2007'den Bugüne 83,105 Tavsiye, 26,203 Uzman ve 18,431 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Sokakta Çalıştırılan İlköğretim Öğrencilerinin Rehabilitasyonu Projesi
YAZI #970 © Yazan Psk.Dnş.Tuncay GÜLEN | Yayın Aralık 2010
Proje Başlığı:
SOKAKTA ÇALIŞTIRILAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN REHABİLİTASYONU

1. Proje Özeti

1.1 Teklif edilen Projenin kısa açıklaması.

Projenin Türü “KAPASİTE GELİŞTİRME”
Projenin Süresi 12 ay
Projenin amaçları Genel Amaç(lar) : Sokakta çalıştırılan ilköğretim öğrencilerinin psikolojik, bedensel ve eğitimsel gereksinimlerini karşılayarak sağlıklı bir şekilde gelişimlerini sağlamalarına yardımcı olmaktır.
Özel Amaç: 1. Sokakta çalıştırılan ilköğretim öğrencilerinde depresyon ve kaygıya yol açan psikolojik bozuklukları azaltmak, 2. Sokakta çalıştırılan ilköğretim öğrencilerinin sosyal boyutlu sorunlarını azaltarak sosyalleşmelerine yardımcı olmak, 3. Sokakta çalıştırılan ilköğretim öğrencilerinin bedensel gelişimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmelerini sağlamak, 4. Sokakta çalıştırılan ilköğretim öğrencilerin eğitimsel eksikliklerini gidererek akademik başarılarını arttırmaktır.
Ortak(lar) ve Yasal Statüleri Kars Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Hedef grup(lar) Sokakta çalıştırılan 100 ilköğretim öğrencisi
Nihai Faydalanıcılar Sokakta çalıştırılan 100 ilköğretim öğrencisi ve bu çocukların aileleri projeden uzun vadede dolaylı olarak faydalanacaktır. Şehir bu çocukların vermiş olduğu görüntü kirliliğinden kurtulacaktır.
Beklenen Sonuçlar Kars ilinde ilköğretim okullarında öğrenim görüp aynı zamanda sokakta çalıştırılan çocukların psikolojik, bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerinde görülebilecek olumsuzlukların ortadan kaldırılması veya zararlarının azaltılması amaçlanmıştır.
Temel Faaliyetler 1.Psikolojik destek hizmetleri ( psikolojik danışma uygulamaları ) 2. Eğitim 3. Etüt uygulamaları 4. Kurslar 5. Sportif faaliyetler 6. Sağlık hizmetleri ( sağlık taramaları ) 7. Tiyatro 8. Sergi
Projenin kapsadığı Bölge Kars İli Merkezini yani; TR A2(Ağrı,Ardahan,Iğdır,Kars) Düzey 2 Kalkınma Programı kapsamındadır.


Projenin Toplam Uygun Maliyeti Sözleşme Makamından İstenen Hibe Tutarı Projenin Toplam Uygun Maliyetinin Yüzdesi %
98.384.56 AVRO 96.446.00 AVRO % 4.919.2 AVRO

2. İlgililik:

2.1 Projeniz hedef bölgelerin ihtiyaçları ve sorunlarıyla ne kadar ilgili?

Bu proje ile Kars ilinde ilköğretim okullarında öğrenim görüp, aynı zamanda sokakta
çalıştırılan çocukların psikolojik, bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerinde görülebilecek olumsuz durumlar ve bu olumsuz durumların ve zararlarını ortadan kaldırılması ile ilgilidir. Bu yönüyle de; Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programının Kars Bölgesinde dezavantajlı gruplar içinde bulunan, ilköğretim okullarında öğrenim görüp aynı zamanda da sokakta çalıştırılan 100 çocuğun psikolojik, bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerinde görülebilecek olumsuzlukların ortadan kaldırılması veya zararlarının azaltılması ve böylelikle de, çocukların kapasitelerinin geliştirilmesi ile de sosyo-ekonomik durumdan kaynaklanan gelişmişlik farklarının azaltılması önceliklerine uygundur.

2.2 Bu proje sayesinde çözülecek problemler ve karşılanacak ihtiyaçlar nelerdir? Bu yatırımınızın amacı nedir?

Bu proje ile Kars ilinde ilköğretim okullarında öğrenim görüp, aynı zaman da sokakta çalıştırılan çocukların psikolojik, bedensel, zihinsel, sosyal ve eğitimsel gereksinimlerini karşılayarak sağlıklı bir şekilde gelişimlerini sağlamalarına yardımcı olmak amaçlanmıştır.

2.3 Dâhil olacak aktörler kimlerdir? (nihai faydalanıcılar, hedef gruplar)?

Bu proje ile 100 çocuğun proje kapsamına alınması beklenmektedir. Bu 100 çocuğun aileleri de bu projeden dolaylı olarak faydalanacaktır. Proje kapsamında belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülecek olan faaliyetler, ailelerine ekonomik katkıda bulunmak için sokaklarda çalışan ve psikolojik, sosyal, zihinsel ve bedensel açılardan risk altındaki çocukların kişisel gelişimleri ile doğrudan ilgilidir. Sokakta çalıştırılan 100 ilköğretim öğrencisi ve bu çocukların aileleri projeden uzun vadede dolaylı olarak faydalanacaktır. Şehir bu çocukların vermiş olduğu görüntü kirliliğinden kurtulacaktır.

2.4 Amaçlar ve öngörülen sonuçlar nelerdir?
Bu proje ile amaçlananlar; sokakta çalıştırılan ilköğretim çağındaki 100 çocuğun proje kapsamına alınması ve bu öğrencilerin psikolojik, bedensel ve eğitimsel gereksinimlerini karşılayarak sağlıklı bir şekilde gelişimlerini sağlamalarına yardımcı olmaktır.
Bu Amaç Doğrultusunda; 1. Sokakta çalıştırılan ilköğretim öğrencilerinde depresyon ve kaygıya yol açan psikolojik bozuklukları azaltmak, 2. Sokakta çalıştırılan ilköğretim öğrencilerinin sosyal boyutlu sorunlarını azaltarak sosyalleşmelerine yardımcı olmak, 3. Sokakta çalıştırılan ilköğretim öğrencilerinin bedensel gelişimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmelerini sağlamak, 4. Sokakta çalıştırılan ilköğretim öğrencilerin eğitimsel eksikliklerini gidererek akademik başarılarını arttırmak amaçlanmıştır.
Bu proje ile öngörülen sonuçlar ise; Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programının Kars Bölgesinde dezavantajlı gruplar içinde bulunan, ilköğretim okullarında öğrenim görüp aynı zamanda da sokakta çalıştırılan 100 çocuğun psikolojik, bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerinde görülebilecek olumsuzlukların ortadan kaldırılması veya zararlarının azaltılması ve böylelikle de, çocukların kapasitelerinin geliştirilmesi ile de sosyo-ekonomik durumdan kaynaklanan gelişmişlik farklarının azaltılması önceliklerine uygun şekilde projenin sonuçları öngörülmüştür.
2.5 Projenin Katma Değeri nedir (bu proje (merkezi ve yerel) yönetim faaliyetlerine ve kamu-dışı kesimin uyguladığı projelere ne gibi katma değerler sağlayacaktır)?
Bu proje 12 aylık sürecini başarıyla tamamladığı takdirde, projenin sona ermesinden sonra da sürekliliğini korumasına yardımcı olmak için, proje sonuçlarını yerel düzeyde sahip çıkılması amacıyla, projenin kamuoyu üzerindeki etkilerinin sonucunda başta Kars Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü olmak üzere, Kars Belediyesinin, Kars Valiliğinin, Kars, Ardahan, Iğdır Kalkınma Vakfı (KAI) gibi sivil toplum kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin sahip çıkacağı beklenmektedir.

3. Yöntem ve Sürdürülebilirlik:

3.1 Projenin temel faaliyetleri nelerdir?

1. Psikolojik destek hizmetleri ( psikolojik danışma uygulamaları - psikoterapi ) : Kars Rehberlik ve
Araştırma Merkezi Müdürlüğü rehber öğretmenleri ve uzmanları gerekli uzman desteğini verecektir.
2. Eğitim: Trafik kuralları ve bağımlılığa yol açan maddeler konusunda broşür ve yayın temin edilecektir.
3. Etüt uygulamaları: İlköğretimde okutulan dersleri desteklemek amacıyla uzman desteği verilecektir.
4. Kurslar: Çocukların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda fotoğrafçılık, resim, müzik, kursları için gerekli uzman desteği verilecektir.
5. Spor faaliyetleri: Çocukların bedensel gelişimlerini desteklemek ve sosyalleşmelerini arttırmak amacıyla gerekli teknik ve uzman desteği sağlanacaktır.
6. Sağlık hizmetleri ( sağlık taramaları ) : Çocuklara Kars İl Sağlık Müdürlüğü ve bir gönüllü Diş Hekimi tarafından, herhangi bir sağlık sorunu olan ve sosyal güvencesi olmayanlarına tedavilerinin sağlık kurumlarında ücretsiz olarak gerektiğinde ameliyatlar dâhil olmak üzere ilaçların temin edilmesi sağlanacaktır ve ayrıca bu çocuklara her üç ayda bir sağlık kontrolleri yapılacaktır.
7. Tiyatro: Çocukların hem sosyalleşmelerini hızlandırmak hem de halkın gözündeki imajlarını iyileştirmek amacıyla yapılacak olan tiyatro çalışmalarına gereken uzman desteği verilecektir.
8. Sergi: Çocukların kurslar süresince ürettiklerini sergilemek amacıyla gereken destek verilecektir.

3.2 Temel uygulama ortaklarınız kimler olacaktır, onlarla ilişkiniz ne kadar sürecektir ve onların projeye katılımı nasıl olacaktır?

Bu projeye en büyük katkıyı Kars Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü yapacaktır.
Kars Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü projede bağlı kuruluş olarak teknik destek sağlayacaktır. Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü eğitim çalışmalarında projeye destek sağlayacak ve bu destek katkı olarak projeye yansıyacaktır. Kars Valiliği projeye nakdi destek verecektir.

3.3 Projenin sürdürülebilirliği nasıl sağlanacak?

Mali Yönü: Hibe sona erdikten sonra faaliyetler. Kars Valiliği tarafından finanse edilecektir.
Kars Valiliği desteğinde, Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine sağlanarak, Kars Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü projedeki faaliyetleri sürdürebilecek beşeri güç, fiziki alt yapı ve maddi olanaklara sahiptir. Ayrıca proje kapsamındaki faaliyetler Kars Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün misyonu ile de örtüşmektedir.
Kurumsal Düzey: Proje 1 yıllık süreçte başarıya ulaşırsa, projenin kamuoyu üzerindeki
etkilerinin sonucunda hem Kars Valiliği hem Kars Belediyesi, hem Kars Milli Eğitim ve Kars Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, hem de sivil toplum örgütleri ( Kars, Ardahan, Iğdır Kalkınma Vakfı – KAI )yerel yönetimler sahip çıkacakları beklenmektedir.
Politik Düzeyi: Proje başarılı olduğu takdirde bu konu ile ilgili kurum ve kuruluşların bu konuyu
çok ciddi ama çözülebilir bir sorun olarak ele alıp, bu çocuklarla ilgili yeni uygulamalar ve çözüm yolları üretmeleri beklenmektedir.

3.4 Projenin çarpan etkisi olacak mı?

Mevcut durum analizinde de belirtildiği gibi Kars ilinde sokakta çalışan çocukların ailelerinin sosyo-ekonomik durumları düşük olduğu için bu aileler çocuklarına yüksek bir yaşam kalitesi sunamamaktadırlar. Bu projenin gerçekleşmesi durumunda çocukların yaşam kalitesinde yapılacak olan iyileştirmeler sayesinde ailelerin çocuklarını yetiştirme konusundaki görev ve sorumluluklarına yardımcı olunacaktır. Proje sürecinde çalışmalardan olumlu bir şekilde etkilendikleri takdirde daha sonra bu çocuklara yönelik olarak yapılacak diğer projeler içinde ( örneğin; iş edindirme ) alt yapı hazırlanmış olacaktır. Bunların yanı sıra iyi bir şekilde yetişen çocuklara sahip olan toplumun geleceği de garanti altına alınmış olacaktır.

4. Uzmanlık ve İşletme Kapasitesi:

4.1 Kurum/kuruluşunuzun proje yönetimi konusundaki deneyimleri nelerdir?

1. Kars Rehberlik ve Araştırma Merkezi her yıl çeşitli alanlarda Milli Eğitim Bakanlığının açmış ve belirlemiş olduğu illerde, başta Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında olmak üzere; Özel Eğitim konularında ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenler için açmış olduğu hizmet içi eğitim projelerini yürütmüştür ve halen devam eden projeleri de başarı ile yürütmektedir.
bu projelerden bazıları şöyledir;
- Sınıf Öğretmenlerine Özel Eğitim Sertifikası projesi 2005 yılından günümüze kadar
- Rehber Öğretmenlere Haydi Kızlar Okula Kampanyası 2004 yılından günümüze kadar
- Rehber Öğretmenlere İlköğretim ve Ortaöğretimde yeni formata göre Sınıf Rehberlik Programı 2006 yılından günümüze
- Rehber Öğretmenlere Psikososyal Müdahale ile ilgili Proje 1999 yılından günümüze
- Aile içi şiddet konulu projeyi 2006-2007 eğitim-öğretim yılı itibariyle başarıyla yürütmektedir.
2. Kars Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü olarak kurumun bütün uzman öğretim elemanları, rehber öğretmenleri, özel eğitimcileri, ölçme ve değerlendirme uzmanı, psikologu ve müdürü olarak uyguladıkları çeşitli örnek projeler şunlardır: a.) ‘’ Psikososyal Destek ve Müdahale Hizmetleri Projesi’’ Unıcef – MEB işbirliği ile 1999 Marmara Depreminden günümüze kadar devam etmektedir.‘’ b.) ‘’ Haydi Kızlar Okula Kampanyası Projesi’’ Unıcef – MEB işbirliği ile 2004 Haziran ayından günümüze kadar devam etmektedir. c.) ‘’ Sınıf Öğretmenlerine Zihinsel Engelli Öğretmenliği Sertifikası Projesi’’ 2005 yılından günümüze kadar devam etmektedir. d.) ‘’ İlk ve Orta Öğretimlerde Sınıf Rehberlik Programı – Yeni Formata göre - ‘’ 2006 Eylül ayından günümüze devam etmektedir.
3. Kars Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü olarak kurumun, Kars ili merkezinde ve ilçelerinde ve köylerinde bulunan bütün okulların; yani Kars ilindeki bütün okulların Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık branşı ile ilgili bütün konularının ve faaliyetlerinin koordinesini, dokümanlarının çoğaltılması işlerini yürütmesi ayrı bir deneyim olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca Kars ili merkezinde bütün okulların ilköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimi çağındaki bütün psikolojik sorunlu olduğu düşünülen öğrencilerin, sınıftaki diğer öğrencilerin seviyesinden düşük veya anti sosyal ve kavgacı veya sigara bağımlılığı gibi öğrenciler olduğu düşünüldüğü zaman, bu projenin uygulama hedef kitlesi öğrencileri ile benzer psikolojik yapıları olduğu değerlendirilmiştir. Bu öğrencilerin tanısını ve tedavisinde koordinasyonu sağladıkları düşünüldüğünde aynı psikolojik yapıdaki öğrencilerin projenin hedef kitlesi olacağı açısından proje ekibi olarak da deneyimli olduğu bilinmektedir. Ayrıca Kars ilinde bulunan ve okullardan bazı özellikleri bir form doldurularak gönderildiği ve de bu öğrencilerin hepsine detaylı olarak psikolojik test, test dışı teknikler ve psikolojik danışma uygulamaları yapılarak tanısı koyulmakta ve eğer Psikiyatri Polikliniğine sevkinin yapılmasını uygun gördükleri öğrenci olduğunu tespit ettikleri takdirde oraya sevkinin sağlanması gibi konularda Kars Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün deneyimli olduğu bilinmektedir. Ayrıca bulunduğu okulda rehber öğretmen varsa onunla işbirliği yapılmakta ve ya rehber öğretmeni olmayan okullarda ise Kaynaştırma eğitimi verilmesinin uygun görüldüğü tanısı koyulmakta veya bir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde destek eğitim görmesinin uygun olduğu tanısını koyan devletin ilk yetkili kurumu olması ile de Kars Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü olarak, bu projede kurumun bu deneyiminden istifade edileceği öngörülerek projeye dâhil edilmiştir.

Kayıt No: AKKM-LDI

................................
(sadece resmi kullanım içindir)

BAŞVURU FORMU

Başvuru Sahibinin Adı:
KARS REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜProje Başlığı:
SOKAKTA ÇALIŞTIRILAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN REHABİLİTASYONU


I. PROJE

1. TANIM

1.1 Başlık


Sokakta Çalıştırılan İlköğretim Öğrencilerinin Rehabilitasyonu


1.2 Yer(ler)


Kars İl Merkezi


1.3 Proje Maliyeti ve Sözleşme Makamından İstenen Hibe Tutarı

Projenin Toplam Uygun Maliyeti Sözleşme Makamından İstenen Hibe Tutarı Projenin Toplam Uygun Maliyetine Yüzdesi %
98.384.56 AVRO 96.446.00 AVRO % 4.919.2 AVRO


1.4 Özet
Bu proje ile Kars ilinde ilköğretim okullarında öğrenim görüp aynı zamanda sokakta çalıştırılan
çocukların psikolojik, bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerinde görülebilecek olumsuzlukların ortadan kaldırılması veya zararlarının azaltılması amaçlanmıştır. Bu amaçla çocukların rehabilitasyonlarının yapılabilmesi için bir çocuk eğitim uygulama yeri açılacak ve burada çocukların psikolojik tedavileri yapılacak, sosyal ve kültürel, eğitsel ve sağlık ile ilgili faaliyetler yapılacaktır. İlköğretim çağında olup sokakta çalışan yaklaşık 200 çocuktan 100 kadarına ilgili faaliyetler yapılacaktır. Bu proje Yerel Kalkınma girişimleri Hibe programının Kars Bölgesinde dezavantajlı grupları da içinde bulunduran sokakta çalıştırılan çocukların psikolojik, bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerinde görülebilecek olumsuzlukların ortadan kaldırılması ve kapasitelerinin geliştirilmesi ve de böylelikle sosyo-ekonomik durumdan kaynaklanan gelişmişlik farklarının azaltılması önceliklerine uygundur.

Projenin Türü “Kapasite Geliştirme”
Projenin Süresi 12 ay
Projenin amaçları Genel Amaç(lar) Genel Amaç(lar) : Sokakta çalıştırılan ilköğretim öğrencilerinin psikolojik, bedensel ve eğitimsel gereksinimlerini karşılayarak sağlıklı bir şekilde gelişimlerini sağlamalarına yardımcı olmaktır.
Özel Amaç: 1. Sokakta çalıştırılan ilköğretim öğrencilerinde depresyon ve kaygıya yol açan psikolojik bozuklukları azaltmak, 2. Sokakta çalıştırılan ilköğretim öğrencilerinin sosyal boyutlu sorunlarını azaltarak sosyalleşmelerine yardımcı olmak, 3. Sokakta çalıştırılan ilköğretim öğrencilerinin bedensel gelişimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmelerini sağlamak, 4. Sokakta çalıştırılan ilköğretim öğrencilerin eğitimsel eksikliklerini gidererek akademik başarılarını arttırmaktır.
Ortak(lar) Kars Rehberlik ve Araştırma Müdürlüğü
Hadef grup(lar) Sokakta çalıştırılan 100 ilköğretim öğrencisi
Nihai Faydalanıcılar Sokakta çalıştırılan 100 ilköğretim öğrencisi ve bu çocukların aileleri projeden uzun vadede dolaylı olarak faydalanacaktır. Şehir bu çocukların vermiş olduğu görüntü kirliliğinden kurtulacaktır.
Beklenen Sonuçlar Kars ilinde ilköğretim okullarında öğrenim görüp aynı zamanda sokakta çalıştırılan çocukların psikolojik, bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerinde görülebilecek olumsuzlukların ortadan kaldırılması veya zararlarının azaltılması amaçlanmıştır.
Temel Faaliyetler 1. Psikolojik destek hizmetleri ( psikolojik danışma uygulamaları )
2. Eğitim 3. Etüt uygulamaları 4. Kurslar 5. Sportif faaliyetler
6. Sağlık hizmetleri ( sağlık taramaları ) 7. Tiyatro 8. Sergi
Projenin kapsadığı bölge Kars İli Merkezini yani; TR A2(Ağrı,Ardahan,Iğdır,Kars) Düzey 2 Kalkınma Programı kapsamındadır.


1.5 Amaçlar


Projenin Katkıda Bulunmayı Amaçladığı Genel Hedefleri:

Sokakta çalıştırılan ilköğretim öğrencilerinin psikolojik, bedensel ve eğitimsel gereksinimlerini
karşılayarak sağlıklı bir şekilde gelişimlerini sağlamalarına yardımcı olmaktır.

Projenin Katkıda Bulunmayı Amaçladığı Özel Amaçları:

1. Sokakta çalıştırılan ilköğretim öğrencilerinde depresyon ve kaygıya yol açan psikolojik bozuklukları azaltmak,

1.1. Çocukların karşılaştıkları durumlara ilişkin vermiş oldukları öfke tepkisini azaltmak
1.2. Çocuklarda kaygı düzeyini azaltmak
1.3. Çocukların geleceklerine ilişkin umutsuzluk düzeyini azaltmak
1.4. Çocukların edinmiş oldukları olumsuz bilişsel haritalarını değiştirerek olumlu bakış açısı kazandırmak

2. Sokakta çalıştırılan ilköğretim öğrencilerinin sosyal boyutlu sorunlarını azaltarak sosyalleşmelerine yardımcı olmak,

2.1. Çocuklarda paylaşım, işbirliği ve kurallara uyma duygularını geliştirmek
2.2. Çocukların toplumun kültürel unsurlarını kazanmasını sağlamak
2.2.1. Sağlıklı bir iletişim becerisi kazanmalarına yardımcı olmak
2.2.2. Toplum kültüründeki folklorik özellikleri kazanmalarını sağlamak
2.2.3. Çocukların yaşadıkları toplumun maddi unsurlarını öğrenmelerini sağlamak
2.2.4. Çocukların toplumsal bellek ve yaşamsal deneyim kazanmasını sağlamak

3. Sokakta çalıştırılan ilköğretim öğrencilerinin bedensel gelişimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmelerini sağlamak,

3.1. Çocukların giyim ile ilgili eksikliklerini temin ederek bedenlerinin dış koşullara uygun biçimde korunmasını sağlamak
3.2. Çocukların beslenme ile ilgili eksikliklerini gidermek
3.3. Çocukların hijyenik bir yaşam sürdürebilmeleri için eksikliklerini gidermek

4. Sokakta çalıştırılan ilköğretim öğrencilerin eğitimsel eksikliklerini gidererek akademik başarılarını arttırmaktır.

4.1. Çocukların okulla ilgili araç-gereçlerini tedarik etmek
4.2. Çocukların ilgi alanlarını tespit ederek mesleki yönlendirme yapmak
4.3. Çocukların akademik yaşantılarına destek olmak
4.4. Çocukların kişisel gelişimlerine yardımcı olmak
4.5. Çocukları bağımlılığa yol açan madde kullanımı konusunda bilinçlendirmek
4.6. Çocuklara trafik konularında bilinçlendirmek
4.7. Çocukların kitap okumalarını sağlamak

1.6 Gerekçelendirme

1.5.1 Projenin Programın hedefleri ve öncelikleri ile ilgisi

Proje, Kars Düzey II bölgesinde Bölgesel Kalkınma Programında yer alan yerel kalkınma
girişimleri kapsamındadır.
İnsan kaynaklarının geliştirilmesi kapsamında dezavantajlı gruplar içinde bulunan sokakta çalıştırılan çocukların kapasitelerinin geliştirilmesi ve böylelikle gelişmişlik farklarının azaltılması ile ilgilidir.

1.5.2 Hedef ülkede/lerde ve özellikle kapsanan bölgede/lerde belirlenen ihtiyaç ve sorunların tanımlanması.

“ÇOCUK” kavramı tarihte toplumların yapılarına, kültürlerine, inançlarına ve
ekonomilerine göre değişen bir kavramdır. Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre ise “Ulusal yasalarca daha genç bir yaşta reşit sayılma hariç, 18 yaşın altındaki her insan çocuk sayılır”.
Çocuk doğduğu andan itibaren büyüme süreci içinde ailesiyle kurduğu etkileşimden çıkardığı sonuçları özümseyerek kişiliğinin ve ruhsal yapısının temellerini oluşturmaktadır. Toplumların geleceği olan çocuk ve gençlerin her yönden sağlıklı yetiştirilmeleri, kişilik gelişimleri için de çok önemlidir.
Çağdaş toplumların çocuk paradigması, üç temel ilkeyi benimser: Birincisi; her doğan çocuğun hayata iyi bir başlangıç yapması. İkincisi nitelikli eğitim alması. Üçüncüsü ise her çocuğun yeteneği doğrultusunda potansiyellerinin geliştirilmesi sosyalleştirilmesidir. Ne yazık ki, dünya ülkelerinin çoğu “çocuklarına” bu ilkelerin belirlediği standartları sunamamaktadır. Bugün yarım milyonu aşkın sayıda çocuk günde 1 dolardan az bir para ile geçinmektedir. ( UNICEF 2002 ).
Akyüz ( 1999:492)’e göre; Çocuk hakları kavramı: “Çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal, ahlaki ve ekonomik bakımdan özgürlük ve haysiyet içinde, sağlıklı ve normal biçimde de yetişebilmesi için ona hukuk kuralları ile tanınan ve yetkiler ve menfaatlerdir.
Çocuklara verilen bu hakka rağmen diğer ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de çocuklarla ilgili çok büyük sorunlar bulunmaktadır. Ekonomik sorunlar ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan göç, işsizlik, gelir düzeyindeki ve eğitim seviyesindeki düşüklük gibi sorunların etkinliklerinden, hem toplumdaki yetişkinler hem de çocuklar olumsuz etkilenmektedir. Bu etkilenmelerin çocuklara yansımalarından biri katkıda bulunmak ya da geç bir saatte evine dönmekte, sokaklarda mendil-sakız-su-kart satmakta, ayakkabı boyacılığı yapmakta, kırmızı ışıkta araba camı silmekte ve bazıları da sabit noktalarda dilencilik yapmaktadırlar. Genelde tiner, bali ve benzeri madde bağımlılıkları yoktur. Bu çocukların aile ilişkileri bir şekilde sürmektedir.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 1999 yılında yaptığı araştırmada; çocuk işgücü anketine göre çocukların çalışmalarının başlıca nedenleri şu şekilde sıralanmaktadır;

- Hane halkı gelirine katkıda bulunmak için ( % 38.4 )
- Hane halkına ekonomik faaliyetlerde yardımcı olmak için ( % 19.8 )
- Ailesi isteği için % ( 15.9 )
- İş öğrenmek ve meslek sahibi olmak için ( % 10.4 )
- Kendi ihtiyaçlarına karşılamak için ( % 6.3 )
- Hane halkının borçlarına yardımcı olmak için ( % 5.1 )


Yukarıda belirtilen işsizlik, göç, vb. sorunlar projenin uygulanmasının planlandığı Kars
İlinde de görülmektedir. Kars ilini il nüfusu 325.864’tür.(2000 yılı DİE verileri ), kent nüfusu da 114.919’dur.İlin nüfus artışı % 0.841 (2000 yılı DİE verileri ) Türkiye ortalamasının ( % 18.28 ) çok altındadır. Projenin uygulanmasının düşünüldüğü Kars ili merkezinde sadece caddelerde çalışan çocuklara yönelik olarak Kars Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü öğretmenleri tarafından yapılan 2006 yılında araştırmalar kapsamında ise çocuklar ile ilgili şu verilere ulaşılmıştır.
— Kars ili şehir merkezinde yaklaşık 200 civarı sadece sokakta çalışan çocuk vardır. Diğer taraftan sanayide bir işyerinde çalışan, kenar mahallelerde çöp, hurda toplayan çocukların sayısı tam olarak tespit edilememektedir. Caddede çalışan çocuklarda dönüşümlü olarak buralarda bulunduğu için tam sayı tespit edilememektedir.
— Yaklaşık 100 çalışan çocuk üzerinde yapılan araştırmada çocukların yaklaşık % 40’ının ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencisi oldukları,
- % 50’sinin yaşlarının 10–13 arasında değiştiği görülmektedir.
— Bu çocukların yaklaşık % 21’i okula devamsızlık yapmaktadır. Okullarda öğretmenlerden ve idarecilerinden alınmıştır.
— Bu çocukların yaklaşık % 22’sinin okul başarıları iyi, % 29’unun orta, % 40’nın okul başarıları düşüktür.( Okullarda öğretmenlerden ve idarecilerinden alınmıştır.
— Bu çocukların yaptıkları işler genellikle boyacılık, selpak mendil satma, sakız satma, ağırlık tartma şeklindedir.
— Çocukların kazançları 100–150 TL. arasında değişmektedir.
— Çoğunluğunun babaları işsiz ancak aralarında babaları devlet memuru olanlar da var.
— Ailelerin % 90’a yakınının aylık gelirleri 350 TL.’nin altındadır.
- % 50’sinin kardeş sayısı 5–6 civarı, % 14’ünün kardeş sayısı 8–10 arasındadır.
- % 40’nın en az 3–4 kardeşi okula gitmektedir.
- % 40’nın en az 1–2 kardeşi kendisiyle birlikte sokaklarda çalışmaktadır.
- % 40’nın oturduğu ev kiralıktır,%51’inin kendi malı, % 65’inin ise başkalarınındır.
— Kiralar 50 ile 150 arasında değişmektedir.
— Evlerin % 94,7’si sobalı ve tek odalıdır.
— Çocukların % 95’inin evinde TV, % 76’sında buzdolabı, %46,7’sinde fırınlı ocak bulunmaktadır.
— Çocukların % 4,1’inde bedensel bir özür bulunmaktadır.
— Bu çocukların % 95’i öğrenimini devam ettirmek istemektedir.
— Aynı araştırma kapsamında çocuklara şu anda neye sahip olmak istersiniz sorusu sorulmuştur. Alınan cevaplar incelendiğinde ayakkabı, elbise, saat, oyuncak, vb. şeyler istemişlerdir. İlginç olanı ise bazılarının “5 dakika olsa bile bisiklete binmek istiyorum”, “babama iş istiyorum”, “kimlik istiyorum” ve “sadece ama sadece gofret yemek istiyorum” denilmesidir.
Sonuç olarak, bu çocuklar çocukluklarını yaşayacakları, eğitim görecekleri yaşlarda bu haklardan yoksun kalmakta, ekonomik istismar ve sağlıksız koşullarda çalıştırılmaları nedenleri ile psikolojik, sağlık, sosyal ve eğitimsel sorunlar yaşayabilmektedirler.

1.5.3 Hedef grubun(ların) ve Nihai Faydalanıcıların tanımı ve tahmini sayıları
Kars ili merkezinde yaklaşık olarak 200 ilköğretim öğrencisinin sokakta çalıştırılmaktadır ve bu projede yaklaşık olarak 100 çocuğun proje kapsamına alınması beklenmektedir. Bu çocukların aileleri bu projeden dolaylı olarak faydalanacaktır.


1.5.4 Bu hedef grubun(lar) seçilme nedenleri ve bu grupların ihtiyaçlarının ve sorunlarının tanımlanması. Bu proje, hedef grubun(ların) ve Nihai Faydalanıcıların ihtiyaçlarına nasıl cevap verecek?

Bu proje, bu çocukların, çocukluklarını yaşayacakları, eğitim görecekleri yaşlarda bu
haklardan yoksun kalmakta ve ekonomik istismar ve sağlıksız koşullarda çalıştırılmaları nedeni ile psikolojik, sağlık, sosyal ve eğitimsel sorunlar yaşayabilmektedir. Bu durum çocukların psikolojik, sağlık, sosyal ve eğitimsel durumlarına zarar vererek, gelişimlerini aşağıda ayrıntıları verilen şekilde engellemektedir.
1. Psikolojik: Sokakta çalıştırılan ilköğretim öğrencilerinin duygusal gelişimleri risk altındadır. Sokakta çalıştırılan ilköğretim öğrencileri için en büyük duygusal tutarlılığın az oluşu, kaygı ve depresyonun sıklıkla görülmesidir. Bu riskle başa çıkmada daha çok özgürlük duyumuna vurgu yapmaktadır. 2006 yılında Kars ilinde sokakta çalıştırılan ilköğretim öğrencilerine uygulanan durumluluk öfke, anksiyete, umutsuzluk ve sosyal destek ölçeklerinde bu psikolojik bozuklukların yoğun olarak yaşandığı saptanmıştır.
2. Sağlık: Kars ilinde sokakta çalıştırılan ilköğretim öğrencilerine yönelik olarak Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 2006 tarihinde yapılan etkinlikler kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü ve Diş Hekimince yapılan taramalarda çocukların beden ve diş sağlıkları ile ilgili ciddi sorunlar olduğu saptanmıştır.
3. Sosyal: Sokaklarda bulunan çocukların sosyal gelişimleri risk altındadır. Sosyal kimlik gelişiminde bu çocuklar daha çok, fırsatçılık, dolandırıcılık, hırsızlık, gibi olumsuz örneklerle karşılaşmakta ve toplumun birçok kesimince reddedilmekte veya ahlaksız veya suça eğilimli olarak görülmektedir. Ayrıca sosyal gelişimleri açısından önemli işlevi olan oyun oynayarak boş zamanları değerlendirme etkinliklerinde mahrum kalmaktadır. Bu riske ilişkin ise akran grupları ile yardımlaşma, destek ve paylaşma ile savunu oluşturmuşlardır.
4. Eğitimsel: 2006 yılında Kars ilinde sokakta çalıştırılan ilköğretim öğrencilerine yönelik sosyo-demografik tarama anketi uygulamaları sonucunda, ailelerin genelde sosyo-ekonomik düzeylerinin düşük olduğu ve bu yüzden çocuklarının eğitim masraflarını karşılayamadıkları saptanmıştır. Eğitim-öğretime devam etmemekte bir diğer bilişsel yeti kaybı riskiyle ilişkili durumdur.
Yukarıda belirtilen düşüncelerden dolayı proje kapsamında, çocukların gelişim süreçlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için, psikolojik, sosyo-kültürel, eğitsel faaliyetlerin yapılması planlanmıştır. Bu projede yaklaşık olarak 100 çocuğun proje kapsamına alınması beklenmektedir. Bu çocukların aileleri bu projeden dolaylı olarak faydalanacaktır. Proje kapsamında belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülecek olan faaliyetler, ailelerine ekonomik katkıda bulunmak için sokaklarda çalışan ve sosyal, psikolojik, zihinsel ve bedensel açılardan risk altındaki çocukların kişisel gelişimleri ile doğrudan cevap verecek şekilde düşünülerek planlanmıştır.

1.5.5 Projenizde çevrenin korunmasına gereken özen gösterildi mi?

Bu projede çevre korumasına özen gösterilmiştir. Öyle ki projenin uygulama yeri olarak
Kars Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü binasında bir oda kullanılacağından dolayı; zaten kamu binası olması münasebetiyle günlük temizliği muntazam olarak yapılan bir mekândır. Ayrıca bu proje kapsamındaki çocukların sokaklardan toplanması halinde sokaklarda sakız, mendil vb. gibi şeyleri satan çocuk görüntüsünden de kurtulmuş olunacaktır.

1. 7 Faaliyetlerin Ayrıntılı Açıklaması

Faaliyet: 1.1. Psikolojik Destek Hizmetleri:

Sokakta çalıştırılan çocukların uyumlu, kendine güvenen, depresyondan uzak, gelecek kaygısı ve umutsuzluğu olmayan bireyler olarak topluma kazandırılması için, açılacak olan çocuk eğitimi uygulama yerinde proje kapsamında görevlendirilecek olan uzmanlardan ( çocuk gelişim uzmanı, eğitim uzmanı, psikolojik danışman ) oluşturulacak ekiple birlikte çocuklara bireyle ve grupla olmak üzere psikolojik danışma faaliyetleri yapılacaktır. Bu faaliyetler haftada bir kez bireysel psikolojik danışma ( destekleyici psikoterapi yaklaşımı şeklinde ) 45 dakika, grupla psikolojik danışma 90 dakika olarak 12 hafta süresince yapılacaktır.

Faaliyet: 2.1. ve 2.2.1 Çocuk merkezinde ve Kars ili spor stadyumunda beden eğitimi öğretmenliğinde görevli uzman öğretim elemanı ve öğrencilerin sorumluluğunda aşağıda belirtilen sportif faaliyetler yapılarak, çocukların öncelikli olarak paylaşım, işbirliği, kurallara uyma değerlerini kazanmaları sağlanacaktır.

Faaliyet: 2.1 ve 2.2.1.a. Grup oluşturma, akranlar ile iletişim, fair play, kurallara uyma, yenme ve yenilmeyi kabullenme ve benzeri değerleri bireylere kazandırmak için Kars ili spor stadyumunda beden eğitimi uzmanı tarafından iki aylık bir futbol temel eğitim kursu verilecektir.

Faaliyet: 2.1 ve 2.2.1.b. Kendine güven, iletişim kurma, sosyalleşme amacıyla Mart ayı döneminde beden eğitimi uzmanı tarafından Sarıkamış kayak tesislerinde İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden kiralanacak araç-gereçlerle 15 günlük kayak eğitimi verilecektir.

Faaliyet: 2.1 ve 2.2.1.c. Çocuk merkezinde çocuklara Kars Rehberlik ve Araştırma Merkezi öğretmenleri tarafından satranç oynaması öğretilecek ve çocukların kendi aralarında turnuvalar düzenlenecektir.

Faaliyet: 2.1 ve 2.2.1.d Beceri geliştirme, sosyalleşme, fair play, zihinsel gelişim amacıyla Mayıs –Haziran aylarında hafta sonları birer saat olmak kaydıyla 16 saatlik tenis temel eğitim kursu, tenis antrenörü tarafından verilecektir.

Faaliyet: 2. 2.2.a. Çocuklardan ilgili olanlar belirlenerek beden eğitimi bölümünden görevlendirilecek olan uzman öğretim elemanı ve öğrencileri tarafından Kars yöresi halk oyunları ekibi kurulacak ve çalışmalara çocukların devamı sağlanarak çocukların toplumun folkloru ile ilgili unsurları kazanması sağlanacaktır. Bunun yanı sıra bu grubun projenin yaklaşık olarak 5. ayının ilk haftasında gösterilere çıkması sağlanarak toplum tarafından bu çocuklara değer verildiği duygusunu ve sosyal kimliği kazanmaları sağlanacaktır.

Faaliyet: 2. 2.2.b. Proje kapsamında ilgili ve yetenekli olan çocukların ilgi ve yeteneklerini değerlendirerek genelde sanat etkinliklerinin özelde tiyatronun sağlayacağı kazanımları ( toplumsal iletişimin geliştirilmesi, içinde bulundukları toplumsal kültürün özümsenmesi, evrensel değerlerin kazanılması, mutlu olacakları bir etkinlik gerçekleştirerek özgüvenlerini geliştirmeleri ) elde etmek için tiyatro ekibi oluşturulacak ve bu ekip üç aylık bir eğitimden sonra Tacettin Şimşek’in çocuklar için uyarladığı “Ferhat ile Şirin” isimli tiyatro oyununu 23 Nisan 2007 tarihinde Kars ili spor stadyumunda sergileyeceklerdir.

Faaliyet: 2. 2.3. Çocuklara Kars ili sınırları içerisindeki tarihi mekânlar ve müzeler gezdirilerek yaşadıkları kentin ve toplumun maddi değerlerini öğrenmeleri sağlanacaktır.

Faaliyet: 2. 2.4. Çocukların, Kars Rehberlik ve Araştırma Merkezi öğretmenleri tarafından proje süresince en az üç ayda bir kez, yaşamsal deneyim ve toplumsal belleği kazanmaları için sinema ve tiyatroya götürülecektir.

Faaliyet: 3. Sağlık Hizmetleri: İl Sağlık Müdürlüğü ve Diş Hekimi tarafından, çocuk merkezinde bulunan çocuklardan herhangi bir sağlık sorunu olan ve sosyal güvenceden yoksun çocukların tedavilerinin sağlık kurumlarında ücretsiz olarak ve gerektiğinde ameliyatlar dâhil olmak üzere yapılması ve ilaçların temin edilmesi sağlanacaktır. Bu merkezde her üç ayda bir çocuklar sağlık kontrollerinden geçirilecektir.

Faaliyet: 3.1. Sokakta çalıştığı tespit edilen çocuklara Kars ilinin olumsuz hava koşullarına dayanabilmeleri ve sağlıklarını koruyabilmeleri için proje kapsamından alınacak destek ile bir kereye mahsus kışlık mont, ayakkabı ve kazak temin edilecektir.

Faaliyet: 3.2. Günün büyük bir bölümü sokakta çalışarak geçiren çocuklara açılacak olan çocuk merkezinde düzenli ve gelişimine uygun nitelikte sıcak ve sulu yemekler verilerek dengeli ve sağlıklı beslenmeleri sağlanacaktır.

Faaliyet: 3.3. Aynı şekilde mevcut durumu tespit edilen çocuklara İl Sağlık Müdürlüğü’nün de katkıları ile çocuk merkezinde iki ayda bir temizlik malzemeleri, diş macunu vb. malzemeler verilecek ve merkezdeki görevliler tarafından hijyenik bir yaşam konusunda bilgilendirilecektir.

Faaliyet: 4.1. Sokakta çalışan çocuklar içerisinde okula devam edenlerin temel eğitimlerini tamamlamalarına yardımcı olmak amacıyla çocukların eğitimle ilgili tüm ihtiyaçlarının bir kereye mahsus olarak karşılanacaktır.( Çanta, defter, kitap, kırtasiye seti vb.)

Faaliyet: 4.2. Açılacak olan merkezde, Kars Rehberlik ve Araştırma Merkezi öğretmenleri tarafından, eğitsel ve mesleki gelişim ve bilinçlerini arttırmak için, çocuklara ilgi envanterleri ve diğer bireyi tanıma teknikleri uygulanarak eğitsel ve mesleki yönlendirmeler yapılacaktır.

Faaliyet: 4.3. Okula devam eden öğrencilere, derslerinde ve ödevlerinde yardım sağlamak üzere sürekli ve düzenli olarak takviye kursları verilecektir. Kars Rehberlik ve Araştırma Merkezi öğretmenlerinden oluşturulacak 5 kişilik bir etüt grubu oluşturulacak ve çeşitli alanlardan seçilen bu kişiler değişik alanlarda (fen, sosyal, resim) çocukların derslerine ve ödevlerine yardımcı olacaklardır. Okul hayatında başarı sağlayan çocuklar böylelikle hayatta başarılı olabilecekleri düşüncesini oluşturacaklardır.

Faaliyet: 4.4.a. Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanabilen ve bilgiye ulaşabilen bireylere olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Bilgisayar ve internet okur-yazar oranının artması ülkelerin gelişmişlik göstergeleri olarak kabul edilmektedir. Proje kapsamında yer verilen bilgi ve iletişim teknolojileri kursu katılımcılara temel bilgisayar ve internet becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, Çocuk merkezinde Kars Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından görevlendirilecek uzmanlar ve öğrenciler tarafından yaz döneminde üç aylık bilgisayar kursu verilecektir.

Faaliyet: 4.4.b. Anadilini standartlara uygun olarak kullanmalarını ve böylece kendilerini etkili bir şekilde ifade edebilmeleri için üç aylık diksiyon kursu verilecektir.

Faaliyet: 4.4.c. Kültürel farklılıkları daha iyi kabullenebilmesi, değişen dünya şartlarına uyum sağlayabilmesi, kısacası kapasitesini geliştirmek için İngilizce kursları verilecektir.

Faaliyet: 4.4.d. Çocukların ilgi alanlarına yönelik olarak gözlemlediklerini çekerek, duygu ve düşüncelerini ifade edebilmeleri için çocuklara fotoğraf makinesi verilecek ve istedikleri fotoğrafları çekmeleri istenecektir. Çektikleri fotoğraflar daha sonra Çocuk merkezinde Eylül ayında sergilenecektir.

Faaliyet: 4.4.e. Paylaşımcılık ve sosyal becerilerinin ve yeteneklerinin gelişimi için çocuklara resim öğretmeni tarafından 2 aylık bir resim kursu verilecektir. Kurs sonucunda çocukların çalışmalarından oluşan resim sergisi 23 Nisan Çocuk bayramında açılacaktır.

Faaliyet: 4.5. Çocuk merkezinde İl Sağlık Müdürlüğü doktorları ve Kars Rehberlik ve Araştırma Merkezi öğretmenleri tarafından bağımlılık yapan madde kullanımı konusunda bilgi verilecektir.

Faaliyet: 4.6. İl Trafik Müdürlüğü tarafından görevli polis memurları aracılığı ile Kars Rehberlik ve Araştırma Merkezi öğretmenleri tarafından bilgiler verilecektir.

Faaliyet: 4.7. Kişisel kapasitelerini geliştirmek ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için, çocuklara seviyelerine uygun olarak tespit edilen kitap setleri (10 adetlik) verilecektir.

1.8 Yöntem
a.) Uygulama Yöntemleri:
1. Psikolojik danışma uygulamaları (psikoterapi) : Sokakta çalıştırılan çocukların uyumlu, kendine güvenen, depresyondan uzak, gelecek kaygısı ve umutsuzluğu olmayan bireyler olarak topluma kazandırılması için, açılacak olan çocuk eğitimi uygulama yerinde proje kapsamında görevlendirilecek olan uzmanlardan ( çocuk gelişim uzmanı, eğitim uzmanı, psikolojik danışman ) oluşturulacak ekiple birlikte çocuklara bireyle ve grupla olmak üzere psikolojik danışma faaliyetleri yapılacaktır. Bu faaliyetler haftada bir kez bireysel psikolojik danışma ( destekleyici psikoterapi yaklaşımı şeklinde ) 45 dakika, grupla psikolojik danışma 90 dakika olarak 12 hafta süresince yapılacaktır.

2. Eğitim: 2006 yılında Kars ilinde sokakta çalıştırılan ilköğretim öğrencilerine
Yönelik sosyo-demografik tarama anketi uygulamaları sonucunda, ailelerin genelde sosyo-ekonomik düzeylerinin düşük olduğu ve bu yüzden çocuklarının eğitim masraflarını karşılayamadıkları saptanmıştır. Eğitim-öğretime devam etmemekte bir diğer bilişsel yeti kaybı riskiyle ilişkili durumdur. Bu nedenlerle okula gerekli kırtasiye vb. gibi yardımların yanı sıra çocukların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mesleki yönlendirme ve verimli ders çalışma yöntemleri de öğrencilere kazandırılacak yeterlilik alanlarıdır.

3. Etüt uygulamaları: Okula devam eden öğrencilere, derslerinde ve ödevlerinde yardım sağlamak üzere sürekli ve düzenli olarak takviye kursları verilecektir. Kars Rehberlik ve Araştırma Merkezi öğretmenlerinden oluşturulacak 5 kişilik bir etüt grubu oluşturulacak ve çeşitli alanlardan seçilen bu kişiler değişik alanlarda (fen, sosyal, resim) çocukların derslerine ve ödevlerine yardımcı olacaklardır. Okul hayatında başarı sağlayan çocuklar böylelikle hayatta başarılı olabilecekleri düşüncesini oluşturacaklardır. Çeşitli derslere ve sınavlara yönelik akademik başarıyı ölçen testler Kars merkezdeki dershanelerden temini sağlanacaktır.

4. Kurslar: Proje dâhilindeki çocukların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, akademik
Başarılarına da arttıracak ve özel yeteneklerini geliştirecek ve değişen dünya düzeni içerisinde çağı yakalayabilecek bilgi ve teknoloji çağına uyum ve bunları kullanımlarına yarayacak Bilgisayar, İngilizce, Dijital fotoğraf makinesi ile fotoğraf çekimi, Resim yapma, Kars yöresel oyunları oynama, Tenis oynama, Futbol oynama, Satranç oynama, Beden eğitimi ve Kayak eğitimi kursları ve trafik kuralları v.b. gibi alanlarda kurslar açılacaktır.

5. Spor faaliyetleri: Grup oluşturma, akranlar ile iletişim, fair play, kurallara uyma, yenme ve yenilmeyi kabullenme ve benzeri değerleri bireylere kazandırmak için Kars ili spor stadyumunda beden eğitimi uzmanı tarafından iki aylık bir futbol temel eğitim kursu verilecektir. Kendine güven, iletişim kurma, sosyalleşme amacıyla Mart ayı döneminde beden eğitimi uzmanı tarafından Sarıkamış kayak tesislerinde İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden kiralanacak araç-gereçlerle 15 günlük kayak eğitimi verilecektir. Çocuk merkezinde çocuklara Kars Rehberlik ve Araştırma Merkezi öğretmenleri tarafından satranç oynaması öğretilecek ve çocukların kendi aralarında turnuvalar düzenlenecektir. Beceri geliştirme, sosyalleşme, fair play, zihinsel gelişim amacıyla Mayıs –Haziran aylarında hafta sonları birer saat olmak kaydıyla 16 saatlik tenis temel eğitim kursu, tenis antrenörü tarafından verilecektir. Çocuklardan ilgili olanlar belirlenerek beden eğitimi bölümünden görevlendirilecek olan uzman öğretim elemanı ve öğrencileri tarafından Kars yöresi halk oyunları ekibi kurulacak ve çalışmalara çocukların devamı sağlanarak çocukların toplumun folkloru ile ilgili unsurları kazanması sağlanacaktır. Bunun yanı sıra bu grubun projenin yaklaşık olarak 5. ayının ilk haftasında gösterilere çıkması sağlanarak toplum tarafından bu çocuklara değer verildiği duygusunu ve sosyal kimliği kazanmaları sağlanacaktır.
6. Sağlık taramaları: Kars ilinde sokakta çalıştırılan ilköğretim öğrencilerine yönelik olarak Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 2006 tarihinde yapılan etkinlikler kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü ve Diş Hekimince yapılan taramalarda çocukların beden ve diş sağlıkları ile ilgili ciddi sorunlar olduğu saptanmıştır. İl Sağlık Müdürlüğü ve Diş Hekimi tarafından, çocuk merkezinde bulunan çocuklardan herhangi bir sağlık sorunu olan ve sosyal güvenceden yoksun çocukların tedavilerinin sağlık kurumlarında ücretsiz olarak ve gerektiğinde ameliyatlar dâhil olmak üzere yapılması ve ilaçların temin edilmesi sağlanacaktır. Bu merkezde her üç ayda bir çocuklar sağlık kontrollerinden geçirilecektir.

7. Tiyatro: Proje kapsamında ilgili ve yetenekli olan çocukların ilgi ve yeteneklerini değerlendirerek genelde sanat etkinliklerinin, özelde tiyatronun sağlayacağı kazanımları ( toplumsal iletişimin geliştirilmesi, içinde bulundukları toplumsal kültürün özümsenmesi, evrensel değerlerin kazanılması, mutlu olacakları bir etkinlik gerçekleştirerek özgüvenlerini geliştirmeleri ) elde etmek için tiyatro ekibi oluşturulacak ve bu ekip üç aylık bir eğitimden sonra Tacettin Şimşek’in çocuklar için uyarladığı “Ferhat ile Şirin” isimli tiyatro oyununu 23 Nisan 2007 tarihinde Kars ili spor stadyumunda sergileyeceklerdir.

8. Sergi: Çocukların ilgi alanlarına yönelik olarak gözlemlediklerini çekerek, duygu ve düşüncelerini ifade edebilmeleri için çocuklara fotoğraf makinesi verilecek ve istedikleri fotoğrafları çekmeleri istenecektir. Çektikleri fotoğraflar daha sonra Çocuk merkezinde Eylül ayında sergilenecektir. Paylaşımcılık ve sosyal becerilerinin ve yeteneklerinin gelişimi için çocuklara resim öğretmeni tarafından 2 aylık bir resim kursu verilecektir. Kurs sonucunda çocukların çalışmalarından oluşan resim sergisi 23 Nisan Çocuk bayramında açılacaktır.

b.) Teklif edilen Yöntemlerin Nedenleri:

Projenin hedef kitlesi olan çocukların, çocukluklarını yaşayacakları yaşta sokakta
çalışmalarından dolayı sokağın yaratabileceği olumsuzluklar ve para kazanma çabasının getireceği baskılar, aynı zamanda sokakta kazanılabilecek bağımlılığa neden olan madde kullanımının etkilerini gidermek amacıyla haftada bir kere 45–50 dakikalık toplam 10 seans üzerinden bireysel ve grupsal destekleyici psikolojik danışma uygulamaları yapılacaktır.
Bu çocukların ailelerinin sosyo-ekonomik seviyelerinin yanında eğitim seviyelerinin de düşük olmasından dolayı sosyal, kültürel ve eğitimsel eksikliklerinin giderilmesi amacıyla değişik konularda eğitim uygulamalarına gereksinim vardır. Trafik kuralları, bağımlılığa yol açan maddelerin zararları hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir.
Bu çocuklar ilköğretime devam eden okul çağı çocukları olmaları ve aynı zamanda sokakta çalışmak zorunda olmalarından dolayı okul başarılarında sorunlar ortaya çıkmaktadır. Aileler yeterli eğitim ve bilinç seviyesinde olmadığından evde okul başarısını desteklemeye yönelik, derslerine yardımcı olamadıklarından dolayı, etüt uygulamaları ile hem ev ödevlerine hem de kendilerini eksik ve yetersiz hissettikleri dersler o alanın ilgili uzmanlarınca desteklenecektir.
Bu çocukların hem sokaktan kurtarılması hem de var olan potansiyellerinin yani gizil güçlerini ve gizli yanlarının geliştirilmesi için fotoğrafçılık, resim, müzik kursları açılacak ve böylece bu çocuklara beceri kazandırılmış olacaktır. Çocuklarda güzel sanatlara karşı bir ilgi uyandıracak ve bu kurslarda ürettiklerini halka açık yerlerde sergi açılacaktır. Bu sayede hem bu çocukların üreticilik yönlerinin ortaya çıkarılması ve tatmin edilmesi hem de topluma bu çocukların olumlu yönde tanıtımı sağlanacaktır. Böylelikle sokak çocuğu damgası yerine, desteklenmesi gereken bu toplumun çocukları olgusu oluşturulmuş olunacaktır.
Günümüzde spor faaliyetleriyle uğraşmanın insanların bedensel, zihinsel ve psikolojik yönden sağlıklı gelişmeleri üzerinde etkileri artık herkes tarafından çok açık bir şekilde bilinmektedir. Bu konuda “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” atasözünden daha özlü bir söz yoktur. Bu bağlamda gelişim çağındaki bu çocukların hem bedensel, zihinsel ve psikolojik yönden sağlıklı gelişmelerini hem de sosyalleşmelerini arttırmak amacıyla sportif faaliyetler en uygun metottur.
Sokak çocuğu damgasını yiyen bu çocuklara yönelik halkın olumsuz bakış açısını ortadan kaldırmak, toplumda bu çocuklarla ilgili oluşan zihinsel yabancılaşmayı azaltmak, onların da korunmaya, sevilmeye, ilgiye ve desteğe ihtiyaçları olduğunu halka anlatmak için tiyatro oyunu sergilenecektir. Tiyatro ayrıca, çocukların sosyalleşmelerinin artmasını ve işbirliği içinde neler yapılabileceğini göstermesi açısından en uygun faaliyetler kapsamındadır.
Bu çocuklara proje kapsamında kazandırılan becerilerin sergilenmesi sayesinde, diğer insanların o çocukların gözüyle dünyaya bakmaları sağlanmış olacak. Hem de ürettikleri sayesinde halkla aralarında bağ kurulmuş ve kamuoyunun ilgisi olumlu yönde geliştirilmiş olacaktır. Ayrıca çocukların kendileriyle gurur duymaları sağlanarak psikolojik açıdan destek sağlanmış olacaktır.
Bu çocukların ailelerinin sosyo-ekonomik düzeyleri düşük olduğu için, beden sağlığı, ağız ve diş sağlığı muayene ve tedavilerini yaptırmadıklarından dolayı muayene ve tedavileri yaptırılacaktır. Böylelikle beden sağlığı açısından dezavantajlı konumdan çıkarak sağlıklı bir gelişim sürecine katkıda bulunacaklardır.


1.5.6 Projenin, daha önceki başka bir projenin devamı olması durumunda, bu projenin öncekinin sonuçları üzerine nasıl inşa edileceğini anlatınız.
Kars ilinde bu proje ile ilgili daha önceden devam eden herhangi bir proje yoktur.

1.5.7 Proje, daha büyük bir programın parçası ise, projenin bu programa nasıl uyacağı veya programla nasıl koordine edileceğini anlatınız. Lütfen, başta Avrupa Topluluğu tarafından desteklenenler olmak üzere yürütülen diğer faaliyetlerle ortaya çıkabilecek olası sinerjileri belirtiniz.
Proje, daha büyük bir programın parçası değildir. Kars ilinde yürütülen yerel ulusal ve Avrupa Birliği tarafından yürütülen faaliyetlere destek maksatlı olacaktır. Ayrıca Kars ilinde daha önceleri Avrupa Birliği Bölgesel Kalkınma Düzey 2 Bölgesel Kalkınma Yerel Hibe Programları dâhilinde yürütülen fazla bir proje olmadığından dolayı bu proje Kars ilinde proje hazırlamaya yönelik Kars halkına örnek teşkil edecek bir proje olması ile de önem arz etmektedir. Kars ilinin de içinde bulunduğu TRA2(Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı) bölgesi yıllık en fazla en fazla hibe miktarı ayrılan bölge olmasına rağmen en az hibe miktarının kullanıldığı bölge olması nedeni ile de bu projenin hem bölgesel hem de Kars ili olarak toplumda proje üretmeye yönelik özendirmenin de yapılacağı değerlendirilmiştir.

1.5.8 Projenin nasıl takip edileceğine ve iç/dış değerlendirmeye dair prosedürler
Proje süresince, her faaliyeti yapan uzmanlar yaptıkları faaliyetlerle ilgili hazırladıkları
Raporları proje yöneticisine verecekler. Uzmanlardan alınan bu raporlar doğrultusunda proje ekibi olarak mali ve teknik raporlar hazırlanacaktır. Her ara rapor, kapsadığı dönem içerisinde, Faaliyet uygulamasının tüm yönlerinin tam bir tasvirini verir. Raporun organizasyonu, bir yanda amaç(lar), sağlanan imkânlar, Faaliyet Tasvirinde ifade edildiği şekilde beklenen sonuçlar ve Faaliyet bütçesi ayrıntıları ve öte yanda kullanılan imkânlar, yapılan harcamalar ve (Faaliyet Tasvirinde belirtilen başarı göstergeleri kullanılarak ifade edilecek olan) sonuçlar arasında, karşılaştırmaya imkân verecek şekilde yapılır. Ayrıca, yapılan faaliyetler medya aracılığı ile halka duyurulacak ve halktan alınacak geri bildirimler değerlendirilecektir.

1.5.9 Çeşitli aktörlerin projedeki rollerinin ve katılımlarının tanımlanması (yerel ortak, hedef gruplar, yerel yönetimler, vb.), ve bu rollerin onlara veriliş sebepleri.
İl Emniyet Müdürlüğü trafik ve bağımlılık yapan maddeler konusunda eğitimsel destek
verecektir.
Projede, çocukların beden sağlığı, diş ve ağız sağlıkları ile ilgili muayene ve tedaviler İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır.
1. Psikolojik danışma uygulamaları (psikoterapi): Kars Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü öğretmenleri gerekli uzman desteği verecektir.
2. Eğitim: Trafik kuralları ve bağımlılığa yol açan maddeler konusunda broşür sağlanacaktır.
3. Kurslar: Çocukların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda fotoğrafçılık, resim, müzik, kursları için gerekli teknik ve uzman desteğini verilecektir.
4. Etüt uygulamaları: İlköğretimde okutulan derslerini desteklemek amacıyla uzman desteği verilecektir.
5. Spor faaliyetleri: Çocukların bedensel gelişimlerini desteklemek ve sosyalleşmelerini arttırmak amacıyla gerekli ekipman ve uzman desteği verilecektir.
6. Tiyatro: Çocukların hem sosyalleşmelerini hızlandırmak hem de halkın gözündeki imajlarını iyileştirmek amacıyla yapılacak olan tiyatro çalışmalarına gereken uzman desteği verilecektir.
7. Sergi: Çocukların kurslar süresince ürettiklerini sergilemek amacıyla gereken destek verilecektir.
Projede en büyük katkılardan birisi Kars Valiliği yapacaktır. Kars Milli Eğitime bağlı kuruluş olan Kars Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü olarak teknik destek sağlayacaktır. Kars Valiliği eğitim çalışmalarında projeye destek sağlayacak ve bu destek ayni katkı olarak projeye yansıyacaktır. Kars Valiliği projeye nakdi destek verecektir.

1.5.10 Projenin uygulanması için önerilen ekip (işlevlerine göre: burada kişilerin isimlerinin belirtilmesine gerek yoktur.)
Proje Koordinatörü: Projenin ana koordinatörü Kars Valiliğidir. Projenin
Yürütülmesi için, Projenin yürütülmesi Valilik tarafından bir proje koordinatörü istihdam edilecek ve Proje süresi boyunca aylık 1800 Euro maaş alacak olup, bu maaş proje bütçesinden karşılanacaktır.
Proje Koordinatörü Yardımcısı: Kars ilinde yürütülecek olan bu projede, çocuklarla çalışmaların koordinasyonunu sağlamak üzere, Proje koordinatörü yardımcısı sıfatıyla görevlendirilecektir. Proje Koordinatörü yardımcısı proje süresi boyunca aylık 500 Euro maaş alacaktır.
Proje Danışmanı: Projenin tüm aşamalarında, teknik konuların planlanması, koordinasyonu ve yürütülmesi konularında yardımcı olmak üzere; Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı ve Kars Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü yardımcı olacaktır.
Proje Muhasebecisi: Projede Kars Milli Eğitim de görevli bir öğretmen, projenin muhasebe işleriyle görevlendirilecektir. Proje Muhasebecisi proje süresi boyunca proje bütçesinden aylık 500 Euro maaş alacaktır.
Proje Görevlisi 3 Eleman: Proje Koordinatörü tarafından belirlenen 3 kişi, projenin yürütülmesi ile ilgili işleriyle görevlendirilecek ve proje süresi boyunca proje bütçesinden aylık 500 Euro maaş alacaklardır.

1.5.11 Projenin uygulanması için önerilen temel araçlar (ekipmanlar, araçlar…)
Eşya nakliyesi ve çocukları taşıma kirası, Bilgisayar ve yazıcı takımı, ses kayıt
cihazı, dijital fotoğraf makinesi, projeksiyon makinesi, televizyon, mikrofon sistemi, sandalye ve masalar, kamera, vcd kaset çalar, elektrikli süpürge, aydınlatma sistemi, çay makinesi, buzdolabı, satranç takımı, projeksiyon perdesi, halıfleks, eşofman takımı, t-şort, spor ayakkabısı, mont-kazak-ayakkabı, kitap setleri, tenis raketleri, ve topları, diş fırçası ve macunu, kırtasiye malzemeleri, kağıt, yazıcı toneri, peçeteler-kağıt mendiller, kolonya, aylık telefon giderleri, broşür basımı, boya, piknik kumanyası, sinema ve tiyatro oyunu sergilenmesi için gerekli dokümanlar, boya-kalem-silgi-tuval-çerçeve-sergi gibi resim sergisi dokümanları gibi araç ve ekipmanlar gereklidir.


1.9 Süre ve Faaliyet Planı

Proje Süresi 12 aydır.


1. Yıl
Dönem 1 Dönem 2
Faaliyet Ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Uygulama birimi

Proje ekibini oluşturmak * Kars Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Proje eğitim alanının oluşturulması * Kars Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Proje kapsamına alınacak çocukların tam tespiti * Kars Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Psikolojik danışma faaliyetlerinin yapılması * * * Kars Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Sosyo-kültürel faaliyetlerin yapılması * *
Kars Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Bedensel gelişimle ilgili faaliyetlerin yapılması * * Kars Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Akademik etkinlik çalışmalarının yapılması * * * Kars Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Değerlendirme,
Denetleme * Kars Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Nihai Rapor * Kars Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

2. BEKLENEN SONUÇLAR

2.1 Hedef Gruplar/Faydalanıcılar Üzerinde Beklenen Etki

2.1.1 Projenin hedef grupları üzerindeki etkisinin açıklanması (etkilenen işletme sayısı, faaliyetin bölgesel önemi, geçici/kalıcı oluşturulan istihdam, sosyal faydalar, sağlanan eğitim fırsatları, yeni yatırımlar, bölgenin genel ekonomik ortamında sağlanan gelişmeler vb. dâhil olmak üzere)

1. Bu proje ile çocuklar karşılaştıkları çevresel ve içsel engel durumları karşısında
Yaşadıkları hayal kırıklığı duygusuna dayalı olarak vermiş oldukları tepkileri öfkeden çıkarıp daha kabul edilebilir sağlıklı tepkilere dönüştürülmesi.
— Çocukların yaşam sorunları ile başa çıkmada kendilerini yetersiz hissetmelerine dayalı olarak ortaya çıkabilecek; mutsuzluk, kararsızlık, yorgunluk, sinirlilik, güçsüzlük, endişe, güvensizlik, tedirginlik, hüzün, hayatından memnuniyetsizlik, zihinsel takıntı gibi kaygı belirtilerini azaltarak yaşamdan doyum almalarının sağlanması,
— Çocukların yaşadıkları aile ve toplum çevresinin sağlamış olduğu olanakların yetersizliğinden dolayı geleceklerine ilişkin umutsuzluk ve buna dayalı olarak geleceğini karanlık olarak değerlendirme, geleceğe iyi hazırlanamama, geleceğinin daha iyi olmayacağı gibi olumsuz düşünce, kötümserlik, bulanıklık, belirsizlik düşünce ve duygularını gidererek geleceğe daha umutlu bakar hale getirilmesi.
— Edinmiş oldukları olumsuz bilişsel haritalarının değiştirilerek çevreye ve hayata karşı olumlu bakış açısının kazandırılması.

2. Bu proje süresince çocukların içinde yaşadıkları toplumun maddi ve manevi kültürel değerlerini kazanmalarını sağlamalarına yardımcı olarak sosyalleşmelerinin desteklenmesi için aşağıdakilerin gerçekleşmesi gerekmektedir.
— Çocuklarda duygu, düşünce ve maddi kaynaklarını paylaşmanın getirdiği işbirliği duygusunu geliştirerek başkaları ile birlikte grup olarak bir iş yapmanın verdiği hazzı yaşatarak paylaşım, işbirliği ve kurallara uyma davranışlarını Bloom’un Duyuşsal Alan taksonomisinde belirttiği şekilde nitelenme basamağında oluşturulması.
— Çocukların içinde yaşadıkları toplumun maddi ve manevi kültürel birikimlerini kazanmalarının sağlanması.

3. Çocukların fiziksel gelişimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için;
— Çocukların olumsuz hava koşullarından etkilenmelerinin önlenmesi,
— Çocukların bedensel ve zihinsel gelişimleri için gerekli olan temel beslenme gereksinimlerinin karşılanması.
— Çocuklara temizlik ve öz-bakım becerileri kazandırarak, bedensel gelişimlerini sağlıklı bir biçimde sürdürmelerinin sağlanması.

4. Çocukların okul başarılarının arttırılması için;
— Çocukların Okul eğitimlerinde gerekli olan temel araç-gereçlerin sağlanması.
— Çocukların eğitsel ve mesleki rehberlik faaliyetleri sonucunda ilgi alanlarına uygun bir şekilde yönlendirmelerin yapılması.
— Çocukların okuldaki ders programlarındaki derslerine ilişkin etütler yaparak ders başarılarının arttırılması.
— Çocukların var olan ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kapasitelerinin geliştirilmesi.
— Çocukların bedenlerine ve zihinlerine zararlı olabilecek madde bağımlılığına yola açan maddeler hakkında bilgiler verilerek bu tür kötü alışkanlıklardan uzak durmalarının sağlanması.
— Çocuklara Trafik kuralları hakkında bilgiler verilerek bilinçli vatandaşlar haline getirmek.

5. Bu proje kapsamında Kars Rehberlik ve Araştırma Merkezinde görevli öğretmenler ve proje yürütecek olan diğer öğretmenler teorik olarak bildikleri bilgileri bu projede uygulama şansı bulmaları ve bu sahip oldukları bilgi, beceri ve deneyimlerini toplumsal boyutta değerlendirerek hem akademik hem de kişisel ve hem de yine toplumsal açıdan kapasitelerini geliştirmek fırsatı bulacaklardır.

2.1.2 Hedef grupların/faydalanıcıların durumu,

Bu proje ile 100 çocuğun proje kapsamına alınması beklenmektedir. Bu 100 çocuğun aileleri de bu projeden dolaylı olarak faydalanacaktır. Proje kapsamında belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülecek olan faaliyetler, ailelerine ekonomik katkıda bulunmak için sokaklarda çalışan ve psikolojik, sosyal, zihinsel ve bedensel açılardan risk altındaki çocukların kişisel gelişimleri ile doğrudan ilgilidir.

2.1.3 Hedef grupların ve /veya ortakların (eğer varsa) teknik ve yönetim kapasiteleri,
Hedef grubun teknik ve yönetim kapasiteleri olmamasına rağmen; gerek Proje sahibi Kars
Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü gerekse Kars Valiliği gereken teknik ve yönetim desteklerini vereceklerdir.2.2 Somut Çıktılar

1. Proje sürecinde çocuklara uygulanacak olan testler sonucunda elde edilen bulgular ulusal
ve uluslar arası dergilerde yayınlanacaktır.
2. Proje kapsamında yapılan çalışmalara dayalı olarak elde edilen bulgular ve sonuçları bir
kitapçık (broşür halinde yayınlanacaktır.
3. Çocukların hazırladıkları tiyatro, müzik, resim ve fotoğraf ve folklor etkinlikleri halka açık
olarak sergilenecek ve bunlar CD formatında çoğaltılacak ve ilgililere dağıtılacaktır.
2.3 Çarpan Etkileri

Mevcut durum analizinde de belirtildiği gibi Kars ilinde sokakta çalışan çocukların ailelerin sosyo-ekonomik durumları düşük olduğu için bu aileler çocuklarına yüksek bir yaşam kalitesi sunamamaktadırlar. Bu projenin gerçekleşmesi durumunda çocukların yaşam kalitesinde yapılacak olan iyileştirmeler sayesinde ailelerin çocuklarını yetiştirme konusundaki görev ve sorumluklarına yardımcı olunacaktır. Proje sürecinde çalışmalardan olumlu bir şekilde etkinlikleri takdirde daha sonra bu çocuklara yönelik olarak yapılacak diğer projeler içinde (örneğin; iş edinme) alt yapı hazırlanmış olacaktır. Bunların yanı sıra iyi bir şekilde yetişen çocuklara sahip olan toplumun geleceği de garanti altına alınmış olacaktır.


2.4 Sürdürülebilirlik

2.4.1 Mali Boyut (faaliyetler hibe bittikten sonra nasıl finanse edilecek?)
Hibe sona erdikten sonra faaliyetler Kars Valiliği tarafından finanse edilecektir. Kars
Valiliği projedeki faaliyetleri sürdürebilecek beşeri güç, fiziki alt yapı ve maddi olanaklara sahiptir. Ayrıca proje kapsamında Kars Valiliği tarafından finanse edilmesiyle birlikte hem valiliğin, hem de Kars Milli Eğitime bağlı Kars Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün misyonu ile de örtüşmektedir.

2.4.2 Kurumsal Boyut (oluşturulan yapılar, projeniz sona erdikten sonra da faaliyetlerin sürdürülmesine olanak sağlayacak şekilde varlığını koruyacak mı? Proje sonuçları için ‘yerel sahiplenme’ olacak mı?)
Bu proje 1 yıllık süreçte başarıya ulaşırsa, projenin kamuoyu üzerindeki etkilerinin
Sonucunda hem Kars Valiliği hem de Kars Milli Eğitime bağlı Kars Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün, hem de belediyeler ve sivil toplum örgütleri ( Kars, Ardahan, Iğdır Kalkınma Vakfı), yerel yönetimler sahip çıkacakları değerlendirilmiştir.

2.4.3 Politik Boyut (varsa). (projenin ne tür yapısal etkileri olacak - örneğin önerilen proje; mevzuatın, kuralların, yöntemlerin v.b. gelişmesine katkı sağlayacak mı?)

Bu proje başarılı olduğu takdirde bu konu ile ilgili kurum ve kuruluşların bu konuyu çok
ciddi ama çözülebilir bir sorun olarak ele alıp, bu çocuklarla ilgili yeni uygulamalar ve çözüm yolları üretecekleri değerlendirilmiştir.


PROJE BÜTÇESİ EK-B–1
1.YIL

Giderler Birim Birim Sayısı Birim Bedeli(EURO) Toplam Maliyet(EURO)2
1.İnsan Kaynakları
1.1 Maaşlar (brüt tutar, yerel personel)3
1.1.1 Proje yöneticisi (proje koordinatörü) Aylık 12 1100 21600
1.1.2 Proje yöneticisi(proje koordinatörü) Aylık 12 500 6000
1.1.2.1. Proje muhasebecisi Aylık 12 500 6000
1.3.3. Görevli 3 öğretmen Aylık 12 500 18000
İnsan Kaynakları Alt Toplamı 51.600

2. Seyahat5 - - - -

3. Ekipman ve malzeme6
3.1.1 Araç alımı veya kiralanması Araç kirası (Eşya nakliyesi) Her araç için 80
3.1.2. Araç kirası(çocuk bırakma) Aylık 12 50 600
3.1.3. Gezi ve piknik için araç kirası Bir defa 2 150 300
3.2.1. Bilgisayar Sürekli 4 800 3200
3.2.2.1. Yazıcı+Scaner+Fotokopi 3’ü bir arada Sürekli 1 300 300
3.2.2.2. Yazıcı fotoğraf basabilen Sürekli 1 100 100
3.2.3. Projeksiyon makinesi Sürekli 1 1000 1000
3.2.4. Dijital ses kayıt cihazı Sürekli 4 100 400
3.2.5. Dijital fotoğraf makinesi Sürekli 10 150 1500
3.2.6. 70 ekran TV Sürekli 1 300 300
3.2.7. Mikrofon ses sistemi Sürekli 4 300 1200
3.2.8. Sandalye Sürekli 10 250 2500
3.2.9. Küçük masa Sürekli 4 40 160
3.2.10. Büyük masa Sürekli 2 50 100
3.2.11. Uzatma kablosu
(5 metrelik) Sürekli 5 6 30
3.2.12. Kollu koltuk Sürekli 20 60 1200
3.2.13. Sehpa Sürekli 4 20 80
3.2.14. Notebook Sürekli 2 1250 2500
3.2.15. Video kamera Sürekli 1 1000 1000
3.2.16. CD ve Kasetçalar Sürekli 1 100 100
3.4.2. Ecza dolabı Sürekli 1 25 25
3.4.3. Elektrikli süpürge Sürekli 1 100 100
3.4.4. Çöp tenekesi Sürekli 4 32 128
3.4.5. Aydınlatma sistemi Sürekli 6
25 150
3.4.6. Jaluzi perde Sürekli 8 100 800
3.4.7. Çay makinesi Sürekli 1 120 120
3.4.8.Buzdolabı Sürekli 1 600 600
3.4.9. Kilitli dolap Sürekli 2 60 120
3.4.10. Satranç takımı Sürekli 4 12 48
3.4.11. Projeksiyon perdesi Sürekli 1 150 150
6.1. Halıfleks Sürekli 1 300 300
6.4. Eşofman takımı Bir kez 100 20 2000
6.5.T-sort Bir kez 100 5 500
6.6. Spor ayakkabısı Bir kez 100 15 1500
6.7. Futbol topu Bir kez 10 3 30
6.9. Mont-kazak-ayakkabı Bir kez 100 60 6000
6.10. Kitap setleri Bir kez 100 12 1200
6.11.Dış cama kafes sistemi yaptırılması Bir kez 1 300 300
6.14. AB Logolu tanıtıcı yaka etiketleri Bir kez 150 90
6.15. Tabela yapımı Bir kez 1 200 200
6.16. Müzik sistemi oluşturulması Bir kez 1 50 50
6.17. Seyyar Beyaz tahta ve tahta kalemi Bir kez 1 150 150
6.20. Tenis raketi Bir kez 10 40 400
6.21. Tenis topu Bir kez 100 3 300
6.22. Folklor gösterisi için malzeme Bir kez 10 50 500
6.23. Diş fırçası ve diş macunu 4 Kez 100 4 1600
6.24.Okul ihtiyaçları Çanta+Önlük+Defter+Kalem Bir kez 100 60 6000
Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı 40.011.00

4. Yerel ofis/proje maliyetleri7
4.3.1. Kırtasiye malzemeleri(kâğıt) Yıllık 12 40 480
4.3.2.Kırtasiye malzemesi(değerlendirmeler) Yıllık 10 30 300
4.3.3. Yazıcı toneri Yıllık 12 125 1500
4.3.4. Temizlik malzemeleri Yıllık 12 10 120
4.3.5. Cam bardaklar Yıllık 35 1 35
4.3.6. Peçete Yıllık 240 1 240
4.3.7. Kâğıt mendiller Yıllık 125 2 250
4.3.8. Kolonya Yıllık 2 5 10
4.4.1. Aylık Telefon giderleri Aylık 12 50 600
Yerel Ofis/Proje Maliyetleri Alt Toplamı 3.535.00
5. Diğer maliyetler, hizmetler8
5.1.1. Broşür basımı Bir kez 500 3 1500
5.1.2. CD basımı Bir kez 100 0.5 50
5.1.3. Rapor basımı Aylık 10 25 250
5.3 Denetim maliyetleri10 Yıllık 1 1700 1700
5.8 Tanıtım faaliyetleri11 Yıllık 1 300 300
Diğer Maliyetler, Hizmetler Ara Toplamı 3.800.00

6. Diğer12
6.1. Kayak:25 çocuk x 10 EURO Malzeme kirası = 1250 Euro x 4 grup = Yıllık 1 5000 5000

6.2. Kapı açılması, Boya-badana Sürekli 1 400 400
6.14. Piknik kumanyası Bir kez 100 5 500
6.18 Sinema ve tiyatro 4 kez 100 16 1600
6.19. Tiyatro oyunu sergilemesi 4 kez 100 10 1000
6.25.Boya+kalem+silgi+tuval+çerçeve+sergi 4 kez 100 10 1000
6.26. Çocukların beslenmesi için gıdalar Aylık 12 200 2400
Diğer Alt Toplamı 11.900.00

7. Ara toplam uygun doğrudan proje maliyeti (1-6) 96.446.00

8. Yedek akçe (ara toplam uygun doğrudan proje maliyeti olan kalem 7'nin maksimum %5'i) % 1 964.46
9. Toplam uygun doğrudan proje maliyeti (7+ 8) 97.410.46
10. Genel idari giderler (toplam uygun doğrudan proje maliyeti olan kalem 9’un maksimum %7’si) % 1 974.10
11. Toplam uygun proje maliyeti (9+10) 98.384.56 AVRO1. Bütçe, sadece Sözleşme Makamı katkısını değil, Projenin uygun tüm maliyetlerini kapsamalıdır. Bütçe kalemlerinden her biri yeterince detaylandırılmalı ve kendi içerisinde anlamlı bir şekilde temel bileşenlerine ayrılmalıdır. Her bileşen için birim sayısı ve birim maliyetleri ayrı ayrı belirtilmelidir.
2. Bütçe EURO cinsinden yapılacaktır. Toplam maliyet ve birim maliyet en yakın Euro değerine yuvarlanacaktır.
3. Eğer personel Proje hesabına tam zamanlı çalışmıyor ise, çalışma süresi yüzde olarak söz konusu bütçe kaleminin tanımı yanında belirtilmeli ve 'miktar' sütununda yansıtılmalıdır ('birim maliyet' sütununda değil).
4. Harcırahların hangi ülke itibarı ile tahakkuk ettiği hususu ile geçerli günlük harcırah tutarını belirtiniz (bu tutar, Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış olan ölçekleri aşmamalıdır). Harcırah tutarı, konaklama, yemek ve görev yeri sınırları dâhilinde seyahat giderleri ile muhtelif giderleri kapsar.
5. Hareket ve varış noktalarını belirtiniz.
6. Satın alma veya kiralama maliyeti.
7. Bu maliyet sadece proje faaliyetleri için kiralanan yerleri kapsar. Proje yönetimi için kiralanan yerler bu başlık altına girmez. Başvuru sahiplerinin ve ortaklarının olağan kira ve hizmet giderleri, 10 numaralı idari giderler bütçe kalemine girer.
8. Ayrı ayrı kalemler halinde belirtiniz. Götürü miktarlar kabul edilmeyecektir
9. Burada sadece hizmet tamamı ile yükleniciye ihale ediliyorsa belirtilecektir.
10. Eğer talep edilen hibe miktarı 50.000 Euro'yu geçiyorsa uluslararası alanda tanınan yetkili bir denetçi (Sayıştay veya Yeminli Mali Müşavirler/Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na kayıtlı yeminli mali müşavir) veya Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış Bağımsız Denetim Şirketleri tarafından hazırlanan proje hesaplarına ilişkin bir dışsal denetim raporunun proje sonunda nihai ödeme talepleriyle birlikte sunulması gerekmektedir.
11. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Projeye olan katkısını gösterecek her türlü maliyet burada gösterilecektir.
12. Her türlü hizmet alımını (gözetim, danışmanlık, vb.) bu başlık altında belirtiniz.

NOT: Hibe faydalanıcısı, bu tablolarda verilen tüm finansal bilgilerin doğruluğundan tek başına sorumludur..

4. BEKLENEN FİNANSMAN KAYNAKLARI

Bu bilgiler için EK-B’2 ye bakınız.
Ayni Katkılar

Lütfen aşağıda; Başvuru Sahibi, Ortağı veya başka bir kaynak tarafından sağlanan ayni katkıları (eğer varsa) belirtiniz (En fazla 1 sayfa). Lütfen ayni katkıların uygun maliyet olmadığına ve Başvuru Sahibi veya Ortak(lar)ının uygun katkısı olarak değerlendirilmediğine dikkat ediniz.

II. BAŞVURU SAHİBİ
1. KİMLİK

Tam Yasal Adı:
KARS REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Yasal Kısaltması (varsa) :
KARS R.A.M
Uyruğu:
T.C.
Yasal Statüsü MÜDÜRLÜK
Resmi Adres:
REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ-KARS
Posta Adresi:
REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ-KARS / MERKEZ
Telefon Numarası: Ülke kodu + şehir kodu + numara +90+0 474 281 21 52
Faks Numarası: Ülke kodu + şehir kodu + numara TR+36+0 474 281 20 48
Kurum/Kuruluşun E-posta Adresi: populerpsikoloji@hotmail.com

Kurum/Kuruluşun Internet Adresi: www.populerpsikoloji.com

Bu proje için İrtibat Kişisi: TUNCAY GÜLEN
Cep Telefonları: 0 505 680 11 96
İrtibat Kişisinin E-posta Adresi: populerpsikoloji@mynet.com


Herhangi bir adres, telefon numarası, faks numarası ve özellikle e-posta adresi değişikliği Sözleşme Makamı’na yazılı olarak bildirilmelidir. Sözleşme Makamı, Başvuru Sahibinin vermiş olduğu iletişim bilgileri (cep telefonu, e-mail, adres) ile Başvuru Sahibi ile gerektiğinde temas kuramaması halinde bu durumdan sorumlu tutulamaz.

2. BANKA BİLGİLERİ

Seçilen başvuru sahipleri, Başvuru Rehberi Ek-K’deki model kullanılarak hazırlanmış ve ödemelerin yapılacağı banka tarafından onaylanmış bir mali kimlik formunu, hibe sözleşmesi imzalanmadan önce sunmak zorundadır. Bu hesap projeye özel bir banka hesabı olmalıdır.


3. BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ

Lütfen mali kapasitenizin ve işletme kapasitenizin gereği gibi değerlendirilmesine olanak verecek yeterli bilgi veriniz. Bu bölüm; son aşamada, başvurunuz şartlı olarak kabul edilirse ve sizden destekleyici belgeler talep edilirse, incelenecektir.

3.1 Kurumunuz/Kuruluşunuz ne zaman kuruldu ve ne zaman faaliyete başladı?3.2 Kurumunuzun/Kuruluşunuzun şu andaki başlıca faaliyetleri nelerdir?3.3 Kurumunuzun/Kuruluşunuzun yönetim kurulu/komitesinin listesi

Adı Mesleği Uyruğu Görevi Kuruldaki Yıl Sayısı

Bay


Bayan


4. PROJE YÖNETME VE UYGULAMA KAPASİTESİ

4.1. Benzer Proje Tecrübesi
4.1.1 Projenin amacı ve yeri
4.1.2 Projenin sonuçları
4.1.3 Kurum/kuruluşunuzun projedeki rolü (Lider kuruluş veya ortak) ve projeye katılım derecesi
4.1.4 Projenin maliyeti
4.1.5 Projeye finansman katkısı sağlayanlar (isim, katkı tutarı)
PSİKOSOSYAL MÜDAHALE HİZMETLERİ PROJESİ UYGULAMASI -2001 YILI BAŞLAYAN VE ŞİMDİYE KADAR DEVAM ETMEKTEDİR.
KARS
UNICEF-REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE YÖNETİCİSİ VE UYGULAYICISI 1999 MARMARA DEPREMİNDEN SONRA BAŞLAYAN BİR PROJEDİR.AÇILAN KURS SONUCU SERTİFİKA ALINMIŞTIR.
HAYDİ KIZLAR OKULA KAMPANYASI PROJE UYGULAMASI TEMMUZ 2004 YILI BAŞLAYAN PROJE ŞİMDİYE KADAR DEVAM ETMEKTEDİR.
KARS
UNICEF- KARS REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE YÖNETİCİSİ VE UYGULAYICISI
TEMMUZ 2004 YILINDA KARS’TAN ERZURUMDA EĞİTİMİ VERİLDİ
YENİ FORMATA GÖRE DEĞİŞEN SINIF REHBERLİK PLANI EYLÜL 2006 DA BAŞLAYAN PROJE ŞİMDİYE KADAR DEVAM ETMEKTEDİR.
KARS
KARS REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE YÖNETİCİSİ VE UYGULAYICISI
EYLÜL 2006DA ALINAN EĞİTİM SONUCU BULUNULAN BÖLGE ÖĞRETMENLERİNE VERİLMİŞTİR.
BİLGİSAYAR KULLANIMI 2004 YILINDA BAŞLAYAN KURS SONUCU SERTFİKA ALINMIŞTIR.
KARS
KARS HALK EĞİTİM MERKEZİ
PROJE YÖNETİCİSİ VE UYGULAYICISI 2004 YILINDA AÇILAN KURS SONUCU BİLGİSAYAR SERTFİKASI ALINMIŞTIR.
4.2 Kaynaklar

4.2.1 Son üç yıl için yıllık gelirinizi, eğer uygunsa her yıl için, başlıca mali destekçilerin adı ve her birinin yıllık gelire katkısının oranını.
Kars Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim
Bakanlığı’nın bütçesinden, bütçe gelirlerini temin etmekte ve herhangi bir mali sıkıntısı bulunmamaktadır.

4.2.2 Mali Bilgiler. Lütfen aşağıdaki bilgileri, kar ve zarar hesabına ve kurum/kuruluşunuzun bilançosuna göre doldurunuz. Lütfen bu tabloda yer alan bilgilerin şu belgelerinizdeki bilgilerle uyumlu olduğuna emin olunuz: kesin hesap, kar zarar hesapları, bilançolar, yerel vergi dairesine verilen vergi beyanı. Bu bilgiler arasındaki herhangi bir çelişki, kurum/kuruluşunuzun bu hibe programından ve muhtemelen gelecekte düzenlenecek teklif çağrılarından elenmesine yol açacaktır.

Yıl Gelirler Net Kazanç Toplam Bilanço veya Bütçe Özsermaye Orta ve Uzun Vadeli Borçlar Kısa Vadeli Borçlar (< 1 yıl)
2006
(tahmini)
2005
2004
2003


Üçüncü kişilerce verilen teminatlar:

Mali kapasiteyi ve uygulama ile ilgili diğer risk ve belirsizlikleri gösteren diğer faktörler:

4.2.3 Kategorilerine göre tam zamanlı ve yarı zamanlı personel sayısını (örneğin, proje yöneticilerinin sayısı, muhasebeciler vb.) ve çalışma yerlerini belirtiniz
Proje kapsamında ekte CV’leri verilen Rehber Öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığının Kars Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak farklı birimlerinde görev yapan öğretim elemanları ve başta Kars Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Rehber Öğretmenler ve diğer branş öğretmenleri de gönüllü olarak çalışmalarda görev alacaklardır.

4.2.4 Ekipman ve ofisler
Proje kapsamında Kars Rehberlik ve Araştırma Merkezinin belirleyeceği 50 kişilik sınıf bütçede de belirtildiği gibi eğitim uygulama yerine dönüştürülecektir. Çalışmalarda Kars Milli Eğitime bağlı spor salonu da kullanılacaktır. Bu salonun ısıtma ve elektrik ve su giderleri fakülte kaynaklarından karşılanacağından dolayı herhangi bir ücret ödenmeyecektir. Ayrıca sınırsız internet bağlantısı da bulunmaktadır.

4.2.5 Diğer ilgili kaynaklar (örneğin; gönüllüler, iştirakçi kuruluşlar, uygulamaya katkıda bulunabilecek ağlar vb.)
Kars Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm öğretmenler ve Kars Rehberlik ve Araştırma
Merkezi çalışanları olmak üzere Kars ilinde çalışan bütün rehber öğretmenler bu projede aktif katılacaklardır.
5. AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARINA, AVRUPA KALKINMA FONUNA (EDF) VE AB ÜYE ÜLKELERİNE YAPILAN DİĞER BAŞVURULAR

5.1 Son üç yılda Avrupa Birliği Kurumlarından ve AB Üye Ülkelerinden alınan hibeler, sözleşmeler ve krediler. Başvuru Sahibi, yalnızca bu teklifle aynı alandaki projeleri yazabilir.

Ülke Avrupa Komisyonu Bütçe Kalemi, Avrupa Kalkınma Fonu veya AB Üyesi Ülke Tutar (AVRO) Alındığı Yıl
5.2 Bu yıl içinde Avrupa Birliği Kurumlarına ve AB Üye Ülkelerine yapılan (ya da yapılmak üzere olan) hibe başvuruları. Başvuru Sahibi yalnızca bu teklifle aynı alandaki projeleri yazabilir.

Ülke Avrupa Komisyonu Bütçe Kalemi, Avrupa Kalkınma Fonu veya AB Üyesi Ülke Talep Edilen Tutar (AVRO)Dikkat: Eğer, bu hibe başvurusu aynı zamanda Avrupa Komisyonu’nun diğer birimleri ya da Topluluk kuruluşlarına yapılmış olup, bu hibe başvurusundan sonra diğer başvurunun uygun görülmesi halinde Başvuru Sahibi Sözleşme Makamını vakit kaybetmeksizin bilgilendirmelidir.
III. BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN ORTAKLARI

1. ORTAKLARLA İLGİLİ BİLGİLER

Bu bölüm; Başvuru Rehberi, Bölüm 2.1.2’nin anlamına uygun olarak her ortak kuruluş için doldurulacaktır. Anılan bölümde tanımlanmış bulunan iştirakçilerden bahsedilmesine gerek yoktur. Ortaklarınızın sayısına göre bu tabloyu gereken sayıda çoğaltarak kullanınız.


1. Ortak
Tam yasal adı
Uyruğu
Yasal statüsü
Resmi adresi
İrtibat kişisi
Telefon numarası
Faks numarası
E-posta adresi
Personel sayısı
Diğer ilgili kaynaklar
Teklif edilen projenin uygulanmasındaki rolü itibarı ile benzer proje tecrübesi
Başvuru sahibi ile işbirliği geçmişi
Teklif edilen projenin hazırlanmasındaki rolü ve katılımı
Teklif edilen projenin uygulanmasındaki rolü ve katılımı
Önemli: Ortaklık Beyannamesi, bir sonraki sayfada verilen örneğe uygun olarak, tüm ortaklarca ayrı ayrı imzalanıp ve tarih atılmış olarak bu Başvuru Formunun VI. Bölümünden sonra gelecek şekilde Başvuru Formuna eklenecektir. Ortaklık Beyannamesini, ilgili kurum/kuruluşları temsil etmeye yetkili kişilerinin imzalaması gerekmektedir.


2. ORTAKLIK BEYANNAMESİ

Önemli: Bu beyanname, eğer projede ortak varsa her bir ortak tarafından doldurulacak ve Başvuru Formunun VI. Bölümü olan Başvuru Sahibinin Beyanından sonra gelecek şekilde Başvuru Formuna eklenecektir.

Ortaklık, Sözleşme Makamı, tarafından finansmanı sağlanmakta olan projenin üstlenilmesi konusunda iki veya daha çok kuruluşun sorumluluk paylaşımını içeren, kayda değer çapta ortak çalışma ve işbirliğidir. Projenin sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi açısından Sözleşme Makamı, tüm ortakların aşağıda belirtilen iyi ortaklık prensiplerini kabul etmesini beklemektedir.

1. Tüm Ortaklar Başvurunu Formunun Sözleşme Makamı’na teslim edilmesinden önce formu okumuş ve projedeki rollerini anlamış olmalıdırlar.

2. Tüm Ortaklar Standart Hibe Sözleşmesini okumuş ve hibe verildiği takdirde Sözleşme çerçevesinde yükümlülüklerinin neler olacağının bilincinde olacaklardır. Tüm Ortaklar, asıl ortak olan Başvuru Sahibine Sözleşme Makamı ile sözleşme imzalama ve projenin uygulanması ile ilgili tüm işlerde Sözleşme Makamı karşısında kendilerini temsil etme yetkisi verirler.

3. Başvuru Sahibi ortaklarıyla düzenli olarak görüşerek onları projenin durumundan haberdar edecektir.

4. Tüm Ortaklar, Sözleşme Makamı’na sunulan teknik ve mali raporların kopyalarını almalıdır.

5. Projeye ilişkin önemli değişiklik teklifleri (örneğin faaliyetler, ortaklar) Sözleşme Makamı’na sunulmadan önce tüm Ortaklar tarafından kabul edilmiş olmalıdır. Böyle bir anlaşmaya varılamadığı takdirde, Başvuru Sahibi, değişiklik tasarılarını onay için Sözleşme Makamı’na sunarken bu durumu bildirmekle yükümlüdür.

6. Faydalanıcının merkez bürosunun projenin uygulanacağı ülkede bulunmadığı durumlarda, Ortaklar proje sonlanmadan önce proje için AB hibesi ile satın alınan ekipman, araç ve malzemelerin projenin yerel ortakları ve son faydalanıcıları arasında eşit bir şekilde paylaşımı konusunda anlaşmalıdır.

Sözleşme Makamı’na sunulan teklifin içeriğini okuyarak onaylamış bulunuyorum. İyi ortaklık prensiplerine uyacağımı taahhüt ederim.

Adı ve Soyadı:
Kurum/Kuruluş:
Pozisyonu/Görevi:
İmza:
Tarih ve Yer:


IV. BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN İŞTİRAKÇİLERİ

3. İŞTİRAKÇİLER İLE İLGİLİ BİLGİLER

Bu bölüm; Başvuru Rehberi, Bölüm 2.1.2’nin anlamına uygun olarak her iştirakçi kuruluş için doldurulmalıdır. İştirakçilerinizin sayısına göre bu tabloyu gereken sayıda çoğaltarak kullanınız.

1. İştirakçi
Tam yasal adı:
Uyruğu:
Yasal statüsü:
Resmi adresi:
İrtibat kişisi:
Telefon numarası:
Faks numarası:
E-posta adresi:
Personel sayısı:
Diğer ilgili kaynaklar:
Teklif edilen projenin uygulanmasındaki rolü itibarı ile benzer proje tecrübesi:
Başvuru sahibi ile işbirliği geçmişi:
Teklif edilen projenin hazırlanmasındaki rolü ve katılımı:
Teklif edilen projenin uygulanmasındaki rolü ve katılımı.V. KONTROL LİSTESİ
İLGİ: CFCU/TR0405.02/LDI
Bütçe Kalemi: BG-UE-B2004-22.020401-ELARG
TRA2, TR72, TR52 ve TRB1 DÜZEY 2 Bölgeleri Kalkınma Programı
Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı 2006 Teklif Çağrısı
(LÜTFEN BU BELGEYİ AYRI OLARAK ZIMBALAYINIZ VE BAŞVURU FORMUYLA BİRLİKTE AYRI OLARAK ZARFA KOYUNUZ)
İDARİ BİLGİ Başvuru sahibi tarafından doldurulacak
Başvuru Sahibinin İsmi KARS REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Uyruğu T.C.
Projenin Başlığı SOKAKTA ÇALIŞTIRILAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN REHABİLİTASYONU
Yasal Statüsü MÜDÜRLÜK
Kurum/Kuruluşunuzun Kurulma Tarihi
Ortak 1
Ortak 2
Not: Ortak sayısı kadar satır ekleyiniz.
İsim:
Uyruğu:
Yasal Statüsü:

İştirakçiler

Not: İştirakçi sayısı kadar satır ekleyiniz.
ROJENİZİ GÖNDERMEDEN ÖNCE, AŞAĞIDAKİ MADDELERİN HER BİRİNİN TAMAMLANDIĞINI VE BAŞVURUNUZUN AŞAĞIDAKİ KRİTERLERE UYGUN OLDUĞUNU KONTROL EDİNİZ:
(LÜTFEN BÜTÜN KUTUCUKLARIN DOLDURULDUĞUNDAN EMİN OLUNUZ) Başvuru sahibi tarafından doldurulacak
Sözleşme Makamı tarafından doldurulacak

Evet Hayır Evet Hayır
1. Bu Teklif Çağrısı için yayınlanan doğru Hibe Başvuru Formu standart formatına göre hazırlanmış ve bütün bölümleri doldurulmuştur. X X
2. Proje, İngilizce veya Türkçe olarak yazılmıştır. X X
3. Proje 1 asıl ve 2 suret olarak sunulmuştur. X X
4. İstenen tüm belgeleri içeren bir disket veya CD-Rom eklenmiştir ve düzgün çalışmaktadır. X X
5. Proje Ön Teklifi en fazla 4 sayfa olmak üzere Arial 10 puntosuyla yazılmıştır ve 1 asıl 2 suret şeklinde Başvuru Formu’ndan ayrı olarak konulmuş ve zımbalanmıştır. X X
6. Proje süresi 12 ay (izin verilen maksimum süre) veya daha kısadır. X X
7. Her bir ortak ortaklık beyannamesini doldurup imzalamış ve bu beyannameler de Başvuru Formuna eklenmiştir. Ortağınız yoksa lütfen bu kutucuğa ‘geçerli değil’ (GD) yazınız. GD GD

8. Başvuru Sahibinin Beyanı doldurulmuş ve yetkili kişi(ler) tarafından imzalanmıştır. X X
9. Bütçe istenen formattta ve Avro cinsinden hazırlanarak Başvuru Formuna eklenmiştir. X X
10. “Kapasite Geliştirme” projeleri için, ekipman ve malzeme alımı toplam uygun maliyetin % 20’sini aşmamaktadır. X X
11. “Kapasite Geliştirme” projeleri için, binaların düzenlenmesi ve yenilenmesi maliyeti toplam uygun maliyetin % 10’unu aşmamaktadır. X X
12. İstenen hibe tutarının 50.000 AVRO dan fazla olduğu projelerin bütçesinde denetim maliyeti öngörülmüştür.* X X
13. Başvuru Formunun I.1,3 Bölümünde ve Bütçede (Beklenen Finansman Kaynakları) MFİB’den istenen hibe tutarı aynıdır. X X
14. İstenen hibe tutarı 10.000 AVRO (izin verilen asgari) veya daha fazladır. X X
15. İstenen hibe miktarı “Kapasite Geliştirme” projeleri için 150.000 (izin verilen en yüksek tutar) AVRO veya daha az – Yatırım projeleri için 100.000 AVRO (izin verilen en yüksek tutar) veya daha azdır. X X
16. İstenen hibe tutarı, projenin toplam uygun maliyetlerin %50 sine (izin verilen en düşük yüzde) eşit veya daha fazladır X X
17. İstenen hibe tutarı, “Kapasite Geliştirme” projelerinde projenin toplam uygun maliyetinin % 90’ına eşit veya daha az – Yatırım projelerinde, projenin toplam uygun maliyetinin % 50’sine eşit veya daha azdır (izin verilen en yüksek yüzde) X X
18. Projenin toplam bütçesi “Kapasite Geliştirme” projeleri için en fazla 300.000 AVRO, Yatırım projeleri için en fazla 200.000 AVRO’dur. X X
* Kontrol listesindeki kriter, projeniz için geçerli değilse lütfen ilgili kutucuğa “geçerli değil” (GD) yazınız.
* Kontrol Listesindeki kriter, projeniz için geçerli değilse lütfen ilgili kutucuğa “geçerli değil” (GD) yazınız.

PROJENİZİ GÖNDERMEDEN ÖNCE, AŞAĞIDAKİ MADDELERİN HER BİRİNİN TAMAMLANDIĞINI VE BAŞVURUNUZUN AŞAĞIDAKİ KRİTERLERE UYGUN OLDUĞUNU KONTROL EDİNİZ:

(LÜTFEN BÜTÜN KUTUCUKLARIN DOLDURULDUĞUNDAN EMİN OLUNUZ) Başvuru sahibi tarafından doldurulacak
Sözleşme Makamı tarafından doldurulacak

Evet Hayır Evet Hayır
19. Görünürlük maliyetleri ve faaliyetleri projenin bir parçası olarak öngörülmüştür. * X X
20. Yedek Akçe karşılıkları projenin doğrudan uygun maliyetleri ara toplamının %5‘inden fazla değildir. * X X
21. Genel İdari Giderler projenin toplam doğrudan uygun maliyetlerinin %7’sinden fazla değildir. * X X
22. Mantıksal Çerçeve tamamlanmış ve Başvuru Formuna eklenmiştir. X X
23. Proje Özeti, Faaliyet Planı, Bütçe ve Mantıksal Çerçeve İngilizce olarak hazırlanmış ve Başvuru Formuna eklenmiştir. X X
24. Proje Koordinatörünün ve diğer kilit personelin özgeçmişleri projedeki rolünü gösterecek şekilde AB formatında doldurulmuş ve Başvuru Formuna eklenmiştir. X X
25. Bu proje için önerilen eğitim faaliyetlerinin müfredatı Başvuru Formuna eklenmiştir. * GD GD
26. 10.000 AVRO’yu aşan bir makine/ekipman alımı varsa bu alımlara ait proforma faturalar Başvuru Formuna eklenmiştir. * GD GD
(SADECE SÖZLEŞME MAKAMI’NIN KULLANIMI İÇİNDİR)
YORUMLAR:İDARİ KONTROL SONUCU: Herhangi bir eksiklik yok Eksiklik bulunmuştur Ek açıklama istenecektir
DOLDURAN KİŞİNİN ADI VE SOYADI:
TUNCAY GÜLEN
TARİH: .2007 İMZA:
VI. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI
(BU BELGE BAŞVURU SAHİBİNİ TEMSİL ETMEYE YETKİLİ KİŞİ(LER) TARAFINDAN İMZALANACAKTIR )
(LÜTFEN BU BELGEYİ AYRI OLARAK ZIMBALAYINIZ VE BAŞVURU FORMU İLE BİRLİKTE AYNI ZARFA KOYUNUZ.)

İLGİ: CFCU/TR0405.02/LDI
Bütçe Kalemi: BG-UE-B2004-22.020401-ELARG
TRA2, TR72, TR52 ve TRB1 DÜZEY 2 Bölgeleri Kalkınma Programı
Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı 2006 Teklif Çağrısı

Başvuru Sahibi: KARS REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Proje Başlığı: SOKAKTA ÇALIŞTIRILAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN REHABİLİTASYONU
Ortak(lar): -
İstenen Hibe: …………………....AVRO - %.......,.........

A. Başvuru Sahibi aşağıdakileri beyan eder:
• Başvuru sahibi Başvuru Rehberi Bölüm 2.3’te belirtilen mali kaynaklara, profesyonel yeterliliklere ve niteliklere sahiptir.
• Başvuru Formu Bölüm III.2 de belirtilen iyi ortaklık prensiplerine uymayı taahhüt eder.
• Ortaklarıyla birlikte projenin hazırlanmasından ve yönetiminden doğrudan sorumludur ve aracı olarak hareket etmeyecektir.
• Başvuru Sahibi veya Ortakları Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.1 (2)’de listelenen (a)dan (f) ye kadar olan kategorilerden herhangi birine girmemektedir.
• Projesinin şartlı olarak kabul edilmesi durumunda, Başvuru Rehberi Bölüm 2.4’de belirtilen destekleyici belgeleri istenmesi halinde kısa sürede teslim edecektir.
Ayrıca, Başvuru Sahibi şu hususları beyan eder:


Başvuru Sahibi tarafından doldurulacak
Sözleşme Makamı tarafından doldurulacak

Evet Hayır Evet Hayır
1. Başvuru Sahibi uygundur (Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.1’deki kriterlere göre) X X
2. Birinci Ortak uygundur (Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.2’deki kriterlere göre) (eğer varsa) GD GD
Başvuru Sahibi şu hususları beyan eder: Başvuru Sahibi tarafından doldurulacak
Sözleşme Makamı tarafından doldurulacak

Evet Hayır Evet Hayır
3. İkinci Ortak uygundur (Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.2’deki kriterlere göre) (eğer varsa) GD GD
4. ….. Ortak uygundur (Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.2’deki kriterlere göre) (eğer varsa) 14
Not: Ortak sayısı kadar satır ekleyiniz. GD GD
5. Başvuru Sahibi, Program Bölgelerinde kayıtlıdır ve aktif haldedir ve/veya merkezi veya yasal şubeleri bu Bölgelerde kayıtlıdır. X X
6. Proje, başvuru için uygun olan bir Bölgede uygulanacaktır. X X
7. Proje türü uygundur. X X
8. Başvuru sahibinin projeyi uygulayacak mali ve işletme kapasitesi vardır. X X
9. Başvuru Sahibinin yetkili yönetim organı, bu projeyi uygulama kararı almıştır. X X
10. Başvuru Sahibinin Beyanı, Başvuru Sahibi’ni temsil etmeye yetkili kişi(ler) tarafından imzalanmıştır. X X
11. Tarımsal kooperatiflerin kendi faaliyetleri kesinlikle kar amaçlı değildir 15 GD GD
12. Başvuru sahibi, kalite sertifika belgesine sahiptir 16 GD GD
13. Başvuru Sahibi, projenin uygulanması için kanunen ilgili makamlardan alınması gereken yetki belgesi, lisans veya diğer ilgili izinlere sahiptir veya gerektiğinde bunları alacaktır. 17 GD GD

B. İMZA:
Ben, aşağıda imzası bulunan ve teklif için Başvuru Sahibi kurum/kuruluşta yetkili ve sorumlu kişi olarak, bu beyannamede verilen bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum.
Adı ve Soyadı: TUNCAY GÜLEN Tarih: .2007

Pozisyon/Görev: PROJE KOORDİNATÖRÜ İmza: Adı ve Soyadı: TUNCAY GÜLEN Tarih: .2007

Pozisyon/Görev: PROJE KOORDİNATÖRÜ İmza:

(SADECE SÖZLEŞME MAKAMININ KULLANIMI İÇİNDİR)
YORUMLAR:
UYGUNLUK KONTROLÜ SONUCU:
Uygun X Uygun Değil
DOLDURANIN ADI VE SOYADI: TUNCAY GÜLEN


TARİH: .2007 İMZA:


VII. DEĞERLENDİRME TABLOSU
(SADECE SÖZLEŞME MAKAMININ KULLANIMI İÇİNDİR. BAŞVURU FORMU İLE BİRLİKTE VERMEYİNİZ)

İlgi: CFCU/TR0405.02/LDI
Bütçe Kalemi BG-UE-B2004-22.020401-ELARG
TRA2, TR72, TR52 ve TRB1 DÜZEY 2 Bölgeleri Kalkınma Programı
Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı 2006 Teklif Çağrısı

Başvuru Sahibi: KARS REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Proje Başlığı: SOKAKTA ÇALIŞTIRILAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN REHABİLİTASYONU
Ortak:
İstenen Hibe: ………………..AVRO - %.......,.....
Tavsiye edilen Hibe: ………………..AVRO - %.......,.....


EVET HAYIR
1. Son teslim tarihine uyulmuştur X
2. Başvuru Formu, Kontrol Listesinde (Hibe Başvuru Formu’nun V.Bölümü) sözü geçen bütün kriterleri yerine getirmektedir. X
Kontrol Listesi teyidi ………………….tarihinde ……………………………………..………/………..................................…………....tarafından yapılmıştır.
KARAR 1:
Komite, İdari Kontrolü geçtikten sonra Değerlendirmeye alınacak Proje Ön Teklifini tavsiye etmeye karar vermiştir.

KARAR 2:
Komite, Proje Ön Teklifini kabul etmiş ve en iyi Proje Ön Tekliflerini seçtikten sonra Başvuru Formunun tam olarak değerlendirilmesine geçmeye karar vermiştir.

KARAR 3:
A. Komite, mali çerçeve içinde yer alan ve en yüksek puanlı projeler arasından şartlı olarak kabul ettikten sonra Uygunluk teyidi için teklifi tavsiye etmiştir.

KARAR 3:
B. Komite, Uygunluk teyidini yerine getiremeyen şartlı olarak kabul edilmiş bir proje varsa, yedek listeye koyduğu ve mevcut mali çerçeve içerisinde yer alan en yüksek puanlı projeleri Uygunluk teyidi için tavsiye etmiştir.

3. Başvuru Rehberine (Bölüm 2.4) göre sunulan ve aşağıda yer alan destekleyici belgeler Başvuru Sahibinin ve Ortak(lar)ının (varsa) bütün uygunluk kriterlerine uyduğunu gösterir.
a. Başvuru sahibinin resmi kayıt belgesi ve tüzüğü veya kuruluş sözleşmesi
b. Bütün ortakların resmi kayıt belgesi tüzüğü veya kuruluş sözleşmesi
c. Başvuru sahibinin, bir bağımsız denetim şirketi, serbest muhasebeci mali müşavir veya yerel vergi dairesince onaylanmış, en son mali hesap durumu ( kar-zarar durumu ve önceki mali yılın bilançosu). Bilançosu olmayan yerel yönetimler ve diğer kuruluşlar onaylanmış en son kesin hesaplarını verirler.
d. Başvuru Sahibinin Yönetim Organının, belgeleri imzalama yetkisi olan kişi(ler)i de belirtir şekilde söz konusu projeyi uygulamak için aldığı karar
e. Başvuru Sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)ini ve imzalarının noter tasdiki-belgenin aslı sunulacak (Bu kişi(ler)in yetkisi ve sorumluluğu Başvuru Sahibinin yasal tüzüğünden veya kuruluş sözleşmesinden gelmiyorsa ek olarak Yönetim Kurulu’nun veya yetkili Yönetim Organının bu kişi(ler)i yetkilendirme kararının sureti gerekmektedir)
f. İlgili vergi dairesinden alınmış vergi kaydının veya vergi numarasını içeren belge. Başvuru sahipleri vergiden muafsa bu durumu ilgili belge ile ispatlamalıdırlar.
g. Kar amacı olmayan ve “kapasite geliştirme” projelerine başvuruda bulunan tarımsal amaçlı kooperatifler. Kooperatif tüzüğünde, üyelere kar dağıtılmasını yasaklayan hükmü göstermek suretiyle faaliyetlerinin kesinlikle kar amacı gütmediğini ispat etmelidir veya Kooperatif Genel Kurulu’nun, gelecek 5 yıl ortaklara kar dağıtmayacağı kararını beyan etmelidir.
h. Ek-I-1 veya 2’deki formata uygun olarak hazırlanmış Tüzel Kişilik Belgesi
i. Başvuru Sahibi’nin borç miktarını ve sınırını kontrol edebilmesi amacı ile MFİB’ye verilen Yetkilendirme Belgesi (Ek J’de sağlanan formatta) – belgenin aslı sunulacak
j. Ek-K’de belirtilen modelle uyumlu ve ödemenin yapılacağı banka tarafından onaylanmış mali kimlik formu
k. Kalite sertifika belgeleri (Başvuru Formu’nda bahsedilmiş ise)
l. Projenin uygulanması için kanunen ilgili makamlardan alınması gereken yetki belgesi, lisans veya diğer ilgili izinler
Uygunluk Kontrolü ………………tarihinde……..................................................... ........../........……......................………………. …………tarafından yapıldı.
KARAR 4:
Komite, Rehberde belirtilen kriterlere göre uygunluğunun teyidini yaptıktan sonra projeyi hibe vermek üzere seçti.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Google Plus'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Tuncay GÜLEN Fotoğraf
Psk.Dnş.Tuncay GÜLEN
Kars
Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesiİş Adresi Kayıtlı
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Dnş.Tuncay GÜLEN'in Makaleleri
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 18,431 uzman makalesi arasında 'Sokakta Çalıştırılan İlköğretim Öğrencilerinin Rehabilitasyonu Projesi' başlığıyla benzeşen toplam 28 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Zaman Yönetimi Mart 2011
► Zeka Kuramları Mart 2011
► Geç Konuşma Terapisi Mart 2011
► İnanç Terapisi Mart 2011
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


17:11
Top