerinin sağlıklı olması (yani gırtlak, damak, dil ve dudak özrünün olmaması) d) Çevrede konuşan ve iyi konuşan örneğin bulunması (yani ailenin çocukla sürekli ... »»»
ÇOCUKLARDA KONUŞMA BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ İnsanı diğer canlılardan ayran en temel yeti onun konuşmasıdır.Sosyal bir varlık olan insan zamanının büyük bir kısmını istek duygu düşünce alışverişinde bulunmak üzere konuşarak geçirir. Bir insanın kendini ifade etmesi ve konuşma isteğinin altındaki temel dinamik o kişinin duygularıdır.Çocuklar içinde aynı kural geçerlidir.Konuşmadaki her hangi bir yetersizlik insanın dengeli ve doyurucu kişiler arası ilişki kurma gereksinimini engeller buda çocukta güvensizlik, içe kapanma sosyal izolasyon gibi bir dizi önemli sosyal problemlere yol açar. Çocuğun gelişim evrelerindeki her hangi bir bozukluk ve engelleme konuşma bozukluğuna zemin hazırla... »»»
► Dil ve Konuşma Bozuklukları Psk.Dnş.Semra KESKİN
► Çocuklarda Dil ve Konuşma Gelişimi Psk.Dnş.Semra KESKİN
► Çocuğum Konuşmuyor! Hale HANÇER
► Çocuk ve Ergen Psikolojisi Pdg.Aykut AKOVA
Gecikmiş Konuşma Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Güldane KAVGACI, İstanbul
Pdg.Aykut AKOVA, İstanbul
Ayhan IŞIK, Antalya
Uzm.Hale SERT, İstanbul
Psk.Hayriye ÖZCAN, İstanbul
Dr.Emrah CANGİ, İstanbul
Emine ERGÜN, Ankara
Dilek GÜNER, Kocaeli
Ali Uğur BEŞTAY, İstanbul
Elif IPEK, Kocaeli
Psk.Ela KÖK, İstanbul
Elçin BİÇER, İçel (Mersin)
Psk.Burak KOCAMAN, İstanbul
Yeliz YEKDAR, Uşak
İbrahim EREN, Çorum
Aysun CENGİZ, Ankara
Serter AKBUZ, Uşak
Serkan BENGİSU, İstanbul
Kemal COLAY, İzmir
Hanife TETİK, Aydın
Gizem ŞENGÜN, İstanbul
Sena KURTULMUŞ, İstanbul
Psk.Sevcan TEZCAN, İçel (Mersin)
Gülşah ŞEN, Antalya
Mehmet KORKMAZ, İstanbul
Mustafa ÜN, Denizli
Ayhan ADMIŞ, Çorum
Rumeysa AKIN, Antalya
Ayşe IŞILDAR, İstanbul
Hatice ÇOKAN, İstanbul
İlayda GÜDER, İstanbul
Kürşat ARIKMERT, İstanbul
Mamura KHAYİTOVA, İstanbul
gecikmiş konuşma KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların gecikmiş konuşma KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
çocukta konuşma, çocukta gecikmiş konuşma, bozuk konuşma, konuşma bozukluğu, dil gelişimi, telaffuz, telaffuz bozukluğu, artikülasyon bozukluğu, konuşma engelli çocuk, konuşma engelli çocuklar, konuşma engelli, konuşamama, konuşamayan çocuk, kekemelik, geç konuşma, konuşma yaşı, konuşma engelleri, konuşma engelinin türleri, ses bozukluğu, konuşma engelinin nedenleri, gecikmiş konuşma nedir, gecikmiş konuşmanın nedenleri, gecikmiş konuşmanın belirtileri, çocularda gecikmiş konuşma, konuşma gecikmesi, dil gecikmesi, konuşma tedavisi, gelişimsel seviye, işitme engeli, söz dizimi, konuşma engeli, konuşma organları koordinasyonu, kişiler arası ilişki, ses algısı, konuşma motivasyonu, çocukta gelişimsel seviye, konuşma etkinlikleri, dil ve konuşma, konuşma egzersizleri, konuşma egzersizi, dil egzersizi, konuşma, çocukta yarık damak, çocukta tavşan dudak, çocukta konuşma yaşı, konuşma geriliği, konuşmanın gecikmesi, konuşma zamanı, gecikmiş konuşma nedenleri, konuşma problemleri nedenleri, konuşmama, çocuklarda konuşma problemi, dil ve konuşma geriliği, dil bozukluğu, konuşma terapisi, dil konuşma bozuklukları, konuşma bozuklukları eğitimi, konuşma güçlüğü, eklemleme, konuşma bozuklukları nedenleri, konuşma bozukluklarının eğitimi, konuşma bozuklukları, konuşma bozukluğu nedir, konuşma bozukluğu eğitimi, konuşma bozukluğunun nedenleri, dil bozukluğu eğitimi, dil bozukluğu nedir, konuşma yetersizliği, konuşma yetersizliği nedir, konuşma yetersizliği eğitimi, konuşma yetersizliği türleri, gecikmiş konuşma eğitimi, gecikmiş konuşmanın nedeni, eklemleme bozukluğu, eklemleme bozukluğu nedir, eklemleme bozukluğu tedavisi, eklemleme bozukluğu eğitimi, eklemleme bozukluğunun nedenleri, konuşma terapisti, işitme eğitimi, konuşma bozukluğunun çeşitleri, konuşma bozukluğunun tedavisi, konuşma bozukluğu nedenleri, konuşmada gecikme, bebeklerde konuşma, çocuklarda konuşma, konuşma gelişimi, işitme engeli çocuk, artikülasyon, çocuklarda konuşma terapisi, çocukta dil terapisi, konuşmayan çocuk, gelişim gerilikleri, çocukta gelişim, geç yürüme, bebeğin takibi, çocuğun gelişim takibi, çocuklarda gelişim, bebeklerde gelişim, gelişim geriliği, harfleri söyleyememe


05:09
Top