2007'den Bugüne 79,993 Tavsiye, 25,559 Uzman ve 17,878 Bilimsel Makale
Site İçi Arama Arayın :
Yeni Tavsiye Ekleyin!
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Çocuk Yetiştirme Tutumlar
Çocuk Yetiştirme Tutumlar Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Çocuk Yetiştirme Tutumlar Kavramı ile İlgili 4 Makale
Özet Bu araştırma, günümüz geleneksel kavramların değişip dönüşmeye başladığı post-modern dünyasında aile hayatı ve çocuk yetiştirme konusunda gün geçtikçe daha çok merak edilen ve dikkat çeken babalar üzerine odaklanmıştır. Babaların eşleriyle yaşadıkları uyum düzeyinin, aile hayatının önemli bir bölümünü oluşturan çocuk yetiştirme tutumu üzerindeki etkisi araştırmamızın temel inceleme konusunu oluşturmaktadır. Araştırmaya önceden belirlenmiş kriterlere uyan toplam 377 baba katılmıştır. Katılımcılara Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği (PARİ) ve Çift Uyum Ölçeği uygulanmış ve cevaplar arasındaki korelasyona bakılmıştır. Sonuçlar babaların çift uyumlarıyla genellikle aşırı kontr... »»»
ANNE-BABA VE ÇOCUK İLİŞKİSİ Aile içi iletişim, anne-babanın çocuk yetiştirme davranışlarını da göz önünde bulundurmayı gerektirir. Çocuğun yaşamını sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi ve dış dünyaya açılabilmesi için aileye gereksinimi vardır. Çocuk, dış dünyaya açılmak için gereksinim duyduğu deneyimleri ve geliştirdiği niteliklerini aile içinde kazanırken, daha sonra ihtiyaç duyacağı, insan ilişkileri kurma ve sorunlarına çözüm bulma yollarının temellerini de aile ortamında edinir. Bu nedenle doğumdan itibaren anne-babaya oldukça fazla görev düşmektedir. Anne-baba çocuk ilişkisi, ağırlıklı olarak anne-babanın davranışlarına bağlıdır. Anne-babaların, çocuklarına karşı tavı... »»»
ÇOCUK YETİŞTİRMEDE ANNE –BABA TUTUMLARI Çocuğun benlik kavramı; yetişkinlerin ona yönelttikleri tutumların bir yansımasıdır. Bu nedenle anne babasından gelen itici tutumlar, çocuğun kendini değersiz hissetmesi ile sonuçlanır. Çocuk yetiştirme de birbirinden farklı tutumlar vardır. Aileler bunlardan sadece bir tanesini benimsemiş de olabilirler, hepsini de farklı şekillerde kullanıyor olabilirler. 1.OTORİTER VE BASKICI TUTUM Otoriter tutum, denetimin yüksek, duyarlılığın düşük olduğu ailedir. Bu tutumda çocuğun kişilik özellikleri, ilgi ve gereksinimleri dikkate alınmaz. Katı bir disiplin anlayışı vardır. Çocuğa açıklanmadan kurallar konur ve bu kurallara kesinlikle uyulması ... »»»
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Çocuk Yetiştirme Tutumlar Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Elif GÜNERİ, İstanbul
çocuk yetiştirme tutumlar KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların çocuk yetiştirme tutumlar KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


04:11
Top