2007'den Bugüne 92,165 Tavsiye, 28,191 Uzman ve 19,957 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Mahler
Mahler Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Mahler Kavramı ile İlgili 3 Makale
İnsan Yavrusunun Psikolojik Doğumu Çocukluk psikozlarını psikanalitik çerçevede kuramsallaştıran çocuk analisti Margaret Mahler, aynı zamanda normal çocuk gelişimi alanına da önemli katkılarda bulunmuştur. 70' lı yıllarda yaptığı araştırma psikoanaliz tarihinin en önemli araştırmalarından biridir. İlk araştırmalarında çocukluk dönemi psikozunu araştırmış, sonraki araştırmalarında ise normal gelişim gösteren çocukları inceleyerek çocuk psikozunu etkileyen faktörleri incelemeye çalışmıştır. İnsanın dış dünya ile ilişkili olma ancak aynı zamanda bedensel ve ruhsal açıdan ondan bağımsız olma duygusunun kurulması sürecine ayrılma bireyselleşme denir.Bu süreç yaklaşık beşinci ayda başlar ve... »»»
MAHLER'İN "AYRILMA-BİREYLEŞME SÜRECİ" Mahler, "normal ayrılma-bireyleşme" olarak adlandırdığı bu süreci, iki buçuk aylıktan otuz birinci aylarına kadar gelen bir grup çocuğu doğrudan gözlemleyerek incelemiştir. Araştırmasında çocuğun, annenin varlığı sırasında ayrı bir kendilik algısını nasıl edindiğini, kendiliğin anneden ayrılığının intrapsişik algısına, bağımsız bir kimliğe nasıl ulaştığını tespit etmek istemiştir. KURAM Mahler ayrılma-bireyleşme sürecini birbirini tamamlayan iki gelişme olarak tasarlamıştır. Ayrılma, çocuğun anneyle birleşik olduğu ortak yaşamdan çıkmasından oluşmakta; bireyleşme ise çocuğun kendi bireysel karakterini kabul ettiğinin işareti olan başarılardan o... »»»
Zenofobi, Yunanca yabancı anlamına gelen “Xenos” ve korku anlamına gelen “Fhobos” kelimelerinden oluşmaktadır. Zenofobi kavramı, yabancı olarak algılanan kişiye karşı hissedilen korku duygusu başta olmak üzere olumsuz duygu ve olumsuz düşünceler bütünüdür. Peki Zenofobide yer alan Xenos yani yabancı kime denir? Yabancı, sınırın dışında kalan olarak tanımlanabilir. Peki o zaman sınır nedir, ne zaman oluşturulur, nasıl işler ve neye yarar? Anlamak için sorulması gereken birçok soru mevuttur. Bu yazıda temelde kişi düzeyinde Zenofobi gelişimini anlatmaya çalışacağım. Sınır kavramını da bu bağlamda düşünmekte yarar vardır. Yabancı ve yabancı korkusu bizi temel bir felsefi soruya götürmektedir:... »»»
Mahler Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Psk.Emre ŞENGÜR, İstanbul
mahler KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların mahler KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


14:49
Top