2007'den Bugüne 92,482 Tavsiye, 28,239 Uzman ve 19,999 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Duygu Odaklı Terapi
Duygu Odaklı Terapi Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Duygu Odaklı Terapi Kavramı ile İlgili 11 Makale
Duygu Odaklı Terapi ve Duygu Regülasyonu İnsanın kendisini dingin hissedebilmesi için hemostasis dediğimiz denge halinde olması gerekir. Bunun en ideal hali anne rahminde bebeğin her türlü ihtiyacı karşılandığı için bebek huzurludur. Diğer taraftan doğumdan sonra ihtiyaçlarını kordon bağı ile karşılanması kesileceği için açlık ve tokluğa bağlı olarak değişen kan şekeri oranı bu denge durumunu tehdit eder. Kan şekerimizin ayarlanması, tansiyonumuzun ayarlanması biz farkında olmadan vücudumuz yapıyor. Fakat şeker değerimiz bir eşiğin altına düştüğünde ya da üstüne çıktığında biz bunları hissetmeye başlarız. Bunun gibi vücudumuzda birçok değerimizin alt ve üst eşik değerler arasında bu... »»»
► Duygu Odaklı Terapi Psk.Dnş.Hasan DAĞ
DUYGU ODAKLI TERAPİ Duygu odaklı terapi , kişinin görünen duygularını ve bunlarla ilşkili alt duygularını fark ettirerek, işleyerek benlik bütünlüğünü sağlamayı hedef alır. Bu yaklaşım duyguların, diğer insanlarla ilişki kurmada temel belirleyici etkisine sahip olduğunu varsayar. Duygusal terapi insancıl görüşleri temel alır. Varsayım olarak insanın seçme gücüne ve kendisinin potansiyelinin farkına vararak kaynaklarını iyi olma hali için kulanabilme kapasitesine inanır. İnsan içinde bulunduğu zorlayıcı koşullara rağmen uyum sağlayıp , doyumlu kişilerarası ilişkiler oluşturabilir. Duygu odaklı terapi , varoluşçuluğun temel kavramları olan, özgürlük iste... »»»
Duygu odaklı terapide değişimin ana mekanizması duygusal işlem ve ani anlamlandırma süreçleridir. Duygu odaklı terapi açısından değişim, bu süreçleri kolaylaştıran empatiksel ilişkiye dayanan bir bağlamda farkındalık, ifade etme, düzenleme, düşünme, duygu değişimi ve duygusal yaşantı meydana gelir. Duygusal değişim ilkeleri aşağıda belirtilmiştir. Farkındalık Duygu farkındalığı en temel ilkedir. Ne hissettiğimizi bildiğimiz zaman duyguyla işaret edilen ihtiyaçlarla yeniden bağlantı kurabiliriz. Artırılmış duygusal farklılık birçok yönden terapötiktir. Farkında olmak ve duygusal yaşantı içinde sembolleşmek bizi adapte edilebilir bir bilgiye ve de duyguya aktif olarak bir eğilim götürü... »»»
Duygu Odaklı Psikoterapinin Tarihçesi İnsan psikolojisinin temel çalışma alanları; davranışlar, düşünceler ve duygulardır. Psikoterapi türleri bunlar üzerinde gelişmiştir; davranışçı psikoterapi, bilişsel psikoterapi ve duygu odaklı psikoterapi. Duygu odaklı terapi, bilişsel ve davranışın aşırı vurgulanması, biliş üzerine odaklanmaya itiraz olarak doğmuştur. Bilişsel terapiye göre düşünce her şeyden önce gelir düşünce değiştiği takdirde duygu da davranışta değişir demektedir. Düşünce duygu Davranış üçgeninde karşılıklı bir etkileşim vardır. Burada döngüsel bir sistem olduğu kabul edilmekle birlikte temel unsurun düşünce olduğu iddiası vardır. Duygu odaklı terapi ise duyguların teme... »»»
► Duygu Odaklı Çift Terapisi Psk.İshak BÜYÜKYILDIRIM
Duygu, düşünceden çok farklı bir beyin olayıdır. Onun kendi nörokimyasal ve fizyolojik temeli vardır ve beynin konuştuğu eşi benzeri olmayan bir dildir. Limbik sistem temelde ana duygusal yanıtlarda yer almaktadır. O vücudun fizyolojik süreçlerinin çoğunu yönetir ve böylece fiziki sağlık ve bağışıklık sistemiyle, başlıca vücut organlarının çoğunu etkiler. LeDoux, duygu üretmek için iki farklı yol olduğunu bulmuştur: daha kısa ve hızlı amigdala yolu beyne ve vücuda otomatik acil sinyaller yollayarak içgüdüsel cevaplar üretir; daha yavaş neokorteks yolu düşüncenin aracılık ettiği duyguyu üretir (Greenberg, 2012). ... »»»
► Duygu Odaklı Çift Terapisi Dr.Mehmet TEKNECİ
Kadın ve erkek ilişkisi başta olmak üzere bütün yakın ilişkilerde insanları birbirine yakınlaştıran temel etmen duygulardır. Jest ve mimikler, bedenin duruşu ve davranışları, sesin tonu ve tınısı, aleni sözler vs. örtülü ve açık anlık mesajlardaki duygusal iletişimle bağlantı kurdurur. Bu mesajlar kişiler arası yakınlaşmayı sağlar ya da araya bir mesafe koyar. Kimi zaman güçlüyüm, hâkimim tavrını içerirken kimi zaman da senin dediklerin olsun yaklaşımıyla bir teslimiyeti içeren duygusal iletişimlerden oluşur. İnsan duygularını yapılandıran etmen, bakıcının(anne vs.) olumlu duygularıyla bebeğin duygularının etkileşimidir. Etkileşim; güven, sevilme vb. ihtiyaçların karşılanıp onaylandığı bir ... »»»
Duygu Odaklı Terapide Duyguların Sınıflanması 1-Birincil Duygular; A-Birincil Adaptif(İşlevsel) Duygular; Birincil adaptif duygular, otomatiktir, örtük bir değerlendirme söz konusudur, sözel ve sözel olmayan duygusal ifadeleri olabilir, duygunun ayarlanması mevcut duruma uygundur ve kişiyi duruma uygun bir davranış sergilemesine yöneltir (ör. Kayıp karşısında hissedilen üzüntü kişiyi yeniden sevgi ve bağ arayışına yönlendirir veya tehlike karşısında hissedilen korku kişiyi kaçmaya ve korunmaya yöneltir). Bu duygular hayatta kalma dürtüsü ve kişinin varlığını koruması için bilgi sağlar. Özellikle hızlı gelişen bu duygular uyarıcı ortadan kalktığında, kaybolur ya da etkisi azalır. 7 temel ... »»»
Güdülenme Kuramı Ve Duygu Odaklı Terapinin Entegrasyonu Fatih PULAT Harun GÜNDÜZ Emrullah KILIÇ Özet Bu çalışmanın amacı; psikoterapi dünyasına büyük katkıları olan iki büyük kuramcı Joseph D. Lichtenberg ve Leslie S. Greenberg’ in yaklaşımları arasındaki benzerlik ve farklılıklardan yola çıkarak tüm klinisyenler için yeni bir entegrasyon önerisi sunmaktır. Terapi dünyasında Heinz Kohut’ un kendilik psikolojisine bağlı olarak büyüyen, bu kuramın temellerini de bebek-anne ilişkisi perspektifinde nörobiyolojik bir bağlanmanın zeminine oturtan Joseph D. Lichtenberg, iki kişilik terapiler için insanoğlunda yedi tane güdülenme sist... »»»
Son on yıl içerisinde, evlilik terapisi alanında bir patlama yaşandığı söylenebilir. Araştırmalarda, terapide en sık karşılaşılan problemin, kişilerin partnerleri ile tatmin edici yakınlıkta bir ilişki kuramamaları olduğu belirtilmiştir. Bu konulara müdahaleler için talebin artması ile birlikte, kişilerin yakın ilişkilerini olumlu yönde etkileyecek iyi tanımlanmış yaklaşımlar ve stratejiler denenmiş ve geliştirilmiştir. DOÇT, İlişkilerde duygusal yaşantıların gücüne ve bu gücün yakın bağları yeniden inşa etmekte nasıl kullanılacağına odaklanmaktadır. Terapinin amacı, böyle bir bağın sağlamlığını belirleyen erişebilirliği ve duyarlılığı artırmaktır. Bu, kendiliğin yeni çehrelerinin ilişkiye ... »»»
► Duygu ve Duyguların Özellikleri Psk.Emin KOMŞAL
Duygu Odaklı Terapi Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dr.Mehmet TEKNECİ, İstanbul
Uzm.Psk.Fatih PULAT, Balıkesir
Psk.Dnş.Rıdvan KANOĞLU, Kahramanmaraş
Psk.Elif BAYBUĞA, İstanbul
Uzm.Psk.Özge ŞEN, İstanbul
duygu odaklı terapi KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların duygu odaklı terapi KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
duygu regülasyonu, duygular, duygularımızı kontrol, duygu kontrol etme, greenberg, boş sandalye tekniği, çift sandalye tekniği, sistematik çağrışımlı açılma, odaklanma, anlam oluşturma, empatik tepkiler, metafor kullanımı, duygusal değişim ilkeleri, duygusal değişim, duygu farkındalığı, duyguyu uyandırma yöntemi, duyguyu düzenleme, terapide duygular, duyguları tanıma, frederickson, duygusal yaşantıyı değiştirme, duygu odaklı terapi tarihçe, leslie grennberg, duygu odaklı psikoterapi, çift terapisi, duygu odaklı çift terapisi, duygu, duyguların farkına varma, aile terapisi, mutuluğu artıran farkındalıklar, duygu odaklı evlilik terapisi, duyguların sınıflanması, birincil duygular, sekonder duygular, manipülatif duygular, güdülenme, güdülenme kuramı, evlilik terapisi, duygu odaklı terapi nedir, doçt, doçt nedir, duygulanım, duygu psikoterapi, duygu düzenleme, duyguları regüle etme, duygu nedir, duyguya direnmek, duyguyu bastırmak, duyguların özellikleri, duyguların işlevleri, ilişkiler, duygusal gelişim, insanın duygusal gelişimi, insanda duygusal gelişim, insanlarda duygusal gelişim


12:13
Top