2007'den Bugüne 86,786 Tavsiye, 26,941 Uzman ve 19,230 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Özürlü Olmak
Özürlü Olmak Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Özürlü Olmak Kavramı ile İlgili 5 Makale
► Kıbrıs’ta Özürlü Olmak Psk.Zehra Ayça AYSEN
Birçok Avrupa ülkesinde yerleşim birimleri özürsüz yurttaşlar yanında özürlü yurttaşların da engellenmeden kullanımı düşünülerek düzenlendiğinde böyle bir yazı başlığıyla karşılaşmak çok da mümkün değildir. Hareket sistemi, işitsel, görsel veya zihinsel herhangi bir engele sahip olan bireylerin ayrı ayrı ve bir birinden farklı birçok ihtiyacı vardır. Özürlü insanlarımızın istihdamını sağlamak amacıyla anayasal düzenekte özürlülere maddi destek sağlayan genel nitelikli yasalarımız mevcuttur. Fakat bireylerin yalnızca bir gelire sahip olmasının da ötesinde unutmamak gerekir ki her birey bir şeyleri de başarmak ister. Bu yüzden ayrımcılık gözetmeden herkese pozitif bir bakış açısı sağlayabilec... »»»
ÖZÜRÜN ANLAMI : Özür, engel sahibi olmak demek bazı yetenek ve beceriler açısından kendisinden bekleneni yapamamak ve kısıtlamak demektir. Bu yetersizliklerden dolayı da özürlü kişi ve ailesi şüphesiz ki önemli sıkıntılar yaşamaktadırlar. Çünkü kısıtlanan bireyler başkalarına bağımlı hale gelebilmekte bu da ailenin diğer fertlerinin bunlar için zaman ayırmalarına ve onlara bakmalarına, tehlikelerden korumalarına ve bunun sürekli olacağını düşünerek de ruh sağlıklarının bozulmasına bile yol açmaktadır. ÖZÜR TÜRLERİ : İşitme, görme, ortopedik ve zihinsel özür gibi önemli özür türleri bulunmaktadır. Bizim en çok karşılaştığımız grup zihinsel özür grubudur. YAYGINLIK ORANLARI : Genel olara... »»»
Toplumsal hayatta görme, işitme, zihin, ortopedik ve bazen bu alanların birden fazlasında yetersiz dururumda olan, bu nedenle kısıtlanan ve kendilerinden beklenen rol ve görevleri yapamayacak duruma düşen insanlarımız da var. Halk arasında özürlü diye nitelenen bu insanlarımız şüphesiz ki aileleriyle birlikte çeşitli sıkıntılar yaşamaktadırlar. Ancak şunu da çok iyi bilmeliyiz ki, bu insanlarımızın hiçbiri kendi isteğiyle bu duruma düşmek istememiştir. Bunda çoğu zaman çeşitli yanlışlıkların, ihtimallerin ve bilgisizliklerin rolü olmuştur. Bugün özürlülük nedenleri konusunda çoğu neden bilindiği gibi bir o kadarı da bilinmemektedir. (Örneğin sadece zihinsel engellilik alanında 250 kadar nede... »»»
MAĞDURUM, MAĞDURSUN, MAĞDUR.? MAĞDURİYET ALGISI ÜZERİNE… Her şeyin bir hikmet ya da daha açık konuşmak gerekirse biz farkında olalım ya da olmayalım bir amaç doğrultusunda ve neden sonuç ilişkisi içerisinde geliştiğini kabul etmek yaşamı daha anlaşılır ve hatta daha kabul edilebilir hale getirmektedir. Tesadüf yoktur. Hiçbir şey başımıza tesadüfen gelmez. Düşündüklerimiz, hissettiklerimiz, yaptıklarımız bizim ürünlerimizdir ve insan olarak evrende bilinen en akıllı yaratıklarız. Bu durumda da bizim ürünümüz olan her şey farkına varalım ya da varmayalım bizim özelliklerimizi taşımaktadır ve bir aklın eseridir. Sanki mistik bir şeyler söyleniyor hissine kapılabiliri... »»»
Özürlü Olmak Kavramı ile İlgili Uzmanlar
İbrahim EREN, Çorum
Uzm.Psk.Zehra Ayça AYSEN, KKTC (Kıbrıs)
Murat PERÇİN, Yurtdışı
özürlü olmak KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların özürlü olmak KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
İlgili Kavramlar
özürün anlamı, özürün türleri, özürün yaygınlık oranları, özürün tedavi imkanları, özürün aileye etkisi, özürlü, özürlü ailesi, özürlü ailesi olmak, özürlü olmak ne demek, özürlülük, özür türleri, özürlülük nedenleri, doğum öncesi özür, doğum sonrası özür, özürlülere karşı görevlerimiz, özür, özürlü olma, engelli, engellilik, zeka özürü, zeka özürlü, zeka özürlü çocuk, zeka özürlü çocuklar, engel, özürlülere bakış, mağduriyet, etnik köken, inanç, cinsiyet, terapi, farkındalık, çelişki, yüzleşme, çocukluk deneyimleri, kişilik özellikleri, katılık, esneklik, doyum, yaşamdan doyum, allah inancı, hak ettiklerimiz, benlik algısı, ahiret inancı, risk algısı, kısıtlanmışlık, duygusal deneyim


14:26
Top