2007'den Bugüne 83,086 Tavsiye, 26,199 Uzman ve 18,426 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Gliomlarda Tanı Tedavi ve Güncel Sorunlar
MAKALE #13920 © Yazan Prof.Dr.Kadir KOTİL | Yayın Aralık 2014 | 9,245 Okuyucu
Gliomlar

Beynin kendisinden kaynaklanan en sık görülen tümörleridir. Dünya sağlık teşkilati bu tümörleri 4 ana başlıkta iyiden kötüye doğru sınıflandırmıştır.
1. Evre1 : en iyi olanı olup uzun süre kanserleşmeden kalan gruptur.
2. Evre 2 de ise yine düşük dereceli glai tümör grubundan olup bunların gemistositik olanı günün birinde evre 3-4 dediğimiz yüksek dereceli beyin kanserine dönüşmektedir ve yaşamlarını kaybetmektedirler.
3. Evre 3 ve 4: yüksek dereceli gliomlar olup bunların içinde de oligodendrogliomlar (evre 3) glioblastomalra göre daha iyi iken buda glioblastoma denen yüksek dereceye dönüşmekte ve hayatlarını kaybetmektedirler.
Genel özellikleri nelerdir?
1. Genetik özellikleri vardır
2. Hiç biri aslında iyi huylu değil ve beynin tamamını etkileyen beynin diffüz yanı tamamını etkileyen infiltratif tümörlerdir
3. MR da görülen tümörler biz cerrahların çıkartabildiği kısmıdır beynin tamamında MR da görülmeyen aslında ileride çıkacak olan milyonlarca tümör hücresi ile dolu bir beyin vardır.
4. İyi huylu gibi gözüken evre 1-2 TÜMÖRLER SADECE %15 ini teşkil ederler.
5. Evre 1-2 tümörler ama daha çok evre 2 olan gemistositik beyin tümörleri beyin kanserinin öncü tümörleridir ve bu hastalar ortalama 5 yıl ömür % 50-90 veya daha azdır.
6. Yüksek evre gliomlar ise sadece çok iyi bir tedavi programı ile sadece 12 ay gibi bir yaşam beklentileri vardır.
7. En sık yakalanma şansı düşük evrelilerde çocukluk çağında iken evre leri yüksek olan gliomlarda ise daha çok 50 li yaşlarda sık rastlanmaktadır.
8. Çocukluk çağında görülen özellikle beyincikte görülen gliomlar kan kanseri olan lösemiden sonra en sık ölüm nedeni olarak karşımıza çıkmakta iken ileri yaşlarda ise 3 sıklıkta kanserden ölümnedeni olarak karşımıza çıkmaktadır.
9. T.C. de bu hastalığın görülme sıklığı çok sık gözükmemekle birlikte 3.3/100.000 ölüm oranı bildirilmektedir.
10. Erken tanısı ancak ilaç verilerek yapılan beyin görüntülemeleri ile olmaktadır ve bunun başında da MRG gelmektedir
Düşük evre biyopsi sonucu gelen hasta hayat boyu düşük evrede mi kalmaktadır?
Maalesef bu durum öyle değil, beyin ameliyati sonrası patoloji sonucu düşük evre gelen biyopsi sonucunda hastanın 3 yıl sonra ortalama tekrar nüksü ile yanı tekrarlaması söz konusu olduğunda yeniden ameliyat edilecek yada tekrar biyopsi ile ışın tedavisine alınacaktır. Bu esnada yapılan taramada olguların büyük bir yüzdesinin evre2 olan gliomun evre 3’e yükseldiğini görmekteyiz.

Hastalığın korunmasında bir yöntem var mıdır?

Hayır, bu tümörlerden korunma gibi bir tedbir alma yöntemi söz konusu değildir.
Bu tümörlerin klinik belirti verdiğinde çok geç mi kalınmış olunuyor?
Evet, tümör kendini herhangi bir şikayet ile belirti verdiğinde örneğin, sara nöbeti, ellerde veya ayaklarda uyuşma güç kaybi yüz felci bulguları verdiğinde beyin içinde tümörün hücre sayısı milyonları aşmış durumdadır ki sayısı 1012 gibi değerler çıkmaktadır. Bunun anlamı tümör ne kadar çıkartılırsa çıkartılsın bu hastalığı kökünden kazımak zordur. Ameliyat sonrası çekilen MRG de tümörün gözükmesi ile gözükmemesi arasında eğer ışınlanacaksa çok fazla bir farkı yoktur. Ama bazı görüşler MRG de gözüken tümörler ne kadar çıkartılırsa o kadar çok yaşam uzamaktadır denmektedir. Bunun ne kadar doğru olduğu konusunda bilim dünyasında hala net görüş yoktur. Önemli olan tümörün yaratığı ödem dokusunun ne kadar büyük alanı kapsadığıdır.

Ameliyat sonrası MRG de tümörün gözükmemesi hastalıktan kurtulduk anlamına gelmekte midir?


Hayır, tomografide yada MRG de ameliyat sonrası temiz bir film çıkması hastalığın tamamen yok olduğu anlamına gelemez.

Hastalığın genetik geçişi hakkında neler biliyoruz?

Olguların %10 ‘da aile hikayesi bildirilmektedir.

a. Nörorfibromatosis genleri tip 1 ve 2
b. TP.53 geninden kaynaklanan Li-Fraumeni sendromu
c. TSC2 geninden kaynaklanan Tüberoskleroz sendromu
d. Turcot sendromunaki APC geni
e. RB1 geninden kaynaklanan retinoblastoma geni
f. IDH1/2 geninden kaynaklanan Olier ve Mafucci sendromu
Çevresel faktörler ile beyin tümörü gliomlar arasında bir ilişki bulunmakta midir?
Elektromagnetik radyasyon?????
Cep telefonları
Alkol
Sigara
Allerji
İmmün hastalıklar arasında bir ilişki bugüne kadar yapılan çalışmalar da gösterilememiştir, ama çalışmalar devam etmektedir

Anne ile baba bir risk faktörü müdür?

İlk çocuk olma, yüksek doğum tartılı olmak bir risk faktörüdür
Aynı şekilde babanın mesleğinin elektronik ve magnetik alan üzerine olması, annenin buharlaşan kimya maddesinin içinde olması veya kimya alanında çalışan anne baba çocuklarında daha sık olmaktadır
Hamilelik yaşının 35 üzerinde olması ve annenin gebelikte fazla kilo alması risk faktörleri arasında yer almaktadır.
Uzun boylu ve şişman olanlar daha mı fazla risk taşımaktadırlar?
Evet, yapılan istatistiki çalışmalar bize bu verileri vermektedir.
Obezite, FMF hastalığı ve diyabet gibi hastalıkları taşıyanlard a da bu riskin varlığından söz edilmektedir.
Beslenme ile bir ilişkisi var mıdır ?
Evet, nitrozaminlerin kanda ve dokuda değerini artıran etin kızartılması veya mangal ateşi, işlenmiş et tüketimi, az C vitamini ile beslenme,
İşlenmiş peynir tüketimi, sulforan grubu içeren sarımsak, kabak, sebze ve meyve, taze balıkları tüketen toplumlarda gliomların görülme sıklığını azaltığı gösterilmiştir.
Yine günde 4 fincan çay ve kahve içmenin gliomların gellişme şansını azaltığı 9 yıl süren bir çalışmada gösterilmiştir.
Cep telefonları ile beyin tümörü arasındaki ilişkisi var mıdır?
Evet, vardır. 2007 de Hardell ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 10 yıla yakın bir sürede cep telefonlarına maruz kalmış kişiler in daha çok yada ortalama 2.5 kat artığını göstermişlerdir. Buna benzer bir çalışmada da 2014 yılında CERENAT çalışması olarak kayda geçen çalışmadır ve bu çalışmada da gösterilmiştir ki cep telefonları kullananlarda özellikle kulak siniri tümörü ve temporal bölge tümörlerini çok daha sık görüldüğü şeklindedir.
Plastik ham maddesi olan vinil klorid ve buzdobi soğutucu olan tetraklorid karbon ile glial tm arasında bir ilişki bulunmuş mudur?
Evet, bu konu hakkında yapılmış çok sayıda veri vardır.
Cerrahi sonrası en çok mutlu olan ve sağ kalım oranı ameliyat yapıldığında en yüksek olan gliom hangisidir?
Pilositik astrositom denen evre 1 gliom cerrahi ile tedavi edilebilen ve iyi temizlendiğinde yeniden çıkma şansı son derece az olan bir gliom olup özellikle çocuklarda daha sık görülmektedir ve sağ kalım oranı % 95 gibi yüksek değerleri taşımaktadır ki bu oran diğerlerinde yoktur. Pilositik denmesinin nedeni de saç örgüsü anlamında olduğundandır..bu gliomlar diğer evredeki gliomlardan farklı olarak ayni hücrelerden köken almamaktadır ve evre 1 olarak kalmakta iken , fibriller yada diffüz olan tipleri ile oligo veya glioblastomlarla ayni hücre olduğu ve birbirlerine dönüştüğü bilinmektedir ama pilositik olan hep aynı hücre olarak kalması sevindiricidir.
Birincil yada ilk çıkan glioblastoma ile sekonder yada dönüşen glioblastoma arasında nasıl bir fark yatmaktadır?
Eğer bir hasta beyin tümörü nedeniyle ameliyat olmuş ve sonuç evre 2 yada evre 3 sonuç gelmişse bunun anlamı şudur: bu tümörler ileride tekrarlayacaklar ve sonunda bu kanser hücrelerinden evre 4 glioma yanı sonradan evre 2 den ddönüşen yada gelen anlamında sekonder glioblastoma yda öncesinden gelen beyin kanseri denmektedir ve maalsef gideceği yer vere 4 dür evre 5 olmadığına göre 2 veya 3 kez daha ameliyat edildiğinde sonuç 5 ay içinde ölüm gerçekleşir. Ama eğer bir beyin tümörü sonucunda gliom patolojisi eğer evre direkt olarak 4 geldiyse bunun adına da primer glioblastoma yada direkt gelişen gliom yada beyin kanseri denmektedir ki bunun nlamı da en kötüsü olacağı şeklinde bilinmesi gerektiğidir. Bu tümörlerin tedaviye yanıtı son derece azdır
Gliomların tedavisinde en güncel olanı hangisidir?
Gliomlar da ilk tedavi ameliyat edilerek tmör dokusnun yükünü azltmak arkasından da ışına veya nadiren de kemoterapiye en rken zamanda hastayı hazırlamak olmalıdır. Bu cerrahinin başarısını etkileyen en önemli unsurdur : zamanlama. eğer elimizde yeterince bir tecrübeli cerrah varsa ve teknolojisi iyi bir hastanede ameliyat olmuşsanız daha başarılı olacak bir ameliyat sözkonusu olacaktır. Ama çok vital yapılarda mesala beyin sapı gibi yerlerde ameliyat yapan arkadaşlarımızın söylediği ben yaparsam en iyisini yaparım diye bir kural bu bölge için geçerli değildir en iyi ellerde bile bu bölge cerrahisinden sonra kalıcı sakatlıklar olmaktadır.
Bu ameliyatin riskleri nelerdir?
Beyin tümörlerinin ameliyatinda en önemli görülen komplikasyonlar şunlardır: sıklık sırasına göre
a. sara nöbeti: epilepsi
b. kol ve bacak felci
c. yüz felci ,
d. konuşma ve anlama felci
e. görememe yada körlük
f. menenjit
g. nefesin gitmesi
h. koma
i. ölüm
j. ve diğerleri (poliuri gibi…)

Ben beyin tümörü gliom nedeniyle ameliyat oldum tekrar ameliyat olmam gerektiği söylendi bu doğru mudur?


Eğer yeni gelişen tümör dokusu fazla ise ve şua yada ışına verdiği yanıt iyi değilse o zaman radyasyon onkologu yerine doktorunuz sizi cerrahiye almakta haklı olabilir ama bu ameliyat yada ikinci ameliyat son ameliyattır demek çoğu zaman doğru değildir. ve her defasında ameliyat aralarındaki süre giderek azalır ve en niyahetinde evre 2 olan tümör evre 4 olduktan sonra en fazla 4kere ameliyat edilir o da eğer tümör sadece bir beyin yarım küresinde ise bu yapılır ama çok sayıda tümör dokusu sağa ve sola uzanmışsa o zaman şans iyice azalmaktadır..

Sağlıklı ve kansersiz bir dünya’ya
PROF.DR.KADİR KOTİL
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Gliomlarda Tanı Tedavi ve Güncel Sorunlar" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Prof.Dr.Kadir KOTİL'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Prof.Dr.Kadir KOTİL'in izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     6 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Google Plus'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Kadir KOTİL Fotoğraf
Prof.Dr.Kadir KOTİL
İstanbul
Doktor "Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji)"
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi57 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Prof.Dr.Kadir KOTİL'in Makaleleri
► Vajinismus Tanı ve Tedavi Protokolleri Yrd.Doç.Dr. Şaban KARAYAĞIZ
► Rektal Prolapsus Tüm Tanı ve Tedavi Yaklaşımları PDF Op.Dr.Ramazan Tarık ÜNSAL
► Meme Kanseri: Tanı, Tedavi ve Korunma Prof.Dr.Mustafa BENEKLİ
► Kolon ve Rektum Kanserleri: Tanı-Tedavi Prof.Dr.Mustafa BENEKLİ
► Demansta (Bunama) Tanı ve Tedavi Protokolleri Yrd.Doç.Dr. Şaban KARAYAĞIZ
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 18,426 uzman makalesi arasında 'Gliomlarda Tanı Tedavi ve Güncel Sorunlar' başlığıyla benzeşen toplam 48 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Omurilik Tümörleri Eylül 2017
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


23:33
Top