2007'den Bugüne 87,438 Tavsiye, 27,085 Uzman ve 19,340 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Kendilik Psikolojisi
Kendilik Psikolojisi Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Kendilik Psikolojisi Kavramı ile İlgili 4 Makale
► Kendilik Psikolojisi Psk.Mehmet BAKAY
Kişilik, bireyi başkalarından ayıran doğuştan getirdiği ve sonradan kazanılan özelliklerin bütünüdür. Kişilik, bireyin zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel özelliklerinin süreklilik gösteren yönlerini içerir. Kişiliğin gelişim sürecini açıklamak için çok sayıda kuram geliştirilmiştir. Her bir gelişim kuramı, insan gelişiminin özellikle bir alanını odak noktası olarak kabul ederek bu gelişimi genel olarak diğer alanlarla da bütünleşecek biçimde ortaya koymuşlardır. Kişilik ile ilgili birçok kuramın birleştiği görüşlerden biri yaşam sürecinde çocukluğun, özellikle ilk 5-6. yılın, kişiliğe olan etkisinin büyük olduğudur. Doğuştan gelen genetik özellikler ve çevresel faktörlerin etkileşimi u... »»»
ÖZET Bu makale Kendilik Psikolojisi kuramına göre, Heinz Kohut’un hayatı, narsistik kişilik bozukluğu ve aile yapısını vaka örneği ile aktarmayı amaçlamıştır. Yapılan araştırma neticesinde birçok bakış açısı sunmayı amaçlamaktayız. Kişilik dinamiklerinin birçok kuramsal yaklaşımıyla harmanlandığı bu sürece Aile tutumları ve çevresel faktörün önemli etkisinin olduğunu bilimsel literatürde araştırmayı amaç edinmiş bulunmaktayız. Makalenin temelinde büyüklenmeci süreçte takılı kalan çocukların ilerleyen sürece etkisi araştırılmaktadır. Aynı zamanda bu makalede ideal ebeveyn imgesinin dinamikleri üzerinde araştırma yapılmıştır. Erken çocukluk döneminde ki gelişimsel bozukluklar araştırma konu... »»»
KENDİLİK PSİKOLOJİSİ Kendilik psikolojisi 1970’li yıllarda Heinz Kohut tarafından geliştirilmiş psikanalitik bir kuramdır. Başlangıçta narsistik kişiliğin gelişimi yönüne yol açan bu kuram, daha sonrasın da diğer psikopatolojileri de ele alacak şekilde daha fazla genişletilmiştir. Bu kuramda ayrıca ruhsal yapının temeli benlik içinde yer alan kendilik olarak şekillenir. İnsanın doğuştan itibaren daha gelişmemiş bir kendilik yapısı vardır. Kendiliğin gelişimi için nesne olarak adlandırılan diğer insanlara gereksinim vardır. Kohut bebekle kendilik nesnesi arasındaki ilişkiyi ruhsal gelişimin ve ilerlemenin temeli olarak görmektedir. Bebek kodlanmış bir şekilde gelişim programı ile dünyaya ... »»»
► Empati Psk.Dnş.İzzet Zülküf ÇELİK
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Kendilik Psikolojisi Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Mehmet BAKAY, İçel (Mersin)
kendilik psikolojisi KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların kendilik psikolojisi KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


15:40
Top