2007'den Bugüne 90,056 Tavsiye, 27,721 Uzman ve 19,714 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Veteriner Hekimlik
Veteriner Hekimlik Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Veteriner Hekimlik Kavramı ile İlgili 16 Makale
► Abd Uygulaması; Akredite Veteriner Hekimlik Vet.Hek.Dr.Mustafa ALTUNTAŞ
ABD uygulaması; "Akredite Veteriner Hekimlik" * Ülkemizde kamudaki mevcut veteriner hekim istihdamı ile gerek hayvan sağlığı, gerekse halk sağlığını korumada, bu amaçlara yönelik kontrol ve sertifikasyon hizmetlerini yürütmede gerek sayısal, gerekse yapısal yetersizliğin hat safhada olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Merkez ve taşra yapılanmasının bu yetersizliğe olumsuz katkısının ise problemi kat kat artırdığı genel kabul haline gelmiştir. AB uyum sürecinde Türkiye'nin her türlü siyasi ve sosyal kriterlere uyum sağlasa bile veteriner mevzuatının uyumlu hale getirilmediği, hayvan sağlığı ve veteriner halk sağlığı kriterlerinin yerine getirilmediği ... »»»
► Hayvan Refahı ve Veteriner Hekimlik Vet.Hek.Dr.Mustafa ALTUNTAŞ
Hayvan Refahı ve Veteriner Hekimlik Hayvan refahı denilince hayvanları koruma olgusunun yeni bir kavramı gibi algılanması yaygın bir durumdur. Her ne kadar kaynağında hayvanları koruma olsa da, kavramın gelişmesinde bu yaklaşımların etkisi çok olsa da, hayvan koruma gibi duygusal bir değerin ötesinde bir olgudur. Geniş kapsamlı, tüketici tercihleri, tüketicinin korunması, insan sağlığı, çevrenin korunması, haksız rekabetin önlenmesi nihai sonuçlarını oluşturmak üzere hayvan sağlığının korunmasını esas alan somut bir kavram olarak her geçen gün öne çıkmaktadır. Bunun sonucu olarak hayvan refahı, hayvan sağlığının korunmasının bir parçası, veteriner hekimlerin görev ve sorumlulukları arası... »»»
► Yeni Yasal Düzenlemeler ve Veteriner Hekimlik Vet.Hek.Dr.Mustafa ALTUNTAŞ
Türkiye’de AB uyum süreci çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, en önde gelen konulardan birisi de tarım ve gıda olmuştur. Tarım ve Gıda çerçevesi içerisinde yapılan düzenlemeler, haliyle veteriner mevzuatını öne çıkarmış, veteriner hekimlerin çalışma alanları ile ilgili düzenlemeler önemli boyut ve unsurlar taşımıştır. Her ne kadar AB uyumu adına yapılan mesleki düzenlemelerin AB uyumluluğu ciddi tartışma götürse de bir çok ilgisiz konu da bu çerçeveye sokulmaya çalışılmıştır. Bu grupta ilk yapılan düzenlemelerin başında Hayvan Sağlık Zabıtası ve Hayvan Islahı kanunlarını yürürlükten kaldıran ve kapsamı içerisine alan (11/6/2010 tarih ve 5996 sayılı) Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, ... »»»
Avrupa'da Resmi (Yetkilendirilmiş) Veteriner Hekim(Official Veterinarian)* Avrupa Birliğine üye olan her ülkede; - Özel (serbest) veteriner hekimler - Devletin veteriner hizmetlerinde çalışan memur veteriner hekimler bulunmaktadır (1) . Bunların her ikisi de, üye ülkenin ilgili merkezi otoritesi tarafından Resmi (Yetkilendirilmiş) Veteriner Hekim olarak görev yapmak üzere görevlendirilebilir. Bu tanımlama ışığında Resmi (Yetkilendirilmiş) Veteriner Hekim, kendisine, belli bir Devletin ilgili idaresi namına hareket etme hak ve yükümlülüğü lütfedilen bir veteriner hekimdir. Resmi (Yetkilendirilmiş) Veteriner Hekim; hayvan sağlığı, hayvan refahı, halk sağlığı veya çevre koruma ile ilg... »»»
Kedilerde depresyonun semtomları şunlardır? 1-çekingenlik, kaçma isteği ,korkma ,yüksek beden ısısı 2-aşırı olarak kendini yalama yalama sonucu bölgelerde yaraların oluşması tüy dökümü dökümle beraber allerjik dermatit olgularıda görülür 3-aşırı olarak etrafı yalama ,davranış bozukluğudur 4-iştahsızlık bazende tam tersi aşırı yemek yeme( bulimia)kusma ve ishal(çoğunlukla kanlıdır)idrarını püskürtmek 5-aşırı ağız salivasyon 6-saklanmak mesleki olarak özellikle deri hastalığı şikayeti öncelikli olarak depresyon ihtimalini göz önüne almak gerekiyor...büyük bir kısmı psikolojik kökenlidir Depresyon kedilerde bunalım yaratmakta ,uyum yeteneği gittikçe azalmakta ve tepkisizlik olarakta nit... »»»
KEDİ VE KÖPEKLERDE EGZAMA TEDAVİ VE BELİRTİLER OTOHEMATEROPİ TEDAVİSİ ve VETERİNER HEKİMLİK MESLEĞİ ÜZERİNE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Kedi ve köpeklerde deri ile ilgili en çok karşımıza çıkan deri hastalığı eğzamadır.Egzema kedi ve köpeklerde derinin str papillare katmanlarında ve epidermis katmanlarında duyarlılık artışı ve kaşıntı ile ortaya çıkan yangısal olgudur.Alman kurt köpeklerinde sıklıkla görülür özellikle kuyruk başlangıcındaki 15-20 cm alanda sıklıkla görülmektedir protein dengesizlikleri tetikleyici bir faktördür.Uzun tüylü köpeklerde daha sıklıkla görülmektedir. Kedi ve köpeklerde görülen egzama bulaşıcı değildir insana geçmez.Kedilerde birden bire tüy dökülmesi ve iyileşmeyen... »»»
► Avrupada Veteriner Hekimlik Vet.Hek.Dr.Mustafa ALTUNTAŞ
► Veteriner Hekim Anlamaz Vet.Hek.A.Kutlu DAYIOĞLU
► Veteriner Hekim Olmak Vet.Hek.Dr.Başak TUNÇER ULUKARTAL
► Veteriner Hekimlikte Lazer Cerrahisi ve Avantajları Vet.Hek.Doç.Dr.Güçlü GÜLANBER
Veteriner Hekimlik Kavramı ile İlgili Uzmanlar
veteriner hekimlik KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların veteriner hekimlik KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
avrupada veterinerlik, türkiyede veterinerlik, veterinerlik mesleği, veteriner, haysan sağlığı, akredite veteriner, yetkili veteriner hekim, akreditasyon, gıda güvenliği, gıda hijyeni, besin kontrolü, gıda denetim, halk sağlığı, amerikan tarım dairesi, usda, aphıs, nvap, hayvan, hayvan sağlığı, hayvan refahı, hijyen, veteriner hekim, hayvan koruma, veteriner mevzuatı, veteriner hekimlik düzenlemeleri, veteriner hekimlik mevzuatı, veterinarian, resmi veteriner hekim, official veterinarian, ab veteriner, veteriner kontrol, hayvan sağlığıi hayvan refahı, zoonoz, hükümet veterineri, yetkilendirilmiş veteriner hekim, yetkili veteriner, sorumlu veteriner, yetkili veteriner otorite, kedilerde depresyon, kedide depresyon, kedide güvensizlik, kedide çekingenlik, köpek egzama, köpek egzama tedavisi, kedi egzaması, kedi egzama, egzama nedir, allerji köpek, allerji kedi, veterinerlerin uzmanlıkları, veterinerlerde uzmanlık, veteriner hekimlikte uzmanlık, veterinerlerde branş, veteriner nasıl olunur, veteriner hekim olmak, baytar, baytar nedir, veterinerlik eğitimi, kedi, köpek, lazer, laser, laser surgery, lazer cerrahisi, co2 lazer, onkolojik cerrahi, kanser cerrahisi, veterinerlik, veterinerliğin sorunları, uzman veteriner hekim, veteriner hekimlikte mevzuat, veteriner hekim yönetmeliği, veterinerlikte frekans analizi, kedilerde frekans analizi, köpeklerde frekans analizi, frekans analizi, veterinerlik ünvanı, veteriner hekim ünvanı, veteriner simgesi, veteriner logosu, veterinerlikte akupunktur, kalıcı akupunktur, kedilerde akupunktur, köpeklerde akupunktur, gold implant, altın implant, hayvanlarda akupunktur, kedide akupunktur, köpekte akupunktur


18:39
Top