2007'den Bugüne 92,487 Tavsiye, 28,241 Uzman ve 20,001 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Tourette Sendromu
Tourette Sendromu Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Tourette Sendromu Kavramı ile İlgili 6 Makale
ÇOCUKLARDA TİK BOZUKLUKLARI VE TOURETTE SENDROMUNA BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİLERLE MÜDAHALE Tik bozuklukları, çocukluk çağında sıkça gözlemlenen nöropsikiyatrik bozukluklardan birisidir. Vücuttaki bir kas grubunun ani, kısa aralıklı, istemsiz veya yarı istemli, hızlı, amaçsız ve tekrarlayan hareketlerine tik adı verilir. Tikler sadece bir kas grubunu içeren bölgesel nitelikte olabileceği gibi birçok kas grubunun katılımıyla yaygın da olabilir. Tikler motor ve vokal tikler şeklinde olabilir. Ayrıca dışarıdan gözlenmeyen ya da duyulamayan duyusal tikler de vardır. Duyusal tikler cilt, kemikler, kaslar veya eklemlerde ağırlık, boşluk, gıdıklanma, soğuk, sıcak veya diğer duyumları... »»»
► Tik Bozuklukları Psk.Ümit KARABULUT
Tikler Tikler; ani, istemsiz, tekrarlayıcı hareket, ifade veya jestlerdir. Dört grupta tanımlanabilirler: --Basit motor tikler (göz kırpma, yüz buruşturma, boyun çevirme, ağız germe vs), --Basit vokal tikler (boğaz temizleme, burun çekme, hırıltı sesi vs) --Karmaşık motor tikler (dokunma, koklama, üzerine çeki düzen verme vs) --Karmaşık vokal tikler (belirli ifadeleri/kelimeleri sık yineleme, işitilen en son sesleri/ifadeleri tekrarlama vs) Tiklerin sıklığı ve şiddeti aynı kişide farklılık gösterir. Aynı tikin sıklığı ve şiddeti zaman içinde azalabilir veya artabilir, birinin yerini bazen bir başkası alabilir ve önce göz kırpma, sonra burun çekme ve boyun çevirme gibi birden fazlası ... »»»
İslam kültüründe az da olsa uygulanan “Şeytan/Cin çıkarma (exorcism)” daha çok Hristiyan kültürüne ait bir inanıştır. Bu, özellikle orta çağda uygulanmakta olan bir yöntemdi. O dönemlerde, cadı, büyücü ya da şeytan/cin tarafından ele geçirilmiş diye tanımlanan ve çeşitli hastalıklar yaşayan kişilerin özellikle “Psikoz, Şizofreni, Konversiyon Bozukluğu (Histeri) ya da Tourette Sendromu” yaşayan kişiler olduğu yüzyıllar sonra yapılan bilimsel araştırmalarla açıkça ortaya konulmuştur. Bu demektir ki bu kişiler metafizik bir varlık tarafından kontrol edilmemekteydi. Yalnızca psikolojik ya da nörolojik bir hastalık yaşamaktaydılar. Şimdi olduğu gibi... Psikozların, şizofreninin ... »»»
► Çocuklarda Tik Bozuklukları Psk.Berna GÖRGÜLÜ ÇELİK
► Tik Bozuklukları ve Tedavisi Psk.Zümrüt GEDİK
► Tik Bozukluğu Psk.Dnş.Selma AKBULUT
Tourette Sendromu Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Prof.Dr.Raif ÇAKMUR, İzmir , Nörolog
Prof.Dr.Şevki ŞAHİN, İstanbul , Nörolog
Dr.Serdar ALPASLAN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Gökçe KÜÇÜKYAZICI, İstanbul , Psikiyatrist
tourette sendromu KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların tourette sendromu KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


22:28
Top