2007'den Bugüne 92,571 Tavsiye, 28,260 Uzman ve 20,019 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Eşler Arası İlişkilerde Evlilik Çatışmaları ve Nedenleri
MAKALE #12280 © Yazan Psk.Meral YÜNCÜLER | Yayın Şubat 2014 | 6,536 Okuyucu
Eşlerarası İlişkilerde,Evlilik Çatışmaları Ve Nedenleri

Nedeni Eşinde Arama: En genel düzeyde insanların "neden" diye başlayan soruları nasıl cavaplandıkları ile ilgilidir.
Evlilik ilişkisinde nedensel ve sorumluluk yüklemelerinin önemi üzerinde durulmaktadır.
Niyet, güdü ve suçluluğu içeren sorumluluk yüklemeleri uyumlu ve uyumsuz eşleri birbirinden daha iyi ayırt etmektedir. Bireyin belli bir olaya yaptığı nedensel yükleme, onun sonraki duygu ve davranışlarında önemli sonuçlar yaratır. Bir olaya ilişkin nedenin algılanması algılayan kişiye ve olaya bağımlıdır. Eşler arasında çatışmayı hangi olayların yol açtığı çoğunlukla açık değildir. Olay algılayıcı açısından ele alınmalıdır.
Çatışmanın çıkıp çıkmayacağı davranışın kendisinden çok olayın algılayıcısı açısından anlamı belirler.Evliliklerinde uyumsuzluk yaşayan eşlerin nedeni eşlerinde aradıkları ve eşin davranışlarını olumsuz olarak değerlendirme eğilimin de olduklarından kaynaklanmaktadır.
Uyumlu eşlerin ise ,olumsuz olayların etkisini azaltıcı yüklemeler yaptıkları ve eşin olumsuz davranışlarına daha az sorumluluk yükledikleri belirlenmiştir.
Eşlerin olayların,durumuna göre eş davranışlarına yaptıkları olumlu yada olumsuz yüklemelerin evlilik uyumuna ya da uyumsuzluğuna (çatışmaya) neden olabilir.
Kişinin çatışma durumunun ortaya çıkma nedeni,dışsal olarak ‘eşine’ya da içşel olarak ‘kendisine’yükleme biçimidir.
Eşler Arası Çatışmaların Farklı Bir Sebebide: Problem olmadığını düşünme.
Bağlanma ile ilgili iç çalışma modelleri ilk başlangıçta anne-baba ve çocuk ilişkileri bağlamında gelişir.
Araştırmalarda; Güvensiz, sağlam temellere oturtulmamış bağlanma oryantasyonların çok az yapıcı, sorun giderici davranışlarla ilgili olduğunu göstermiştir. Bağlanmayla evliliklerdeki uyum ve çatışmalar hakkında yapılan çalışmalar temel olarak iki farklı grupta sınıflandırılabilir. Bunlardan ilki, kişinin kendi içsel yaşantısı, diğeri ise karşılıklı etkileşimler temelinde yapılan çalışmalardır.
Araştırmalar bağlanma kaygı ve kaçınmasının evlilik içi çatışma ve düşük ilişki doyumuyla ilgili olduğunu belirlemiştir.

Kaçınması yüksek kişilerin evlilik içinde bazı problemleri çözerken kendilerine odaklı düşündüklerini sorunun eşten kaynaklandığı kanısında oldukları, dolayısıyla sorunun kendilerine ait olmadığını düşünmektedirler.

Dolayısıyla bu kişiler evlilikteki çatışma ortamını tam olarak bir problem olarak görmedikleri için ilişki doyumlarının kaygısı yüksek eşlere oranla daha az olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Ailedeki Dengenin Önemi;

Evlilikteki olumlu ve olumsuz davranışlar donma noktasında kalma eğilimindedir. Şayet ilişki olumluluk olumsuzluk miktarından fazla ise, ozaman evlilik doyumu yüksekte kalır.
Eşler agresif oldukları zaman,kendilerini ve birbirlerini sakinleştiremiyorlarsa, olumsuz etki karşılığı ortaya çıktığında giderilmesi zor bir durumdur.
Olumsuz etki karşılığı,çatışma başladığı anda bunu düzeltme çalışmalarındaki başarısızlıktır.
Olumsuz etki karşılığı evliliklerinden memnun olmayan çiftlerle ilgilidir.

Evliliklerinden memnun olan çiflerin olumsuz etkiyi gidermek için belirli mekanizmalar kullandıkları bulunmuştur.
Bu mekanizmalar “duyguları keşfeden duygu araştırmalarını, bilgi alışverişini sosyal kıyaslamayı, eğlenceyi, ortak payda alanlarını bulmayı kapsar.

Evlilikteki Temel; Felsefe ve beklentilere hitap eder.

Çatışmaların altında yatan gizli hayallerin ne olduğunu, arkadaşlık ve yakınlık için her birinin nasıl vizyona sahip olduğunu eşlerin keşfetmesi ayrıca pozitif duyguyu arttırma önemlidir.Evliliklerde Kök Ailenin Önemi;

Bireyler kendi aile kökenlerinden kişiler arası ilişkiler temeli edindiklerini gözlemlemekteyiz.Günümüzdeki ailevi ve evlilik problemleri eşlerin kök ailelerindeki ilişki sorunlarının uzantıları olarak bazı durumlarda görülmektedir.Kök ailenin etkilerinden kaynaklanan çatışma gibi ilişki konuları bireyler flört dönemi yaşarlarken,veya evlenip kendi çekirdek ailelerini oluşturmaya başladıklarında farklı anlamlarda ve artmış bir yoğunlukta ortaya çıkabilir.Bu nedenle,çiftlere evliliğe hazırlanırken,kök ailenin bu etkilerini daha önceden yaşamadıkları bir şekilde ve yoğunlukta yaşamaya başlayabilirler.
Bu etki bilinçli yada bilinçsiz olabilir ve bireylerin kök aileleriyele sürekli temasları olmasa bile güçlü birşekilde kalır.
Evlilik sistemlerinde jenerasyonlu aile yapıları ister fonksiyonel olsunlar ister olmasınlar,kişinin inançlarını,tutumlarını ve davranışlarını yönetebilir.
Evlilik çatışması, sıklık, şiddet, içerik ve çatışmanın çözümü açısından farklılık gösterir.
Bazı eşler günde iki kez çatışma yaşar iken bazı eşler yılda bir , iki kez çatışma yaşamaktadır . Çatışmada sözel ifade yerine fiziksel şiddet kullanan çiftler vardır. Eşler arasında çatışmaya yol açan konular örneğin kadının çalışma durumundan çocuk sahibi olmaya kadar değişiklik gösterebilmektedir . Kimi çatışmalar çözümlenenilmekte kimi çatışmalar ise çözümsüz kalmaktadır.
Evlilikler gönüllü veya zorunlu bir ilişki haline gelebilir, zorunlu evlilik iliskilerinde eşler birbirleriyle geçiniyormuş gibi görünseler bile , gerçekten istedikleri için değil birlikte olmak zorunda oldukları için beraberliklerini devam ettirmektedirler.
Eşler arasında yaşanan çatışmalara yol açan bir çok konudan söz edilebilir.
Eşler arasındaki belli başlı çatışma alanlarını en çoktan en aza doğru ;
1) Para ,
2) Çocuklar ,
3) Boş zaman etkinlikleri ,
4) Kişilik ,
5) Kayınpeder , kayınvalide ,
6) Roller ,
7) Dinsel-politik görüş
8) Seks olarak saptanmıştır ( Akt. Tezer, 1986)
Evlilik süresi arttıkça çatışma konuları değişmektedir , yaşlı eşlerin daha az çatışma yaşadıkları bunun nedenide aralarındaki iletişimin azalmasına bağlı olabiliceği düşünülmektedir .
Son yapılan bir araştırmaya göre eşler arasında yaşanan çatışma konuları para ve çocuklardır. Genellikle bunlar listenin en üstündedir , para özellikle en yaygın çatışma alanıdır. Bununla birlikte , ev işleri idaresinin de çatışma konusu olduğu saptanmıştır . Pek çok çift açısından anlaşmazlık yaratan dördüncü konuda cinsel ilişkidir.
Evlilik çatışmalarının varlığı olumsuz Evlilkleri düşündürmesinin yanı sıra , hiç çatışmanın olmaması da her zaman iyi bir evlilik vardır anlamına gelmez .
Boylamsal yapılan çalışmalar çatışmadan uzak duran çiftlerin , evliliklerinde çatışma yaşayan çiftlere nazaran daha az mutlu oldukları ortaya çıkarmıştır.
Evlilikle ilgili mutsuzluğun en güçlü belirtilerinden birinin düşmanca çatışma olduğunu göstermektedir . Evliliklerdeki düşmanca çatışmanın varlığının evlilikle ilgili dağılmayı % 80 doğrulukla önceden haber verebileceğine ilişkinde araştırmalarda tesbit edilmiştir.
Evlilkle ilgili yıpranmış çiftlerce sergilenen ikinci önemli davranış örneği ise isteme geri çekilmelidir ki burada bir eş diğerini birtakım talepler , şikayetler ve eleştirilerle baskı altına alır buna karşın diğer eş tepkiyle ve pasif hareketsizlikle geri çekilir.
Özellikle , erkek eşin çekildiği ve kadın eşin düşmanca şekilde karşılık verdiğini davranış şekli memnun çiftlere nazaran sorunlu evliliğe sahip olan çiftlerde daha yaygındır.
Son araştırmalar geri çekilen eşlerin hangi partnerin değişiklik istediğine göre ( örnek olarak , bir erkek değişiklik istediği zaman , geri çekilmek isteyen kadındır) farklılaştığını göstermiştir.
Evlilik çatışması eşlerin ruh sağlığı , fiziksel sağlığı ayrıca aile sağlığı açısında önemlidir.
Çatışma kaçınılmazdır önemli olan çözümüdür , çözümlenemeyen çatışmalar küçük kartoplarından , büyük kartoplarına döner , çığa dönüşmeden mutlaka bir aile da ışmanından destek almanızı önemle tavsiye ediyorum.
Psikolojik Danışman
Aile Danışmanı
Meral Yüncüler
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Eşler Arası İlişkilerde Evlilik Çatışmaları ve Nedenleri" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Meral YÜNCÜLER'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Meral YÜNCÜLER'in izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     1 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Meral YÜNCÜLER Fotoğraf
Psk.Meral YÜNCÜLER
İzmir (Online hizmet de veriyor)
Klinik Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi22 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Meral YÜNCÜLER'in Makaleleri
► Eşler Arası İletişim Çatışmaları ve Çözüm Yolları ÇOK OKUNUYOR Psk.Gözde EMİK AKSOY
► Eşler Arası Problemlerin Nedenleri Psk.Zeynep BOZKURT
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 20,019 uzman makalesi arasında 'Eşler Arası İlişkilerde Evlilik Çatışmaları ve Nedenleri' başlığıyla benzeşen toplam 16 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Sınav Kaygısı Ocak 2014
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


16:13
Top