2007'den Bugüne 91,493 Tavsiye, 28,077 Uzman ve 19,893 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Duyguları Tanıma
Duyguları Tanıma Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Duyguları Tanıma Kavramı ile İlgili 7 Makale
► Duygularınızı Tanıyor Musunuz? Psk.Dnş.Melek YILDIZ TÜRK
İnsanları duygularından ayrı düşünemeyiz. Duygular; insanı insan yapan en temel unsurlardan biridir ve merkezi bir öneme sahiptir. TDK Duygu’yu belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenimler diye açıklar. Yani diyebiliriz ki insanların içsel ve çevresel faktörlerle etkileşimi sonucunda duygular ortaya çıkar. Günlük hayatta karşılaştığımız her olay ve duruma karşı bizde çeşitli duygular oluşur. O an içinde hissettiğimiz duyguların farkına varamasak da organize olarak tepkiler üretirler ayrıca fizyolojik, bilişsel ve deneyimsel psikolojik sistemler içerirler. Aynı zamanda duygu; hisler ve ruh hali gibi kavramları da içermektedir. Duygu, birine ya da bir şeye y... »»»
► Duygulanın Psk.Serhat ÖNCÜLER
DUYGULANIN! Duygularımız günlük hayatımızın önemli bir parçasıdır. Gün içerisinde bir çok farklı duygu deneyimleriz. Biriyle konuşurken dikkat edin sıkça duygularından bahsettiğini de görürsünüz örneğin; “Bu olan bana iyi hissettirdi” veya “O gün çok eğlendik ama sonra olanları duyunca sinirim bozuldu” gibi… Hatta “duygulanım” üstünden kişileri tanımladığımız bile olabilir; “Müdürüm ne kadar duygusuz birisi” veya “Sen çok öfkeli birisin” gibi. Peki o halde gündelik hayatımızın bu derece içinde olan duygularımızı ne kadar tanıyoruz? Cevapları şimdiden duyar gibiyim, o halde duygunun ne olduğunu, hayatımızda bir işlevinin olup olmadığını anlamaya yönelik kısa bir yolculuğa davetlisiniz. Duy... »»»
► Aleksitimi Psk.Özlem YILMAZ
ALEKSİTİMİ Aleksitimi, başta psikosomatik hastalardaki belirtileri açıklayabilmek amacıyla ortaya atılan ve psikosomatik hastalıklara yatkınlık yarattığı düşünülen bir kavramdır. Aleksitimi kavramı, duyguların bilişsel değerlendirmesinde belirli bozulmalarla karakterize olan, ayrı bir kişilik yapısı olarak ortaya çıkmıştır. Aleksitimi kavramı, ‘duygular için kelime yokluğu’ olarak tanımlanmış ve alanyazına kazandırılmıştır. Klinik anlamda aleksitimi düzeyi yüksek kişiler, duygularını söze dökme konusunda zorluk yaşarlar ve duygusal yönler yerine dışsal gerçeklikler üzerinde durmaya meyillidirler. Bu durum, aleksitimik kişilerin kısıtlı bir duygusal yaşantısı olduğu izlemini verse de bu... »»»
Şimdi hangi duyguyu yaşıyorsunuz ? Duygusal açıdan nasıl bir insansınız ? Duygularınız sizi etkiler mi ? Duygulandığınızda bunu saklamayı mı yaşamayı mı tercih edersiniz ? İnsan duygu ve düşünceleriyle insandır. İnsan hisseden sezinleyen bir varlıktır. hissetmek ve duygulanmak kavramları biribirine çok benzeyen ancak biribirinden ayrılan iki ayrı kavramdır. Duygu/ duygulanmak/ duygusal olmak/ duygu yaşamak bütün bu kavramlar insana özgüdür. Hissetmek ise duygulanmaktan anlamsal açıdan biraz daha farklıdır. Duygular yaşamdan aldığımız tad ve lezzettir. Güzel ve çirkini farketmektir. Haketmediğimizi düşündüğümüzde verdiğimiz tepkidir. Kimse yokken hissettiğimiz yalnızlıktır duygulanmak. ... »»»
Duyguları Tanıma Kavramı ile İlgili Uzmanlar
duyguları tanıma KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların duyguları tanıma KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


10:56
Top