2007'den Bugüne 90,319 Tavsiye, 27,791 Uzman ve 19,732 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Nesne İlişkileri
Nesne İlişkileri Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Nesne İlişkileri Kavramı ile İlgili 13 Makale
► Nesne İlişkileri ve Kişilik Psk.Dnş.Abdurahman ÇAVDAR
Melanie Klein – Nesne İlişkileri Kuramının kurucusu Klein, Freud'dan sonra psikanaliz tarihinde etkili olmuş kuramcıların başında yer alır.Kendini sadık bir Freud yorumcusu olarak sunmakla beraber klasik kuramdan önemli ölçüde uzaklaşmıştır.Klein'ın çalışmaları çocuk psikanalizlerine dayanır.Aslında psikanalizi çocuklarda gözlenen ruhsal bozukluklarda kullanmaya girişen ilk analistlerden biridir. Bu alandaki diğer öncü isim olan Freud'un kızı Anna Freud ile tüm yaşamları boyunca ciddi bir kuramsal tartışma sürdürmüşlerdir. Günümüzün önde gelen psikanaliz kuramcılarından olan Kernberg'e kadar uzanan yolda pek çok psikanalisti etkilemiştir . Freud’dan ayrıldığı noktalar . Freud psikanalit... »»»
Diğer aşamaların önemini yadsıyarak deterministik bir anlayışa neden olur.Klein, teoriyi ilk olarak öne sürdüğünde, analizin konusu salt bebek ile anne memesi arasındaki ilişkilerdi. Bu durum insan psikolojisinin tüm yapı taşlarının geri dönülmez biçimde oral aşamada ya da Klein'in deyimiyle "paranoid-depresif" aşamada kurulduğu türünden deterministik bir yaklaşıma yol açmıştı Oidipal dönemde kurulan süperegonun da oral aşamada kurulduğu türünden bir anlayışa sahiptir. (Kernberg'e göre zamanından önce ortaya çıkan oidipal çatışmaların neden olduğu sınır kişilik bozukluğu olarak bilinen psikopatolojinin açıklanabilmesi Kleincı kuramın çerçevesi içerisinde bu nedenle olası değildir.) Klein-... »»»
► Nesne İlişkileri Açısından Kimlik Gelişimi Psk.Dnş.Abdurahman ÇAVDAR
Sağlıklı bir gelişmede nesnenin kendilikten ayrışarak, nesnenin iyi ve kötü yanlarının, artı ve eksileriyle bütüncül olarak değerlendirilmesi gerekir.Bütünleşme öncesi dönemde savunma amaçlı bölme düzeneği etkin olarak kullanılır.Kernberg’in bakış açısına göre ise, bebeğin kendisini anneden ayırt edemediği dönemde, annenin iç dünyasına ait her şeyi eş duyumla tümden içe alması, yansıtmalı özdeşimin temelidir.Yansıtmanın yapılabilmesi için anne ve bebek ayrışması gerekmektedir.Buradan çıkarılacak sonuç; Yaşamın ilk yıllarındaki (oral ve anal dönemler) nesne ilişkileri Öz ve nesne tasarımları arasında sınırlar belirginleşmemiştir Bu tasarımlar iyi ve kötü olarak bölünmüş durumdadır Bunun yan... »»»
FREUD VE MELANIE KLEIN’DA DÜRTÜ KURAMI VE NESNE İLİŞKİLERİ/ HASET VE ŞÜKRAN Freud, yetişkin psikopatolojisine yönelik psikoseksüel gelişim evreleri temelinde oluşturduğu kuramında, semptomların altında yatanları açıklığa kavuşturmak amacıyla çocuk duygusal yaşantısı ile ilgilenmiştir. Nesne İlişkileri okulunun kurucusu kabul edilen Melanie Klein ise Freud’un psikanalitik yaklaşımından hareketle, ancak Freud’tan farklı olarak, doğrudan çocukluk yaşantısını gözlemleyerek erişkin yaşantısına yönelik araştırmalar yapmıştır. Buradan hareketle, Klein’in psikanalitik yaklaşımının çıkış noktası çocuklarda gözlenen ruhsal bozukluklar olduğu söylenilebilir. Freud, ‘Cinsellik Kuramı Üzerine Üç Deneme... »»»
Yaşama gözlerimizi açtığımız andan itibaren kurduğumuz ilk ilişki, annemizle (veya bakıcımızla) kurduğumuz ilişki kuşkusuz. İlk çocukluk dönemimizde dış dünyaya bağımlı bir haldeyizdir. Kendi kendimize yetecek yaşa gelene kadar da, benlik algımızın sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için, bizimle ilgilenen yetişkinlerden alacağımız geri bildirimler oldukça önemlidir. Eğer bu dönemi sağlıklı bir şekilde tamamlayamazsak, benlik algımızda aksaklıklar ve ileriki yaşlardaki ilişkilerimizde problemler olacaktır. Benliğini bütünleştiremeyen birey, kendini değerli hissedebilmek için sürekli başkalarının onayını arayacaktır. Nesne ilişkileri kuramı nedir? Nesne ilişkileri kuramı, insan davranışını,... »»»
Bir karakter yaratmak Emekli olup tiyatro eğitimi almaya başladığımda terapist eğitimi ile oyuncu eğitimi arasında benzerlikler olduğunu fark ettim. Her ikisinin de bir karakterin nasıl düşündüğünü, nasıl hissettiğini doğru anlaması gerekiyor. Birinin hastası ile diğerininse canlandıracağı karakterle çok iyi empati kurması ve hatta bana kalırsa özdeşim yapması gerekiyor. Tam olarak O nasıl hissediyorsa öyle hissetmesi, O nasıl düşünüyorsa öyle düşünmesi, hayata bir süreliğine onun gözlerinden bakması gerekiyor. Terapist bunu görece kısa sürelerle yapıp sonrasında gözlemci egosunu devreye sokarken oyuncunun daha uzun süre karakteri ile özdeşim içinde kalması gerekiyor. Acaba terapistin ve oy... »»»
İnsan Yavrusunun Psikolojik Doğumu Çocukluk psikozlarını psikanalitik çerçevede kuramsallaştıran çocuk analisti Margaret Mahler, aynı zamanda normal çocuk gelişimi alanına da önemli katkılarda bulunmuştur. 70' lı yıllarda yaptığı araştırma psikoanaliz tarihinin en önemli araştırmalarından biridir. İlk araştırmalarında çocukluk dönemi psikozunu araştırmış, sonraki araştırmalarında ise normal gelişim gösteren çocukları inceleyerek çocuk psikozunu etkileyen faktörleri incelemeye çalışmıştır. İnsanın dış dünya ile ilişkili olma ancak aynı zamanda bedensel ve ruhsal açıdan ondan bağımsız olma duygusunun kurulması sürecine ayrılma bireyselleşme denir.Bu süreç yaklaşık beşinci ayda başlar ve... »»»
► Psikodinamik Psikoterapiler Psk.Irmak Güneş SARAÇ
► Keskin Bitişler / İlişkiler Üzerine Psk.Gülşah PINAROĞLU
► Çocuk, Nefretin Nesnesi : Pedofili Psk.Ebrar YENİCE KANIK
Nesne İlişkileri Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Pdg.Uzm.Elda TATLI, İstanbul
Uzm.Psk.Fatih PULAT, Balıkesir
Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, İstanbul , Psikiyatrist
nesne ilişkileri KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların nesne ilişkileri KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
nesne ilişkileri ve kişilik, nesne ilişkileri kuramı, kimlik gelişimi, sigmund freud, melanie klein, dürtü kuramı, haset ve şükran, bağımlı ilişkiler, paranoid, paranoid kişilik, paranoid kişilik bozukluğu, kendilik tasarımı, bir karakter yaratmak, mahler gelişim kuramı, mahler ayrılma bireyleşme süreci, dinamik terapi, simbiyotik evre, otistik evre, çocuk psikozu, margaret mahler, psikodinamik psikoterapi, terapi, psikanalitik, kişilerarası ilişkiler, aktarım, dinamik psikoterapi, psikodinamik psikoterapiler, masterson yaklaşımı, terk depresyonu, ayrılık anksiyetesi, gerçek kendilik, gerçek kendilik kavramı, terk depresyonu nedir, terk depresyonu kuramı, kendilik üçlüsü, kendilik üçlüsü kavramı, kendilik üçlüsü nedir, mahşerin altı atlısı, otto kernberg, kernberg, aktarım odaklı terapi, aktarım odaklı psikoterapi, ayrılık, aşk ilişkilerinın bitişi, ilişkilerde son, ilkel bölme, partner ilişkileri, borderline psikoterapi, borderline kişilik bozukluğu, modern nesne ilişkileri kuramı, nesne ilişkileri teorisi, pedofili, pedofilide travma, çocuğa cinsel saldırı, çocuğa tacavüz


21:44
Top