2007'den Bugüne 91,441 Tavsiye, 28,064 Uzman ve 19,895 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Şema Kimyası
Şema Kimyası Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Şema Kimyası Kavramı ile İlgili 3 Makale
Şema Nedir? Şemalar, erken dönem çocukluk yaşantıları, bakım verenlerin etkisi, çevreyle girilen etkileşim ve deneyimler sonucu oluşmaya başlamaktadır. Bu yapılar ergenlik döneminin sonuna kadar oldukça hızlı bir şekilde oluşup şekillenmektedir. Şemalar, deneyimlerimiz sonucunda geliştirdiğimiz süregelen yaşantımızda da bizde ortaya çıkan duygu ve düşünceler kognitif yapılar ve mantıksal sınıflamalar halinde oluşan kalıplardır. Şemalar, düşünce, duygu kalıplarını ve yeni deneyimler konusunda nasıl harekete geçebileceğimizi belirler. Şemalar, sayesinde yeni deneyimleri içselleştiririz. Mantıksal, kognitif bir yapı halinde repertuarımıza dahil ederiz. Kısaca şemalar, deneyimlediğimiz olaylara... »»»
Özellikle çocukluk deneyimlerimiz bize; kendimizle ilgili, diğer insanlar ile ilgili ve dünya ile ilgili bir takım şeyler öğretir. Ve biz kişisel tarihçemize göre bir takım kalıplar geliştiririz. Dünya kendi başımıza kaldığımız bir yer, insanlar güvenilmez, gerçek beni tanısalar sevmezler gibi çeşitli saptamalarımız vardır. Bu saptamaların kökeni genellikle geçmiştedir ve bir şekilde gelecekte devam edebilme potansiyelleri vardır. Geçmişin bugüne etkisini somutlaştırmak için literatürde yer alan ‘şema’ kavramından yararlanabiliriz. Şemayı, çok genel olarak, çocuklukta başlayan ve hayat boyu tekrar eden kalıplar olarak tanımlayabiliriz. Şemalar hayatımızdaki bir takım yaygın duygu, düşünce ... »»»
Şema Şema kavramı, kişinin kendisini ve diğer insanları ve dünyayı anlamlandırdığı, tanımladığı, değerlendirdiği zihinsel yapıyı ifade eder. İnsan bu temel zihinsel yapıyı doğduğu andan itibaren oluşturmaya başlar. Şemaların oluşumunda kişinin temel yaşantıları, etrafındaki insanların ona karşı tutumları, kurduğu ilişkiler, öğrenmeleri vb. son derece önemli rol oynar. Oluşan bu yapı(lar) zamanla kişinin davranışlarına yön verir ve bir anlamda hayatını şekillendirir. Şemalar olumlu ve gerçekçi içeriklere sahipse kişi çok fazla problem yaşamaz; ancak şemaların olumsuz ve yanlış içeriklere sahip olması psikolojik problemlerin oluşumuna zemin hazırlar. Şema kavramı Şema Terapi literatüründe... »»»
Şema Kimyası Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Onur CANSIZ, İstanbul
şema kimyası KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların şema kimyası KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


09:51
Top