2007'den Bugüne 92,297 Tavsiye, 28,217 Uzman ve 19,976 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Erken Boşalma Çözümsüz Değildir
MAKALE #22213 © Yazan Güldane KAVGACI | Yayın Mart 2021 | 1,766 Okuyucu
Erken boşalma, aktif cinsel yaşamı olan pek çok erkeğin ve çiftin cinsel hayatlarını ve evliliklerini olumsuz yönde etkileyen ve en sık cinsel terapiye başvuru nedeni olan erkek cinsel problemlerinden biridir. Çoğu erkek hayatının bir döneminde rastlantısal olarak veya stres faktörleri nedeni ile gelip geçici erken boşalma sorunu yaşayabilir. Hemen kaygıya kapılmamak, erken boşalmaya çok büyük bir önem atfetmemek gerekir. Erken boşalma sürekli ve yineleyici bir hale gelmişse sorun olduğu düşünülmelidir.
Erken boşalma, erkek cinsel işlev problemleri arasında orgazm bozuklukları içinde sınıflandırılır ve bir orgazm bozukluğu olarak kabul edilir. Uzun süre devam etmesi hailinde erkekte sertleşme (ereksiyon) bozukluğu ve cinsel isteksizlik sorunlarına; kadında ise orgazm olamama, cinsel isteksizlik ve çift arasında romantik ilişkinin zarar görmesine neden olabilmektedir.
ERKEN BOŞALMA NEDİR?
Erken boşalama, erkeğin çok az bir uyarılma ile hızla uyarılarak; isteğinin ve kontrolünün dışında yineleyici bir şekilde istemsiz olarak boşalmasıdır. Erken boşalma sorunu yaşayan erkekler ilk aktif cinsel yaşamın başlarından ihtibaren boşalmalarını kontrol etmeyi öğrenememişlerdir. Erken boşalmada erkek çok çabuk boşaldığından her iki partnerde ister istemez hayal kırıklığına uğrar. Erken boşalması olmayan bir erkek boşalmasını denetleyerek orgazmı geciktirebilir. Erken boşalmada kişi bunu yapamaz. Uyarılmanın belirli bir aşamasına ulaşır ulaşmaz kontrolsüz bir şekilde boşalır.
Tekrar eden kontrolsüz boşalma deneyimleri sonuncunda zamanla her cinsel etkinlikte tekrar eden erken boşalma endişesi yaşamaya başlarlar. Performans kaygısı ve gerginlik giderek artar. Böylece erken boşalma bir kısır döngüye dönüşür. Zamanla bu erkeklerde küçük düşme, kadınları hayal kırıklığına uğratma korkusundan dolayı cinsel isteksizliğin yanı sıra yeni ilişkilere girme isteksizliği başlayabilir.
ERKEN BOŞALMANIN TÜRLERİ
Birincil ( primer) Erken Boşalma: erkek ilk aktif cinsel yaşamının başından beri erken boşalma sorunu yaşıyordur. En sık görülen tiptir.
İkincil (Sekonder) Erken Boşalma: Kişi yaşamının bir döneminde erken boşalmasını kontrol edebildiği halde sonradan erken boşalmaya başlamıştır.
Durumsal Erken Boşalma: Erkek bazı durumlarda ya da bazı partnerlerle erken boşalma sorunu yaşarken diğer bazı durumlarda ya da partnerlerle bu sorunu yaşamaz.
ERKEN BOŞALMANIN TEMEL BELİRTİLERİ NELERİR?
Erken boşalmanın en tipik temel belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz:
• Cinsel etkinlik sırasında bir iki dakika gibi bir sürede kontrolsüz bir şekilde boşalma.
• Cinsel etkinlik sırasında boşalmayı önlemede güçlük çekme veya boşalmayı kontrol edememe.
• Tekrar aynı sorunu yaşama kaygısı ile cinsel aktiviteden kaçınmaya başlama.
• Cinsel etkinlik ile ilgigli performans kaygısı, endişe ve huzursuzluk duyma.
• Hayal kırıklığı, suçluluk, yetersizlik ve eşe yetemediğini düşünme.
• Hemen hemen her ilişkide istemsiz boşalmanın gercekleşmesi.
• Çift arasında huzursuzluk ve gerginliğe neden olması.
• Kişide ruhsal gerilime ve kaygıya neden olması.
• Bu belirtilerin en az 6 aydır sürüyor olması.
ERKEN BOŞALMANIN NEDENLERİ
Erken boşalmanın nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte tıbbi nedenler ve psikolojik nedenler olarak iki ana başlık altında toplanmakatadır. Ancak erken boşalmanın biyolojik nedenlerden ziyade psikolojik nedenlerle ilişkili olduğu kabul edilmektedir. Erken boşalmanın başlıca nedenlerini şu şekide sıralayabiliriz:
• Cinsel bilgi ve demneyim eksikliği ve yanlış cinsel inanışlar.
• Anksiyete ve depresyon.
• Olumsuz cinsel deneyimler .
• Çocukluk çağı ruhsal ve cinsel travmaları.
• Performans anksiyetesi.
• İlaç ve madde kullanımı.
• Kaygılı yapılanma ve ve düşük özgüven.
• Ciddi ilişki ve evlilik problemleri.
• Olumsuz cinsel etkileşim örüntüleri.
• Cinsel iletişimsizlik.
• Kşide veya parnerinde görülen başka cinsel problemler.
• Diyabet, troid ve hormonal hastalıklar.
• Hipofiz bezi hastalıkları ve noralojik hastalıklar.
KADINLAR VE ERKEKLER ERKEN BOŞALMAYA NASIL TEPKİ VERİR?
Erken boşalmaya her erkek kendi kişilik yapısına göre farklı tepkiler verir. Bazı erkekler erken boşalmayı kabul edemez, inkar eder ve problem yokmuş gibi yaşamaya çalışır. İşin doğrusu erken boşalma sorunu yaşayan erkeklerin çoğu sorunlarından ötürü son derece üzgün ve rahatsızdır. İşin en dokunaklı yanı da bu erkeler, eşleri tarafından yeterince anlşılmadığını hissederler.
Tekrar eden başarısız cinsel aktivitelerden sonra zamanla beklenti kaygısı yaşamaya başlarlar. Erken boşalacağı kaygısı ile doğal cinsel davranışları sekteye uğrar. Cinsel etkinlik sırasında çift arasında bir gerginlik oluşur. Tabiri cayizse cinsel etkinlik sırasında çiftin yatak yaşantısı savaş alanına dönüşür. Çift cinsel yakınlığın doğal bileşeni olan dokunma ve dokunulmaktan mahrum kalır. Sebep ise erken boşalma endişesidir. Erkek, cinsel etkinlikten sonra genellikle hayal kırıklığı, utanç, eşe yetememe ve suçluluk hisseder. Cinsel başarısızlıkla ilgili kaygılı bir bekleyiş içine girer. Zamanla eşle olan cinsel etkinliklerden kaçınma başlar.
Kadınlarda eşlerinin denetimsiz boşalmasına kendilerine göre farklı şekillerde tepki verir. Bazı kadınlar eşi kırmamak için muhtemelen de cinsel iletişimleri olmadığı için hiç bir sorun yokmuş gibi davranır. Bazı kadınlar eşlerini incitecek sert tepkiler verir. Diğer bazı kadınlar ise kendi orgazmlarını hızlandırmaya çalışarak erken boşalmaya uyum sağlamaya çalışır. Şurası bir gerçektir ki kadınlar erken boşalmanın kendisinden çok eşlerinin sorunu çözmek için tedavi arayışında olmamalarına daha çok üzülür. Çünkü bunu değer verilmeme, evliliği önemsememe olarak yorumlarlar. Hayal kırıklığı, içerleme ve eşe karşı kızgınlık yaşarlar. Böylece erken boşalmadan çiftin evlilik ilişkisini de olumsuz yönde etkilenir. Uzun süre devam eden erken boşalmaya bir reaksiyon olarak kadınlarda zamanla cinsel isteksizlik, uyarılma ve orgazm olamama sorunları gelişebilir.
ERKEN BOŞALMA TEDAVİSİ NASILDIR?
Erkeklerin kendi aralarındaki erkek sohbetlerinde “üç beş dakika için neler vermezdim” diye ifade ettikleri ve erkeklerin korkulu rüyası olan erken boşalma cinsel terapi ile yüzde yüz başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Erken boşalmanın doğal ve kalıcı tedavisi cinsel terapidir.
Denetimsiz boşalma bir hastalık değildir. Hastalıktan ziyade yanlış öğrenme ya da geç kalınmış öğrenmedir. Kişinin boşalma kontrolünün öğrenememiş olmasıdır. Bunun nedeni: erkeğin orgazmdan önceki cinsel uyarıları tanımaması ve farkedememesidir. Erken boşalma tedavisinde ana amaç, kişinin orgazmdan önce gelen yoğun duyumları tam olarak algılamasına yardımcı olmaktır. Bir Başka deyişle boşalma öncesi cinsel uyarı duyumlarına yoğunlaşarak uyarı farkındalığını artırmaktır. Bu nedenle kişi erken boşalma tedavi sürecinde cinsel terapi ödevlerini yaparken hiç bir şeyin cinsel uyarımına yoğunlaşmada dikkatini dağıtmasına izin vermemelidir. Ancak bu şekilde yaklaşan orgazm sinyallerini algılayarak farkındalığını artırabilir.
Erken boşalma çözümsüz değildir. Erkekler erken boşalma teknikleri ile boşalma kontrolünü öğrenebiliyorlar. Kişinin motive olması ve cinsel terapi ev ödevlerini sistematik bir şekilde yapması dahilinde erken boşalma vakalarının tamamı başarılı bir şekilde çözüme kavuşturulmaktadır.
Erken boşalma tedavisi sürecinde başarı oranını artırdığı ve süreci kısalttığı İçin çift tercihen birlikte cinsel terapiye alınır ve cinsel çift terapisi uygulanır. Partneri olmayan erkekler ya da sorun açıkça bireysel dinamiklerden kaynaklanıyorsa bireysel cinsel terapi uygulanır
Cinsel terapist iyi bir cinsel öykü alarak kapsamlı bir değerlendirme yapar. Bu değerlendirme sonucunda erken boşalmanın çift üzerindeki etkileri, eşlik eden başka bir cinsel problemin olup olamadığı, partnerin erken boşalmaya tepkileri, performans kaygısı ve derecesi, çiftin duygusal ve cinsel yakınlığı, uyarılma düzeyinin farkında olup olamadığı açıklığa kavuşur. Erken boşalma cinsel terapisinde başarısızlık beklentisi, baskı ve cinsel iletişim kurma üzerinde çalışarak çift arasındaki gerginlik giderilir. İyi bir duygusal ortam yaratılır.
Erken boşalma (pramatür ejükülasyon) tedavisi, boşalmayı kontrol edecek veya geciktirecek teknikler öğretmek, cinsel performans konusunda güven geliştirmek, kalıplaşmış engelleyici cinsel davranışları değiştirme, erken boşalmayı etkileyen veya sürdüren eşler arası sorunları çözümleme, cinsel foksiyonu sekteye uğratan duygu ve düşünceleri yeniden yapılandırma ve cinsel etkileşimi artırma gibi erken boşalma tedavi tekniklerinin başarılı bir şekilde yürütülmesini içerir.
Gevşeme ve rahatlamanın sağlanması aşk kaslarının kontrolünü ele almak, duyumlara odaklanmak nefes eğzersizleri ve mastürbasyon oyunları en önemli erken boşalma tedavi teknikleridir. Cinsel terapist seansta gerekli egzersizleri detaylı bir şekilde anlattıktan sonra cinsel terapi ödevleri olarak verir. Danışan vücüdunu ve aşk kaslarını gevşetmeyi öğrendikten sonra masturbasyon oyunları ile devam edilir. Dur başla oyunalrı ile uyarma süresini giderek artırmayı öğrenir. Tercihen önce kuru el tekniğiile başalanır daha sonra ıslak el tekniğine geçilir.
Boşalma süresi yeterince uzayınca kadın üstte posizyonunda cinsel birleşme oyunlarına geçilir. Bu aşamada uygulanan özel cinsel terapi teknikleri ile cinsel birleşmede boşalma süresinin yeterince uzamasını öğrenmesi sağlanır.
EKEN BOŞALMA PSİKOLOJİK Mİ?
Eerken boşalama vakalarının nerdeyse tamamının psikolojik nedenlerden kaynaklandığı kabul edilir. Ancak sonradan ortaya cıkan olgular olası fiziksel nedenleri düşündürür.
ERKEN BOŞALMA TEDAVİSİ KAÇ SEANS SÜRER?
Erken boşalma tedavisi kısa süreli cinsel terapidir. Erken boşalma sorunu ortalama olarak 6-8 seans aralığında başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Ancak ek cinsel problemlerin olması ve eşlik eden depresyon gibi psikiyatrik rahatsızlıklar alkol ve ilaç kullanımı erken boşalma tedavi sürecini olumsuz etkileyen faktörlerden bazılarıdır.
ERKEN BOŞALMADA YANLIŞ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR
Erken boşalma sorunu yaşayan erkekler erken boşalmayı fiziksel bir hastalık gibi algılayıp bunun bir ilaçla tedavi edilmesi gerektiğini düşünürler. Penise uygulanan anestezik kremler, geciktirici merhemler, spreyler ve prezervatifler erken boşalmanın tedaviside etkili değildir. Sayı sayma, faturaları ve mezarlıkları düşünme, zor matematik hesapları yapma gibi dikkati dağıtma stratejileri boşalmayı kontrol etmede hiç bir işe yaramaz. Alkol ve diğer yatıştırıcı sakinleştirici ürünler ve bitkisel ilaçların boşalmayı geciktirdiğine ilişkin bir kanıt yoktur. Antidepresan ilaçlar erken boşalma tedavisinde denenmiş kısa süreli olarak bir parça olumlu etkisi görülmüş ancak bir süre sonra ya da ilacı bırakır bırakmaz kişinin yine eski erken boşalma düzeyine geri döndüğü gözlenmiştir.
Psikoterapist Güldane Kavgacı
Aile Ve Evlilik Terapisti & Cinsel Terapist
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Erken Boşalma Çözümsüz Değildir" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Güldane KAVGACI'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Güldane KAVGACI'nın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     1 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Güldane KAVGACI Fotoğraf
Güldane KAVGACI
İstanbul (Online hizmet de veriyor)
Psikoloji Uzmanı
Psikoterapist, Aile ve Evlilik Terapisti,cinsel Terapist
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi214 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Güldane KAVGACI'nın Makaleleri
► Erken Boşalma- Denetimsiz Boşalma Psk.Dnş.Fatih FİDAN
► Erken Boşalma (Erken Boşalıyorum) Psk.Bayram ŞİMŞEK
► Erken Boşalma Psk.Mehmet CAN
► Erken Boşalma Nazlı ÇALIŞKAN
► Erken Boşalma Dr.Psk.Dilek AKGÜL
► Erken Boşalma Psk.Kamil DEMİR
► Erkeklerde Erken Boşalma Psk.Dnş.Zahir AKTAŞ
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,976 uzman makalesi arasında 'Erken Boşalma Çözümsüz Değildir' başlığıyla benzeşen toplam 27 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Cinsel Terapist Ne Yapar? Kasım 2019
► Vajinismus Tedavisi Kasım 2013
► Vajinismus Belirtileri Nisan 2012
► Vajinismus Nedenleri Mart 2012
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


05:45
Top