2007'den Bugüne 92,481 Tavsiye, 28,237 Uzman ve 19,999 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Yeşil Çay
MAKALE #13434 © Yazan Dyt.Esen KARACA | Yayın Ekim 2014 | 4,626 Okuyucu
YEŞİL ÇAY
Özet
Yeşil çay, Camellia sinensis yapraklarının toplanır toplanmaz hızla kurutulması ile elde edilen ve kurutulurken oksijenle tepkimeye girmesine izin verilmeyen bitkisel çaylardandır.
Dünyada üretilen tüm çayları içerisinde %20’lik pay ile genellikle Asya ülkelerinde tüketilmektedir Çayın yapısında çok farklı yapıda ve özellikte kimyasal bileşikler bulunmaktadır. Bunların başlıcaları: enzimler, polifenoller, alkoloidler, azotlu bileşikler, karbonhidratlar, pigmentler, vitaminler, organik asitler, minerallerdir. Yeşil çayın ağırlık olarak %20-40’ı polifenollerden oluşur ve bunun da %60-80’i kateşinlerdir. Epigallocatechin gallate (EGCG) çayın içinde en fazla bulunan ve üzerinde en fazla araştırma yapılan kateşindir. Antiinflamatuar, antianjiyojenik, hipokolesterolemik, antiaterosklerotik, antidiyabetik, antibakteriyal, antiviral gibi pek çok etkilernin yanı sıra obeziteyi önleme, yaşlanma ve kognitif fonksiyonlar üzerinde olumlu etkilerinin olduğu iddia edilen yeşil çayın üretiminden sofraya gelinceye kadarki işlem aşamaları bu etkileri üzerinde farklılıklar yaratabilmektedir.
Ancak yeşil çay içerdiği kafeinin yanı sıra folik asit üzerine etkileri nedeniyle yan etkilerine de dikkat edilmelidir. Pek çok çalışma yeşil çayın faydalarını ortaya koysa da tedavi amaçlı önerilmesi için çok daha geniş kapsamlı insan deneylerine ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Yeşil çay, faydaları, yan etkileri
Summary
GREEN TEA
Green tea is one of the herbal teas, derived from Camellia sinensis’s leaves which is dried immediately after gleaned and not permitted to undergo oxidation. It is generally consumed in Asia countries with a 20% share among all produced teas around the world.
There are chemicals with very different structures and features in the composition of the tea. Most known ones are: enzymes, polyphenols, alcoloids, nitrogen compounds, carbohydrates, pigments, vitamins, organic acids, minerals. Regarding the weight, green tea 20-40% composed of polyphenols and 60-80% of it is catechins. Epigallocatechin gallate (EGCG) is the most content and the most studied catechine of the tea. Beside the claims on antiinflammatory, antiangiogenic, hypocholesterolemic, antiatherosclerotic, antidiabetic, antibacterial, antiviral effects green tea has also positive effects on ageing, cognitive fonctions and preventing obesity; differing its effectiveness by the processes from production to the table.
However side effects of the green tea also must be paid attention regarding its cafein component and effects on folic acid metabolism. Even many researches reveal benifits of green tea, we need more comprehensive human studies to advise it for the treatment.
Key words: Green tea, benifits, side effects
1 Tarabya ASM, Sarıyer, İstanbul
2 Afyon Kocatepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Öğr. Grv.
İngiltere ve Çin kadar Türkiye için de geleneksel bir içecek haline gelen çay, kahvaltı sofralarından misafir ağırlamaya kadar günlük hayatımızın vazgeçilmez sıvısıdır. Dünyada kişi basına yılda 0.12 lt tüketilirken ülkemizde ise kişi başına yıllık kuru çay tüketimi 1700 gr.’dır (1,2) Sudan sonra en ucuz ve en çok içilen içecek olması, hemen her markette kolaylıkla bulunması, Türk damak tadına uygunluğu çayın hayatımızdaki yerini arttırmıştır.
5000 yıl önce ilk kez Çin’de kesfedilmiş ve günümüzde 30’dan fazla ülkede yetistiriciliği yapılır hale gelmiştir. Diğer Asya ülkelerinde de en az 1000 yıldır kullanılan çay büyük bir pazar payı oluşturmaktadır (3)
Çay Camellia sinensis adı verilen bitkinin tepe tomurcuğu ve yapraklarının işlenmesiyle elde edilir. İşlenme özelliği ile bu bitkiden farklı çaylar elde edilir: Siyah çay, yeşil çay, oolong instant, beyaz çay vb. Dünyada üretilen tüm çayların %78’i siyah çay olup genellikle ülkemiz de dahil batı ülkelerinde tüketilmektedir. Yeşil çay ise %20’lik pay ile genellikle Asya ülkelerinde, oolong çay da %2 orada ve esas itibariyle güney Çin’de tüketilmektedir (4).
Son yıllarda pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de çeşitli bitkisel çayların kullanımı artmıştır. Özellikle sağlığa faydaları konusu ile gündeme daha fazla getirilen yeşil çay ile ilgili olarak yapılan araştırmaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır.
Yeşil çay, Camellia sinensis yapraklarının toplanır toplanmaz hızla kurutulması ile elde edilen ve aynı bitkiden elde edilen siyah çaydan farklı olarak kurutulurken oksijenle tepkimeye girmesine izin verilmeyen bitkisel çaylardandır. Hem siyah hem de yeşil çayda kafein ve antioksidan bulunmasına rağmen yeşil çaydaki kafein oranı daha düşük ancak daha az işlem gördüğü (fermentasyon) için antioksidan miktarı daha fazladır (5). İnsan vücudunu birçok yönden etkileyen çay, 4000’den çok kimyasal madde içermektedir. Çayın yapısında çok farklı yapıda ve özellikte kimyasal bileşikler bulunmaktadır. Bunlar başlıca şu gruplar altında toplanmıştır (6).
- Enzimler
- Polifenoller
- Alkoloidler
- Azotlu bileşikler
- Karbonhidratlar
- Pigmentler
- Vitaminler
- Organik asitler
- Mineraller Yeşil çayın ağırlık olarak %20-40’ı polifenollerden oluşur ve bunun da %60-80’i kateşinlerdir. Epigallocatechin gallate (EGCG) çayın içinde en fazla bulunan ve üzerinde en fazla araştırma yapılan kateşindir (7) Üretildiği ülkelere göre farklılık gösterse de en çok bilinen ve temel olarak Japon ve Çin Yeşil Çayları olarak ayrılan yeşil çayın çeşitleri şu şekildedir:
Japon Yeşil Çayları : Üretim yeri, yöntemi ve yapısına göre (toz, yaprak ….) farklılıklar gösterir: Gyokuro,, Matcha, Sencha, Kamairicha, Bancha,
Çin yeşil çayları: Çin yeşil çayları, yaprağın yaşına ve işleniş tarzına ve şekline göre sınıflandırılırlar: Gunpowder, Imperial, Young Hyson, Hyson, Twankay, Hyson Skin, Chunmee, Sowmee, Dust … (5). Yeşil çay kullanımı Yeşil çay sıcak suda yaklaşık 3-4 dk demlendikten sonra şekersiz olarak içilmesi tavsiye edilir. Ayrıca kapsül formuyla da piyasaya sunulan yeşil çay ekstresi günlük 3 kapsül şeklinde önerilmesine rağmen bu doz ve etkisi halen kesin değildir. Ekstrelerin içeriklerinde de ciddi farklılıklar bulunmaktadır (3) Topikal uygulama için yeşil çay içerikli merhemler de bulunmaktadır.
Antiinflamatuar, antimutajenik, , antianjiyojenik, apoptotik, hipokolesterolemik, antiaterosklerotik, antidiyabetik, antibakteriyal, antiviral, yaşlanmayı geciktirici gibi pek çok etkileri olduğu iddia edilen yeşil çayın üretiminden sofraya gelinceye kadarki işlem aşamaları bu etkisi üzerinde farklılıklar yaratabilmektedir.
Çay yapraklarının işlenme yöntemi, hammaddenin genetik özellikleri, nasıl ve ne kadar süre depolandığı, çevre koşulları, iklim ve toprak farklılıkları çayların yapılarındaki kimyasal bileşiklerin kompozisyonlarını etkileyen en önemli noktalardır.
Yeşil çay için ileri sürülen olumlu etkiler şunlardır:
ANTİOKSİDAN AKTİVİTE
Antioksidanların, reaktif oksijen/nitrojen türlerinin neden olduğu oksidatif hasarlı hücre ve biyomolekülleri azalttığı söylenmektedir. Bunlar bozunmuş gıdalarla bulundukları gibi pek çok kronik hastalıkların, yaşlılığın getirdiği hastalıkların (ateroskleroz, diyabet, kronik inflamasyon, Alzheimer gibi nörodejeneratif rahatsızlıklar ve kanser gibi) patogenezinde bulunur (8).
Çay içerdiği flavanollerden dolayı güçlü antioksidan aktiviteye sahip olması nedeniyle birçok hastalığın gelişimini ve oluşumunu önlediği iddia edilmektedir. Ancak çayın tipine bağlı olarak fenolik maddenin miktarı ve buna bağlı olarak ta antioksidan aktivitesi de değişmektedir. Yeşil çay
yüksek düzeyde flavanolleri, siyah çay ise flavanol yanında enzimatik oksidasyon sonucunda oluşan sekonder fenolik maddeleri içermesi nedeniyle antioksidan aktivite göstermektedir.
Yine farklı kaynaklarda yeşil çayın antioksidan, antiinflamatuvar ve antikarsinojenik özelliklerinin içerdiği polifenol adı verilen epikateşin deriveleri kaynaklı olduğu iddia edilmektedir (9)
ANTİKARSİNOJENİK ETKİ
Yeşil çayın bu etkiyi
 Hücre siklusunun durmasına etkisi
 Antioksidan etkileri
 Telomeaza downregulasyon etkisi
 Vasküler endotelyal büyüme faktörünü inhibe etmesi
 Hücresel proliferasyonu baskılaması
 İntersellüler gap junction iletişimi artırması veya sağlaması
 Apoptozu artırması
yoluyla olduğu ileri sürülmektedir.
Pre ve post menapozal kadınlarda yeşil çay kullanımı ile estron ve estradiolün azalmasının bağlantılı olduğu gösterilmiştir. Bu antiöstrojenik etkisi nedeniyle hormon bağımlı meme kanserde yeşil çayın içerdiği polifenollerin androjeni estron veya estradiole çeviren aromatazı inhibe ettiğini gösteren in vitro çalışmalar vardır (10).
Kimyasal sentezi zor olan Yeşil çayın ana bileşeni EGCG’ın güçlü antiradikal aktivitesi, nitrasyon engelleyici, karsinojen metabolizma enzimlerini düzenleyici ve kanser hücre proliferasyonunu inhibe edici etkisi vardır (8).
Yeşil çayın polifenol fraksiyonları H2O2 olusumunu tesvik eden 12-otetradekanoil porbol-13-asetat (TPA)’ı ve 8- hidroksideoksi guanozin olusumunu inhibe etmektedir. Yeşil çay preparatları TPA tarafından teşvik edilen epidermal ornitin dekarboksilaz, preoin kinaz C, lipoksigenaz ve siklogenaz gibi kanserin ilerlemesiyle ilgili enzimlerin aktivitesini önlemektedir (4, 11)
EGCG’ın prostat ve meme tümörlerinin büyümesine ek olarak deri, mide, kolon ve akciğer kanserlerini; teaflavinlerin ise akciğer ve yemek borusu kanserinin oluşumunu önlediği bildirilmektedir. Özellikle Japonya’da yapılan çalışmalarda yeşil çay tüketim miktarına bağlı olarak I. ve II. fazda meme kanserlerinin tekrarlanma sıklığının azaldığı ortaya çıkarılmıştır. 2007 yılında Kaur ve arkadaşları tarafından yayınlanan araştırmada yeşil çay kateşinlerine ek olarak siyah çay TF’lerinin de meme kanseri gelişimini geciktirebileceği gösterilmiştir. Yapılan çalışmada TF kullanılan grupta hayatta kalma süresinin arttığı ve tümör hücresinin hacminin istatistiksel olarak azaldığı belirtilmiştir (12, 13)
Yeşil çayın meme kanseri için kullanımına yönelik sistematik derleme ve meta analizde yeşil çay tüketiminin muhtemelen erken evre (evre I ve II) meme kanseri rekürrensini önlediği belirtilmektedir. Ancak yeşil çay kullanımının tedavi etme amaçlı önerilmesi için elimizde yeterli çalışma mevcut değildir (14). Meme kanserine yönelik çalışmalarda deneklerin seçimi, menapozal durum, içilen çayın miktarındaki farklılıkları nedeniyle çalışmalar arası bir standart olmaması sıkıntı yaratmakta ve meme kanserine etkisini değerlendirmede farklılıklara neden olmaktadır. Örneğin bir toplum tabanlı vaka kontrol çalışmasında düzenli yeşil çay tüketilmesi ile meme kanseri arasında zayıf bir ters orantı bulunurken (15). Japonyada yapılan 3 çalışmada ise hiçbir bağlantı bulunamamıştır (16, 17, 18).
YEŞİLÇAY VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR
Diğer yanda bazı çalışmalarda yeşil çay tüketiminin (özellikle kadınlarda) tüm nedenlere ve kardiyovasküler nedenlere bağlı ölümlerde azalmayla bağlantılı olduğunu ancak kanser nedenli ölümlerde böyle bir azalmaya sebep olmadığını göstermektedir. Kardiyovasküler ölümlerden de özellikle inme nedenli ölüm ile yeşil çay tüketiminin ters orantılı olduğu belirtilmektedir (19). Yeşil çaydaki kateşinler kardiyak troponin C’ye bağlanarak kalsiyum duyarsızlığına neden olur. Bu nedenle kardiyak miyoflamanların artmış kalsiyum duyarlılığından kaynaklanan hipertrofik kardiyomyopatilerin tedavisinde faydalı olabileceği düşünülmektedir.
Kuzey Avrupa, Doğu Avrupa ve Asya’nın büyük kısmında en sık rastlanan kanser türü, fazla miktarda tuz ve tuzlu ürün kullanıma bağlı olarak görünen mide kanseridir. Çay ve çay polifenollerinin bakteri öldürücü ve bakterinin büyümesini engelleyici özellikleri nedeniyle Helicobakter pylori üzerine etkisi olduğu belirlenmiştir. İn vitro çalışmalar özellikle yeşil çayın insanda mide kanseri hücrelerine karşı koruyucu etkisini tanımlamıştır (10).
Deney hayvanlarında yeşil çayda bulunan polifenollerin oral ya da topikal uygulamasının UV nedenli cilt kanserlerini inhibe ettiği gösterilmiştir. UV kaynaklı inflamatuvar süreci, immunsupresyonu ve oksidatif stresi önlemektedir. Ayrıca bir immunsupresor olan interleukin (IL) 10 üretimini azaltarak ve lenf nodları drenajı sağlayarak bu etkiyi yapmaktadır. Yeşil çay ciltte eritemi ve inflamatuvar prosesi azaltmaktadır. UVB kaynaklı immun supresyon ve cilt kanseri mediatörü olan siklobutan pirimidin dimer oluşumunu engellediği gösterilmiştir (9).
Japonya’da 8522 kadın ve erkek üzerinde yapılan çalışmada günde 10 fincan (yaklaşık 900 ml) yeşil çay içen erkeklerin koroner kalp hastalığından ölüm riski günde 3 fincan yeşil çay (280 ml) içen erkeklerden % 58 düşük bulunmuştur. Yeşil çayın arteriyosklerozu geciktirdiği hayvan ve insan çalışmalarıyla gösterilmiştir. Hayvanlar üzerindeki çalışmalar ümit verici olsa da klinik faydalarının güvenilirliliği daha azdır. Chyu ve arkadaşları fareler üzerinde yaptıkları çalışmada çayın EGCG arteriyosklerotik lezyonların gelişmesini azalttığını, fakat var olan arteriyosklerozu etkilemediğini göstermişlerdir (20, 21).

OBEZİTEYİ ÖNLEME
Aşırı derecede şişman fareler üzerinde yapılan çalışmalar, farelerin 10 haftadan daha uzun süre yeşil çay tüketmeleri durumunda obezitenin ve yağlı karaciğer sendromunun daha az görüldüğü saptanmıştır. Bu durum artan enerji tüketimine rağmen yeşil çay kateşinlerinin (flavan-3-ols) etkisiyle azalan besin maddesi emiliminden kaynaklanmaktadır (22).
Yine fareler üzerinde yapılan çalışmalarda yeşil çaydaki kafein ve theanin kilo artışını önlediği, kateşin ve kafeinin sinerjik etki ile antiobesite etkisi olduğu belirlenmiştir
Yeşil çayın içeriğindeki kafein miktarından daha fazla termogenezi uyarması, içeriğindeki diğer biyolojik aktif maddelerin varlığını akla getirmektedir. 2000 yılında Dulloo ve arkadaşları in vitro olarak, kateşinlerin kahverengi yağ dokusunun solunum hızını arttırdığını, bunun da termogenezi uyardığını göstermiştir. Yeşil çaydaki kateşinlerin termogenezi ve yağ oksidasyonunu arttırmasının, noradrenalini azaltan kateşol o- metil transferaz enziminin inhibe olmasıdan kaynaklanabileceği düşünülmektedir (20, 23, 24).
Yeşil çayın anti-obezite etkisini araştıran bir fare çalışmasında, diyetlerine 4 ay boyunca, % 1- 4 arası yeşil çay eklenen dişi farelerin besin alımında, vücut ağırlığı kazanımında ve yağ dokusu toplanmasında istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur. Ayrıca bu farelerin kolesterol ve trigliserit düzeyleri de düşük bulunmuştur. Çalışmanın en ilginç sonucu ise yeşil çayın kilo vermeye doğrudan etkisinin olduğunu gösterebilecek serum leptin düzeylerindeki azalmadır (20).
Yeşil çaydaki EGCG’ın termogeneze etkilerinin yanında, adiposit çoğalmayı, lipogenezi, yağ emilimini ve besin alımını azaltarak obeziteyi engellediği çeşitli hücre kültürü ve hayvan çalışmalarında gösterilmiştir. Fareler üzerinde yapılan ve 5 ay devam edilen kontrollü çalışmada, günlük diyete ek olarak, vücut ağırlığının % 1’i olacak şekilde tükettirilen EGCG’in günlük enerji alımını arttırmasına karşın deney grubu farelerde kilo kazanımının kontrol grubundan daha düşük çıktığı bulunmuştur (25, 26).
HEMOLİZ ÖNLEYİCİ ETKİ
Ayrıca yeşil çay tüketimi kırmızı kan hücrelerinin hemolizinde azalmaya neden olmaktadır. Yeşil çay kırmızı kan hücre membranındaki çoklu doymamış yağ asitlerini serbest radikallerin oksidasyonundan; 1. serbest radikallerin baslamasında önemli rol oynayan katyonları ve Cu+2’i inaktif etmek için bir şelatör olarak görev yapmak; 2. serbest radikal zincirini tahrip edici olarak görev yapmak ve 3. olarak da; okside olan tokoferolü yeniden aktif hale getirmek amacıyla bir hidrojen vererek korumaktadır (27).
Yeşil çay fenolik maddelerce zengin olan bazı içeceklere göre daha yüksek antioksidan aktiviteye sahip olmaktadır. Siyah çaya göre daha yüksek antioksidan aktiviteye sahip olan yeşil çay ekstraktlarının serbest radikal zinciri kırma ve aktif oksijeni yok etme yetenegi siyah çaydan daha yüksektir (28). Yeşil çay yapısındaki kateşinlerin yüksekliğinden dolayı vitamin C ve E’den daha güçlü antioksidan aktiviteye sahiptir.

PEROKSİDATİF RADİKALLERİN OLUSUMUNU AZALTMA
Yeşil çaydaki epigallokatesingallat metal iyonlarına bağlanarak peroksidatif radikallerin oluşumunu azaltmaktadır (4).
GENITAL VE PERIANAL YARALAR
Human papilloma virus (HPV) kaynaklı genital yaralarda topikal kullanımının faydalı olduğu gösterilmiştir. Yeşil çayın içindeki kateşinler immunmodülatör olarak etki ederek virus fonksiyonlarını bozduğu belirlenmiştir (7, 29).
YAŞLANMAYA VE KOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ
Yapılan bazı çalışmalar yeşil çay tüketiminin kognitif fonksiyonlar üzerinde olumlu etkileri olduğunu iddia etmektedir. Çin’de 55 yaş ve üzeri yetişkinler üzerinde yapılan çalışma yeşil çay tüketimi ile kognitif disfonksiyonda azalma ve gerileme izlenmiştir (30).
Yaşlanmaya neden olan etanol intoksikasyonu yeşil çayın enzimatik ve nonenzimatik reaksiyonu önlemesi yoluyla azaltılmakta olduğu iddia edilmektedir (31).
Tüm bu olumlu etkilerinin yanında yeşil çayın bazı zararlı yanlarını da göz ardı etmemek gerekir.
YEŞİL ÇAYIN OLUMSUZ ETKİLERİ
Yeşil çayın içinde kafein olmasından dolayı çok içilmesi uykusuzluk gibi sorunlara neden olabilir. Bir fincan kahvede (yaklaşık 160 ml) 40-50 mg kafein vardır (10). Çayın içeriğinde bulunan kafein bileşiğinin aşırı miktarda tüketildiğinde toksik etkiler yaptığı göz ardı edilmemelidir. Yine emziren kadınlar ve gebelerde, içeriğindeki kafeinden dolayı yeşil çayı fazla tüketilmemesi önerilmemektedir. Yeşil çay folik asitin yararlarını olumsuz yönde etkileyebileceğinden hamilelerin kullanmaması gerektiğini belirten uyarılar vardır. Yeşil çayın antikanserojen etkisi içerdiği EGCG ile dihydrofolate reductase (DHFR)’ı inhibe etmesi ile olmaktadır. Bu etki methotrexate ve aminopterine gibi antifolat kemoteropatiklere benzer etkiye neden olmakta ve aynı zamanda folik asit düzeyinde düşmeye neden olduğu iddia edilmektedir. Gebelik öncesi dönemde fazla yeşil çay tüketen bayanlarda spina bifida sıklığının fazla olduğuna yönelik yayınlar bu mekanizma üzerinde durmaktadır (32, 33). Çok sık rastlanmasa da yeşil çayın fazla tüketilmesine bağlı hepatotoksisite ve nefrotoksisite vakaları da bildirilmiştir. Bu toksikasyonların muhtemelen ECGC veya metabolitlerinin hasta metabolizmasıyla da bağlantılı olarak oksidatif strese neden olduğu belirtilmektedir (34). Fazla miktardatüketilen yeşil çay içerdiği polifenollerin bazı ilaçlar ve demir preparatlarının absorbsiyonunu zorlaştırıcı etkisinden dolayı beslenme bozukluğu yapabilir. Ayrıca topikal kullanımı ciltte irritasyona neden olabilir.
Sonuç olarak bugüne kadar yapılan pek çok çalışma yeşil çayın faydalarını ortaya koysa da bu etkilerin daha çok in-vitro veya hayvan çalışmalarında araştırıldığı ayrıca günlük hayatta sürekli tüketilmeyen miktarları ile analiz edildiği görülmektedir. İçerdiği yararlı maddeler nedeniyle günlük kullanımda rahatlıkla herkese önerilebilecek olsa da tıp alanında özellikle de başta antikanserojen etkisinin olmak üzere diğer etkileri için tedavi amaçlı önerilmesi için çok daha geniş kapsamlı insan deneylerine ihtiyaç vardır.

KAYNAKLAR
1- Graham, H.N., 1992. Green Tea Composition and Polyphenol Chemistry. Prev. Med., 21:334-350 (Abstr.).
2- Sarımehmet M., 1986, Günümüzde Türk Çaycılığının Durumu, Sorunları ve Geleceğe dönük Geliştirme Çalışmaları, Zirai Eğitim ve Öğretimin Başlamasının 140. Yılı Kutlama Sempozyumu, S.82, Samsun.
3- www.cancer.org 10.03.2011 tarihinde erişilmiştir.
4- Yang, C.S. and Landau, J.M., 2000. Effects of Tea Comsumption on Nutrition and Health. American Society for Nutr. Sci., 130: 2409-2412.
5- http://tr.wikipedia.org/wiki/Ye%C5%9Fil_%C3%A7ay. 10.03.2011 tarihinde erişilmiştir.
6- www.caykur.gov.tr. Çaykura Ait Çayların Ve Bazı Yabancı Çayların Fenolik Bileşik Ve Kafein İçeriklerinin Belirlenmesi 10.03.2011 tarihinde erişilmiştir 7- Schneider C, Segre T. Green Tea: Potential Health Benefits Am Fam Physician. 2009 Apr 1;79(7):591-594. 8- Moderno PM, Carvalho M, Silva BM. Recent patents on Camellia sinensis: source of health promoting compounds. Recent Pat Food Nutr Agric. 2009 Nov;1(3):182-92. 9- Katiyar SK. “Skin photoprotection by green tea: antioxidant and immunomodulatory effects”. Curr Drug Targets Immune Endocr Metabol Disord. 2003 Sep;3(3):234-42.
10- Weisburger, J.H., Chung, F.L. Mechanism by chronic disease caused by nutritional factors and tobacco products and their prevention by tea polyphenols. Food and Chemical Toxicology. 40(8), 1145-1154, 2002.
11- Shahidi, F., 2003. Naturals Antioxidant: Sources, Effects and Applications. http:// www.sifstorg.sg/article.naturalantioxidants.htm
12- Cooper, R., Morré, D.J., Morré, D.M. Medical benefits of green tea: part II. review of anticancer benefits. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. 11(4), 639-652, 2005.
13- Kaur, S., Greaves,P., Cooke, D.N., Edwards, R., Steward, W.P, Gescher, A.J., Marczylo, T.H. Breast cancer prevention by green tea catechins and black tea theaflavins in the C3(1) SV40 T, t antigen transgenic mouse model is accompanied by increased apoptosis and a decrease in oxidative DNA adducts. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 55, 3378-3385, 2007.
14- Wu AH, Yu MC, Tseng CC, Hankin J, Pike MC. Green tea and risk of breast cancer in Asian Americans. Int J Cancer . 2003;106:574-579
15- Martha J. Shrubsole , * , Wei Lu 4 , Zhi Chen, Xiao Ou Shu, Ying Zheng, Qi Dai, Qiuyin Cai, Kai Gu, Zhi Xian Ruan, Yu-Tang Gao, and Wei Zheng. Drinking Green Tea Modestly Reduces Breast Cancer Risk
16- Nagano J, Kono S, Preston DL, Mabuchi K. A prospective study of green tea consumption and cancer incidence, Hiroshima and Nagasaki (Japan). Cancer Causes Control. 2001;12:501–8.CrossRefMedline
17- Wu AH, Yu MC, Tseng CC, Hankin J, Pike MC. Green tea and risk of breast cancer in Asian Americans. Int J Cancer. 2003;106:574–9.CrossRefMedline
18- Suzuki Y, Tsubono Y, Nakaya N, Suzuki Y, Koizumi Y, Tsuji I. Green tea and the risk of breast cancer: pooled analysis of two prospective studies in Japan. Br J Cancer. 2004;90:1361–3.CrossRefMedline
19- Kuriyama S, Shimazu T, Ohmori K, Kikuchi N, Nakaya N, Nishino Y, Tsubono Y, Tsuji I. Green tea consumption and mortality due to cardiovascular disease, cancer, and all causes in Japan: the Ohsaki study. JAMA. 2006 Sep 13;296(10):1255-65.
20- Cooper, R., Morré, D.J., Morré, D.M. Medical benefits of green tea: part I. review of non-cancer health benefits. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. 11(3), 521-528, 2005.
21- Cheng, Y.O. All teas are not created equal The Chinese green tea and cardiovascular health. International Journal of Cardiology. 108(2), 301–308, 2006.
22- Han, L.K., Takaku, T., Li, J., Kimura, Y. and Okuda, H., 1999. Antiobesity Action of Oolong Tea. Int. J Obes. Relat. Metab. Disord., 23:98-105
23- Diepvens, K., Kovacs, E.M.R., Lejeune, M.P.G.M., Nijs, I.P.V., Vogels, N., Westerterp-Plantenga, M.S. Effects of green tea on resting energy expenditure and substrate oxidation during weight-loss in overweight in females. British Journal of Nutrition. 94(6), 1026-1034, 2005.
24- Diepvens, K., Westerterp, K.R., Westerterp-Plantenga, M.S. Obesity and thermogenesis related to the consumption of caffeine, ephedrine, capsaicin, and green tea. American Journal of Physiology. 292:1(2), 77-85, 2007.
25- Wolfram, S., Raederstroff, D., Ying, W., Teixeira, S.R., Elste, V., Weber, P. TEAVIGOTM supplementation prevents obesity in rodents by reducing adipose tissue mass. Annals of Nutrition and Metabolism. 49(1), 54-63, 2005.
26- Hiipakka, R.A., ShutSung, L., YungHsi, K. Modulation of endocrine systems and food intake by green tea epigallocatechin gallate. Endocrinology. 141(3), 980-987, 2000.
27- Yeh, J., 1999. Green Tea and Its Antioxidant Properties. Nutritional Noteworthy: Vol. 2: Article 7. http://repositories.cdlib.org/uclabiolchem/nutritionn oteworthy/vol2/iss1/art7
28- Manzocco, L., Anese, M. and Nicoli, M.C., 1998. Antioxidant Properties of Tea Extracts as Affected by Processing. Lebensmittel Wissenschaft. Und Techn., 31:694-698.
29- Gross G, et al. A randomized, double-blind, four-arm parallel-group, placebo-controlled Phase II/III study to investigate the clinical efficacy of two galenic formulations of Polyphenon E in the treatment of external genital warts. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2007;21(10):1404–1412.
30- Tze-Pin Ng, Lei Feng, Mathew Niti, Ee-Heok Kua and Keng-Bee Yap Tea consumption and cognitive impairment and decline in older Chinese adults American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 88, No. 1, 224-231, July 2008 31- Luczaj W, Waszkiewicz E, Skrzydlewska E, Roszkowska-Jakimiec W. Green tea protection against age-dependent ethanol-induced oxidative stress. J Toxicol Environ Health A. 2004 Apr 9;67(7):595-606.
32- Correa A, Stolley A, Liu Y. Prenatal tea consumption and risk of anencephaly and spina bifida. Ann Epidemiol 2000;10:476–7.
33- Enma Navarro-Pera´n, Juan Cabezas-Herrera, Francisco Garcı´a-Ca´novas, Marcus C. Durrant, Roger N.F. Thorneley, and Jose´ Neptuno Rodrı´guez-Lo´pez1 The Antifolate Activity of Tea Catechins. Cancer Res 2005; 65: (6). March 15, 2005; 2059-64 34- Mazzanti G, Menniti-Ippolito F, Moro PA, Cassetti F, Raschetti R, Santuccio C, Mastrangelo S. Hepatotoxicity from green tea: a review of the literature and two unpublished cases. Eur J Clin Pharmacol. 2009 Apr;65(4):331-41. Epub 2009 Feb 6.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Yeşil Çay" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Dyt.Esen KARACA'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Dyt.Esen KARACA'nın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Esen KARACA Fotoğraf
Dyt.Esen KARACA
Ankara
Diyetisyen
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi8 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Dyt.Esen KARACA'nın Yazıları
► Yeşil Çay Dyt.Gizem Nur SAVACİ BAHAR
► Yeşil Çay Dyt.Yusuf YAŞAR
► Yeşil Çay Dyt.Gamze KAÇAR BOZKURT
► Yeşil Çay ile Zayıflama Dyt.Nursel EROĞLU
► Siyah Çay ve Yeşil Çay Dyt.Sinem AKGÜN
► Siyah Çay mı Yeşil Çay mı? Dyt.Eda AĞILLI
► Yeşil Çay Özünün 10 Faydası Dyt.Seyit KALAYCI
► Yeşil Çay Mucizesi Kateşin Dyt.Serap ORAK
► Beslenmede Yeşil Çay Desteği Dyt.Çağlayan ŞAHİN
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,999 uzman makalesi arasında 'Yeşil Çay' başlığıyla benzeşen toplam 12 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Ketojenik Diyetler Temmuz 2015
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


01:19
Top