2007'den Bugüne 83,135 Tavsiye, 26,208 Uzman ve 18,438 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Beyin Hastalıkları
Beyin Hastalıkları Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Beyin Hastalıkları Kavramı ile İlgili 3 Makale
BEYİN : CEREBRUM Beynin birçok işi nasıl başardığını öğrenmeden önce Anatomik yapısına bakmakta yarar vardır. Çok karmaşık olan İnsan Beyninin yapısını tam olarak anlatabilmek sayfalara sığmaz .Bundan dolayı, İnsan Beyninin , Anatomik yapısını ana hatları ile basitleştirilmiş ve kolay , anlaşılabilir olarak anlatacağım . Beyin, İnsanda, kafatası boşluğunun (neurocranium ) içinde yer alan ve merkezi sinir sisteminin ön bölümünü oluşturan, yoğunlaşmış sinir dokusudur.. Duyular aracılığıyla alınan verilen birleştirip bütünleyerek, bu uyarılara cevap niteliğindeki hareketleri yöneten, bu nedenle temel içgüdüsel etkinliklerde çok önemli bir rol oynayan beyin, İnsanda aynı zamanda öğren... »»»
Beyin-Damar Hastalıkları ve Mineraller Yaygınlaşmış bir hipoteze göre antioksidan vitaminler eser elementler, özellikle yaşlılarda vücudu atrosklerotik hastalıklara karşı koruyabilir. Bu hipotez doğrultusunda yaşlı bireylerde akut miyokardiyal enfeksiyon (AMI) ve inmeye karşı eser elementler ve vitaminlerin etkilerini gözlemlemek amaçlı yapılan çalışmaya 361 erkek ve 394 kadın olmak üzere toplam 755 birey alınmıştır. 130 AMI hastası, 70 inme ve kontrol grubunun alındığı çalışmanın sonucunda hem AMI hastalarında (p=0.013) hem inme (p=0.019) geçirmiş hastalarda serum demir düzeyleri düşük bulunmuştur. Yapılan biyokimyasal analizler sonucu düşük serum demir düzeylerinin inme AMI’ nın tahminc... »»»
► Beynin Dengesi Dr.Güçlü ILDIZ, Nörolog
Beynin Dengesi Duygu, düşünce ve davranışlarımız, beyinde, bir terazi hassaslığında tartılarak ortaya çıkar. Tartının bir kefesinde beyin ön bölgesi, diğer kefesinde limbik sistem yer alır. Beynimize hükmetmenin yolu, bu iki yapının nasıl çalıştığını ve nelerden etkilendiğini anlamakla mümkün olabilir. Beyin ön bölgesinin çalışmasıyla ortaya çıkan özellikler: Dikkati verme ve sürdürme Dikkatin yönlendirilmesi Kısa-orta süreli ve işleyen bellek Sabır Planlama, tasarlama Yargılama Tepki kontrolü Düzenli olma Kendini kontrol edebilme Sorunları çözme Ayrıntılı düşünme Gelecekle ilgili öngörüde bulunma Hatalardan ders çıkarma Duyguları anlama ve ... »»»
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Beyin Hastalıkları Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dr.Güçlü ILDIZ, İstanbul , Nörolog
Dr.Osman ARICA, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Dr.İbrahim SÖYLEMEZ, İstanbul , Psikiyatrist
beyin hastalıkları KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların beyin hastalıkları KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
beyin, cerebrum, beyin tümörü, neurocranium, beynin fonksiyonu, beynin işlevi, beynin yapısı, beyin nedir, insan beyni, beyin zarı, beyincik, hemispherium cerebri, omurilik sıvısı, liquor cerebrospinalis, serebrospinal sıvı, beyin sapı, tümbeyin, diencephalon, ara beyin, orta beyin, mesencephalon, üst beyin, alt beyin, varol köprüsü, meninx cerebri, duramater, sert zar, beyin zarları, arachnoidea, piamater, beyin iltihabı, aseptique meningitis, septik menenjit, encephalitis, ensefalit, aseptik menenjit, menenjit, beyin hastalığı, haemorhagia cerebri, beyin kanaması, beyinde kanama, inme, cerebral haemorhagia, serebral hemoraji, felç, beyin trombozu, serebral tromboz, beyin embolisi, serebral emboli, embolia cerebralis, beyin travması, beyin sarsıntısı, commotio cerebri, beyin tümörleri, beyinde tümör, beyinde ur, mineraler, stres, depresyon, beyin damar hastalıkları, manganez, çinko, bakır, krom, parkinson hastalığı, demans, alzhemier, bunama, migren, epilepsi, parkinson, redoks aktif demir, demir, damar hastalıkları, mutiple skleroz, ms hastalığı, selenyum, dikkat, beyin dengesi, beynin dengesi, beyin gelişimi, beyin sağlığı, beynin çalışması, sağlıklı beyin, beynin ön bölgesi, plastisite, kafa darbesi


21:57
Top