2007'den Bugüne 90,330 Tavsiye, 27,802 Uzman ve 19,735 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Arkadaşlık İlişkileri
Arkadaşlık İlişkileri Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Arkadaşlık İlişkileri Kavramı ile İlgili 6 Makale
► Ergenlik Dönemi ve Arkadaşlık Psk.Çağla Tuğba SELVEROĞLU
Yedi yaşlarından sonra arkadaşlarının çocuk üzerindeki etkisi hissedilmeye başlanır. Ergenlikte arkadaşa verilen değerin önem kazandığını görmekteyiz. Ergenlik başlarında kızlar ve erkekler vücutlarındaki değişmeleri tartışabilecekleri, duygusal durumlarını paylaşabilecekleri az sayıda arkadaşa ihtiyaç duyarlar. Böylelikle kendilerini tanıyabilir ve başkalarının dünyalarını anlayabilirler. Buluğ çağını izleyen yıllarda ergenin arkadaş çevresi genişler, böylelikle insan ilişkileri ile ilgili deneyimleri oluşur. Sosyal gelişme için ergenin akranları ile beraber olmasına ihtiyacı vardır. Bu sıralarda annenin, babanın ve diğer yetişkinlerin dünya görüşleri reddedilir. İçinde bulunduğu arkadaş... »»»
Gelişim dönemleri içinde ele alındığında 2- 3 yaşlar önemli ve kritik yaşlardır.2 yaşında artık rahatça kendini ifade etmeye başlayan çocuk, başkalarından ayrı bir birey olarak olduğunun bilincine de varmaktadır. Bu yaş bağımsız davranma ve kendi başına eylemlerde bulunma dönemidir.Ancak hala anneye ve yakın aile bireylerine olan bağlılığı devam etmektedir.2 yaşın sonlarına doğru ve 3 yaşın başlamasıyla birlikte oyun çağı da başlar.Motor becerileri gelişmiştir.Sayı saymak,şarkı,şiir öğrenmek ve söylemek,hemen her konuda soru sormak gibi hem öğrenmeye hem de öğrendiklerini göstermeye yönelik hızlı bir gelişim içerisine girer. Bu yaşlarda cinsiyet duygusu da gelişir.Kendi cinsiyetinin fark... »»»
Arkadaş ilişkileri çocukların gelişiminde büyük rol oynar. Gelişim sürecinde akranlarıyla yaşadığı yoğun ilişkiler çocuğa yeterli sosyal uyumu gösterebilmesi ve gerekli sosyal becerileri kazanması için birçok fırsat sağlar. (Mussen ve Conger,1956). Burada akran ilişkilerinin gelişimini ve işlevlerini kısaca gözden geçirmek yararlı olacaktır. Çocukların işbirliği becerisi ya da davranışını, diğer kişilere ve hedefe uygun şekilde sergilemesinin 4 yaş dolaylarında başladığı öne sürülmüştür. Örneğin 5 yaşında iken sürekli yalnız oynamak isteyen çocuk, gelecekte sosyal becerileri eksik bir kişiye dönüşebilir. Bu görüşe göre, çocuğun oyun ortamındaki sosyal davranışı, çevreye uyum ve ilişki kurabi... »»»
Son yıllarda kadınların iş yaşamında daha aktif rol almaya başlaması, kalabalık ailelerin yerini çekirdek ailelere bırakması çok sayıda çocuğun okul öncesi eğitime katılmasını beraberinde getirmiştir. Yaşamın ilk altı yılını kapsayan okul öncesi dönem, çocuğun bedensel zihinsel, duygusal ve toplumsal gelişiminin hızla geliştiği, karakter ve kişilik yapısının şekillenmeye başladığı, temel alışkanlıkların da çocuğa kazandırıldığı dönemdir. Bu dönemde akran ilişkileri çocuğa birçok beceri kazandırır. Akranlar çocukların kendi kişiliklerini geliştirmelerine yardımcı olurlar. Günümüzde, genelde evde yetişkinlerle vakit geçiren çocukların sosyal anlamda belli kalıpları sergilediği görülmektedi... »»»
► Çocuklar ve Arkadaş Seçimi Psk.Serap DUYGULU
Arkadaşlık İlişkileri Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Psk.İlhan BOZKURT, İstanbul
arkadaşlık ilişkileri KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların arkadaşlık ilişkileri KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
ergenlik, arkadaş, arkadaş ilişkileri, ergenlikte arkadaşlık, ergenlik döneminde arkadaşlık, gençlikte arkadaşlık, ergenin arkadaşları, gencin arkadaşları, çocuk ve arkadaşlık, 2-3 yaş çocukları, çocuklarda psikososyal gelişim, çocuklarda arkadaşlık ilişkileri, 2 yaşında, 3 yaşında, 2 yaşında çocuk, 3 yaşında çocuk, arkadaşlık, çocukta arkadaşlık, çocuklarda arkadaşlık, çocukta arkadaşlık gelişimi, çocuklarda arkadaşlık gelişimi, çocukta arkadaşlık ilişkileri, okul öncesi, anaokulda arkadaşlık, çocuklarda arkadaş seçimi, çete çağı, arkadaş seçiminde aile, okul öncesi dönemde arkadaşlık, arkadaş seçimi, çocuğun arkadaş seçimi, iş tatmini, iletişim ve arkadaşlık ilişkileri, işte terfi, yönetim tarzı, iş eğitimi, iletişim, performans değerleme, kariyer, iş tatmini kavramı, iş tatmini nedir, iş tatmininin önemi, işde tatmin, işte tatminsizlik, tatmin, tatminsizlik, işte mutluluk, işte mutluksuz, iş tatminsizliği, iş tatminsizliği sebepleri, çift faktör kuramı, işte ücret, adil ücret


07:25
Top