2007'den Bugüne 80,591 Tavsiye, 25,680 Uzman ve 17,970 Bilimsel Makale
Site İçi Arama Arayın :
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
.
Aile Terapisi Kurtar Bizi!
MAKALE #19679 © Yazan Psk.Hicran DEMİRHAN | Yayın Temmuz 2018 | 730 Okuyucu
Toplumun en temel yapısı olan aile içindeki bireylerin arasındaki çatışmaları gidermeye çalışan, aile içi iletişimin niteliğini arttırmaya yardımcı olan psikoterapi türüne aile terapisi adı verilmektedir.

Evliliklerde iki ayrı aile döngüsü içerisinde yaşamış iki ayrı birey bir araya gelip yeni bir sistem oluştururken kendi geçmişlerinden getirdikleri çeşitli etkileşimleri de sistemin içine taşımaktadırlar.

Ailedeki fertlerin her birinin kendine özgü kişiliği, düşüncesi, zevkleri ve hobileri vardır. Aynı çatı altında yaşayan ve birbirinden farklı olan üyelerin bazı konularda çatışması gayet doğaldır. Ancak bu çatışmalar aile üyelerinin arasındaki dayanışmayı bitiriyor ve iletişimi güçleştiriyor ise huzur kalmaz ve eşler birbirinden uzaklaşmaya başlar. Bu istenilen bir durum değildir. Bu yüzden farklı karakterdeki aile üyelerinin bu konuda yardım almaları, ileriki süreçler ve daha ciddi krizler açısından çok önemlidir.
Aile terapisi bireysel terapiden tamamen farklıdır. Onu farklı kılan en önemli nokta ilişki odaklı bir terapi olmasıdır. Bu yüzden aile terapisinde danışanlarım kim olduklarından ziyade ilişki içerisinde kim oldukları çok daha önemlidir.

HANGİ NOKTADA TERAPİSTE BAŞVURMAK GEREKİR?

Hiçbir evlilik mükemmel değildir. Hemen hemen her çift evliliği boyunca zaman zaman desteğe ihtiyaç duyabilir. Aile terapisi almak için mutlaka sıkıntılı bir evlilik içerisinde olmak da gerekli değildir. Ülkemizde henüz pek alışılmış olmasa da evlilikler sağlam olan birçok çift de çift ilişkilerini daha da geliştirmek amacıyla da aile terapisi almaktadırlar.

Öncelikle çoğu insanın evlilik yaşamında elbette çatışmalar olacaktır ancak çatışmalı sorunlu evliliklerde ilişkide yaşanılan hayal kırıklığı öyle bir gelip bir gitmez, ara sıra sorun yaşandıkça hissedilen bir duygu değil süreğendir ve çift evliliklerinden derin bir tatminsizlik duyarlar. Evlilikte sık ve giderek şiddeti artan kavgalar yaşanır. Kavgalar çözüme götürmez, sadece tükenmişlik hissi yaratırlar. Sorunlu evliliklerdeki ilişki her zaman kavgalı değildir. Bazı evliliklerde kavga olmamasına rağmen ilişki kaliteli değildir, eşler birbirlerinden tamamen kopukturlar, birbirleri için bir şeyler yapmayı ve iletişimi tamamen keserler, bu durumda evlilik hayatlarında işler daha da sorunlu bir hal almaya başlar.

Çözüme kavuşmayan, sık tartışmalar, olumlu duyguların kaybı, arkadaşlık, cinsellik ve canlılığın azalması evliliğin sorunlu olduğunun işaretleridir. Önemsenmeme, içe çekilme, şiddet ve bağlantının tümüyle kopuk olması söz konusuysa eğer evliliğin büyük bir problem içinde olduğunu ve boşanma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemek mümkündür.

Dolayısıyla aile terapisi ilişkisi için endişe eden, ilişkinin kalitesini arttırmak isteyen belki de ayrılığı düşünen çiftlere yardımcı olur.

AİLE TERAPİSİNE HANGİ DURUMLARDA BAŞVURMAK GEREKİR?

• Aile içi kriz ve anlaşmazlık durumlarında
• Çocukların eğitim yaşantısında, sosyal çevresinde ve aile içinde yaşadığı problemlerde
• Aile üyelerinden birinin uyuşturucu madde bağımlılığı yaşadığı durumlarda
• Aile fertlerinden birinde psikolojik bir rahatsızlık baş gösterdiğinde
• Alkol bağımlılığında
• Herhangi bir kalıcı fiziksel hastalıkta
• Aileden birinin vefatında
• Ebeveynlerin yaşlılık çağında
• Göç sonucu oluşmuş kültürel uyum problemlerinde
• Kaza veya diğer travmatik durumlarda
• Boşanma sürecinde
• Aile içi büyük değişimlerde (yeni çocuk, yeni evlilikler vb.)
• Evlat edinme sürecinin öncesi ve sonrasında aile üyelerine büyük destek sağlamaktadır.

AİLE TERAPİSİNİN AMAÇLARI NELERDİR?

Aile terapisindeki temel amaç aile üyelerinin arasındaki çatışmayı sonlandırmak, aralarındaki iletişimi kuvvetlendirmek ve birlikte problem çözme becerilerini geliştirmektir.
Aile bağlarının ve aile içi iletişimin önemini kavramalarını sağlamak, hem iyi günde hem de kötü günde sevginin ve acının paylaşılmasını sağlamaktır. Aile bireylerinin sorunlar karşısında işbirliği yapmalarını sağlayarak, problemlerin tek kişiye yüklediği stres ve sorumluluğun paylaşılmasına yardımcı olarak bireyleri rahatlatmaktır.

AİLE TERAPİSİNİN SÜRESİ NE KADARDIR?

Aile terapilerinde ailenin hangi amaçla ve sebeple terapiye başvurduğu, sürenin belirlenmesinde ana etkendir. Bir haftanın içinde bir kez uygulanabildiği gibi bazı yoğun durumlarda iki kez de uygulanabilmektedir.
Aile terapilerinde söz hakkı alan kişi sayısı birden fazla olduğu için seanslar 90 dakika kadar sürmektedir.
Terapilerin toplam sayısı ailenin başvurma sebebinin niteliğine göre birkaç seans bile sürebilir. Ancak normal şartlar altında aile terapisinin başarılı olabilmesi ve aile üyelerini istenen yeterliliklere kavuşabilmesi için toplam seans 8 ile 20 arasında değişebilmektedir.
Bazı özel durumlar da söz konusu olabilmektedir.

AİLE TERAPİSTİ KİMDİR?

Psikoterapi eğitimi alan tüm lisans sahibi terapistler aile terapisi uygulayabilmektedir. Ancak psikoterapistlerden aile terapisi alanında uzmanlaşıp sadece bu alana yoğunlaşan terapistler de vardır. Bu terapistler aile terapisi alanında tüm yaklaşımların eğitimini alıp kendilerine göre bir yöntem seçip, alana özgü uygulamalar da yapabilmektedirler.
Aile terapistleri yalnız çalışabildikleri gibi farklı meslektaşlarıyla birlikte de aile terapisi uygulayabilmektedirler. Ailenin tümüyle beraber çalışan terapistler gerek duydukları zamanlarda ailedeki bireylerle yalnız seanslar da gerçekleştirebilirler. Tabi bire bir seanslarda konu ailenin bütününü ilgilendiren gerçek konu olmaktadır.
Aile terapisi genel uzmanlık alanı olmakla birlikte bazı terapistler sadece spesifik bir alanda da uzmanlaşabilirler. Bu özel konular aile içi şiddet, göçmen aileler, cinsellik veya mülteci konumundaki aileler olabilir.

KİMLER AİLE TERAPİSİNE KATILIR?

Tüm terapi türlerinde, danışanların gönüllü olması terapinin başarıya ulaşması için çok önemlidir. Aile üyelerinin bir kısmı ya da tamamı aile terapisine katılabilir.

Terapinin ilk dönemlerinde kısmi bir katılım olsa da gidişata göre diğer aile üyeleri de sürece dahil edilebilir. Ailenin tamamının katıldığı durumlarda süreç bu şekilde tamamlanabildiği gibi bazen geniş ailenin diğer üyeleri de terapi süreciyle ilişkilendirilebilirler.

Aile bireyleri ile terapist arasında terapinin başlangıcında gizlilik anlaşması yapması aile üyelerine güven verir. Bazen bire bir başlayan terapiler, danışanın aile üyelerini ilgilendirdiği takdirde, tabi gönüllülük olması koşuluyla, tüm ailenin katılımıyla aile terapisi şeklinde sürebilmektedir. Tüm bu sürecin ilerlemesi terapistin uzmanlığına bağlıdır.

EĞER EVLİLİK PROBLEMNİZ VARSA AİLE TERAPİSİNE BAŞVURUN!

Aile terapisine başlamak kolay değildir. Evlilik gibi özel bir yaşam sorununu, tanımadığı bir kişiyle paylaşmak çoğu insan için zordur ve problemlerin bir terapistin önünde tartışılması düşüncesi hoşa gitmeyebilir. Çiftler kendi başlarına sorun çözmeye çalışıp da başarısız oldukları ve tartışmalar çoğunlukla çözüm getirmeyen kavgalara dönüştüğü için terapi sürecinde de bunun yaşanmasından korkulur. Oysa üçüncü bir kişi olarak terapistin karşısında, sorunlar tartışılsa bile kavganın şiddetlenmesi olası bile değildir. Çünkü terapist duruma müdahale eder ve problem çözücü konuşmayı ve etkili iletişim ilkelerini öğrenirler.

EĞER EŞİNİZ TERAPİYE GİTMEK İSTEMEZSE NE YAPMALISINIZ?

Aile terapisi; “ İlişkimizde sorun var, düzeltmek için ne yapabiliriz? ” şeklinde eşlerin ortak kararı ile başladığında çok daha iyi ilerlenir. Çünkü böyle bir başlangıçta sorunun önemli bir kısmı zaten aşılmış demektir. Problemin ne olduğu ve çözümü bilinmese bile her iki taraf da sıkıntı yaşadığının farkındadır ve değişime istekleri vardır. Ortak karar alıp gelebilmiş olmak çiftin arasında belli düzeyde iletişim sağlandığının da bir göstergesidir. Ne yazık ki böyle bir başlangıç her zaman mümkün olmuyor.

Bazı insanlara, toplumsal koşullanmalar veya kişilik yapıları nedeniyle sorunları için yardım istemek güç gelir. Bazen de ilişkideki çatışmanın sonucu olarak eşlerden biri terapiye gelmeyi reddeder. Çoğu zaman yapılan hata; danışmanlık alma önerisini kavga esnasında veya problemin yoğun olarak yaşandığı bir anda, daha olumsuz duygular henüz yatışmamışken gündeme getirmektir. Kavga sırasında eşlerden birisi psikoloğa gidelim dediğinde çoğunlukla karşı taraf bunu bir eleştiri, suçlama olarak algılar ve savunmaya geçer.

Eşiniz terapiye gitme önerisini kabul etmiyorsa nedenini anlamaya çalışıp bu teklifi biraz zaman geçtikten sonra tekrarlamak iyi olur. Konuşmayı daha uygun bir zamanda ve sakinken yapmak, suçlayıcı ve eleştiren ifadeler kullanmamaya dikkat etmek, işbirliğine çekecek tarzda konuşmaya çalışmak daha işlevsel olabilecektir.

Eğer tüm çabalarınıza rağmen eşiniz aile terapisi almayı reddediyorsa kendi başınıza da bir şeyler yapmaya başlayabilirsiniz. Elbette tek başına sorunlu bir evliliği düzeltmek zordur ama en azından bir aile terapistiyle konuşarak ilişkide, yaşanan sorunlarda kendi rolünüzü görebilir, çatışmayı çözümlemede ve ilişkiyi geliştirmede sizin neler yapabileceğiniz, eşinize nasıl yaklaşacağınız konusunda bilgilenebilir ve belki onu terapiye ikna konusunu terapistin desteği ve yönlendirmeleriyle başarabilirsiniz. Bazen eşlerden biri danışmanlık almaya başlayıp da kendinde yaptığı değişimlerle ilişkide bir gelişme sağladığında, bu defa eşi evliliklerinde yaşanan bu gelişmeyi görüp psikoterapi sürecine güven duymaya sürece katılmayı kabul edebilmektedir.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Aile Terapisi Kurtar Bizi!" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Hicran DEMİRHAN'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Hicran DEMİRHAN'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     13 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Google Plus'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
.
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Hicran DEMİRHAN'ın Makaleleri
► Aile Terapisi ( Evlilik Terapisi) Uzm.Psk.Yeşim CANLI
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 17,970 uzman makalesi arasında 'Aile Terapisi Kurtar Bizi!' başlığıyla benzeşen toplam 17 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Bende Panik Atak Var! Ocak 2019
► Kimsin Sen Psikolog? Haziran 2017
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


15:05
Top