2007'den Bugüne 89,829 Tavsiye, 27,675 Uzman ve 19,688 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Benzeri Görülmemiş Olan Covıd-19 Sürecini Ebeveynler Çocukları ile Nasıl Yönetmelidirler?
MAKALE #21673 © Yazan Uzm.Psk.Yasemen YARALI | Yayın Ağustos 2020 | 842 Okuyucu
BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ OLAN COVID-19 SÜRECİNİ EBEVEYNLER ÇOCUKLARI ile NASIL YÖNETMELİDİRLER?


Şu anda askıya alınmış bir zaman diliminde yaşıyoruz.Çok değil bundan bir kaç ay önce farklı bir normalimiz vardı. Şu anda okul yok, iş yok ya da çok az iş, yeni kurallar, sosyal temas yok, korkmuş gözler, maskenin arkasına gizlenmiş ifadeler.

Evet bu süreçte zorlanmanız, kaygı duyuyor olmanız çok normal. COVID-19 virüsü salgını duyurusu ışığında kaygı ve paniğin ele geçirdiği açıktır.Korku, bizi harekete geçirmeye yarayan çok önemli ve yararlı bir fizyolojik reaksiyon, potansiyel tehlikeler karşısında koruyucu davranışlar uygular.Bu yeni bir salgın olduğu için riskten korkmak: kendiniz ve sevdikleriniz endişe duyuyor olmanız ve güvence arayışı içerisinde olmanız normal davranışlardır. Ama neyden korktuğunuzu biliyorsanız korkunuzu kontrol altına almayı başarabilecek hamleler izleyebilirsiniz.Korkunuzun, panik haline dönüşmesini engelleyebilirsiniz.

Panik ise, analiz etme yeteceğinin yok olduğu kontrolsüz bir reaksiyondur. Durumun rasyonelliği tamamen kaybolur; yansıtıcı işlevler gelir.


Ebeveyn olarak siz kaygılı hissediyor olabilirsiniz, yine bir diğer rolünüz olan evlat olarak siz kaygılı hissediyor olabilirsiniz, meslek sahibi olarak işinize ne zaman döneceğinizi bilmediğiniz için veya COVID-19’a rağmen çalışan siz kaygılı olabilirsiniz.Hayatınızda mevcut olan bu rollerden hepsi iç içe geçmiş bir şekilde sizleri farklı nedenlerden dolayı endişelendiriyor olabilir.

Peki ebeveyn olarak ‘siz’ in bu süreçte nasıl davranmanız daha doğru olacaktır?

Birçok çocuk, diğer aile üyelerini bilinçaltında taklit ederek (model öğrenme) ailelerindeki işlevsiz veya fonksiyonel davranışları öğrenir. Çocuklar okula ilk başladıkları zaman veya yeni bir ortama girdiklerinde ebeveynlerinin yeni ortama nasıl tepki verdiklerini gözlemlerler, çünkü çocuklar yeni ve tehdit edici durumlarla ilgili çok fazla deneyime sahip değildirler.Bir çok yeniliğe ebeveynlerini rol model alarak duruma uygun duygu, davranış ve tutum geliştirirler.

Çocuklar hayal edebileceğinizden çok daha dikkatlidir. Duygularımızı anlayabilirler ve sözel olmayan davranışlarımızdan da duygularımız hakkında ipucular yakalayabilirler.

Genel olarak çocukların tüm bu senaryoya verecekleri tepki, çocukların çevrelerinde yer alan yetişkinlerin bu sürece verdikleri tepkilerin yansıması olacaktır.Güven veriyorsak, çocuklar iyi olacak, çocukların felaket senaryolarına onları anlamaya ve dinlemeye çalışmadan, açıklama yapmadan tepki gösteriyorsak, onlar da kendilerini tekrar felaket senaryosu girdabının içerisinde bulacaklardır.


Çocukların korku ve üzüntü gibi duyguları ifade etmenin olumlu yollarını bulmalarına yardımcı olmaya çalışmanız doğru olacaktır. Her çocuğun duygularını ifade etme yolu vardır ve oyun ya da çizim gibi yaratıcı aktiviteler bu süreçte onlara yardımcı olabilir.
Çocuklar, rahatsız edici duygularını güvenli ve destekleyici bir ortamda ifade edebilmeleri ve iletebilmeleri durumunda kendilerini rahat hissederler.

Stres ve kriz dönemlerinde, çocukların daha fazla yakınlık aramaları ve ebeveynleri ile daha talepkar olmaları yaygındır. Şüpheleri varsa, onlarla birlikte yüzleşelim, bu onların endişelerini hafifletir. Belirli bir yanıt veremediğimizde bile, önemli olan mevcut kalmak ve istikrarlarını sağlamak olacaktır. Çocuklar iyi gözlemcilerdir: duygusal durumlarını zor zamanlarda nasıl yöneteceklerini öğrenmek için yetişkinlerin davranışlarını ve duygularını tararlar.


Çocuklar genellikle rol model aldıkları yetişkinlerden duygusal sinyaller alırlar, bu nedenle yetişkinlerin krize tepki verme ve duygularını yönetme biçimleri çok önemlidir.
Uygun mesajlar vermek, onlarla endişe verici davranışlardan kaçınmak önemlidir (büyük gıda malzemeleri stoğu yapmak , birçok dezenfektan satın almak gibi …). Çocuklar bu durumda senaryoyu daha farklı bir şekilde anlamaya meyillidirler. Evde gerçekleştirdiğiniz izolasyon sürecinde almış olduğunuz önlemler uzmanların sizlere bildirdikleri tedbirler ışığında olması yeterli olacaktır.


COVID-19 adına Sağlık Bakanlığının açıkladığı kurallar çocuğunuza yaşına uygun bir şekilde aktarın.Ve kuralları uygulayın.Çocuğunuz virüse yönelik aldığınız önlemleri önemseyecektir.Evde güvende olduğunu bilmesi çocuğun kaygısının yatışmasına yardımcı olacaktır.Bu süreci doğru bir şekilde yönetmeniz, süreç sonrasında çocuğunuzun travma sonrası stres bozukluğu yaşama riskini en aza indirgeyecektir.

Dinleyin!Gözlemleyin!Açıklayıcı Olun!

Çocukları dinlemek, duygusal durumlarının ne olduğunu anlamada ilk basamaktır, çocukları ve gençleri duygusal ve psikolojik olarak desteklemek, her şeyden önce endişelerini ve korkularını sağduyu ile karşılayarak, onlara yakın olmak anlamına gelir.Çocuğunuz onu duymanız ve onu dinlemeniz arasındaki farkı anlayacaktır.Çocuklarınızınızın isteklerini işitmeniz önemlidir.Fakat çocuklarınızın duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarını onları dinleyerek ve gözlemleyerek karşılayabilirsiniz.

Tekrarlayan, ısrarcı ve çelişkili olsa bile sorularını dinleyin.Çocuğunuzun sorularını dinlerken çocuğunuzun beden diline dikkat edin.Çocuğunuza bilgi vermekten çok , çocuğunuzun sorduğu soruyla ilgili duygusunu anlamaya çalışın.Çocuğunuzun sorularının temelinde, çocuğun COVID-19’a ilişkin duyduğu endişe,

Küçüklerin başka bir şeyle meşgulken bile sizleri dinleyebileceğini hatırlamak önemlidir.Çocukların varlığında, yetişkinler arası konuşmanın güven verici bir tutum sergilemeleri tavsiye edilir.

Çocuklar her zaman yetişkinler gibi sözel olarak yaşadıklarını ifade edemeyebilir.Bu durumda çocukların kendilerini ifade etme aracı oyundur.


Freud, çocuğun ağrılı ve sinir bozucu bir deneyimi (annenin yokluğu gibi) ayrılmaya katlanmasına izin veren kontrol edilebilir bir deneyime dönüştürmek için aynı oyunu birkaç kez tekrarladığını varsaymıştır.


Freud, bu nedenle, oyunun çocuğun acı deneyimlerini onarmasına izin verdiği ve korku ile endişelerin yanı sıra çocuğun duygusal yaşamında bulunan saldırganlık ve diğer dürtülerin oyunla detaylandırabileceği bu gözlemlerden türetilmiştir.Bu süreçte çocuğunuzun kurduğu oyunları gözlemleyin.Size sözel olarak ifade edemedikleri duygu ve düşünce içeriklerini oyun yolu ile açığa çıkaracaklardır.

Doğru bilgi verin.
Çocuklara, yaşlarına veya gelişim düzeylerine uygun ve doğru bilgiler verin.COVID-19 hakkındaki sosyal medyada yayınlanan bazı hikayelerin söylentilere ve yanlış bilgilere dayanabileceğini açıklayın.
Çocuğunuzun sosyal hayata ilişkin yönelttiği soruları cevaplamak sizin için de zor olsa da, çocukların sorularını geçiştirmek yerine içerisinde bulunduğumuz süreci yaşına uygun olarak olarak açıklamanız büyük bir öneme sahiptir.

Bir Rutin Edinin:

Günlük alışkanlıklar tersine döndü, hiç şüphe yok. Bu, yorgunluk veya dinlenme ihtiyacı olmasa bile yatakta veya koltukta kalma riski ile basit günlük eylemlerde "pusula kaybına" yol açabilir. Rutininizi yeniden programlamak ve karar verdiğiniz zaman çizelgelerine kesinlikle uymak önemlidir: bu da bir sorumluluk çağrısıdır, ancak bu sizin üstlendiğiniz bir sorumluluktur. Bu nedenle, telefon görüşmelerini veya güvenilir kişilerle görüntülü görüşmeleri planlamanın yanı sıra, günlük zamanın diğer etkinlikleri yürütmek için planlanmanın kullanılması gerekir.

Çocuğun yetişkinler gibi zaman algısı yoktur ve rutinin kesintiye uğraması, önlenmesi gereken bir acı hissini belirleyebilir. Tüm uzmanlar, tüm gün evde olsanız bile, düzenli bir program oluşturmanın ve izlemenin önemli olduğunu kabul eder. Çocuklar normal saatlerinde kalkmalı, yemek yemeli ve yatmalıdır.


Program, gün içinde okul veya sosyal aktivitelerinin programını taklit edebilir.
Basit ve Temiz Bilgi Sağlayın:

Gerçeği en basit şekilde söylemek her zaman yapılacak en iyi şeydir.Yaşlarına uygun basit bir dilde bilgi vermek, çocuklara güven vermenin ve etraflarında neler olup bittiğini anlamayı kolaylaştırmanın en iyi yoludur.

Bilgiye Fazla Maruz Kalmaya Hayır!

Gördükleri ve duydukları konusundaki karışıklığı arttırmamak için medya ve sosyal medya önünde çok fazla zaman harcamaktan kaçının.

COVID-19'un olası sonuçlarını dürüstçe adlandırın!


Okul öncesi çocukların radyo, televizyon ve internete erişimi engellenmelidir. Ebeveynler çocuklarla konuşmalı ve kitap kullanmalıdır. Yanlış anlamaları tespit etmek ve açıklığa kavuşturmak için ilkokul çocukları ile birlikte medya kullanılması sağlanmalıdır. Daha büyük çocuklar ve ergenlerle birlikte, “sorulara açıklığın işaret edilmesini” ve onlara duygularını, düşüncelerini ve günlük deneyimlerini sormalarını tavsiye edilebilir. Muhtemelen en zor sorunun neyin cevabı kalır: Çocuklar büyükannenin veya büyükbabanın hastalanıp ölmediğini sorduğunda ne diyorsunuz? Bu durumda çocukların yaşlarına uygun bir biçimde mevcut hastalık tehlikesini anlatabilirsiniz.Büyükanne ve büyükbabalar evde oldukları ve gerekli önlemleri aldıkları için sağlıklı olduklarını çocuklara rapor edebilirler. Bu nedenle, enfeksiyonu önlemek için neler yapıldığını açıklamak iyi bir stratejidir.

TV ve internet tarafından sunulan birçok üzücü görüntü, kendimizi tam krizde bulma hissine neden olabilir. Çocukların imgeleri ve kişisel gerçekliği ayırt edememe riski vardır ve bu nedenle yakında tehlikede olduklarına inanabilirler. Oyun ve rahatlama fırsatları yaratarak çocukların stresle başa çıkmalarına yardımcı olabilirsiniz. Özellikle yatmadan önce düzenli rutinleri ve son tarihleri mümkün olduğunca koruyun veya yeni bir ortamda yenilerini oluşturun. Salgın bölgenizdeyse, çocuklarınıza neredeyse kesinlikle hastalığı yakalamayacaklarını, COVID19 ile enfekte olanların çoğunun endişe verici olmayan bir şekilde hastalandığını ve ailenizi sağlıklı tutmak için mücadele eden birçok yetişkin olduğunu hatırlatın. Çocuğunuz iyi hissetmiyorsa, kendilerine ve arkadaşlarına daha güvenli olduğu için evde / hastanede kalmanın iyi olduğunu açıklayın. Onlara güven verin: zor, bazen endişe verici veya belki de sıkıcı olduğunu biliyorsunuz, ancak kurallara uymak herkesin sağlıklı kalmasına yardımcı olacaktır.

Hastanelerin görüntülerini, maskeleri ve enfeksiyon ve ölümlerin sayısının sürekli güncellemesini göstermeye devam etmek, sadece fantezileri ve olumsuz düşüncüleri artırabilir.Hem çocuğunuzun ruh sağlığı,hem de sizin ruh sağlığınız için günde iki üç defa gündemi takip edebilirsiniz.

Küçük çocukları izleyin!

Yetişkinler ilk olarak çocukların davranışlarını takip etmelidir: çevrelerindeki yetişkinlerden etkilenebilecek çocukların ve gençlerin önünde olumsuz duyguları ifade etme şeklinize dikkat etmeniz gerekir.Yetişkinlerin, yetkili kurumlar tarafından belirtilen ve çocukların aynı şeyi yapmalarını içeren kural ve davranışları titizlikle izlemeleri de önemlidir.

Küçük çocuklar durumun gerçekliğinden habersiz olabilirler, ancak yine de rutin değişiklikler konusunda tedirgin olabilirler veya etraflarındaki insanların endişeli ve üzgün olduklarını fark edebilirler. Küçük çocuklarla periyodik olarak kontrol etmeyi ve onlara olabilecek endişelerini işleme fırsatı vermeyi planlayın.

Normalden daha fazla öfke nöbeti atan çocuklar meydan okurlar veya gergin davranırlar ve endişeli hissedebilirler. Sessiz, dikkat dağıtmayan bir an seçin, onlara nasıl hissettiklerini yavaşça sorun ve patlamaları sakin, sabit ve rahat bir şekilde yanıtladığınızdan emin olun.

Yeni aktiviteler ve egzersizlerle yaratıcılığınızı arttırın.

Bir bulmaca yapmak veya gece bir aile oyunu oynamak gibi rutininize yeni aktiviteler katın. Örneğin aile üyelerinizden herkes farklı bir ülkenin kültürünün araştırmasını yapabilir.Ülkelere ait gelenekleri tanıtabilirsiniz.Evdeki kıyafetlerden de ülkelerin geleneksel kıyafetlerine benzer kıyafetler tasarlayarak, ülkelerin şarkıları eşliğinde dans edebilirsiniz.Ev içerisinde ailece egzersiz yapabileceğiniz ücretsiz sosyal medya kanallarından videolar eşliğinde fiziksel aktivitelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.Can sıkıntısının üstesinden gelmek için geleneksel araçlar da kullanmalısınız: masa oyunları, kitaplar ve ortak film anları. Büyükannenize veya en iyi arkadaşınıza gidemeseniz bile, görüntülü telefonla onlarla iletişime geçebilir veya cep telefonunuza bir tebrik olarak sunu gönderebilirsiniz. Fotoğraf albümlerinize birlikte bakıp, fotoğraflarla ilgili hatırladığınız anıları konuşabilirsiniz.


Çocukların, genellikle izin verilmese bile, sosyal medyayı (makul bir şekilde) ve Skype veya FaceTime'ı arkadaşlarıyla ve akranlarıyla bağlantıda kalmalarına izin verin. İletişim, çocukların daha az yalnız hissetmelerine yardımcı olabilir ve arkadaşlarından uzak olma stresini hafifletebilir.


Ayrıca, bir gardırop düzenlemek veya gömme bir dolabı temizlemek gibi bazı ortak projeler de anlamlı bir ortak çaba olabilir.

Sosyalleşme ruh halini düzenlemede ve sizi bağlı tutmada önemli bir rol oynar. Aynı şey çocuklarınız için de geçerlidir.
Teknoloji ayrıca küçük çocukların ailenize veya şu anda göremeyen arkadaşlarına daha yakın hissetmelerine yardımcı olabilir. Aile büyükleriniz her gece torunları ile görüntülü sohbet edebilir ve yatmadan önce (dijital) bir hikaye okuyabilir. Veya bir akşam yemeğinizi aile büyükleriniz ile Skype üzerinden konuşarak yiyebilirsiniz.Mükemmel değil, ama hepimizin daha yakın ve daha az stresli hissetmemize yardımcı oluyor.
Yeni teknolojiler karantinadaki hayatı daha az zorlaştırıyor. Bununla birlikte, dijital cihazlara erişimi olmayan veya akranlarıyla etkileşimlerin sürdürülmesini ve öğrenmenin devamını garanti etmek için yeterli bir bağlantıya sahip olmayan birçok çocuk var. Kriz dönemlerinde ve sonraki aşamalarda eşitsizlikleri vurgulayan sosyal bir sorundur.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Benzeri Görülmemiş Olan Covıd-19 Sürecini Ebeveynler Çocukları ile Nasıl Yönetmelidirler?" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Uzm.Psk.Yasemen YARALI'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Uzm.Psk.Yasemen YARALI'nın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     1 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Yasemen YARALI Fotoğraf
Uzm.Psk.Yasemen YARALI
İstanbul (Online hizmet de veriyor)
Uzman Klinik Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi1 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Uzm.Psk.Yasemen YARALI'nın Yazıları
► Eş Seçme Sürecini Etkileyen Etmenler Psk.Dnş.Duygu AYHAN
► Boşanma Çocukları Nasıl Etkiler? Psk.Tuğba DEMİRÖZ
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,688 uzman makalesi arasında 'Benzeri Görülmemiş Olan Covıd-19 Sürecini Ebeveynler Çocukları ile Nasıl Yönetmelidirler?' başlığıyla benzeşen toplam 21 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Akran Zorbalığı Nedir? Şubat 2022
► Öfke Nedir? Mart 2021
◊ Siber Zorbalık Ağustos 2020
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


04:27
Top