2007'den Bugüne 91,493 Tavsiye, 28,077 Uzman ve 19,893 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Çocuğum Anaokuluna Başlıyor!
MAKALE #21720 © Yazan Uzm.Psk.Yasemen YARALI | Yayın Eylül 2020 | 1,448 Okuyucu
Anaokuluna başlamak, çocuk gelişimi sürecinin sadece önemli bir dönemini temsil etmez.Aynı zamanda tüm ailenin işleyişinde de büyük bir değişimi temsil eder. Anaokuluna başlama süreci her çocuğun hayatının ayrılmaz bir parçasıdır.Bununla beraber çocukta da ebeveynde de yeni yaşam koşullarına adapte olma süreci bazen çok sancılı ve uzun sürebilmektedir.
Bazı aileler ise bu süreci daha kolay yönetebilmektedirler.Bazı araştırmalar, adaptasyon sürecinin bazen ebeveynler (özellikle anneler) için çocuklardan daha stresli olduğunu göstermektedir. Bu veriler anlaşılabilir, çünkü anaokulları genellikle ilk uzun ayrılığı ve o zamana kadar ebeveynler tarafından oynanan ve şimdi büyük ölçüde okul öncesi öğretmenleri tarafından alınan rollerin değiştirilmesini ima ediyor. Uzmanlara göre, ebeveynlerin çocukların anaokuluna uyum sürecinde yaşadıkları strese gelince, uzmanlara göre en stresli değişiklikler, çocukların günlük rutinlerinde meydana gelen değişikliklerle (uyku bozukluğu, yemek reddi, davranış değişiklikleri ...) ve aynı zamanda sağlık durumlarıyla ilgili değişiklikler (sık soğuk algınlığı ve hastalıklar). Anaokuluyla karşılaşıncaya kadar çocuklar genellikle korumalı bir ortamda ve ebeveynler tarafından kontrol edilebilecek koşullarda kalırlar.anaokulu yeni bir etkinlik programı, yeni davranış kuralları ve hem çocukların hem de ebeveynlerin gündelik sorunlarını çözmeye yönelik yeni yaklaşımları içerir.
Adaptasyondan ne bekleyebiliriz?
Aynı şekilde gelişen ve değişikliklere tepki gösteren iki çocuk bulamayacağımızı biliyoruz, bu nedenle belirli bir çocuğun anaokuluna adaptasyon sürecinde ne olacağını tahmin etmek zor. Uyum süreci çeşitli faktörlere bağlıdır; bunlardan en önemlileri çocukların yaşı, ebeveynlerden ayrılma ile ilgili önceki deneyimleri, ebeveynlerle ilişkileri ve aile içinde işleyiş biçimleridir. Bilimsel literatürde, üç temel adaptasyon türü bulabiliriz: kolay , orta ve zor adaptasyon.
Kolay adaptasyon, çocukların değişiklikleri travmatik olarak görmedikleri, aksine yeni ortamı genellikle iki haftalık bir süre içinde kabul ettikleri ve kendilerini yeni günlük rutine adapte ettikleri ve anaokulu hakkında olumlu duygularla konuştukları yerdir.
Ortama uyum, çocukların gruba ve anaokuluna genişletilmiş bir adaptasyonunu ifade eder. Bu uyarlamalar sürecinde çocukların yeni koşulları kabul etmek, rahatlamak ve korkmadan anaokuluna gitmek için daha fazla zamana ihtiyacı vardır. Ortama uyum genellikle uzun bir süreyi (bir ay veya hatta daha uzun bir süre) ifade eder, ancak genellikle kolay uyarlama kadar başarılı ve kolay bir şekilde sonlandırılır.
Pratikte zor adaptasyonlar çok sık değildir. Anaokuluna kaydolma ile bağlantılı olmayan bazı başka sorunlar ve olumsuz faktörler tarafından şartlandırılırlar. Zor adaptasyon sürecinde çocuklar grubu kabul edemezler veya kendilerini anaokulunun davranış kurallarına ve günlük rutinine adapte edemezler. Bu gibi durumlarda, çocukların davranışlarında belirli bozukluklar ortaya çıkar ve kurumda geçirilen zaman, uyumun ilerlemesine katkıda bulunmaz.
Birçok ebeveyn, çocuklarının anaokuluna yönelik olumsuz duygularının ilk belirtilerini zor bir uyum olarak yorumlasa da, pratikte, iki hafta içinde uyumun sona erdiği vakaların% 80'i vardır. Her ebeveyn, ayrılığın ilk haftalarında kendini adapte etmeyen çocuk olmadığının ve olumsuz duyguların normal, hatta arzu edilir olduğunun farkında olmalıdır.
Çocukları anaokuluna nasıl hazırlamalıyız?
Her adaptasyona her çocuğun bireysel farklılıklarına göre yaklaşılsa da, deneyimler çocukların adaptasyona yönelik tepkileriyle ilgili belirli bir eğilime işaret etmektedir. Bu nedenle, ebeveynleri adaptasyona hazırlamak son derece önemlidir, çünkü olası akışlarının farkında olurlarsa ve ne tür çocuk tepkilerinin beklenebileceğini bilirlerse, stres ve başarısızlık korkusu daha az ifade edilir ve çok adaptasyon daha kolay ve daha başarılı olacaktır.
Kendilerini ve çocuklarını anaokuluna hazırlamak isteyen ebeveynler için tavsiyeler:
Okul öncesi öğretmenleri ve anaokulu tesisleri ile tanışın.
Çocuğunuzu anaokuluna kaydettirmeden önce, çocuğun grubundan sorumlu okul öncesi öğretmenleri ile tanışmalısınız. Bu karşılaşma çok önemlidir, çünkü bu durumda okul öncesi öğretmenlerine çocuğun alışkanlıkları ve özellikleri ile ilgili önemli bilgiler verilebilir ve ayrıca ebeveynleri o anaokulundaki uyum süreciyle tanıştırabilirler. Çocuğunuzla anaokulu hakkında konuşun.Mümkünse çocuğunuzla birlikte okulları gezmeyi tercih edin.Okulun fiziki ortamında çocuğunuzu gözlemleme şansınız olacaktır.Ve öğretmenleri ile kayıt öncesi kuracağı bağ hakkında da gözlem yapma imkanınız olabilir.Çocuğunuza kendi fikrinizden bağımsızca, yaşına uygun bir şekilde okul ve öğretmen ile ilgili yönlendirme yapmadan duygu ve düşüncelerini sorun.Sorduğunuz sorularda ve aile içi çocuğunuzun yanındaki konumalarınızda okul ve öğretmen kıyaslamalı konuşmaları tercih etmeyin.
“Okulu çok beğendin değil mi ?”, “Bu okul öncekinden daha güzel değil mi?, “Hangi öğretmen daha iyiydi?” Soru kalıpları yerine;
“Bu okulun en çok hangi özelliklerini beğendin?”
“Bu okulun öğrencisi olmak sana kendini nasıl hissettirirdi?”
Benzeri sorular çocuğunuzun yaş ve kişisel özelliklerine göre sorabilirsiniz.
Kaç yaşında olurlarsa olsunlar, anaokuluna kaydolma kararına ebeveynleri karar verir vermez çocuklar tanıtılmalıdır. Bu, ebeveynlerin çocukların (veya çocukların) huzurunda kreş / anaokulu hakkında olumlu bir şekilde konuşmaları, onlara ilk günün nasıl görüneceğini ve orada nasıl vakit geçireceklerini açıklamaları ve aynı zamanda anne ve babanın en kısa sürede geleceğini de not etmeleri anlamına gelir.
Ev rutini anaokulu günlük rutini ile uyumlu hale getirin.
Çocuklar rutinleri sever çünkü orada kendilerini güvende hissederler. Bu nedenle, anaokulunun günlük rutini (öğle yemeği zamanı, uyku zamanı, davranış kuralları…) hakkında bilgi sahibi olmak ve ailenin işleyişini buna göre uyarlamak önemlidir. En iyi yöntem , uyum sağlamadan birkaç hafta önce, anaokulunda (evdekinden farklıysa) uyku ve beslenme programına kademeli olarak uyum sağlamak, çocuklara acı çekmeden uyum sağlamaları için yeterli zaman sağlamaktır. Bilgisayar ve tablet gibi teknolojik aletlerin kullanım süreleri de okul başlamadan en azından iki üç hafta önce en aza indirgenmeye başlanmalıdır.Anaokulundaki gibi yerleşik bir rutinle evden gelen çocuklar kendilerini daha kolay adapte ediyorlar çünkü anaokuluna girmeden önce bile bir engeli aşmış oluyorlar.
Uyum için zaman ayırın
Adaptasyon hiçbir zaman% 100 öngörülebilir olmayan bir süreçtir. Bu nedenle, en azından ilk iki hafta boyunca, ebeveynlerin yükümlülüklerini ve işten devamsızlıklarını, çocuklarının anaokulunda kalacağı zamana göre ayarlamaları ve onları kararlaştırılan zamanda almaları gerekir. Anaokulunun ilk günlerinde çocuklar kısa bir süre orada kalırlar, ancak yine de, ebeveynlerin anaokulu öğretmeniyle kararlaştırılan zamanda (örneğin 15 dakika içinde) onları almaya gelmesi son derece önemlidir. Böylelikle çocuklar, anne ve babalarının geleceğini anında hissedebilirler ve terk edilme ve ayrılma korkusu aslında uyum sürecinde karşılaşabilecekleri en güçlü korkudur.

Ebeveynler kendi adaptasyonlarıyla yüzleşirler.

Ebeveynler durumun farkında olmasalar dahi,çocuğun okula adaptasyon sürecini sağlıklı bir şekilde tamamlamasında, ebeveynlerin anaokuluna karşı tutumları çok önemli rol oynamaktadır.Ebeveynler kararlarından emin değillerse, şüpheleniyorlarsa veya anaokuluyla ilgili olumsuz duygular gösteriyorlarsa çocuklar, çocukların yanında anaokulu hakkında olumlu konuşsalar bile korku ve belirsizliklerini hissedeceklerdir. Ağlayan çocuklarını okul öncesi öğretmenine bıraktıklarında ortaya çıkan korku ve suçluluk duygusuyla baş etmek anne babalar için kolay değildir. Tepkileri doğal olsa da bilinçaltı düzeyde çocukların güvensiz ve korkmuş olmalarına neden olur. İzin alma süresinin olabildiğince kısa olması, aşırı bir duygu patlaması olmaksızın, daha uzun süre ebeveynlerin belirsizliği daha fazla açığa çıkması önerilir.İzin alma ile baş etmenin en iyi yolu, çocuklara (yaşlarına bakılmaksızın) onları sevdiğimizi, anaokulunda eğleneceklerini ve onları almaya ne zaman geleceğimizi söylemektir. Daha fazla açıklama, anlaşma, ikna… durumu daha da kötüleştirir ve çocukların zihninde bir kaos yaratır, çünkü ebeveynlerinin bile duygularını kontrol etmediğini ve anaokulunu çocukları için güvenli ve en iyi yer olarak görmediğini görebilirler.çünkü ebeveynlerinin bile duygularını kontrol etmediğini ve anaokulunu çocukları için güvenli ve en iyi yer olarak görmediklerini görebiliyorlar.çünkü ebeveynlerinin bile duygularını kontrol etmediklerini ve anaokulunu çocukları için güvenli ve en iyi yer olarak görmediklerini görebiliyorlar.
Sonunda başa dönüyoruz - bilgili ebeveynler ve okul öncesi öğretmenleriyle iyi işbirliği, başarılı adaptasyonun en önemli yönleridir. Ebeveynler bu stresli döneme ilişkin neler bekleyebileceklerini biliyorlarsa, anaokulunun çocuklarının gelişimine önemli bir katkı sağlayabileceğinin farkındaysa, kurumun programından ve çocuklara yönelik tutumlarından haberdar ise suçluluk duygusu çocuklarına zararlı bir şey yapmak artık olmayacak.
Son olarak, ebeveynler için bir tavsiye var - okul öncesi kurumlarını çocuğunuzun yetiştirilmesinde ve eğitiminde en yakın partneriniz olarak görmeye çalışın. Okul öncesi kurumları, çocuğunuzun yaşındaki çocuklarla çalışmak için çağrısı olan uzmanları görevlendirir. Çocuğunuzu en iyi siz tanıyorsunuz, ancak okul öncesi öğretmenleri ve okul rehberlik öğretmenleri bilgi ve deneyimleriyle size yardımcı olabilir, böylece onun güçlü ve zayıf yönlerini objektif olarak algılayabilirsiniz. Çocuğumuzun ne yapabileceğini, ne yapmak istediğini ve belli bir yaşta kendisinden ne yapması beklendiğini bilirseniz, potansiyelinin ve bağımsızlığının gelişmesine en iyi şekilde katkıda bulunabilirsiniz.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Çocuğum Anaokuluna Başlıyor!" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Uzm.Psk.Yasemen YARALI'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Uzm.Psk.Yasemen YARALI'nın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     1 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Yasemen YARALI Fotoğraf
Uzm.Psk.Yasemen YARALI
İstanbul (Online hizmet de veriyor)
Uzman Klinik Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi1 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Uzm.Psk.Yasemen YARALI'nın Yazıları
► Çocuğum Anaokuluna Başlıyor Psk.Eda GÖKDUMAN
► Çocuğum Okula Başlıyor… Psk.Dnş.Zeliha EREN
► Çocuğum Okula Başlıyor Psk.Pınar AKDEMİR GANDUR
► Çocuğum Ne Zaman Anaokuluna Başlamalı? Psk.Burcu BAŞOĞLU KUNDAK
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,893 uzman makalesi arasında 'Çocuğum Anaokuluna Başlıyor!' başlığıyla benzeşen toplam 18 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Psikoterapi Nedir? Ağustos 2022
► Akran Zorbalığı Nedir? Şubat 2022
► Öfke Nedir? Mart 2021
◊ Siber Zorbalık Ağustos 2020
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


19:19
Top