2007'den Bugüne 92,487 Tavsiye, 28,241 Uzman ve 20,001 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Erken Boşalma: Nedenler ve Tedavi
MAKALE #4950 © Yazan Güldane KAVGACI | Yayın Mayıs 2010 | 11,340 Okuyucu
Erkekte en sık görülen cinsel sorunların başında gelir. En genel anlamı ile cinsel ilişkide erkeğin kontrolü dışında boşalmasına erken boşalma denir.Bazen cinsel ilişkiye başlamadan önce bile boşalma olabilmektedir.Bazen birleşmenin ilk birkaç hareketinde veya ilk saniyelerde boşalma olabilmektedir.Erkeklerin bir kısmında erken boşalma her ilişkide problem olabilirken bazılarında ise zaman zaman problem olabilmektedir.
Buna göre erken boşalma cinsel ilişki sırasında erkeğin vajinaya girmeden giriş sırasında veya hemen girdikten sonra boşalması olarak tanımlanabilir. Erkeğin boşalmasını istemli olarak denetlemesi ve kontrol etmesi bozulmuştur.Erken boşalması olamayan bir erkeğin boşalma refleksi üzerinde kontrolü denetimi vardır.Erken boşalma sorunu olan erkekler istemli olarak boşalmalarını kontrol edemezler.Boşalma zamanını belirleme şansları yoktur.İsteseler de istemeseler de uyarılma düzeyine ulaşır ulaşamaz hızla istemsiz ve kontrolsüz bir biçimde boşalırlar.
Genç erkeklerde daha yaygındır. İlerleyen yaşla birlikte yavaşlama eğilimi olduğundan daha yaşlı guruplarda daha seyrek olarak görülür.
Tanı kriterlerine göre erken boşalma , sürekli olarak yada yineleyici bir biçimde çok az bir cinsel uyarılma ile ve kişinin istemesinden önce vajinaya girme öncesinde ,girer girmez yada girdikten kısa süre sonra boşalmanın olmasıdır.Tanı öncelikle birleşmede boşalmanın çabuk gerçekleştiği konusunda hasta yada eşi tarafından yapılan bildirimlere göre konur.
Değerlendirmede cinsel aktivitenin sıklığı, cinsel eşin yada ortamın yeni olması yaş ve cinsel deneyim hesaba katılmalıdır. Erken boşalama tanısının konulabilmesi için erkeğin en az altı ay düzenli aktif cinsel yaşamının olması gerekir.
En iyi tanım cinsel ilişkin çoğunda erkeğin ne zaman boşalacağı üzerinde gönüllü bilinçli kontrolünün olmamasıdır.(Keçe,2008)
Erken boşalama yaşam boyu olan tip , durumsal faktörlere bağlı olan tip,psikolojik faktörlere bağlı olan tip,yada psikolojik ve tıbbi faktörlerin birleşiminden kaynaklanan kombine faktörlere balı olan tip olarak klinikte karşımıza çıkabilir.Yaşam boyu görülen olguların büyük bir çoğunluğunun psikolojik faktörlerden kaynaklandığı kabul edilmektedir.
Durumsal olan tipinde belirli şartlara bağlı yada belirli bir partner ile birlikte iken erken boşalmanın istem dışı ve devamlı olarak oluşmasına karşın başka koşullarda yada başka bir partnerle birlikte iken erken boşalama meydana gelmez. Duruma bağlı erken boşalama klinikte ender olarak görülür.
En sık olarak ortaya çıkan şekli genelleşmiş yaşam boyu ve psikolojik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan tipidir. Yaşamın sonraki döneminde başlayan edinsel tip erken boşalmada organik nedenlere özel bir itina gösterilmelidir.
Erkekler genellikle boşalmalarını birleşme girişiminde bulundukları zamana oranla masturbasyon sırasında daha fazla kontrol edebildiklerini bildirirler.
Boşalma kontrolünde erkeklerin en çok üzerinde durdukları ne kadar süre yeterince iyidir meselesidir . Burada erkeğin kontrol ile ilgili subjektif duyguları ,eşin orgazma ulaşması için gerekli olan koital bağlantı süresi gibi bir çok faktör işin içine girer.Oysa erken boşalmada temel örüntü erkeğin boşlamasının istediği zaman denetleyip denetleyememesidir.
Erken boşalması olan erkekler eşin orgazma ulaşamayacağı endişesinden dolayı performans yetersizliği endişesi taşırlar ve bu nedenlerle tedavi olmak istediklerinin bildirirler .Erkekler tarafından sıklıkla dile getirilen pratik boşalmanın vajinaya giriş sürecinin hemen başında yada bir ile beş dakika arasında tamamlandığı yönündedir.
Kesin olan şudur ki erken boşalama çok sayıda kadın ve erkek için önemli düzeyde sıkıntıya neden olup çiftin ilişkisinin etkileyebilir Bayan partner bu duruma bir anlam veremeyip eşini duyarsızlıkla itam edebilir. Erken boşalması olan erkekler sanıldığı gibi duyarsız düşüncesiz değildir. Tam tersine bu durumlarından dolayı çok utanır,üzülür ve içlerine kapanırlar.Erkek utanç, korku küçük düşme,ve yetersizlik hissine kapılabilir. Giderek cinsellik haz veren bir aktivite olmaktan uzaklaşmaya başlar. Bu arada karşı kıyıda da bazı olumsuz duygular yaşanmaya başlanır.Eşin aklı karışır,sucu kendinde arayarak kendini sorumlu hisseder. İlerleyen sürelerde hayal kırıklığına paralel olarak kızgınlık kırgınlık ,önem verilmediğini düşünme ve hayatında bir şeylerin eksik olduğu duygusunu yaşayabilir.
Olguların büyük çoğunluğunda alelacele yaşanmış erken cinsel deneyimler ör.otomobilde ebeveynlerin evinde yakalanma korkusu ile yapılan deneyimler ilk cinsel ilişkiyi genel evde yaşama gibi öyküler saptanır.Böyle olumsuz koşullar erken boşalmayı teşvik etme özelliği taşır.Sonuç olarak denetimsiz boşalama erkeğin cinsel yaşamının ilk dönemlerinde yerleşen ve değişikliğe karşı dirençli bir alışkanlık örüntüsü olarak görülebilir.
Boşalma kontrolü öğrenilmiş bir süreç olarak ta tanımlanabilir. Bu süreçte erkeğin boşalmasını denetleyebilmesi için orgazma giden cinsel uyarılmanın yükselen düzeylerinin farkında olması anahtar noktadır. Dikkat dağılması, eşin tatmin olması konusunda aşırı endişe duyma nedeni ile orgazmdan hemen önceki uyarılma düzeyinin ayrımına varamayan erkekler boşalmaların da denetlemeyi öğrenemezler.Bu durumda cinsel duyu bilincinin bulunmaması yada zayıf olması söz konusudur.
Nedensel mekanizma ne olursa olsun erken boşalama olgularının çoğu cinsel terapiye mükemmel yanıt verir. Bu bizi psikolojik nedenlerin erken boşalmada önemli rol oynadığı bilgisine götürür.
Sonradan gelişmiş denetimsiz boşalmanın tıbbi faktörlerle ilişkili olma olasılığı yüksektir. Ancak seyrek cinsel birleşme, yeni bir partner ile birlikte olma, cinselliğe odaklanmış anksiyete ve evlilik ilişkisinde yaşanan sorunlar da erken boşalamaya neden olabilmektedir.
İdrar yolunda yada omur ilikte meydana gelen ve yaşam boyu denetimsiz boşalama ile sonuçlanan çok az sayıda doğuştan bozukluk vardır.En sık karşılaşılanı spina bifidadır.Çok seyrek olarak karşılaşılan böyle olgularda başka nörolojik bozulma durumları da beklenmelidir.İkincil erken boşalama yaşam boyu görülen erken boşalama tipinden çok daha ender görülür.Ayrıca organik faktörlerle ilişkili oma olasılığı çok daha yüksektir.
Sonradan gelişen erken boşalmanın bir nedeni de sertleşme sorunudur.Erkekte serleşme durumunun varlığında erken boşalama ereksiyonu kaybetmeden bir an önce vajinaya girme ve boşalma çabasına yanıt olarak gelişir.Bazı omur ilik bozuklukları ve cerrahi işlemler boşalma refleksi ile ilgili sinirsel yapıya zarar vererek denetimsiz boşalamaya neden olabilir.Bu nedenle sonradan gelişmiş denetimsiz boşalma şikayeti ile gelen erkekte eğer olağan dışı psikolojik stres faktörü yada travma saptanmazsa iyi bir fiziksel muayene ye önem verilmelidir.Kısacası sonradan gelişmiş erken boşalmada bir organik sertleşme bozukluğu yada altta yatan bir nörolojik bozukluk olasılığını değerlendirmek için özen gösterilmelidir.
Dünyaca ünlü cinsel terapist H.S .Kaplan “ Denetimsiz boşalma,gönüllü boşalmayı kontrol edemeyip istediğinden önce doruk noktaya çıkıp boşalmasıdır.Normal bir erkek önce heyecanlanır sonra bu heyecanın keyfini yaşar (plato) ve ardından boşalır.Buradaki sorun orgazm refleksinin bir bileşeni olan boşalmanın kendisi ile ilgili kendisi ile ilgili bir sorun değildir Bu bir orgazm bozukluğudur.Normal koşullarda uyarıldıktan sonra yaşanması gereken ve çifttin bir süre ilişkide kalması dönemi olan plato erken boşalanlarda mevcut değildir.Yani gönüllü uzatma veya erteleme noktası mevcut değildir” demektedir.
Normal boşalmada yüksek uyarılma düzeyinde bile erkek boşalmasını denetleyerek kontrol edebilir. Boşalama refleksi üzerinde istemli bir denetim vardır. Erken boşalmanın tanısında boşalmanın gerçekten erken mi geldiğine yoksa bayan partnerin yavaş reaksiyonuna bağlı olarak erkenmiş gibi mi algılandığına dikkat edilmelidir. Erken boşalama tanısı yalnızca boşalama süreci erkek tarafından yeterli derecede kontrol edilemez bulunduğunda veya erkeğin boşalama sürecini kontrol edemediği için partnerde orgazm yaşanmadığında konmalıdır. Cinsel terapist erken boşalama tanısını koymadan önce yaş ,cinsel birleşeme sıklığı,partner özellikleri ön sevişme süresi ve ortamın uygunluğu gibi etkenleri göz önüne almalıdır. Çünkü ilk kez cinsel ilişkiye giren erkeklerde erken boşalama sık görülür. Çoğu genç erkek daha sonraları boşalama süresi üzerinde bir kontrol geliştirebilir (Keçe,2008)
Erken boşalması olan erkekler erken boşalırım düşüncesi ile ön sevişmeden kaçınırlar bunun sonucunda da partnerlerinde cinsel ilgi ve istek azalması yada orgazm bozuklukları ortaya çıkabilir.(keçe)

EREKEN BOŞALMADA NEDENLER

Cinsel uyumsuzluk
Bilinç altında yatan cinsellikle ilgili olumsuz düşünceler.
Partnere aşırı bağımlılık
Kastrasyon anksiyetesi
Gebe bırakma korkusu
Günah işleme veya suçluluk duygusu
Hastalık kapama korkusu
Cinsel açıdan baskılanmış bir yetiştirilme tarzı
Cinsel mitler
Penise verilen aşırı önem
Organik sebepler.
Cinsel uyarım eksikliği
Cinsel yaşamla ilgili gerçekçi olmayan bilgiler ve beklentiler
Ergenlik döneminde ayıp günah yasak ve zararlı gibi duygular ve yakalanma korkusu ile yapılan mastürbasyon .
Uygunsuz ortamlarda alelacele yapılan cinsel ilişkiler.
Partner tarafından reddedilme.

ERKEN BOŞALMADA TEDAVİ

Boşalmayı geciktirmek amacı ile çeşitli ilaçlar denenmiştir.Uyuşturucu kremler,spreyler bunların başında gelmektedir.Bunlar ancak penisin üzerindeki sinir uçlarını uyuşturur ve fazla bir işe yaramaz.Erken boşalma otonom sinir temini ilgilendiren bir durumdur.Bu tür ilaçlar lokal uyuşturucu etkisi yaptığı için penisin duyarlılığını azaltarak temastan duyulan cinsel hazzı azaltır. Aynı etkiyi kadın partner üzerinde de gösterir
Son zamanlarda depresyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar erken boşalma tedavisinde de kullanılmaya başlanmıştır .Bu ilaçlar azda olsa fayda sağlamalarına karşın ömür boyu ilaç kullanımı ilaç tedavisini pek cazip kılmamaktadır.Boşalmayı kontrol edebilme nihayetinde bir öğrenme sürecidir.
Tedavide nedenler önemlidir. Nedenlere göre tedavi yolu izlenirken sürdürücü ve tetikletici faktörlere de önem verilmelidir.Diğer taraftan sağaltımda erken boşalmanın eşle ilgili yönü,psikolojik ve biyolojik yönünün olabileceği akılda tutulmalıdır.

Sorun ir tıbbi nenden kaynaklanıyorsa söz konusu durumda danışanın uygun tedaviyi alması sağlanmalıdır. Böyle durumlarda tıbbi tedavinin yanı sıra uygulanan cinsel terapi tedavide optimal başarıyı sağlar. Klinikte tıbbi nedenden kaynaklı vakalara seyrek olarak raslanır. Vakaların büyük bir çoğunluğu psikolojik nedenlere bağlıdır.
Vakaların cinsel işlev bozuklukları konusunda iyi bir eğitim görmüş cinsel terapist tarafından tedavi edilmesi durumunda denetimsiz boşalmanın tedavisi çok yüksek oranda başarı sağlar. Eğer çift olarak tedaviye katılım sağlanırsa tedavi başarısı en yüksek seviyeye ulaşır.
Eken boşalmada cinsel terapinin özü adım adım ilerleyen özenli bir yaklaşımla kişinin boşalma olmaksızın daha yüksek ve daha uzun süreli cinsel uyarılma dönemlerine yavaş yavaş alıştırılmasıdır.
Kadın eş ilk başlarda eli ile ve daha sonra da kontrollü içe boşalama esnasında erkeğin uyarılmasına katılır. Burada temel örüntü uyarılmanın ardından boşalmanın kaçınılmaz olduğu noktaya gelinmeden ara verilerek cinsel duyumların alınmasını kapsar. Bu döngü her ev ödevi seansı ile bir çok kez yinelenir. Tedavide erkek uzayan aralara ve boşalama olmaksızın artan cinsel duyumların şiddetine alışmayı öğrenir. Ayrıca orgazmı geciktirmek için ara verme ve hareket örüntülerini değiştirme tekniklerini kullanmayı da öğrenir. .Böylece alışılmış ve koşullanmış olan boşalma davranışı yeniden yapılandırılır. Tedavi süreci inanarak ve kararlılıkla izlenirse başarı oranı o nispette artar.
Erken boşalama sorunu yaşayan erkekler cinsel terapi ile erken boşalama korkusundan sıyrılıp sevişmenin verdiği haza odaklandıklarında ve cinselliklerini doğal olarak yaşadıklarında erken boşalama sorunundan da kurtulmaktadırlar.
Erken boşalma tedavisi süresince uygulanan bir dizi ev ödevleri seanslarının amacı duygular ve özelliklede duyumlara odaklanmaktır. Bu sayede boşalma öncesi cinsel duyumlar tekrar tekrar yaşatılıp ardından uzatılmış olarak yaşatılarak erkeğin dikkati yarılma düzeyindeki duyumların algılanması noktasında toplanır. Böylece erkek yüksek uyarım duyumlarını hissedip boşalmasını da kontrol atına alabilir.
Erken boşalmada cinsel terapinin nihai amacı kişinin erken boşalma endişesinden sıyrılıp cinsel yaşamını doğal hali ile yaşamasını sağlamaktır.

Kaynak: Keçe,Cem “Erken boşalmanın üstesinden gelmek”Utopyagrafik.2008


GÜLDANE KAVGACI
AİLE VE EVLİLİK TERAPİSTİ & CİNSEL TERAPİST
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Erken Boşalma: Nedenler ve Tedavi" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Güldane KAVGACI'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Güldane KAVGACI'nın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     1 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Güldane KAVGACI Fotoğraf
Güldane KAVGACI
İstanbul (Online hizmet de veriyor)
Psikoloji Uzmanı
Psikoterapist, Aile ve Evlilik Terapisti,cinsel Terapist
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi214 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Güldane KAVGACI'nın Makaleleri
► Erken Boşalma Tedavi Yöntem ve Teknikleri ÇOK OKUNUYOR Dr.Psk.Dnş.Ayavar Cem KEÇE
► Erken Boşalma Nedir, Nasıl Tedavi Edilir? ÇOK OKUNUYOR Psk.Şahin UÇAR
► Erken Boşalma- Denetimsiz Boşalma Psk.Dnş.Fatih FİDAN
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 20,001 uzman makalesi arasında 'Erken Boşalma: Nedenler ve Tedavi' başlığıyla benzeşen toplam 36 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Cinsel Terapist Ne Yapar? Kasım 2019
► Vajinismus Tedavisi Kasım 2013
► Vajinismus Belirtileri Nisan 2012
► Vajinismus Nedenleri Mart 2012
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


21:32
Top