2007'den Bugüne 87,036 Tavsiye, 26,996 Uzman ve 19,257 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Çocukluk Çağı Travmaları
Çocukluk Çağı Travmaları Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Çocukluk Çağı Travmaları Kavramı ile İlgili 8 Makale
► Çocukluk Çağı Travmaları Psk.Dnş.Kıvanç TIĞLI
ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI Değerli okuyucular, çocukluk çağındaki bağlanma travmaları 4 ana başlıkta incelenebilir; fiziksel istismar, fiziksel ihmal, duygusal istismar, duygusal ihmal. Duygusal istismar, çocukların ihtiyaç duydukları ilgi, sevgi ve bakımdan mahrum bırakılarak psikolojik hasara uğratılma durumudur. Çocuğa bağırma, değer vermeme, aşırı baskı ve otorite kurma, lakap takma; çocuğu reddetme, aşağılama, yalnız bırakma, korkutma, tehdit etme, küçük düşürme, bağımlı kılma ve aşırı koruma; çocuğun duygusal ihtiyaçlarını karşılamama, çocuktan yaşının üzerinde sorumluluklar bekleme, kardeş ayrımı yapma; görülen duygusal istismar türleridir Burada aslında duy... »»»
► Çocukluk Çağı Travmaları Psk.Serap BOZAN
Geçmişten günümüze insanlığın yaşadığı önemli bir sorun travmatik olaylara maruz kalmaktır. Travma bireyin zihinsel, ruhsal hayatını olumsuz şekilde etkileyen, kişiyi derinden sarsan her türlü olay için kullanılmaktadır ve travmayı olumsuz yaşantılardan ayıran en önemli etken bireyin yaşamına karşı bir tehdit oluşturmasıdır (Öztürk ve Uluşahin, 2008). Çocukluk döneminde yaşanan travmanın bireyde oluşturduğu etki yaşam boyu devam edebilmektedir. Bu sebeple çocukluk çağı yaşantısının kişinin hayatının ileriki dönemlerinde kişiyi hangi ölçüde nasıl etkilediği, bunun sonucunda kişide hangi davranışla kendini göstermekte olduğu önemlidir. Amerikan Psikiyatri Derneği (2014) travmayı, gerçek ya da... »»»
Dün Jama Network'te karşılaştığım, ardından birkaç ay önce alandaki önemli dergilerden The British Journal of Psychiatry'de yayınlanan bir makale ve savunduğu hipotez nedeni ile heyecanlanıp ilgi duyanlar için paylaşmak istedim bir araştırmadan söz edeceğim. Çocukluk çağı travmaları olan hastalara yaklaşım için önemli bir araştırma... "TSSB tedavisi için Çocukluk Çağı Travmalarının ayrıntıları ile detaylı bir şekilde temas etmek şart değildir" başlığını taşıyan JAMA'daki bilgilendirme "Çocukluk travması sonrası travma sonrası stres bozukluğu olan yetişkinler için tedavi olarak Imagery rescripting ve EMDR: randomize klinik çalışma" makalesi hakkında. EMDR terapisi sekiz aşamalı bir proto... »»»
Çocukluk çağı travmaları erişkinlikteki psikopatolojiler için de önemli risk etkenlerinden biridir. DSM-IV’e göre TSSB tanısının konulabilmesi için yeniden yaşanan belirtilerden en az bir ölçütün,kaçınma ve genel tepki düzeyinde azalma belirtilerinden en az üç ölçütün ve aşırı uyarılmışlık belirtilerinden en az iki ölçütün karşılanması gerekmektedir.Bu klinik durum bir aydan uzun sürmeli ve işlevsellikte bozulmaya neden olmalıdır.Belirtiler üç aydan kısa sürerse akut,daha uzun sürerse kronik,stres etkeninden en az altı ay sonra başlamışsa gecikmiş TSSB olarak tanımlanır.Bu çalışmamda beş makale üstünden kaynak taraması yaparak travma sonrası stres bozukluğu tedavisinde dört farklı yaklaşımı ... »»»
ÇOÇUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI İLE DUYGU DÜZENLEME BECERİSİ VE BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞU ARASINDAKİ İLİŞKİ Çocukluk çağında yaşanan ve yetişkinlikte de etkilerini devam ettirdiği düşünülen; istismar ve ihmal gibi travmatik yaşantılar, kişilerin sağlıklı duygu düzenleme stratejileri oluşturabilmesini engellemektedir. Duygu düzenleme konusunda yaşanan güçlükler ise; bireyleri psikopatolojilere ve kişilik bozukluklarına açık hale getirmektedir. Yapılan bu derleme çalışmasında; çocukluk çağında yaşanan istismar ve ihmal gibi insan kaynaklı travmatik yaşantıların, duygu düzenleme güçlükleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Maruz kalınan bu olumsuz yaşam deneyimleri ve duygu düzenlemedeki zorl... »»»
ÖZET Ruhsal travma kişinin hayati öneme sahip bir olay karşısında yaşadığı psikolojik etki olarak tanımlanmaktadır. Ruhsal travma kişinin bedensel ve psikolojik iyilik halini sekteye uğratan belirtilere sebep olmaktadır. Erken dönemde yaşanan travmatik deneyimler arasında en sık görülen ve en çok iz bırakanlar ihmal ve istismar yaşantıları olmaktadır. Çocukluk döneminde anne-baba kaybı yaşamak, bir yetişkin tarafından cinsel istismara maruz kalmak, doğal afetler, akran zorbalığı gibi çok geniş yelpazede sebepleri bulunan travmalar depresif belirtilerin meydana gelmesinde büyük önem taşımaktadır. Çevresel faktörlerin yanı sıra genetik geçişlerin ve aile bireylerinin depresyonda olmasının çocu... »»»
ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARININ OBEZİTE İLE İLİŞKİSİ Alan yazına bakıldığında; çocukluk döneminde yaşanan travma ve obezite ile ilgili pek çok çalışma mevcuttur. Erken yaşlardaki fiziksel şiddet ve cinsel taciz de obeziteyle ilişkilendirilmiştir (Wiederman, 1999). Ancak çocukluk çağı travmalarının obezite ile ilişkisi henüz bilinmemektedir. Çocukluk çağı travmaları ve obezite ile ilgili kuramsal hipotezlere bakıldığında, yaşanan travmatik olaylara verilen tepkilerin ve yeme davranışında meydana gelen bozulmanın obeziteye yol açabileceği düşünülmektedir (Gustafson, 2004). Yapılan bir çalışma, obeziteyi, travmaya maruz kalmanın kronik strese bağlı olarak, kişide yüksek kortizol dü... »»»
Travmatik olaylar, kişilerin çaresiz ve korkmuş hissetmelerine neden olur. Bu, doğal afetler ve yaralanmalar gibi bir defaya mahsus olaylar veya düzenli fiziksel, cinsel ve sözlü istismar veya ihmalden kaynaklanabilir. Çocukluk çağı travmalarının kalıcı sonuçlarının olduğu yıllardır yapılan araştırmalarla desteklenmektedir. Çocukluk travmasının iyileşmesi imkânsız değil, zordur. İyileşme, çocukluk travmasını ve etkilerini anlamak ile başlar. Çocukluk çağı travmaları beyin gelişiminizi nasıl etkiler? Erken yaştan itibaren (0-7 yaş arası ve hatta anne karnı) çok sayıda travmatik olaya maruz kalmak ve bu olayların çocuğun gelişim süreci üzerindeki doğrudan ve uzun vadeli etkileri kompleks tra... »»»
Çocukluk Çağı Travmaları Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Alişan Burak YAŞAR Fotoğraf
Dr.Alişan Burak YAŞAR
İstanbul
Doktor "Ruh sağlığı ve hastalıkları - Psikiyatri"
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi4 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Dr.Alişan Burak YAŞAR, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Hira Selma KALKAN, İzmir , Psikiyatrist
çocukluk çağı travmaları KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların çocukluk çağı travmaları KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
İlgili Kavramlar


11:55
Top