2007'den Bugüne 92,396 Tavsiye, 28,229 Uzman ve 19,987 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Evlilik Çatışması
Evlilik Çatışması Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Evlilik Çatışması Kavramı ile İlgili 6 Makale
► Evlilik ve Doyum Psk.Mehmet Emin KIZGIN
EVLİLİK VE DOYUM “Toplumun temel birimi olan aile, evlilik ilişkisi ile başlayan bir sistemdir ve toplumun sosyal, ahlaksal ve kültürel sürekliliğinin sağlanması adına önem taşımaktadır. Evlilik ilişkisinin sürmesi ve sağlıklı bir aile yapısına ulaşılması temelde iki farklı bireyin, iki farklı kişilik yapısının uyumu çerçevesinde gerçekleşmektedir. Birbirinden farklı, her biri kendine özgü nitelikler taşıyan insanların nasıl olup da yaşamlarını birlikte sürdürebildiği, hangi kişilik yapılarındaki bireylerin daha uyumlu birliktelikler yaşayabildiği veya çiftlerin birbirinin kişilik özelliklerini nasıl etkilediği ve değiştirdiği gibi sorulara verilecek yanıtlar kişilik ile evlilik doyumu a... »»»
EVLİLİK UYUMUNU ETKİLEYEN ETKENLER (*) Ülkemizde son yıllarda yapılan istatistik çalışmalarında evlilik sorunlarında ve boşanmalarda hızlı bir artış gözlenmektedir. Bu artışı sizler de çevrenizde görmektesinizdir. Kuşkusuz bu artış oranı sadece evlilik sorunu yaşayan veya boşanan çiftleri etkilememekte, başta çocuklar olmak üzere çiftin kök ailelerini ve yakın akrabalarını da etkilemektedir. Bunun sonucunda toplum da ailelerden oluştuğu için bütün toplum bu gidişattan olumsuz etkilenmektedir. Evliliklerde sorunların ve boşanmaların yaşanmasında evlilikte uyum sorunlarının etkisinin büyük olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada kısaca evlilik uyumunun tanımına ve evlilik uyumunu ... »»»
Eşlerarası İlişkilerde,Evlilik Çatışmaları Ve Nedenleri Nedeni Eşinde Arama: En genel düzeyde insanların "neden" diye başlayan soruları nasıl cavaplandıkları ile ilgilidir. Evlilik ilişkisinde nedensel ve sorumluluk yüklemelerinin önemi üzerinde durulmaktadır. Niyet, güdü ve suçluluğu içeren sorumluluk yüklemeleri uyumlu ve uyumsuz eşleri birbirinden daha iyi ayırt etmektedir. Bireyin belli bir olaya yaptığı nedensel yükleme, onun sonraki duygu ve davranışlarında önemli sonuçlar yaratır. Bir olaya ilişkin nedenin algılanması algılayan kişiye ve olaya bağımlıdır. Eşler arasında çatışmayı hangi olayların yol açtığı çoğunlukla açık değildir. Olay algılayıcı açısından ele alınmalıdır. Çat... »»»
EVLİLİKTE EŞLER ARASI ÇATIŞMA NEDENLERİ Evlilik ilişkisi olağan üstü karmaşık ,sürekli olarak değişen ve gelişen bir ilişki şeklidir.Evlilik ilişkisinde eşlerin ilişkilerini nasıl tanımladıkları ve algıladıkları o ilişkinin temel dinamiklerinden biridir. ilişkisinde ikinci temel dinamik eşlerin birlikte yaşamak istediklerinden mi yoksa birlikte yaşamak zorunda olduklarından mı birlikte yaşadıkları meselesidir Bir evliliğin gönüllü ve zorunlu nitelikleri bir dengeye ulaştığı zaman bu evlilik iyi gitmeye ve eşler ilişkilerinden doyum sağlamaya başlarlar.Eşler ne kadar birbirlerini istedikleri için evli kaldıklarını belirtseler de evlilikte gelenek görenek ve yasal gerçeklerden kay... »»»
► Evlilikte Hayaller ve Gerçekler Psk.Ebru ÖZKURT TOPÇU
Evlilik Çatışması Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Uzm.Habibe AYKAN, İstanbul
evlilik çatışması KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların evlilik çatışması KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
evlilik, kadında doyum, erkekte doyum, evlilikte doyum, ilişkide doyum, romantik aşk kuramı, evlilik kuramları, sosyal biliş kuramı, bağlanma kuramı, bowlby, psikodinamik kuram, yükleme kuramı, sosyal öğrenme kuramı, pekiştireç kuramı, üçgen sevgi kuramı, evlilik doyumu, evlilik doyumu nedir, benlik saygısı, evlilikte benlik saygısı, evlilikte uyum, evlilikte mutluluk, evlilikte mutlu olma, evlilikte anlaşma, evlilikte geçinme, evlilik sorunları, evlilikte kavga, eşler arası uyumsuzluk, karı koca uyumu, karı koca çatışmaları, eşlerin uyumu, evlilikte anlaşamama, karı koca anlaşmazlığı, evlilikte çatışma, aile içi çatışmalar, eşler arası çatışma, boşanmada çocuk psikolojisi, boşanmanın çocuğa etkileri, evlilik öncesi hazırlık, eş çatışması, ilişki problemi, iletişim problemi, evlilikte bireysellik, evlilik anlaşmazlığı, seksüel ilişki


10:01
Top